Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 01 Ιουνίου 2012 07:07

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 22-6-12

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Πωγωνίου διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου Πωγωνίου, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες για α. Τα καύσιμα στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και β. Τα ελαιολιπαντικά επί της διαμορφούμενης τιμής (ποσότητα-ενδεικτικός προϋπολογισμός) στο άρθρο 2 της Διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 159.756,10 € πλέον Φ.Π.Α. και ανά Δημοτική Ενότητα και ομάδα προϋπολογισμού (πλέον Φ.Π.Α.) όπως αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΜΑΔΑ Β: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ 33.815,00 2.219,25
ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 39.085,00 2.213,75
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ - ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ - ΛΑΒΔΑΝΗΣ 48.607,00 5.392,55
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 26.355,00 2.068,55
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 147.862,00 11.894,10


Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού είτε ανά δημοτική ενότητα παράδοσης των καυσίμων είτε για όλες τις δημοτικές ενότητες όπως ορίζονται ανωτέρω.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού (πλέον Φ.Π.Α.) μίας ή περισσοτέρων ομάδων στις οποίες συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος με κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Τραπέζης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Πωγωνίου, στο Καλπάκι στα τηλέφωνα: 26533 60111 & 26533 60120 του Γραφείου Προμηθειών, Υλικού Εξοπλισμού και Υπηρεσιών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ


Εάν θέλετε να προμηθευτείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς παρακαλώ πατήστε τον υπερσύνδεσμο

Διαβάστηκε 2678 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012 10:54

Σχετικά Άρθρα