Δήμος Πωγωνίου

Δημοτολόγιο - Μητρώο Αρένων - Ληξιαρχείο
Τετάρτη, 03 Αυγούστου 2011 05:59

Νέα Οικογενειακή Μερίδα

Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα γίνεται:  λόγω γάμου,  λόγω διαζυγίου, για άλλες αιτίες Α. Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα λόγω γάμου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τους…
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να φέρει την ταυτότητά του και να καταθέσει αίτηση, όπου θα αναφέρει την Υπηρεσία όπου θα κατατεθεί το πιστοποιητικό.
Τετάρτη, 03 Αυγούστου 2011 05:55

Καθορισμός Ιθαγένειας

Για τον καθορισμό της ιθαγένειας κατοίκων εξωτερικού στο Δήμο Πωγωνίου, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να εξυπηρετηθεί αφού υποβάλει τα εξής δικαιολογητικά: Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα Ελληνικών Προξενικών ή Ξένων Διαβατηρίων για όλα τα…
Τρίτη, 02 Αυγούστου 2011 11:24

Μεταδημότευση

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τον ενδιαφερόμενο στην εν λόγω Διεύθυνση είναι τα παρακάτω: Για έγγαμους: Αιτήσεις και των δύο ενδιαφερόμενων (σχετικό έντυπο υπάρχει στη Διεύθυνση Δημοτικής…
Τρίτη, 02 Αυγούστου 2011 11:20

Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το ζητήσει μόνον εφόσον έχει γεννηθεί στο Δήμο Πωγωνίου και είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Πωγωνίου. Μπορεί να ζητηθεί για τους εξής λόγους: Για…
ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΥ Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος Πιστοποιητικό εγγραφής του πατέρα του ενδιαφερόμενου σε Μητρώα…
Τρίτη, 02 Αυγούστου 2011 11:08

Εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων

Κάθε άρρεν νέο μέλος οικογενείας, εγγράφεται στα Μητρώα Αρρένων με τη Ληξιαρχική πράξη γέννησής του, την οποία εντός του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους από τη γέννησή του, αποστέλλει σε…
Η έκδοση ενός πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών, χορηγείται μετά το θάνατο κάποιου ατόμου, για διευθέτηση των περιουσιακών στοιχείων του αποθανόντος και δικαιούται να το ζητήσει μόνο ο πλησιέστερος συγγενής. Ο πλησιέστερος…
Για την έκδοση ενός πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να φέρει τα παρακάτω δικαιολογητικά: Αίτηση και ταυτότητα του ενδιαφερομένου (προαιρετικά). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει στην αίτησή του να δηλώσει το…
Τρίτη, 02 Αυγούστου 2011 11:03

Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων

Από τις Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεων, Γάμων και Θανάτων εκδίδονται και χορηγούνται αντίγραφα ή αποσπάσματα, για κάθε νόμιμη χρήση. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των ως άνω Ληξιαρχικών Πράξεων δικαιούνται να ζητήσουν οι…
Σελίδα 1 από 2
Βρίσκεστε εδώ: Home Οδηγός Δημότη Δημοτολόγιο - Μητρώο Αρένων - Ληξιαρχείο