Δήμος Πωγωνίου

Δήμος Πωγωνίου :: Repository αρχείων RSS

2014 RSS

Page:  1 2 3 4 Next »

14 Δ.Σ 2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου για την κατάθεση της αίτησης και την υπογραφή συμβάσεως με την Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α.Ε.
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
112.52 Kb
Λήψεις:
10
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

16 ΔΣ 2014 .pdf

Σύντομη περιγραφή:
Κατάρτιση και ψήφιση οικονομικών καταστάσεων έτους 2013(ισολογισμός – απολογισμός
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
184.23 Kb
Λήψεις:
9
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

21 Δ.Σ.2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ορισμός νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
130.88 Kb
Λήψεις:
9
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

26 Δ.Σ. 2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Συγκρότηση σε σώμα εκ νέου
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
193.87 Kb
Λήψεις:
9
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

13 Δ.Σ. 2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Κ.Ε.Π.Π.ΝΑ του Δήμου Πωγωνίου κατά τη δικάσιμο την 07/05/2014 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (24-02-2009 (αρ.κατ.297/2009) κατά της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
125.25 Kb
Λήψεις:
8
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

15 Δ.Σ. 2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
ανάδοχος δημοτικών σφαγείων Παρακαλάμου
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
153.21 Kb
Λήψεις:
8
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

11 Δ.Σ.2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 (υποχρεώσεις προηγούμενων ετών-αποδοχές προσωπικού πληρωτέες)
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
99.49 Kb
Λήψεις:
7
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

32Δ.Σ. 2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
141.35 Kb
Λήψεις:
7
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

1 Δ.Σ. 2014.pdf

Σύντομη περιγραφή:
Ψήφιση Πίστωσης Κωδικών Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
65.78 Kb
Λήψεις:
6
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0

2 Δ.Σ.2014 .pdf

Σύντομη περιγραφή:
ΨΗΦΙΣΗ ΠΊΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ 53.24 (υποχρεώσεις προηγούμενων ετών ) ΈΤΟΥΣ 2014.
Υποβλήθηκε από:
lef
Υποβλήθηκε στις:
Μέγεθος αρχείου:
85.21 Kb
Λήψεις:
6
Βαθμολογία:
Σύνολο ψήφων:0
Page:  1 2 3 4 Next »
Remository® 3.58 uses technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript
Βρίσκεστε εδώ: Home Εγγραφα