Δήμος Πωγωνίου

×

Μήνυμα

Failed loading XML...
Τρίτη, 09 Δεκεμβρίου 2014 06:26

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.ΤΗΣ 1–12-2014 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 14]

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   1 – 12 - 2014  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  14/1-12-2014]
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ
1.    Επιβολή τελών ύδρευσης έτους 2015.  AΠΟΦΑΣΗ  249
2.    Επιβολή τελών Φωτισμού & καθαριότητας έτους 2015.  ΑΠΟΦΑΣΗ  250
3.    Επιβολή τελών χρήσεως Δημοτικών εκτάσεων  & κοινόχρηστων χώρων έτους 2015.  ΑΠΟΦΑΣΗ  251
4.    Επιβολή τελών εμπορίας πόσιμου ύδατος έτους 2015.  ΑΠΟΦΑΣΗ  252
5.    Επιβολή ΤΑΠ έτους 2015.  ΑΠΟΦΑΣΗ  253
6.    Επιβολή ετήσιου δικαιώματος βοσκής έτους 2015.  ΑΠΟΦΑΣΗ  254
7.    Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Πωγωνίου έτους 2015. ΑΠΟΦΑΣΗ  255
8.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού έτους 2014.  ΑΠΟΦΑΣΗ  256
9α.  Κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2014.  ΑΠΟΦΑΣΗ  257
9β. Έγκριση χρησιμοποίησης ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της  ΣΑΤΑ, για κάλυψη  λειτουργικών δαπανών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  258
10.    Επανάληψη απόφασης 216/2014 «Ορισμός μελών Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  259
11.    Επανάληψη απόφασης 217/2014  «Ορισμός μελών Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  260
12.    Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο κληροδότημα Λώλη.  ΑΠΟΦΑΣΗ  261
13.    Ανάκληση αποφάσεως Δ.Σ. 191 / 2014.  «Διαγραφή οφειλής από δικαίωμα αμμοχάλικου στον πρώην Δήμο Δελβινακίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  262
14.    Έγκριση παράτασης συμφωνητικού μίσθωσης χώρου της VICTOS NETWORKS Α.Ε.  [Τηλεπικοινωνίες].  ΑΠΟΦΑΣΗ  263
15.    Έγκριση πληρωμής εργασίας: «Κοπή δένδρων», από επιχορήγηση  ΥΠ.ΕΣ. «Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας» - Απόφαση Δ.Σ. 183/2011.  ΑΠΟΦΑΣΗ 264
16.    Πρόταση για τον αριθμό αδειών άσκησης Υπαίθριου Εμπορίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  265
17.    Διαγραφή οφειλής τελών ύδρευσης Συνοριακού Σταθμού Κακαβιάς.  ΑΠΟΦ. 266
18.    Επί αιτήσεως Σκιαδά Χρήστου για τη διαγραφή οφειλής για την υλοτομία Δημοτικού δάσους Δ.Δ. Ρουψιάς του πρώην Δήμου Άνω Πωγωνίου.  ΑΠΟΦ.  267
19.    Επί αιτήσεων καταναλωτών για τη διαγραφή ή τη μείωση οφειλών από τέλη ύδρευσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  268
20.    Επί αιτήσεων κατοίκων της Τ.Κ. Καλπακίου, για τη συνέχιση παραχώρησης χρήσης νερού από την πηγή «Φαϊτά», για κάλυψη αγροτικών τους αναγκών.ΑΠΟΦΑΣΗ  269
21.    Οριστική ανάκληση άδειας πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου για κινητή καντίνα Νατσίκου Κων/νου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  270
22.    Προεγκρίσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων.  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  271 - 272
23.    Ορισμός Δημοτικών συμβούλων [μετά από κλήρωση], ως μέλη στις Επιτροπές Παραλαβής  [9]  Δημοτικών Έργων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  273
24.    Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου Τ.Κ. Καλπακίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  274
25.    Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση Δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. Παρακαλάμου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  275
26.    Έγκριση 2ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Κατασκευή Αγοράς – Εκθετηρίου Τοπικών Προϊόντων στο Δήμο Δελβινακίου [Β΄ Εργολαβία].  ΑΠΟΦΑΣΗ  276
27.    Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «Επίχωση παρόδιου τμήματος Ε.Ο. Πωγωνιανής, έμπροσθεν μαθητικής εστίας Τ.Κ. Πωγωνιανής.  ΑΠΟΦΑΣΗ  278
28.    Τροποποίηση ορίων οικισμού Τ.Κ. Πωγωνιανής.  ΑΠΟΦΑΣΗ  280
29.    Βεβαίωση περί μη απαίτησης απαλλοτριώσεων εκτάσεων αγροτικής οδοποιίας μετά την υποβολή χρηματοδότησης πράξεων  στο  ΜΕΤΡΟ 321 - του προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ της ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013. ΑΠΟΦ.277
30.    Επικαιροποίηση μελέτης «Ανάδειξη περιοχής «Ντοβρίτσι» στο Τ.Δ. Ριαχόβου Δ.Ε. Άνω Καλαμά».  ΑΠΟΦΑΣΗ  279
31.    Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου: «Συμπληρωματικά έργα εξωτ. δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη, Δελβινακίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  281
32.    Έγκριση της μελέτης: «Υδρογεωλογική μελέτη για αδειοδότηση υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων υδρευτικής χρήσης του Δήμου Πωγωνίου.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  282
33.    Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Δ.Ε. Λάβδανης».  ΑΠΟΦΑΣΗ  283
34.    Επί αιτήματος Κουρδόγλου Ηλία.  ΑΠΟΦΑΣΗ  284
35.    Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  285
36.    Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Πωγωνίου με την Περιφέρεια Ηπείρου για το έργο: «Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τις Τ.Κ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη και Δελβινακίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  286
37.    Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης Δήμου  Πωγωνίου με την Περιφέρεια Ηπείρου, για το έργο: Προστασία γέφυρας Αγίου Κοσμά – Κατασκευή Σαρζανετ».  ΑΠΟΦΑΣΗ  287
38.     Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έ γκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  288
39.    Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποί ησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  289
40.     Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών  για την Υλοποίηση Δράσεων ΤΠΕ στο Πλαίσιο του Υποέργου του δήμου Πωγωνίου για την Πράξη “POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA”», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  290
41.     Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης  και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  291
42.     Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την  Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.   ΑΠΟΦΑΣΗ  292

ΕΚΤΑΚΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ  
1.   Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  293 
2.   Παραχώρηση χρήσης τηλεπικ/κών εγκαταστάσεων για τη DIGEA.  ΑΠΟΦ. 294
3.   Νομιμοποίηση κτιρίου Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Τ.Κ. Δολιανών.ΑΠΟΦΑΣΗ  295 
4.   Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Αποπεράτωση Πλατείας Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Τ.Κ. Δημόκορης»  ΑΠΟΦΑΣΗ  296
5.   Έγκριση έκθεσης Β΄& Γ΄ τριμήνου προϋπολογισμού 2014.  ΑΠΟΦΑΣΗ  297
6.   Κατανομή επιχ/σης από ΥΠΕΣ για λειτουργικές δαπάνες Σχολικών Επιτροπών.ΑΠΟΦΑΣΗ  298
7.   Αίτημα για το  επίδομα Παραμεθορίου όλων των Δημοσίων υπαλλήλων στο Δήμο Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  299.
8.   Έγκριση υλοποίησης της υπηρεσίας ΤΟΠΣΑ.  ΑΠΟΦΑΣΗ  300.
                             

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 2096 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014 06:06

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Συνεδριάσεις Πίνακες Θεμάτων ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.ΤΗΣ 1–12-2014 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 14]