Δήμος Πωγωνίου

Διακυρήξεις
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ 16Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥΈχοντας υπόψη:α) το Π.. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)β) το .Κ.Κ (Ν.3463/06) & το Ν.3852/2010γ) την…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ:ΠΩΓΩΝΙΟΥ Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμούΣτο Καλπάκι σήμερα την 21η Μαρτίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού…
Ο Δήμαρχος Πωγωνίου διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» αξίας 30.000,00€…
Ο Δήμαρχος Πωγωνίου διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» αξίας 73.800…
Αντικείμενο Διαγωνισμού: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”». Πηγή Χρηματοδότησης: Το Έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού…
Αντικείμενο Διαγωνισμού: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”». Πηγή Χρηματοδότησης: Το Έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού…
Αντικείμενο Διαγωνισμού: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL…
Αντικείμενο Διαγωνισμού: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL…
Αντικείμενο Διαγωνισμού: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON…
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα…
Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Διακυρήξεις