Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2015 05:56

Πίνακας θεμάτων Δ.Σ. που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της 30-1-2015 (Πρακτικό Νο 1)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   30-1-2015  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  1/30-1-2015]

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ
1.    Ορισμός μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών και μεταφορών [αρθρ. 67 Π.Δ. 28/80].  ΑΠΟΦΑΣΗ  1.
2.    Ορισμός Επιτροπής υλικών προμηθειών [αρθρ. 28 ΕΚΠΟΤΑ].  ΑΠΟΦΑΣΗ  2.
3.    Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και καυσίμων για θέρμανση.  ΑΠΟΦΑΣΗ  3.
4.    Επιχορήγηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου.   ΑΠΟΦΑΣΗ  4.
5.    Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  5.
6.    Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας [Ο.Ε.Υ.] Δήμου Πωγωνίου. ΑΠΟΦΑΣΗ  6.
7.    Μεταβολές Σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ  7.
8.    Αναμορφώσεις προϋπολογισμού ετ. 2015.  ΑΠΟΦΑΣΗ  8.
9.    Ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2014.  ΑΠΟΦΑΣΗ  9.
10.    Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών του Δήμου έτους 2015.  ΑΠΟΦΑΣΗ  10.
11.    Κατανομή επιχ/σης από ΥΠ.ΕΣ. Σχολικών Επιτροπών, για λειτουργικές ανάγκες. ΑΠΟΦΑΣΗ  11.
12.    Έγκριση σύνταξης έκθεσης Δ΄ τριμήνου 2014, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.  ΑΠΟΦΑΣΗ  12.
13.    Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  13.
14.    Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, για το έτος 2015.  ΑΠΟΦ.  14.
15.    Έγκριση 8ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Λάβδανης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  15.
16.    Έγκριση Διαχειριστικής Μελέτης Δημοτικού Δάσους Μαυρονόρους.  ΑΠΟΦ.  16.
17.    Ορισμός υπόλογου Διαχειριστή πιστώσεων έργων που υλοποιούνται μέσω Τραπέζης της Ελλάδος από Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων και λοιπά Ευρωπαϊκά Προγράμματα του Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  17.
18.    Αλλαγή φορέα υλοποίησης του έργου: Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου, για τις Τ.Κ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη, Δελβινακίου» [Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολ. 2015].  ΑΠΟΦΑΣΗ  18.
19.    Σύναψη σύμβασης με το ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, για τη μεταφορά σπουδαστών στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Δελβινακίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  19.
20.    Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Κάμπο Τ.Κ. Ορεινού – Ξηρόβαλτου και Δημοτικών κτιρίων – Παλαιά Σφαγεία στην Τ.Κ. Πωγωνιανής, στη Μ.Κ.Ο.  «Η Κιβωτός του Κόσμου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  20.
21.    Ξύλευση κατοίκων των Τ.Κ. Νεγράδων – Δελβινακίου – Δολιανών – Μαυροβουνίου για το έτος 2015.  ΑΠΟΦΑΣΗ  21.
22.    Αποδοχή ένταξης της πράξης Βελτίωση Αγροτικών δρόμων – αγροκτημάτων Δ.Ε. Καλπακίου -  Υπογραφή συμφώνου ένταξης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  22.
23.    Επί αιτήσεων Τσίκου Θωμά.  ΑΠΟΦΑΣΗ  23.

ΕΚΤΑΚΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ                                        
1.    Επέκταση Φ.Ο.Π.  Τ.Κ. Βήσσανης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  24.
2.    Επί αιτήσεως Μπόλου Λιριάνας.  ΑΠΟΦΑΣΗ  25.
3.    Κήρυξη προμηθευτή Ηλία Κουρδόγλου, ως εκπτώτου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  26.

                                                 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.            
 ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 2048 φορές

Σχετικά Άρθρα