Δήμος Πωγωνίου

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Πρόσκληση

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου στις 12-08-2015.

Πρόσκληση για έκτακτη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7-8-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 στο Δημαρχείο Πωγωνίου (Καλπάκι).

Πρόσκληση για συνεδρίαση  Ο.Ε. στις  28/7/2015

Κατηγορία Προσκλήσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Καλπάκι    04-06-2015
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                    Αριθμ. Πρωτ.–    4595   -
ΔΗΜΟΣ  ΠΩΓΩΝΙΟΥ                                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
        
Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση
της  Οικονομικής Επιτροπής, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Οικονομικής
Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί  την  08η  Ιουνίου 2015, ημέρα   Δευτέρα & ώρα 13.30
το μεσημέρι  στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ.

                Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


                    ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Καλπάκι    19-05-2015
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                    Αριθμ. Πρωτ.– 4017 -
ΔΗΜΟΣ  ΠΩΓΩΝΙΟΥ                                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
        
    Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75 παρ.6  του  Ν. 3852 / 2010 για έκτακτη*
σύγκληση της  Οικονομικής Επιτροπής   σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί  την  20η Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη  & ώρα 09.00 π. μ.
στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ με μοναδικό θέμα συζήτησης :

 Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Αγροκτημάτων Δ.Ε.
Καλπακίου» και καθορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας της δημοπρασίας. 

* Λόγω προθεσμίας λήξης του προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007- 2013» από όπου
χρηματοδοτείται το εν λόγω έργο.


Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής:
1.    Γκόγκος Χρήστος
2.    Λίτσας Ιωάννης
3.    Πότσης Νικόλαος
4.    Φωτίου Αθανάσιος
5.    Ντότης Δημήτριος
6.    Τόπουλος Βασίλειος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
         
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ______


ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.   3864                                            ΚΑΛΠΑΚΙ   14 – 5 - 2015

                            ΠΡΟΣ:  …………………………………………..


                                                               …………………………………………..

  
  `Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010

για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε

στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί 

την  Τετάρτη  20 Μαίου 2015   και ώρα  19.30.

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στο  ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ  και στην αίθουσα

συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου της Δ.Ε.  ΑΝΩ  ΠΩΓΩΝΙΟΥ.   


 
Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η:                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
-------------------------------
1. Δήμαρχο Δήμου Πωγωνίου.
2. Πρόεδροι Συμβουλίων
    Τοπικών Κοιν/των.
3. Εκπρόσωποι Τοπικών                                       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΑΤΣΙΑΣ
    Κοινοτήτων.
4. Πρακτικογράφο Δ.Σ.
    Σωτήριο Μπράχο.                                

Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75 παρ.6  του  Ν. 3852 / 2010 για έκτακτη* σύγκληση της  Οικονομικής Επιτροπής   σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί  την  30η Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη  & ώρα 09.00 π. μ.  στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ με μοναδικό θέμα συζήτησης :

Καθορισμός όρων διενέργειας ανοιχτής δημοπρασίας για το έργο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων αγροκτημάτων Καλπακίου» και ψήφιση δαπάνης του.

*Σύμφωνα με το από 27-4-15 έγγραφο Της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α. – Μονάδα Β3 προεγκρίθηκε η δημοπράτηση του εν λόγω έργου (ΑΔΑ: ΒΜ77465ΦΘΗ-ΙΥΤ) και πρέπει η δημοσίευση διακήρυξης να γίνει εντός 15 ημερών διαφορετικά απαιτείται νέα προέγκριση δημοπράτησης).

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣΚατηγορία Προσκλήσεις
Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015 10:30

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 29/4/2015

`Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την  Τετάρτη   29  Απριλίου  2015,      και ώρα  19.00.

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στον  ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟ  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου της Δ.Ε.  ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ.

                                  ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 

1.    Έκδοση ψηφίσματος για την Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου της  Κυβέρνησης, για τα αποθεματικά των Ο.Τ.Α.
2.    Επανάληψη απόφασης «Έγκριση και τρόπος διενέργειας προμήθειας τροφίμων.
3.    Αναμορφώσεις προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.
4.    Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολ. 2015, για την υλοποίηση του προγράμματος «POLYPHONIC SONG»
5.    Κατανομή ΣΑΤΑ.
6.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού ετ. 2015  του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.
7.    Κατανομή πίστωσης από επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
8.    Έγκριση εξόδων κίνησης  αιρετών.
9.    Συμπλήρωση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πωγωνίου και Μ.Κ.Ο. «Η Κιβωτός του Κόσμου».
10.    Έγκριση σύμβασης για την ανάπτυξη & προβολή του Τουριστικού Προϊόντος Π.Ε. Ιωαννίνων.
11.    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Κόνιτσας για τη συμμετοχή υπαλλήλου – μηχανικού σε Επιτροπή Παραλαβής έργου.
12.    Ανάθεση – Δημοπρασία Δημοτικών Δασών.
13.    Συγκρότηση Επιτροπής Μητρώου Αρρένων.
14.    Προέγκριση άδειας λειτουργίας καταστήματος.
15.    Έγκριση παράτασης συμφωνητικού μίσθωσης χώρου της VICTOS NETWORKS Α.Ε.  [Τηλεπικοινωνίες].  
16.    Λύση σύμβασης εκμίσθωσης ακινήτων στην Τ.Κ. Πωγωνιανής.
17.    Επί αιτήσεως Ντάκουλα Δημ. Τ.Κ. Καλπακίου, για τη μείωση τελών ύδρευσης.
18.    Έγκριση δημοπράτησης Δημοτικών αγρών στην Τ.Κ. Μαζαρακίου.
19.    Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης, λόγω θανάτου.
20.    Επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Γεροπλατάνου.
21.    Έγκριση τροποποίησης προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας.
22.    Έγκριση Διοικητικών  αποβολών  στην Τ.Κ. Ριαχόβου & στην Τ.Κ. Δολιανών.
23.    Επί αιτήσεως Σπανού Στέργιου.
24.    Έγκριση επέκτασης Φ.Ο.Π. Τ.Κ. Βροντισμένης & Τ.Κ. Βασιλικού.
25.    Σύσταση Επιτροπών παραλαβής έργων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΑΤΣΙΑΣ
  

Κατηγορία Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
         Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση της  Οικονομικής Επιτροπής, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί  την  14η  Απριλίου 2015, ημέρα  Τρίτη & ώρα 12.00   το μεσημέρι  στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΙΣ  14-04-2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2813 /09-04-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α/Α
ΘΕΜΑΤΩΝ    ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1    Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος  Καφέ – Ψησταριά – Ξενώνα στην Τ.Κ. Δελβινακίου.
2    Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την υπ. αρ. 1790/9-3-15 αίτηση του κ. Βάκκα Ηλία για αναστολή της αυτοδίκαιης αργίας του.
3    Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την υπ. αρ. 119/15 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων του αιτούντος Δημητρίου Παππά κατά του Δήμου Πωγωνίου ως καθολικού διαδόχου του καταργηθέντος Συνδέσμου με την επωνυμία «Υδρευτικός Σύνδεσμος Πηγών Μερόπης».
4    Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την υπ. αρ. 120/15 διαταγής  πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων του αιτούντος Ελευθερίου Τσακανίκα κατά του Δήμου Πωγωνίου ως καθολικού διαδόχου του καταργηθέντος Συνδέσμου με την επωνυμία «Υδρευτικός Σύνδεσμος Πηγών Μερόπης».
5    Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 Δήμου Πωγωνίου.

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ

Κατηγορία Προσκλήσεις

    Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75 παρ.6  του  Ν. 3852 / 2010 για έκτακτη* σύγκληση της  Οικονομικής Επιτροπής   σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί  την  08η Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη  & ώρα 12.00 το μεσημέρι στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ με θέματα:

1    Έγκριση πρακτικών άγονου πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υγρών Καυσίμων και λιπαντικών Δ.Ε. Άνω Καλαμά» και επανάληψη διαγωνισμού.»
2    Έγκριση πρακτικών άγονου πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υγρών Καυσίμων και λιπαντικών Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου» και επανάληψη διαγωνισμού.»
3    Έγκριση πρακτικών άγονου πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υγρών Καυσίμων και λιπαντικών Δ.Ε.  Δελβινακίου» και επανάληψη διαγωνισμού.»
4    Έγκριση πρακτικών άγονου πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υγρών Καυσίμων και λιπαντικών Δ.Ε. Καλπακίου» και επανάληψη διαγωνισμού.»
5    Έγκριση πρακτικών άγονου πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υγρών Καυσίμων και λιπαντικών Δ.Ε. Πωγωνιανής» και επανάληψη διαγωνισμού.»

*Λόγω  επείγουσας ανάγκης προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης κ.λ.π.

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ

Κατηγορία Προσκλήσεις
Βρίσκεστε εδώ: Home Αξιοθέατα Πρόσκληση