Δήμος Πωγωνίου

Διαχειριστής

Ενημερώνουμε τους αγαπητούς δημότες του Δήμου Πωγωνίου ότι οι συναντήσεις που είχαν προγραμματιστεί για την ενημέρωση των ευρωπαικών προγραμμάτων  - επιχορηγήσεων αναβάλονται προκείμενου περισσότεροι συν-δημότες μας να έχουν την ευκαιρία να τις παρακολουθήσουν. Ζητούμε συγνώμη για τυχόν αναστάτωση που δημιουργήθηκε. 


Ο Δήμος Πωγωνίου ανακοινώνει, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά ενός  (1) ατόμου  για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (ύδρευσης ) των υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου που εδρεύει στο Καλπάκι Ιωαννίνων και συγκεκριμένα για τις εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
105 ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙ ΔΕ 30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 1

 

Κατεβάστε την πλήρη προκύρηξη απο τα συννημένα


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Γνωμοδότηση  Δημοτικής  Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με το Τεχνικό πρόγραμμα έργων του Δήμου ετ. 2012.

Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2011 05:32

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 7/12/2011


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Επιβολή τελών ύδρευσης έτους 2012.
 2. Επιβολή τελών φωτισμού και καθαριότητας έτους 2012.
 3. Επιβολή τελών χρήσης Δημοτικών εκτάσεων έτους 2012.
 4. Επιβολή ετήσιου δικαιώματος βοσκής έτους 2012.
 5. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Πωγωνίου έτους 2012.
 6. Σύναψη Δανείου.
 7. Έγκριση απολογισμών Δ.Ε. Δήμου Πωγωνίου ετ. 2010.
 8. Έγκριση απολογισμού Γυμνασίου Δελβινακίου ετ. 2010.
 9. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Συμβουλίου Μεταναστών.
 10. Υποβολή πρότασης διαχ/κής επάρκειας Δήμου Πωγωνίου [ΕΣΠΑ].
 11. Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.
 12. Καθορισμός αριθμού ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο.
 13. Μείωση μισθωμάτων ακινήτων Δήμου.
 14. Κατανομή επιχ/σης σχολικών επιτροπών.
 15. Αποδοχή επιχ/σης ΣΑΤΑ για σχολεία.
 16. Κατανομή επιχ/σης Β΄ εντολής πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011.
 17. Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή καθορισμού λατομικών περιοχών.
 18. Αίτημα για καθορισμό του Δήμου Πωγωνίου, ως Παραμεθόριο Δήμο.
 19. Έγκριση μίσθωσης κτιρίου στον ΟΤΕ στην Τ.Κ. Δημοκορίου.
 20. Έγκριση ενοικίασης ξενώνα Καστάνιανης.
 21. Διαγραφή οφειλής από μίσθωμα.
 22. Διαγραφή οφειλής από δικαίωμα βοσκής.
 23. Μειώσεις τελών ύδρευσης.
 24. Επί αιτήσεως COSMOTE.
 25. Επί αιτήσεως WIND ΕΛΛΑΣ.
 26. Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Βήσσανης, στην Αδελφότητα Βήσσανης.
 27. Παραχώρηση χρήσης Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου, στο Σύλλογο Γυναικών Κεφαλοβρύσου.
 28. Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού κτιρίου [Παλαιό Καφενείο] Τ.Κ. Λίμνης, στην Αδελφότητα Λίμνης.
 29. Παραχώρηση χρήσης κτιρίου ξενώνα Τ.Κ. Ιερομνήμης, στην Αδελφότητα Ιερομνήμης.
 30. Διατήρηση ταπητουργικής σχολής ΕΟΜΕΧ στην Τ.Κ. Δελβινακίου.
 31. Έγκριση πρακτικού επιτροπής προστασίας Δημοτικής περιουσίας, σχετικά με αίτημα Λεωνίδα Αθανασίου Τ.Κ. Μαυροπούλου.
 32. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής [Π.Ο.Π.] έργου: «Κατασκευή νέα δεξαμενής ύδρευσης στο Τ.Δ. Στρατίνιστας».
 33. Έγκριση Π.Ο.Π έργου: «Διαμόρφωση ροής υδάτων & περιβάλλοντος χώρου Νερόμυλου Ρογοζίου».
 34. Έγκριση Π.Ο.Π. έργου: «Προσθήκη μικρού δωματίου για κουζίνα στο Νερόμυλο Ρογοζίου».
 35. Έγκριση Π.Ο.Π. έργου: «Μεταφορά πλεονάζοντος πόσιμου νερού από Τ.Δ. Κερασόβου προς Τ.Δ. Περιστερίου».
 36. Έγκριση Π.Ο.Π. έργου: «Βελτίωση δρόμου από εικόνισμα «σκιπ» προς τάφρο».
 37. Έγκριση Π.Ο.Π. έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση Αργυροχωρίου προς σταυλικές εγκαταστάσεις Γ. Μακρή».
 38. Έγκριση Π.Ο.Π. έργου: «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση δρόμου από Δελβινάκι έως διασταύρωση Πωγωνιανής θέση «Σιάδια».
 39. Έγκριση Π.Ο.Π. έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση Τεριαχίου έως Άγιο Γεώργιο «Ζαβρόχου».
 40. Έγκριση Π.Ο.Π. έργου: «Πρόσβαση – σωληνωτό οικίας Ν. Ζυγούρη στο Τ.Δ. Κουκλιών».
 41. Έγκριση Π.Ο.Π. έργου: «Τοιχεία αντιστήριξης στο Τ.Δ. Κουκλιών».
 42. Έγκριση Π.Ο.Π. έργου: «Κατασκευή σωληνωτού αγωγού & παράπλευρων έργων αποχετευτικού ομβρίων υδάτων  [Δ.Ε. Άνω Καλαμά]».
 43. Έγκριση μελέτης και περιβαλλοντικής μελέτης του έργου: «Συμπληρωματικά έργα εξωτ. δικτύου ύδρευσης του Δήμου Άνω Καλαμά για τα Τ.Δ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη».
 44. Έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης του έργου: «Αξιοποίηση περιοχής Νερόμυλου Ιερομνήμης στη Δ.Ε. Άνω Καλαμά, Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων.
 45. Έγκριση προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Αντικατάσταση εξωτ. & εσωτ. Δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Βασιλικού».
 46. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου».
 47. Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Συντήρηση Κοινοτικών κτιρίων Τ.Κ. Άνω Ραβενίων».
 48. Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού θέση «Μπόλου».
Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011 05:46

Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 23/11/2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 23-11-11 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 15627/15-11-11 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Συνδημότες,

Στα πλαίσια ολοκλήρωσης της Α’ Φάσης: «Στρατηγικός Σχεδιασμός» (2012-2014) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του νέου Δήμου Πωγωνίου και δεδομένου ότι κρίνεται επιτακτική η ανάγκη της ενεργούς συμμετοχής των δημοτών και φορέων του Δήμου μας στο σχεδιασμό τόσο του οράματος όσο και της αναπτυξιακής στρατηγικής, καλείστε μέσω του παρόντος ερωτηματολογίου να αποτυπώσετε τις απόψεις σας για τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος και θεωρείτε ότι πρέπει να περιληφθούν στο αναπτυξιακό του όραμα.

Για τη συμπλήρωσή του δε θα χρειαστείτε πάνω από 5-7 λεπτά, ενώ διατηρείται πλήρως η ανωνυμία σας. Παρακαλείσθε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις προκειμένου να διαμορφωθεί η καλύτερη δυνατή εικόνα σχετικά με τις απόψεις και επιλογές σας. 

 

Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο πατήστε εδώ.

Εναλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε το συννημένο ερωτηματολόγιο να το συμπληρώσετε και να το στείλετε με email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τις μέχρι στιγμής απαντήσεις μπορείτε να δείτε εδώ

Τα προτεινόμενα έργα προτείνονται για να αντιμετωπιστούν οι ζημιιές που προκαλούνται από τη δράση των χειμάρρων στους δρόμους που διέρχονται από τις συγκεκριμένες θέσεις στην Παηδονιά και την ίερομνήμη. Ενώ στην θέση Βοϊδίτσα Σιταριάς κρίθηκε αναγκαίο να συγκεντρώνεται το νερό της πηγής σε δεξαμενή προκειμένου να είναι διαθέσιμο και τους θερινούς μήνες, για την εξυπηρέτηση των αναγκών τα)ν κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Στην Παηδονιά ο χείμαρρος που διέρχεται από τη θέση του έργου έχει διευθετηθεί στο παρελθόν από τη δασική υπηρεσία. Στα πλαίσια αυτής της διευθέτησης κατασκευάσθηκαν φράγματα που βρίσκονται πάνω και κάτω από το δρόμο. Η διευθέτηση της κοίτης του χειμάρρου στο σημείο αυτό θα γίνει με την κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού, προκειμένου η παροχή του χειμάρρου να διέρχεται κάτω από το κατάστρωμα του δρόμου.
Διαδοχικά θα κατασκευαστούν:
1. Κοιτόστρωση για την προστασία του υπάρχοντος φράγματος πάνω από το δρόμο, από υποσκαφή των θεμελίων του.
2. Τεχνικό εισόδου του οχετού
3. Κιβωτοειδής οχετός πλάτους 3m και ύψους 2m
4. Τεχνικό εξόδου του οχετού.

Για την κατασκευή της κοιτόστρωσης θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμια με κολυμβητοϋς λίθους λατομείου και δομικό πλέγμα στη βάση του. Για την κατασκευή του κιβωτοειδούς οχετού και των τεχνικών εισόδου εξόδου θα χρησιμοποιηθεί οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.
Πριν από την κατασκευή των έργων θα γίνουν οι απαραίτητες εκσκαφές και μετά την ολοκλήρωση τους θα κατασκευαστεί συμπιεσμένο επίχωμα με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του υπάρχοντος δρόμου.

Έργα Ιερομνήμης
Στην Ιερομνήμη ο χείμαρρος που καταλήγει στη θέση του έργου δεν υπήρχε στο παρελθόν. Δημιουργήθηκε σταδιακά από την επιφανειακή και στη συνέχεια χαραδρωτική διάβρωση των παλαιών πυριτικών προσχώσεων. Αποτέλεσμα αυτής της δράσης είναι να καταλήγουν ποσότητες λεπτόκοκκου γαιώδους υλικού στον επαρχιακό δρόμο Ιερομνήμης-Κουκλιών.
Λόγω της γαιώδους σύστασης και του ευδιάβρωτου του εδάφους, δεν είναι εφικτό να θεμελιωθούν με ασφάλεια τεχνικά έργα εντός του χειμιάρρου. Έτσι επιλέχθηκε η λύση της κατασκευής τοίχων βάρους στη θέση που ο χείμαρρος συναντά τον επαρχιακό δρόμο, με σκοπό ιην εκτροπή της παροχής του χειμάρρου προς τον υπάρχοντα κιβωτοειδή οχετό. Επίσης θα κατασκευαστούν κλαδοπλεγματα μέσα στην κοίτη του χειμάρρου για την άμβληση των διαβρωτικών φαινομένων.
Διαδοχικά θα κατασκευαστούν:
1. Τοίχος βάρους από συρματόπλεκτα κιβώτια ύψους 4m
2. Τοίχος βάρους από συρματόπλεκτα κιβώτια ύψους 3m
3. Τοίχος βάρους από συρματόπλεκτα κιβώτια ύψους 2m
4. Κλαδοπλεγματα εντός της κοίτης
Οι τοίχοι βάρους από συρματόπλεκτα κιβώτια, θα αποτελούνται από διαδοχικές φάτνες που θα πληρωθούν από λίθους λατομείου.

 

 


Τρέχων στάδιο : Υποβλήθηκε μελέτη για ένταξη στο Πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ

 

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011 05:37

Κατασκευή καλντεριμιών Κάτω Μερόπης

Τρέχων στάδιο : Υποβλήθηκε μελέτη για ένταξη στο Πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ

Τεχνική περιγραφή
Με την παρούσα προβλέπεται να διαμορφωθεί και να επιστρωθεί με λίθους (κατασκευή λιθόστρωτου (καλντερίμι) με λίθους της περιοχής) ο κοινοτικός δρόμος ο οποίος διέρχεται από την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. H ανάγκη αυτή προέκυψε από το γεγονός ότι η σημερινή κατάσταση, όπως αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα και στις φωτογραφίες που συνυποβάλλονται με τη παρούσα μελέτη, χαρακτηρίζεται από ανομοιογένεια υλικών, φθορές λόγω του χρόνου και της μη συντήρησης γεγονός που καθιστά δύσβατο τον δρόμο για τους πολίτες.
Για την αποκατάσταση τους λοιπόν προβλέπονται και προτείνονται κατά σειρά προτεραιότητα οι παρακάτω εργασίες :

 • Διαμόρφωση του καταστρώματος της οδού και (όπου απαιτείται και είναι δυνατή) διαπλάτυνση με εκσκαφή του υφιστάμενου πρανούς, ώστε το πλάτος του προς κατασκευή καλντεριμιού να μην είναι μικρότερο του 1,20μ. και μεγαλύτερο από 1,50μ. καθώς και χειρονακτική διακίνηση των εκσκαφών αυτών.
 • Κατασκευή λιθοστρώτου (καλντερίμι) με λίθους απόχρωσης που να προσομοιάζει με τους λίθους της περιοχής απλής μορφής  σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.
 • Όπου απαιτείται θα κατασκευαστεί τοίχος ανακοπής καταπτώσεων από λιθοδομή με λίθους της περιοχής.
Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  του  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό 32.000,00 €  (για  εργασίες   26.016,26€ + Φ.Π.Α. 5.983,74€). Το έργο θα προταθεί για χρηματοδότηση από  ΟΠΑΑΧ 2011.

Κατά μήκος της κεντρικής κοίτης του Μέγα Λάκκου. Στην κεντρική κοίτη θα κατασκευασθούν φράγματα βάρους και στον συμβάλλοντα κλαδοπλεγματα.Για την ακινητοποίηση των εντός της κοίτης προσχώσεων θα κατασκευαστούν τριάντα τρία (33) συρματολίθινα φράγματα Φ3 (συρματόπλεκτα κιβώτια) ύψους lm στις χιλ. θέσεις 0+71.6 , 0+75.7 , 0+79.7 , 0+83.2 , 0+86.7 , 0+90.3 , 0+94 , 0+104.3 , 0+118 , 0+127.1 , 0+143.4 , 0+158.76 , 0+167.2 , 0+176.3 , 0+182.4 , 0+190.9 , 0+204.6 , 0+218.6 , 0+232.2 , 0+245.9 , 0+256.2 ; 0+268 , 0+281.9 , 0+292.7 , 0+306.2 , 0+316.3 , 0+322.2 , 0+329.9 , 0+336.9 , 0+334.9 , 0+355.3 , 0+365.1 , 0+376.7 .

Τα παραπάνω συρματολίθινα φράγματα (συρματόπλεκτα κιβώτια) θα κατασκευαστούν σε γαιώδεις θέσεις. Η κατασκευή τους θα γίνει με φάτνες συρματοκιβωτίων με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα διπλής πλέξης, οι οποίες θα πληρωθούν με θραυστό υλικό λατομικής προέλευσης. Το βάθος θεμελίωσης έχει υπολογιστεί σε 1,3m με βάση το βάθος της μέγιστης υποσκαφής που μας δίνει ο τύπος του Κοτούλα προσαυξημένο κατά 0,2m.
Αντίστοιχα θα κατασκευαστεί φράγμα βάρους (ΦΙ) με προφραγμα (Φ2) από σκυρόδεμα στις χιλ. θέσεις 0+424.7 και 0+430.7 . Η απόσταση του προφράγματος από το φράγμα θα είναι δύο φορές το ύψος του δηλαδή 6m. Τόσο το φράγμα όσο και το προφραγμα θα κατασκευαστούν σε βραχώδεις θέσεις. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου το βάθος θεμελίωσης σε βραχώδεις θέσεις γίνεται 0,5 έως lm. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιλέχθηκε βάθος θεμελίωσης lm.
Μεταξύ του φράγματος ΦΙ και του προφράγματος Φ2 θα κατασκευαστεί κοιτόστρωση πλάτους 9m και πάχους 0,3m από σκυρόδεμα άοπλο στρώσης φθοράς με κολυμβητοΰς λίθους λατομείου.
Με την κατασκευή των φραγμάτων αυτών θα επιτευχθεί κλίση αντιστάθμισης 6%.
Στον συμβάλλοντα θα κατασκευαστούν είκοσι τρία (23) κλαδοπλεγματα .

 

 

 

 


 

Τρέχων στάδιο : Υποβλήθηκε μελέτη για ένταξη στο Πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ

Τρέχων στάδιο : Υποβλήθηκε μελέτη για ένταξη στο Πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ

Το έργο αυτό αφορά στην κατασκευή των Υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την αξιοποίηση της γεώτρησης του Δήμου Δελβινακίου.

Θα γίνει προμήθεια εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος παροχής 20m3/h , Μανομετρικού Η=260 ΜΤΣ σε γεώτρηση 8"και σε βάθος 230- 240 μέτρα. ΗλεκτρικούΠίνακα-σωλήνωσης υδραυλικής, οικίσκου με τον απαραίτητο φωτισμό τις γειώσεις και την αντικεραυνική προστασία.
Η κατάθλιψη θα γίνεται στη ρυθμιστική δεξαμενή κοντά στο γήπεδο μέσω αγωγού ΡΕ Φ90" μήκους περίπου 1000μέτρων ο οποίος θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς.
Η λειτουργία της γεώτρησης θα είναι αυτόματη ανάλογα με τις απαιτήσεις
άρδευσης του γηπέδου ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης απαιτείται.
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν φαίνονται στον συνημμένο προϋπολογισμό του έργου.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό 115.500,00 € (με ΦΠΑ 23%).

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Συνεδριάσεις Διαχειριστής