Δήμος Πωγωνίου

Διαχειριστής

Αγαπητοί Συνδημότες,

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στην διαβούλευση της Α’ Φάσης: «Στρατηγικός Σχεδιασμός» (2012-2014) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του νέου Δήμου Πωγωνίου.

Αναρτούμε το σχέδιο της Α' φάσης, που προήλθε λαμβάνοντας υπόψην και τις υποδείξεις σας, προκειμένου να ενημερωθείτε αλλά και να διατυπώσετε τις απόψεις σας.

Μπορείτε να κατεβάστε το σχέδιο απο τα συννημένα


ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ No  19 / 7-12-2011, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. AΠΟΦΑΣΗ       306 / 2011   

«ΨΗΦΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤ. 2012»

Κατεβάστε την απόφαση απο τα συννημένα


ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.    16779                                                    ΚΑΛΠΑΚΙ    8-12-2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 7-12-2011 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 19/7-12-2011] ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

Α/Α      Α/Α              ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ή ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜ. ΑΠΟΦ.

1.         302              EΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤ. 2012
2.         303              ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤ. 2012
3.         304              ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΤ. 2012
4.         305              ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣ ΕΤ. 2012
5.         306              ΨΗΦΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤ. 2012
6.         307              ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
7.         308              ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΕΤ. 2010
8.         309              ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΕΤ.2010
9.         310              ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
10.       311              ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ [ΕΣΠΑ]
11.       312              ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ
12.       313              ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ
13.       314              ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
14.       315              ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
15.       316              ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
16.       317              ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ Β΄ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΑΤΑ 2011
17.       318              ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
18.       319              ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟ ΔΗΜΟ
19.       320              ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΤΕ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΗΜΟΚΟΡΙΟΥ
20.       321              ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ
21.       322              ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑ
22.       323              ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ
23.       324              ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
24.       325              ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ COSMOTE
25.       326              ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ WIND EΛΛΑΣ
26.       327              ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΒΗΣΣΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΒΗΣΣΑΝΗΣ
27.       ---                ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ [ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ]
28.       ---                ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ [ΠΑΛΙΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ] Τ.Κ. ΛΙΜΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΛΙΜΝΗΣ [ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ]
29.       ---                ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ Τ.Κ. ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ  [ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ]
30.       328              ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΟΜΕΧ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
31.       329              ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
32.       330              ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  [Π.Ο.Π.] ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΑΣ
33.       331              ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Ο.Π. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΡΟΓΟΖΙΟΥ»
34.       332              ΕΓΚΡΙΣΗ  Π.Ο.Π. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΙΚΡΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟΜΥΛΟ ΡΟΓΟΖΙΟΥ»
35.       333              ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Ο.Π. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ Τ.Δ. ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΠΡΟΣ Τ.Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
36.       334              ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Ο.Π. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ «ΣΚΙΠ» ΠΡΟΣ ΤΑΦΡΟ»
37.       335              ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Ο.Π. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ. ΜΑΚΡΗ»
38.       336              ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Ο.Π. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΘΕΣΗ «ΣΙΑΔΙΑ»
39.       337              ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Ο.Π. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΕΡΙΑΧΙΟΥ ΕΩΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΑΒΡΟΧΟΥ»
40.       338              ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Ο.Π. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ – ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΟΙΚΙΑΣ Ν. ΖΥΓΟΥΡΗ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΟΥΚΛΙΩΝ
41.       339              ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Ο.Π. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΟΥΚΛΙΩΝ»
42.       340              ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Ο.Π. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ [Δ.Ε. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ]»
43.       341              ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΩΤ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Τ.Δ. ΚΟΥΚΛΙΩΝ- ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ-ΡΙΑΧΟΒΟΥ-ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ»
44.       342              ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
45.       343              ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΕΞΩΤ. & ΕΣΩΤ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ»
46.       344              ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ»
47.       345              ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ»
48.       346              ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΘΕΣΗ ΜΠΟΛΟΥ»


1Ο ΕΚΤ. 347       ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ [Δ.Ε. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ]»
2Ο ΕΚΤ.  348      ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΒΗΣΣΑΝΗΣ
3Ο ΕΚΤ.  349      ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ»
4Ο ΕΚΤ.  350      ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ 5Ο ΕΚΤ.  351      ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ
6Ο ΕΚΤ.  352      ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΩΔ. 85: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
7Ο ΕΚΤ. 353      ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
8Ο ΕΚΤ.  354     ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ν. 2734/99 «ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
9Ο ΕΚΤ.  355     ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
10Ο ΕΚΤ. 356    ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
11Ο ΕΚΤ. 357    ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ Τ.Κ. ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ ΣΤΟΝ ΙΠΠΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
12Ο ΕΚΤ. 358    ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

13o ΕΚΤ. 359  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤ. 2011

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ

Ενημερώνουμε τους αγαπητούς δημότες του Δήμου Πωγωνίου ότι οι συναντήσεις που είχαν προγραμματιστεί για την ενημέρωση των ευρωπαικών προγραμμάτων  - επιχορηγήσεων αναβάλονται προκείμενου περισσότεροι συν-δημότες μας να έχουν την ευκαιρία να τις παρακολουθήσουν. Ζητούμε συγνώμη για τυχόν αναστάτωση που δημιουργήθηκε. 


Ο Δήμος Πωγωνίου ανακοινώνει, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά ενός  (1) ατόμου  για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (ύδρευσης ) των υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου που εδρεύει στο Καλπάκι Ιωαννίνων και συγκεκριμένα για τις εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
105 ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙ ΔΕ 30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 1

 

Κατεβάστε την πλήρη προκύρηξη απο τα συννημένα


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Γνωμοδότηση  Δημοτικής  Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με το Τεχνικό πρόγραμμα έργων του Δήμου ετ. 2012.

Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2011 05:32

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 7/12/2011


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Επιβολή τελών ύδρευσης έτους 2012.
 2. Επιβολή τελών φωτισμού και καθαριότητας έτους 2012.
 3. Επιβολή τελών χρήσης Δημοτικών εκτάσεων έτους 2012.
 4. Επιβολή ετήσιου δικαιώματος βοσκής έτους 2012.
 5. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Πωγωνίου έτους 2012.
 6. Σύναψη Δανείου.
 7. Έγκριση απολογισμών Δ.Ε. Δήμου Πωγωνίου ετ. 2010.
 8. Έγκριση απολογισμού Γυμνασίου Δελβινακίου ετ. 2010.
 9. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Συμβουλίου Μεταναστών.
 10. Υποβολή πρότασης διαχ/κής επάρκειας Δήμου Πωγωνίου [ΕΣΠΑ].
 11. Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.
 12. Καθορισμός αριθμού ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο.
 13. Μείωση μισθωμάτων ακινήτων Δήμου.
 14. Κατανομή επιχ/σης σχολικών επιτροπών.
 15. Αποδοχή επιχ/σης ΣΑΤΑ για σχολεία.
 16. Κατανομή επιχ/σης Β΄ εντολής πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011.
 17. Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή καθορισμού λατομικών περιοχών.
 18. Αίτημα για καθορισμό του Δήμου Πωγωνίου, ως Παραμεθόριο Δήμο.
 19. Έγκριση μίσθωσης κτιρίου στον ΟΤΕ στην Τ.Κ. Δημοκορίου.
 20. Έγκριση ενοικίασης ξενώνα Καστάνιανης.
 21. Διαγραφή οφειλής από μίσθωμα.
 22. Διαγραφή οφειλής από δικαίωμα βοσκής.
 23. Μειώσεις τελών ύδρευσης.
 24. Επί αιτήσεως COSMOTE.
 25. Επί αιτήσεως WIND ΕΛΛΑΣ.
 26. Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Βήσσανης, στην Αδελφότητα Βήσσανης.
 27. Παραχώρηση χρήσης Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου, στο Σύλλογο Γυναικών Κεφαλοβρύσου.
 28. Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού κτιρίου [Παλαιό Καφενείο] Τ.Κ. Λίμνης, στην Αδελφότητα Λίμνης.
 29. Παραχώρηση χρήσης κτιρίου ξενώνα Τ.Κ. Ιερομνήμης, στην Αδελφότητα Ιερομνήμης.
 30. Διατήρηση ταπητουργικής σχολής ΕΟΜΕΧ στην Τ.Κ. Δελβινακίου.
 31. Έγκριση πρακτικού επιτροπής προστασίας Δημοτικής περιουσίας, σχετικά με αίτημα Λεωνίδα Αθανασίου Τ.Κ. Μαυροπούλου.
 32. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής [Π.Ο.Π.] έργου: «Κατασκευή νέα δεξαμενής ύδρευσης στο Τ.Δ. Στρατίνιστας».
 33. Έγκριση Π.Ο.Π έργου: «Διαμόρφωση ροής υδάτων & περιβάλλοντος χώρου Νερόμυλου Ρογοζίου».
 34. Έγκριση Π.Ο.Π. έργου: «Προσθήκη μικρού δωματίου για κουζίνα στο Νερόμυλο Ρογοζίου».
 35. Έγκριση Π.Ο.Π. έργου: «Μεταφορά πλεονάζοντος πόσιμου νερού από Τ.Δ. Κερασόβου προς Τ.Δ. Περιστερίου».
 36. Έγκριση Π.Ο.Π. έργου: «Βελτίωση δρόμου από εικόνισμα «σκιπ» προς τάφρο».
 37. Έγκριση Π.Ο.Π. έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση Αργυροχωρίου προς σταυλικές εγκαταστάσεις Γ. Μακρή».
 38. Έγκριση Π.Ο.Π. έργου: «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση δρόμου από Δελβινάκι έως διασταύρωση Πωγωνιανής θέση «Σιάδια».
 39. Έγκριση Π.Ο.Π. έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση Τεριαχίου έως Άγιο Γεώργιο «Ζαβρόχου».
 40. Έγκριση Π.Ο.Π. έργου: «Πρόσβαση – σωληνωτό οικίας Ν. Ζυγούρη στο Τ.Δ. Κουκλιών».
 41. Έγκριση Π.Ο.Π. έργου: «Τοιχεία αντιστήριξης στο Τ.Δ. Κουκλιών».
 42. Έγκριση Π.Ο.Π. έργου: «Κατασκευή σωληνωτού αγωγού & παράπλευρων έργων αποχετευτικού ομβρίων υδάτων  [Δ.Ε. Άνω Καλαμά]».
 43. Έγκριση μελέτης και περιβαλλοντικής μελέτης του έργου: «Συμπληρωματικά έργα εξωτ. δικτύου ύδρευσης του Δήμου Άνω Καλαμά για τα Τ.Δ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη».
 44. Έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης του έργου: «Αξιοποίηση περιοχής Νερόμυλου Ιερομνήμης στη Δ.Ε. Άνω Καλαμά, Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων.
 45. Έγκριση προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Αντικατάσταση εξωτ. & εσωτ. Δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Βασιλικού».
 46. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου».
 47. Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Συντήρηση Κοινοτικών κτιρίων Τ.Κ. Άνω Ραβενίων».
 48. Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού θέση «Μπόλου».
Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011 05:46

Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 23/11/2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 23-11-11 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 15627/15-11-11 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Συνδημότες,

Στα πλαίσια ολοκλήρωσης της Α’ Φάσης: «Στρατηγικός Σχεδιασμός» (2012-2014) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του νέου Δήμου Πωγωνίου και δεδομένου ότι κρίνεται επιτακτική η ανάγκη της ενεργούς συμμετοχής των δημοτών και φορέων του Δήμου μας στο σχεδιασμό τόσο του οράματος όσο και της αναπτυξιακής στρατηγικής, καλείστε μέσω του παρόντος ερωτηματολογίου να αποτυπώσετε τις απόψεις σας για τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος και θεωρείτε ότι πρέπει να περιληφθούν στο αναπτυξιακό του όραμα.

Για τη συμπλήρωσή του δε θα χρειαστείτε πάνω από 5-7 λεπτά, ενώ διατηρείται πλήρως η ανωνυμία σας. Παρακαλείσθε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις προκειμένου να διαμορφωθεί η καλύτερη δυνατή εικόνα σχετικά με τις απόψεις και επιλογές σας. 

 

Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο πατήστε εδώ.

Εναλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε το συννημένο ερωτηματολόγιο να το συμπληρώσετε και να το στείλετε με email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τις μέχρι στιγμής απαντήσεις μπορείτε να δείτε εδώ

Τα προτεινόμενα έργα προτείνονται για να αντιμετωπιστούν οι ζημιιές που προκαλούνται από τη δράση των χειμάρρων στους δρόμους που διέρχονται από τις συγκεκριμένες θέσεις στην Παηδονιά και την ίερομνήμη. Ενώ στην θέση Βοϊδίτσα Σιταριάς κρίθηκε αναγκαίο να συγκεντρώνεται το νερό της πηγής σε δεξαμενή προκειμένου να είναι διαθέσιμο και τους θερινούς μήνες, για την εξυπηρέτηση των αναγκών τα)ν κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Στην Παηδονιά ο χείμαρρος που διέρχεται από τη θέση του έργου έχει διευθετηθεί στο παρελθόν από τη δασική υπηρεσία. Στα πλαίσια αυτής της διευθέτησης κατασκευάσθηκαν φράγματα που βρίσκονται πάνω και κάτω από το δρόμο. Η διευθέτηση της κοίτης του χειμάρρου στο σημείο αυτό θα γίνει με την κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού, προκειμένου η παροχή του χειμάρρου να διέρχεται κάτω από το κατάστρωμα του δρόμου.
Διαδοχικά θα κατασκευαστούν:
1. Κοιτόστρωση για την προστασία του υπάρχοντος φράγματος πάνω από το δρόμο, από υποσκαφή των θεμελίων του.
2. Τεχνικό εισόδου του οχετού
3. Κιβωτοειδής οχετός πλάτους 3m και ύψους 2m
4. Τεχνικό εξόδου του οχετού.

Για την κατασκευή της κοιτόστρωσης θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμια με κολυμβητοϋς λίθους λατομείου και δομικό πλέγμα στη βάση του. Για την κατασκευή του κιβωτοειδούς οχετού και των τεχνικών εισόδου εξόδου θα χρησιμοποιηθεί οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.
Πριν από την κατασκευή των έργων θα γίνουν οι απαραίτητες εκσκαφές και μετά την ολοκλήρωση τους θα κατασκευαστεί συμπιεσμένο επίχωμα με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του υπάρχοντος δρόμου.

Έργα Ιερομνήμης
Στην Ιερομνήμη ο χείμαρρος που καταλήγει στη θέση του έργου δεν υπήρχε στο παρελθόν. Δημιουργήθηκε σταδιακά από την επιφανειακή και στη συνέχεια χαραδρωτική διάβρωση των παλαιών πυριτικών προσχώσεων. Αποτέλεσμα αυτής της δράσης είναι να καταλήγουν ποσότητες λεπτόκοκκου γαιώδους υλικού στον επαρχιακό δρόμο Ιερομνήμης-Κουκλιών.
Λόγω της γαιώδους σύστασης και του ευδιάβρωτου του εδάφους, δεν είναι εφικτό να θεμελιωθούν με ασφάλεια τεχνικά έργα εντός του χειμιάρρου. Έτσι επιλέχθηκε η λύση της κατασκευής τοίχων βάρους στη θέση που ο χείμαρρος συναντά τον επαρχιακό δρόμο, με σκοπό ιην εκτροπή της παροχής του χειμάρρου προς τον υπάρχοντα κιβωτοειδή οχετό. Επίσης θα κατασκευαστούν κλαδοπλεγματα μέσα στην κοίτη του χειμάρρου για την άμβληση των διαβρωτικών φαινομένων.
Διαδοχικά θα κατασκευαστούν:
1. Τοίχος βάρους από συρματόπλεκτα κιβώτια ύψους 4m
2. Τοίχος βάρους από συρματόπλεκτα κιβώτια ύψους 3m
3. Τοίχος βάρους από συρματόπλεκτα κιβώτια ύψους 2m
4. Κλαδοπλεγματα εντός της κοίτης
Οι τοίχοι βάρους από συρματόπλεκτα κιβώτια, θα αποτελούνται από διαδοχικές φάτνες που θα πληρωθούν από λίθους λατομείου.

 

 


Τρέχων στάδιο : Υποβλήθηκε μελέτη για ένταξη στο Πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Διακυρήξεις Διαχειριστής