Δήμος Πωγωνίου

Δήμος Πωγωνίου :: Repository αρχείων RSS

2014 RSS

Page:  1 2 3 4 Next »

1 Δ.Σ. 2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ψήφιση Πίστωσης Κωδικών Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
65.78 Kb
Λήψεις:
6
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

2 Δ.Σ.2014 .pdf

Σύντομη περιγραφή:
ΨΗΦΙΣΗ ΠΊΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ 53.24 (υποχρεώσεις προηγούμενων ετών ) ΈΤΟΥΣ 2014.
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
85.21 Kb
Λήψεις:
6
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

3 Δ.Σ. 2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Έγκριση της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών και της διενέργειας αυτής από τον Δήμο Πωγωνίου (ανά Δημοτική ενότητα) καθώς και έγκριση της μελέτης με αρ. 1/2014(Δ.Ε.ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ) και 2/2014(Δ.Ε.ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ)
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
82.74 Kb
Λήψεις:
3
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

4 Δ.Σ. 2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Έγκριση της διαδικασίας ένταξης της Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α. του Δήμου Πωγωνίου στην Ε.Α.Π.-άνοιγμα λογαριασμού στην τράπεζα μόνο για την ΕΑΠ -ορισμός υπαλλήλου της Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α. ως εκκαθαριστή για την Ε.Α.Π.
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
89.82 Kb
Λήψεις:
1
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

5Δ.Σ. 2014 .pdf

Σύντομη περιγραφή:
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο προγραμματων, Έτους 2014 ,οι θέσεις αφορούν μόνο ανανεώσεις συμβάσεων προσωπικού Κ.Δ.Α.Π.
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
146.11 Kb
Λήψεις:
1
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

6 Δ.Σ 2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Απευθείας ανάθεση λογιστικών υπηρεσιών για το 2014
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
86.31 Kb
Λήψεις:
5
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

7 Δ.Σ. 2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Παράταση ισχύος της επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας των σφαγείων
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
186.87 Kb
Λήψεις:
2
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

10 Δ.Σ.2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Αίτημα του Γιάννου Χρήστου του Βασιλείου για ανανέωση της παραχώρηση ορισμένου εξοπλισμού από τα σφαγεία Κεφαλοβρύσου
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
69.53 Kb
Λήψεις:
4
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

11 Δ.Σ.2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 (υποχρεώσεις προηγούμενων ετών-αποδοχές προσωπικού πληρωτέες)
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
99.49 Kb
Λήψεις:
7
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

14 Δ.Σ 2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου για την κατάθεση της αίτησης και την υπογραφή συμβάσεως με την Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α.Ε.
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
112.52 Kb
Λήψεις:
10
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0
Page:  1 2 3 4 Next »
Remository® 3.58 uses technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript
Βρίσκεστε εδώ: Home Εγγραφα