Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018 08:17

Έγκριση προικοδότησης άπορης κόρης έτους 2017 από το Κληροδότημα ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΘΕΜΑ  : Έγκριση  του υπ΄αρ. 5/28-9-2018 πρακτικού   του Τ.Σ. Βήσσανης σχετικά  με την επιλογή της δικαιούχου για τη  χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για προικοδότηση άπορης κόρης έτους 2017  από το Κληροδότημα ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ – ψήφιση  πίστωσης- ανάληψη  χρημάτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

 

1.              Εγκρίνει ως έχει το υπ. αρ.5/28-09-18 (θέμα 3ο)  πρακτικό του Τ.Σ. Βήσσανης με το οποίο προτείνει να απορριφθεί η μοναδική αίτηση που κατατέθηκε από την κ. Ν. Γκόγκα για προίκιση μιας άπορης κόρης έτους 2017 από τα έσοδα του κληρ/τος «Λουκά Κόντη», διότι ο φάκελός της είναι ελλιπείς (δεν κατατέθηκε πιστοποιητικό απορίας).

2.              Η εγγεγραμμένη πίστωση 3.000,00€ στο κεφάλαιο Β΄άρθρο 2 προϋπολογισμού 2018 με τίτλο « ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΙΚΙΣΙΝ ΜΙΑΣ ΑΠΟΡΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΗΣΣΑΝΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ ΓΑΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»|  του κληροδοτήματος ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ θα μείνει αδιάθετη λόγω ότι η   μοναδική ενδιαφερόμενη δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  135/2018.

Δείτε το συνημμένο αρχείο

 

Διαβάστηκε 2006 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018 09:18

Σχετικά Άρθρα