Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020 06:07

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ο Δήμαρχος Πωγωνίου
Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007 ‘’Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2007) για την κάλυψη θέσης Γενικού Γραμματέα του Δήμου, καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.
Οι ενδιαφερόμενοι /νες θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθ. 11 έως ως 17).
2. Πτυχίο ή Δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
3. Εμπειρία σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά καθώς και βιογραφικό τους σημείωμα, θα κατατίθενται μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 στην έδρα του Δήμου στο Καλπάκι (αρμόδιος κ. Μέτσιος - τηλ. 26533 60114) κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστηκε 2610 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020 07:12