Δήμος Πωγωνίου

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011 05:50

Πίνακας θεμάτων Δ.Σ. που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της 7-12-2011

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.    16779                                                    ΚΑΛΠΑΚΙ    8-12-2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 7-12-2011 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 19/7-12-2011] ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

Α/Α      Α/Α              ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ή ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜ. ΑΠΟΦ.

1.         302              EΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤ. 2012
2.         303              ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤ. 2012
3.         304              ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΤ. 2012
4.         305              ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣ ΕΤ. 2012
5.         306              ΨΗΦΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤ. 2012
6.         307              ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
7.         308              ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΕΤ. 2010
8.         309              ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΕΤ.2010
9.         310              ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
10.       311              ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ [ΕΣΠΑ]
11.       312              ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ
12.       313              ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ
13.       314              ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
14.       315              ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
15.       316              ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
16.       317              ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ Β΄ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΑΤΑ 2011
17.       318              ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
18.       319              ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟ ΔΗΜΟ
19.       320              ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΤΕ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΗΜΟΚΟΡΙΟΥ
20.       321              ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ
21.       322              ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑ
22.       323              ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ
23.       324              ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
24.       325              ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ COSMOTE
25.       326              ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ WIND EΛΛΑΣ
26.       327              ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΒΗΣΣΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΒΗΣΣΑΝΗΣ
27.       ---                ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ [ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ]
28.       ---                ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ [ΠΑΛΙΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ] Τ.Κ. ΛΙΜΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΛΙΜΝΗΣ [ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ]
29.       ---                ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ Τ.Κ. ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ  [ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ]
30.       328              ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΟΜΕΧ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
31.       329              ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
32.       330              ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  [Π.Ο.Π.] ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΑΣ
33.       331              ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Ο.Π. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΡΟΓΟΖΙΟΥ»
34.       332              ΕΓΚΡΙΣΗ  Π.Ο.Π. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΙΚΡΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟΜΥΛΟ ΡΟΓΟΖΙΟΥ»
35.       333              ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Ο.Π. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ Τ.Δ. ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΠΡΟΣ Τ.Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
36.       334              ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Ο.Π. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ «ΣΚΙΠ» ΠΡΟΣ ΤΑΦΡΟ»
37.       335              ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Ο.Π. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ. ΜΑΚΡΗ»
38.       336              ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Ο.Π. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΘΕΣΗ «ΣΙΑΔΙΑ»
39.       337              ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Ο.Π. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΕΡΙΑΧΙΟΥ ΕΩΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΑΒΡΟΧΟΥ»
40.       338              ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Ο.Π. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ – ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΟΙΚΙΑΣ Ν. ΖΥΓΟΥΡΗ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΟΥΚΛΙΩΝ
41.       339              ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Ο.Π. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΟΥΚΛΙΩΝ»
42.       340              ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Ο.Π. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ [Δ.Ε. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ]»
43.       341              ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΩΤ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Τ.Δ. ΚΟΥΚΛΙΩΝ- ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ-ΡΙΑΧΟΒΟΥ-ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ»
44.       342              ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
45.       343              ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΕΞΩΤ. & ΕΣΩΤ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ»
46.       344              ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ»
47.       345              ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ»
48.       346              ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΘΕΣΗ ΜΠΟΛΟΥ»


1Ο ΕΚΤ. 347       ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ [Δ.Ε. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ]»
2Ο ΕΚΤ.  348      ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΒΗΣΣΑΝΗΣ
3Ο ΕΚΤ.  349      ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ»
4Ο ΕΚΤ.  350      ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ 5Ο ΕΚΤ.  351      ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ
6Ο ΕΚΤ.  352      ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΩΔ. 85: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
7Ο ΕΚΤ. 353      ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
8Ο ΕΚΤ.  354     ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ν. 2734/99 «ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
9Ο ΕΚΤ.  355     ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
10Ο ΕΚΤ. 356    ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
11Ο ΕΚΤ. 357    ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ Τ.Κ. ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ ΣΤΟΝ ΙΠΠΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
12Ο ΕΚΤ. 358    ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

13o ΕΚΤ. 359  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤ. 2011

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ

Διαβάστηκε 3784 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012 06:45

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Συνεδριάσεις Πίνακες Θεμάτων Πίνακας θεμάτων Δ.Σ. που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της 7-12-2011