Δήμος Πωγωνίου

Δήμος Πωγωνίου :: Repository αρχείων RSS

2014 RSS

Αρχεία

Ταξινόμιση με : ID | Τίτλος αρχείου | Λήψεις | Ημερομηνία υποβολής | Submitter | Συγγραφέας | Βαθμολογία
Page:  1 2 3 4 Next »

34 Δ.Σ. 2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού του έτους 2015 προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό του 2015, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
236.66 Kb
Λήψεις:
6
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

33 Δ.Σ. 2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
1ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
173.13 Kb
Λήψεις:
4
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

32Δ.Σ. 2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
141.35 Kb
Λήψεις:
7
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

31 Δ.Σ. 2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ορισμός μελών Δ.Σ. για την επιτροπή για την σωστή εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας των σφαγείων
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
143.54 Kb
Λήψεις:
2
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

30 Δ.Σ.2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ορισμός μελών για την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμών: Προμηθειών, δημοσίων έργων ,εκποίηση ή εκμίσθωση ,αγορά ή μίσθωση κινήτων ή κινητών πραγμάτων της επιχείρησης
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
138.59 Kb
Λήψεις:
2
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

29 Δ.Σ.2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ορισμός μέλους Δ.Σ. για συμμετοχή στην επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών, παροχής υπηρεσιών και μεταφορών
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
128.69 Kb
Λήψεις:
2
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

28 Δ.Σ. 2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ορισμός νομίμου εκπροσώπου,αναπληρωτή αυτού , και οικονομικός διαχειριστής
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
145.71 Kb
Λήψεις:
2
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

27 Δ.Σ.2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Περί ακύρωσης των με αρ. 21 έως 25 /2014 αποφάσεων της ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ , ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
137.36 Kb
Λήψεις:
4
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

26 Δ.Σ. 2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Συγκρότηση σε σώμα εκ νέου
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
193.87 Kb
Λήψεις:
9
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

25 Δ.Σ. 2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
139.00 Kb
Λήψεις:
4
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0
Page:  1 2 3 4 Next »
Remository® 3.58 uses technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript
Βρίσκεστε εδώ: Home Εγγραφα