Δήμος Πωγωνίου

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Πρόσκληση

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012 10:38

Πρόσκληση για συνεδρίαση Ε.Δ. την 21/11/2012

Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  76  του  Ν. 3852 / 2010 σας προσκαλούμε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου [Παιδικός Σταθμός] στο Καλπάκι,  την Τετάρτη 21η Νοεμβρίου  2012 και ώρα 16.30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 1. Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Πωγωνίου, έτους 2012.
 2. Ειδική Οικονομική ζώνη  [Ε.Ο.Ζ.]
 3. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 4. Διάφορα θέματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Μετά το πέρας της συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης και ώρα 18.30 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο  σε τακτική συνεδρίαση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΒ/ΣΗΣ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

 

Κατηγορία Προσκλήσεις
Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012 10:29

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 21/11/2012

`Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την  Τετάρτη  21η Νοεμβρίου  2012,      και ώρα  18.30.

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo  KAΛΠΑΚΙ  και στην αίθουσασυνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου [Παιδικός Σταθμός].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:    Πρίν από τη συνεδρίαση και ώρα 16.30 θα συνεδριάσει σε τακτική επαναληπτική συνεδρίαση η  Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Επιβολή τελών ύδρευσης έτους 2013.
 2. Επιβολή τελών Φωτισμού & καθαριότητας ετους 2013.
 3. Επιβολή τελών χρήσεως Δημοτικών εκτάσεων  & κοινόχρηστων χώρων έτους 2013.
 4. Επιβολή τελών εμπορίας πόσιμου ύδατος έτους 2013.
 5. Επιβολή ΤΑΠ έτους 2013.
 6. Επιβολή ετήσιου δικαιώματος βοσκής έτους 2013.
 7. Έγκριση σύνταξης έκθεσης Γ΄ τριμήνου έτους 2012, για την εκτέλεση προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου.
 8. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2012.
 9. Κατανομή επιχορηγήσεων από Υπουργείο Εσωτερικών έτους 20112, για επενδύσεις , έργα.
 10. Κατανομή επιχ/σης για κάλυψη δαπανών σχολικών επιτροπών.
 11. Έγκριση πληρωμής της εργασίας: «Επιχωμάτωση ΧΑΔΑ Τ.Δ. Κεφαλοβρύσου» από επιχ/ση Υπουργείου Εσωτερικών, για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
 12. Έγκριση πληρωμής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις & βελτίωση οδικού δικτύου στα Τ.Δ. του Δήμου Δελβινακίου» από εσοδα ΣΑΤΑ έτους 2010 του Δήμου Δελβινακίου.
 13. Έγκριση πληρωμής προστίμου για αυθαίρετη κατασκευή τοίχου στην Τ.Κ. Πωγωνιανής.
 14. Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού έτους 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πωγωνίου.
 15. Έγκριση Εσωτερικών κανονισμών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πωγωνίου.
 16. Έγκριση Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πωγωνίου.
 17. Λύση σύμβασης της μίσθωσης Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Δελβινακίου, που στεγαζόταν η Εφορία Δελβινακίου.
 18. Εφαρμογή Διαχειριστικών μελετών Δημοτικών δασών της Δ.Ε. Άνω Καλαμά, για την υλοτομία δασικών τμημάτων [συστάδων] για το έτος 2012.
 19. Έγκριση διάθεσης προϊόντων υλοτομίας καυσοξύλων στο Λατομείο της Τ.Κ. Λάβδανης.
 20. Ορισμός επιτροπής για την αδελφοποίηση του Δήμου Πωγωνίου με το Δήμο Σφακίων Κρήτης.
 21. Επί του πρακτικού 6/12-9-2012 της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 5 Ν. 1943/91 της Αποκ/νης Διοικ. Ηπείρου & Δυτ. Μακεδονίας. [Αίτηση Δημοτ. Συμβούλου Σώτου Ιωάννη].
 22. Επί αιτήσεων.
 23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Κοινοτικών δρόμων Τ.Κ. Πωγωνιανής.»
 24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή κλειστού Γυμναστηρίου Καλπακίου – φάση ΙΙ.
 25. Έγκριση μελέτης του έργου: «Ανάπλαση βρύσης στην είσοδο οικισμού Τ.Κ. Παλαιοπύργου».
 26. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφικές εργασίες – Διαγράμματα Τ.Κ. Κουκλιών».
 27. Έγκριση νέας υψομετρικής μελέτης οδού στην Τ.Κ. Δελβινακίου.
 28. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων και αντικ/ση υδρομάστευσης στον οικισμό Ψηλοκάστρου Κοιν/τας Λάβδανης Δήμου Πωγωνίου.
 29. Σύσταση επιτροπής για τη διαπίστωση βλαβών του έργου: «Αποχετευτικό δίκτυο ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Κρυονερίου».
 30. Έγκριση υποκατάστασης μέλους ομάδας σύμπραξης μελετητών για σύνταξη της μελέτης: «Ανάπλαση χώρου Ι.Ν. Εισίδια της Θεοτόκου – παλαιού Δημοτ. Σχολείου Τ.Κ. Ρουψιάς.»
 31. Έγκριση υποκατάστασης μέλους ομάδας σύμπραξης μελετητών για σύνταξη της μελέτης: «Ανακαίνιση παλαιού Δημοτ. Σχολείου – διαμόρφωση αύλειου χώρου Τ.Κ. Κάτω Μερόπης».
 32. Έγκριση υποκατάστασης μέλους ομάδας σύμπραξης μελετητών για σύνταξη της μελέτης: «Επισκευή – ανάπλαση παλαιού Δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Κακολάκου».
 33. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση  ΚΕΦΟ Γεροπλατάνου».
 34. Eπί αιτήματος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου, για την χρηματοδότησή της από το Δήμο, για το οικον. έτος 2012.
 35. ΄Ενταξη έργων στο πρόγραμμα ΙΝΤΕΡΕΚ  Ελλάδος – Αλβανίας.
 36. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πωγωνίου με την Περιφέρεια Ηπείρου, για τη διάθεση υπαλλήλου ειδικότητας Δασολόγου.
 37. Έγκριση Ισολογισμού έναρξης  [1-1-2011]  Δήμου Πωγωνίου.

 

Κατηγορία Προσκλήσεις
Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 12:31

Πρόσκληση για συνεδρίαση Ε.Δ. την 14/11/2012

Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  76  του  Ν. 3852 / 2010 σας προσκαλούμε  σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου [Παιδικός Σταθμός] στο Καλπάκι,  την Τετάρτη 14  Νοεμβρίου  2012 και ώρα 17.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Πωγωνίου, έτους 2012.

 1. Ειδική Οικονομική ζώνη  [Ε.Ο.Ζ.]
 2. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 3. Διάφορα θέματα.

 

 

 

Κατηγορία Προσκλήσεις
Πέμπτη, 01 Νοεμβρίου 2012 06:14

Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 15/10/2012

Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση της  Οικονομικής Επιτροπής, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί  την  2η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή  & ώρα 15.30 μ.μ. στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ.

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

1o

Έγκριση ή μη του απολογισμού  οικονομικού έτους 2011  του κληροδοτήματος «ΠΑΝ. ΚΑΡΕΤΣΟΥ»

2ο

Έγκριση ή μη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του  κληροδοτήματος «ΠΑΝ. ΚΑΡΕΤΣΟΥ»

3o

Έγκριση ή μη του απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του  κληροδοτήματος «ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ» Τ.Κ. Βήσσανης.

4o

Έγκριση ή μη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του  κληροδοτήματος «ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ»  Τ.Κ. Βήσσανης.

5ο

Έγκριση ή μη του απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του  κληροδοτήματος «ANAΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ» Τ.Κ. Βήσσανης.

6ο

Έγκριση ή μη του  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του  κληροδοτήματος «ANAΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ » Τ.Κ. Βήσσανης.

7ο

Έγκριση ή μη του απολογισμού  οικονομικού έτους 2011  του κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ».

8ο

Έγκριση ή μη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του  κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ».

9ο

Έγκριση είσπραξης χρημάτων κατατεθειμένων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του κληροδοτήματος «Αγ. Κοσμά» του Δήμου Πωγωνίου.

10ο

Προέλεγχος τρίμηνης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού  εσόδων εξόδων 3ο τριμήνου 2012.

11ο

Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπράτησης  εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου. .

12ο

Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπράτησης  εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Βασιλικού.

13ο

Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπράτησης  εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ιερομνήμης.

 

14ο

Ορισμός πληρεξούσιου  δικηγόρου για  εκπροσώπηση του Δήμου Πωγωνίου σε αγωγή της κ. Ισούφ Αλούσι του Σινάν κατά της Δ.Ε. Πωγωνιανής.

15ο

Ανάθεση & ψήφιση εκτέλεσης  μικρών  έργων  Δήμου Πωγωνίου.

16ο

Ανάθεση εργασίας «Κλάδευση δέντρων κοινόχρηστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πωγωνίου με χρήση ανυψωτικού μηχανήματος».

17ο

Σχετικά με έγκριση ή μη του ΙΙΙ πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο «Διαχειριστική μελέτη του δημοτικού δάσους Τ.Κ. Βασιλικού.»

18ο

Ψήφισηπιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2012.

 

Κατηγορία Προσκλήσεις

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας κατόπιν εγκρίσεως αίτησής του από την Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 262 του Υπουργείου Εσωτερικών με αρίθμ: 139/25-10-2012 και σύμφωνα με την αρίθμ. 282/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για σύναψη δανείου , προτίθεται να συνάψει δάνειο ύψους 1.200.000,00 € για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του .Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους σας , παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε εγγράφως τη σχετική προσφορά σας εντός 10 ημερών.

 

Ο Δήμαρχος

 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 


 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                 ALPHA BANK

Δαγκλή 9 – Κοραή                                          Αβέρωφ 13

Τ.Κ. 45444 – Ιωάννινα                                    Τ.Κ. 45221 – Ιωάννινα

ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ                   PROTON BANK

Μάρκου Μπότσαρη 10                                    Ναπ.Ζέρβα 5

Τ.Κ. 45444 – Ιωάννινα                                    Τ.Κ. 45332 – Ιωάννινα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.               MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.

Κρυστάλλη 7                                                 Λεωφόρος Δωδώνης 147

Τ.Κ. 45444 - Ιωάννινα                                    Τ.Κ. 45221 – Ιωάννινα

EUROBANK ERGASIAS A.E.                              ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Τ.Ε.)Α.Ε.

28ης Οκτωβρίου 23                                         Αβέρωφ 4

Τ.Κ. 45444 – Ιωάννινα                                    Τ.Κ. 45110 – Ιωάννινα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ                                       ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Αβέρωφ 20                                                    Κ. Κρυστάλλη 10 – Λ. Βύρωνος 2

Τ.Κ. 45221 – Ιωάννινα                                     Τ.Κ. 45444 – Ιωάννινα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                    ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε.

Αβέρωφ 12-14                                                Αβέρωφ 20

Τ.Κ. 45221 – Ιωάννινα                                     Τ.Κ. 45221 – Ιωάννινα

MILLENIUM BANK                                            PROBANK

Πυρσινέλλα 16 & Γρ. Σακκά                              28ης Οκτωβρίου 45

Τ.Κ. 45332 – Ιωάννινα                                    Τ.Κ. 45333 – Ιωάννινα

ΤAΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ                             ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

& ΔΑΝΕΙΩΝ                                                   Πλ. Δημοκρατίας & Αβέρωφ 1

Aκαδημίας 40                                                Τ.Κ. 45221 - Ιωάννινα

Τ.Κ. 10174 - Αθήνα

 

 

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012 08:48

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 15/10/2012

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την  Δευτέρα 15η Οκτωβρίου   2012,      και ώρα  19:00.  Η συνεδρίαση, θα διεξαχθεί  στo KAΛΠΑΚΙ  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου [Παιδικός Σταθμός]

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ


 1. Κατανομή υπολοίπων πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2011.
 2. Αποδοχή επιχορηγήσεων από ΥΠΕΣΔΔΑ – Αναμόρφωση προϋπολ. 2012.
 3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2012.
 4. Επικαιροποίηση απόφασης Δ.Σ. 292/2011
 5. Παραχώρηση Επιτροπών Αξιολόγησης – παραλαβής & καλής εκτέλεσης έργων, υλικών κ.λ.π.  του Δήμου,  στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.
 6. Έγκριση δαπάνης στη ΔΕΗ για τον ηλεκτροφωτισμό κτιρίων στην Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας.
 7. Προγραμματισμός εκδηλώσεων Εθνικής Επετείου 28-10-1940 [Καλπάκια 2012] – ψήφιση πίστωσης.
 8. Αποδοχή όρων δημοπρασίας έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 Τ.Κ. Κτισμάτων.»
 9. Επί αιτήσεων δημοτών.
 10. Ορισμός μελών Επιτροπής σύνταξης πρωτοκόλλου καταστροφής άχρηστων αντικειμένων του Δήμου.
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση αθλοπαιδιών Δ.Δ. Χρυσόρραχης».
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Παρακαλάμου».
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής πόσιμου ύδατος και σύνδεση αυτής με εσωτ. & εξωτ. δίκτυο Τ.Δ. Ριαχόβου».
 14. Έγκριση χορήγησης 7ης παράτασης υποβολής της μελέτης: «Ανακαίνιση παλαιού Δημοτικού Σχολείου – διαμόρφωση αύλειου χώρου Τ.Δ. Κάτω Μερόπης».
 15. Έγκριση χορήγησης 7ης παράτασης υποβολής της μελέτης: «Επισκευή – ανάπλαση Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Κακόλάκκου».
 16. Έγκριση χορήγησης 7ης παράτασης υποβολής της μελέτης: «Ανάπλαση εισόδου Ι.Ν.  Εισόδια της Θεοτόκου – παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Ρουψιάς».
 17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Τσιμεντόστρωση & βελτίωση οδικού δικτύου στα Τ.Δ. του Δήμου Δελβινακίου».
 18. Έγκριση της μελέτης: «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Δημόκορης»
 19. Γνωμοδότηση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Κεραία σταθμού ξηράς ιδιοκτησίας ΟΤΕ  Α.Ε.  Τ.Κ. Καστάνιανης».
 20. Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Πωγωνίου.

  Κατηγορία Προσκλήσεις
  Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 08:12

  Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 8/10/2012

  Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75 παρ.6  του  Ν. 3852 / 2010 για έκτακτη σύγκληση της  Οικονομικής Επιτροπής σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί  την  8η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα  & ώρα 15.30 μ.μ. στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ με μοναδικό θέμα συζήτησης :

  Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτών  διαγωνισμών για :

  1) «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"»

  2) «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”»

  3) «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”»

  4)«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"»

  5 ) «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"»

  και ορισμός επιτροπής διενέργειας των  εν λόγω διαγωνισμών.

   

  Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

   

  ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ

  Κατηγορία Προσκλήσεις
  Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012 04:40

  Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 25/9/2012

  Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75 παρ.6  του  Ν. 3852 / 2010 σύγκληση της  Οικονομικής Επιτροπής,, η οποία θα διεξαχθεί  την  25η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη& ώρα 15.30 μ.μ. στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ με  θέματα συζήτησης :

   

  Α/Α ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
  1o Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2011 Δήμου Πωγωνίου.
  2ο Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπράτησης  εκμίσθωσης  μίας αποθήκης στην Τ.Κ.Χρυσόραχης.
  3o Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπράτησης  εκμίσθωσης δύο οικιών (Παλαιό Γυμνάσιο) στην Τ.Κ. Πωγωνιανής.
  4o Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Βασιλικού.
  5ο Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ .Ιερομνήμης.
  6ο Ανάθεση & ψήφιση εκτέλεσης  του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου» προϋπολογισμού 12.000,00€.
  7ο Ανάθεση & ψήφιση εκτέλεσης  μικρών  έργων  Δήμου Πωγωνίου.
  8ο Ψήφιση  πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2012 .
  9ο Σχετικά με οικονομικά στοιχεία  δωρεά Νικολάου Δάλλα.
  Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
  Κατηγορία Προσκλήσεις
  Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2012 04:41

  Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 10/9/2012

  Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την  Δευτέρα 10η Σεπτεμβρίου   2012,      και ώρα  20.00.  Η συνεδρίαση, θα διεξαχθεί  στo KAΛΠΑΚΙ  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου [Παιδικός Σταθμός]

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ


  1. Έγκριση σύνταξης εκθέσεων Α-Β-Γ-Δ τριμήνων έτους 2011, για την εκτέλεση προϋπολογισμού του Δήμου Πωγωνίου.
  2. Έγκριση σύνταξης έκθεσης Β’ τριμήνου έτους 2012, για την εκτέλεση προϋπολογισμού του Δήμου Πωγωνίου.
  3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έργων ετ. 2012.
  4. Παραχώρηση της χρήσης των οχημάτων του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» στο ΝΠΔΔ.
  5. Κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολείων.
  6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
  7. Παραχώρηση εκμετάλλευσης συστάδων στον αγροτικό συνεταιρισμό Πρακαλάμου.
  8. Περί βεβαιώσεων βατότητας δασικού δρόμου Κεφαλοκάναλο- Χάνια Σιταριάς.
  9. Επί αιτήσεων δημοτών.
  10. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης της μελέτης: «Ενημέρωση ρυμοτομικών διαγραμμάτων, με βάση τη διευθέτηση χειμάρρου Μπόλου»».
  11. Έγκριση της μελέτης: «Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, στις θέσεις: «Μουτσάλες» και «Βουρλιάσος».
  12. Έγκριση Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Εργασίες συντήρησης Κεντρ. Πλατείας Τ.Κ. Παρακαλάμου».
  13. Έγκριση Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Συντήρηση Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Μαζαρακίου.»
  14. Έγκριση Περιβαλλοντικής μελέτης: «Ανάπλαση περιοχής «Ντουβρίτσι» στην Τ.Κ. Ριαχόβου».
  15. Έγκριση μελέτης: «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου».
  16. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις κοινοτικών δρόμων Δ.Δ. Δολιανών».
  17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΠλακοστρώσειςΚοινοτικών χώρων Τ.Κ. Παρακαλάμου»
  1. Έγκριση Μ.Π.Ε. και περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Βασιλικού» της Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου.
  2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Τσιμεντόστρωση και βελτίωση οδικού δικτύου στα Τ.Δ. του Δήμου Δελβινακίου».
  3. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ανάδειξης διαδρομής Άγιος Κοσμάς – Γεφύρι Μαύρικας – Ρουψιά Αγία Παρασκευή» στο Δήμο Πωγωνίου.
  4. Έγκριση παράτασης προγραμματικών συμβάσεων μελετών.
  5. Έγκριση δημοπράτησης Δημοτικού καταστήματος [Αρτοποιείο] Τ.Κ. Βασιλικού.
  6. Έγκριση δαπανών στη ΔΕΗ, για τη σύνδεση φωτοβολταϊκών συστημάτων και με σύνδεση δικτύου διανομής  χαμηλής τάσης.
  7. Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Πωγωνίου.
  8. Εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τραπεζικά ιδρύματα για την συγκρότηση επενδυτικού σχεδίου – δανείου για εγκατάσταση φωτοβολταïκών συστημάτων στο Δήμο Πωγωνίου.
  9. λήψη απόφασης για ίδρυση κέντρου δια βίου μάθησης.
  10. Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.

   Κατηγορία Προσκλήσεις
   Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 05:12

   Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 23/8/2012

   Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75 παρ.6  του  Ν. 3852 / 2010 για έκτακτη (λόγω έναρξης σχολικής χρονιάς) σύγκληση της  Οικονομικής Επιτροπής,, η οποία θα διεξαχθεί  την  23η Αυγούστου 2012, ημέρα Δευτέρα  & ώρα 16.00 μ.μ. στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ με μοναδικό θέμα συζήτησης :
   Έγκριση πρακτικών  άγονου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πωγωνίου για το σχολικό έτος 2012-2013»

   Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
   Κατηγορία Προσκλήσεις
   Βρίσκεστε εδώ: Home Αξιοθέατα Πρόσκληση