Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013 06:12

Πίνακας θεμάτων Δ.Σ. που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της 22-2-2013

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   22-2-2013  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  5/22-2-2013] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

1.    Έγκριση ανάθεσης προμηθειών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  24
2.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού οικ. ετ. 2013.  ΑΠΟΦΑΣΗ  25
3.    Έγκριση εγγραφής στον προϋπολογισμό ετ. 2013 του προγράμματος: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης ειδικών κοινωνικών ομάδων στην Πίνδο» από το δικαιούχο / Α.Σ.  «Ορεινή συμπολιτεία Πίνδου»  ΑΠΟΦΑΣΗ  26
4.    Έγκριση εγγραφής στον προϋπολογισμό ετ. 2013 του προγράμματος  «BRANDINODE» που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία 2007 – 2013»  ΑΠΟΦΑΣΗ  27
5.    Έγκριση επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας – αλληλεγγύης – 
Μέριμνας & Παιδείας Δήμου Πωγωνίου.   ΑΠΟΦΑΣΗ  28
6.    Έγκριση προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  29
7.    Έγκριση  επιχορήγησης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  30
8.    Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων ετ. 2012 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  ΑΠΟΦΑΣΗ  31
9.    Έγκριση λύσης σύμβασης ενοικίασης ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου στα Ιωάννινα.  ΑΠΟΦΑΣΗ  32
10.    Έγκριση έκδοσης αδειών άσκησης υπαίθριου – στάσιμου εμπορίου για τη λειτουργία καντινών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  33
11.    Έγκριση παραχώρησης της χρήσης Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Δελβινακίου, για την μετεγκατάσταση του καταστήματος των ΕΛΤΑ.  ΑΠΟΦΑΣΗ 34
12.    Έγκριση παραχώρησης χρήσης Δημοτικού κτιρίου [πρώην οικοκυρική σχολή] στην Τ.Κ. Βασιλικού, στο Σύλλογο Γυναικών Βασιλικού. ΑΠΟΦΑΣΗ 35
13.    Έγκριση μεταφοράς εξοπλισμού του «Κέντρου Περιβάλλοντος Καταρράκτη» από την Τ.Κ. Καταρράκτη στην Τ.Κ. Παρακαλάμου, σε αίθουσα του Δημαρχείου της Δ.Ε. Άνω Καλαμά»  ΑΠΟΦΑΣΗ  36
14.    Υπογραφή συμφώνου των Δημάρχων για την υλοποίηση του έργου: ΣΕΑΠ – ΠΛΑΣ.  ΑΠΟΦΑΣΗ  37
15.    Επί αιτήσεων δημοτών.   ΑΝΑΒΟΛΗ


ΕΚΤΑΚΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ

1.    Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Αποχετευτικό δίκτυο ομβρίων Υδάτων Τ.Κ.  Κρυονερίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  38
2.    Κατανομή επιχ/σης για τις Σχολικές Επιτροπές του Δ ήμου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  39
3.    Έγκριση διεξαγωγής επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. στην Τ.Κ.Κεφαλοβρύσου.   ΑΠΟΦΑΣΗ  40

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ

Διαβάστηκε 2492 φορές

Σχετικά Άρθρα