Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 01 Απριλίου 2013 05:29

Πίνακας θεμάτων Δ.Σ. που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της 27-3-2013

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   27-3-2013  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  7/27-3-2013] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

1.    Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος για τη λειτουργία της Μεταλλουργικής Βιομηχανίας Ηπείρου στο Κεφαλόβρυσο.  ΑΠΟΦΑΣΗ  64
2.    Λήψη απόφασης για τον τρόπο λειτουργίας των Σφαγείων Παρακαλάμου & Κεφαλοβρύσου από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  65
3α.  Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2013, Δήμου Πωγωνίου, για το έτος 2013.  ΑΠΟΦΑΣΗ  66
3β.   Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου, για το έτος 2013  ΑΠΟΦΑΣΗ  67
3γ.   Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το έτος 2013.  ΑΠΟΦΑΣΗ  68
4.     Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ.  ΑΠΟΦΑΣΗ  69
5.     Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας. ΑΠΟΦΑΣΗ  70
6.     Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες.  ΑΠΟΦΑΣΗ  71
7.     Έγκριση απολογισμών παλαιών Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας εκπαίδευσης για το έτος 2011 [από 1-1-2011 έως 31-8-2011]  ΑΝΑΒΟΛΗ
8.     Έγκριση δημοπράτησης υδρόμυλου Ρογκοζίου Τ.Κ. Μαυροπούλου. ΑΠΟΦΑΣΗ 72
9.     Έγκριση καταβολής παραβόλου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  73
10.   Τρόπος χρήσης και διάθεσης Δημοτικών βοσκοτόπων ΕΤ. 2013. ΑΠΟΦΑΣΗ 74
11.    Ρύθμιση χρήσης βοσκοτόπων στην Τ.Κ. Ορεινού – Ξηρόβαλτου. ΑΠΟΦΑΣΗ 75
12.    Επιβολή προστίμου για παράνομη βόσκηση στην Τ.Κ. Γεροπλατάνου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  76
13.    Συζήτηση για τα παραχωρηθέντα οικόπεδα στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.  ΑΝΑΒΟΛΗ
14.    Περί επιστροφής Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε στους ενοικιαστές δημοτικών ακινήτων του Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  77
15.    Έγκριση απολογισμών παιδικών σταθμών Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου ετ. 2010. ΑΠΟΦΑΣΗ  78
16.    Κατανομή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σχολικών επιτροπών.ΑΠΟΦΑΣΗ  79
17.    Διακοπή μίσθωσης Δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μαυροβουνίου. ΑΠΟΦΑΣΗ  80
18.    Επί αιτήσεως Αλεξίου Ευαγγ. Τ.Κ. Νεγράδων, για υδροδότηση κτηνοτροφικής του μονάδας.  ΑΠΟΦΑΣΗ  81
19.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Κεφαλοβρύσου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  82
20.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμ/ση του δρόμου προσπέλασης στο νέο αντλιοστάσιο Βήσσανης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  83
21.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  του έργου: «Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών»  ΑΠΟΦΑΣΗ  84
22.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης: «Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π  Δήμου Καλπακίου».ΑΠΟΦΑΣΗ  85
23.    Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για τη λειτουργία καντίνας.  ΑΠΟΦΑΣΗ  86

ΕΚΤΑΚΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ

1.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού οικ. ετ. 2013.  ΑΠΟΦΑΣΗ  87
2.    Έγκριση της μελέτης του έργου: «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Μαθητικής Εστίας Πωγωνιανής».  ΑΠΟΦΑΣΗ  88
3.    Έγκριση ηλεκτροδότησης Δημοτικού Καταστήματος Χρυσόρραχης.   ΑΠΟΦΑΣΗ 89
4.    Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Πωγωνιανής.  ΑΠΟΦΑΣΗ  90

Διαβάστηκε 2396 φορές

Σχετικά Άρθρα