Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 02 Αυγούστου 2011 11:01

Μεταβολές Ληξιαρχικών Πράξεων

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Οι μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, μέσα σε ορισμένη προθεσμία και βάσει ορισμένων, για κάθε περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών.
Οι μεταβολές αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 14 του Ν. 344/76 και είναι:
Διαζύγιο
Ακύρωση γάμου
Προσβολή πατρότητας
Ύπαρξη ή μη σχέσης γονέα και τέκνου
Εκούσια αναγνώριση χωρίς γάμο γεννημένου τέκνου
Δικαστική αναγνώριση γεννημένου τέκνου χωρίς γάμο
Υιοθεσία
Λύση υιοθεσίας
Προσδιορισμός ή προσθήκη επωνύμου τέκνου
Αλλαγή ή προσθήκη κυρίου ονόματος
Αλλαγή επωνύμου
Αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος
Κτήση ελληνικής ιθαγένειας
Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου έγγαμης γυναίκας
Πρόσδοση πατρώνυμου ή μητρώνυμου.
Προσδιορισμός δημοτικότητας τέκνου.
Για κάθε μεταβολή, από το Ληξιαρχείο Ιωαννίνων δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερομένους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς δήλωση των ως άνω μεταβολών και υπογραφής αυτών.
(Όλες οι δηλώσεις δύναται να γίνουν από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο).
Διαβάστηκε 5328 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 04 Αυγούστου 2011 09:24

Σχετικά Άρθρα