Δήμος Πωγωνίου

Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011 16:02

Αδεια Πολιτικού Γάμου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Αρμόδιο τμήμα: Δημοτολογίου

Τηλ. επικοινωνίας: 26533 60115

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή των δικαιολογητικών και η παραλαβή γίνεται τις εργάσιμες ημέρες (ώρες 8:30-14.00). Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας, πρέπει να προσέρχεται αυτοπροσώπως ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, έχοντας και την ταυτότητά του. Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση οκτώ (8) ημερών με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ (Ν.1250/82)

 

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από το Δήμο της τελευταίας του κατοικίας.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Ταυτότητα και φωτοαντίγραφο αυτής
 • Αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμός Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε., μισθωτήριο οικίας κλπ.)
 • Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε ημερήσια Εφημερίδα (σε δύο έντυπα, ένα για τον καθένα, με τόπο κατοικίας το Δήμο που κατοικεί ο μελλόνυμφος -όχι γενικές αναφορές, όπως "Ιωάννινα"-)
 • Παράβολο 15€ από Δημόσιο Ταμείο (π.χ. Δ.Ο.Υ. Δελβινακίου)
 • Δήλωση του Ν. 1599/1986 (θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται στη Κοινότητα δηλ. να μην είναι προσυμπληρωμένη ή προϋπογεγραμμένη), όπου θα βεβαιώνεται ότι:
    1. Ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα γάμου από τα αναφερόμενα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 και 1360 του Α.Κ.
    2. Αν τελεί πρώτο ή δεύτερο γάμο κλπ.
    3. Είναι κάτοικος Πωγωνιανής.
 • Εφόσον πρόκειται για ανήλικο κάτω των 18 ετών, δικαστική απόφαση
 • Διευκρινιστικά στοιχεία: –Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, το Κάιρο ή την Κωνσταντινούπολη, ισχύει και το Πιστοποιητικό Βάπτισης του Πατριαρχείου αντί Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης.
  –Οι Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη ή την Αίγυπτο και δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα, παντρεύονται ως αλλοδαποί.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ν.1250/82)

 
Για τους Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό, η άδεια γάμου εκδίδεται από τον Δήμο που είναι Δημότες.
 
Δικαιολογητικά:
 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία, συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο και επικυρώνεται το γνήσιο της υπογραφής από τον Πρόξενο)
 • Ακριβές φωτοαντίγραφο της ταυτότητας
 • Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον Πρόξενο
 • Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε ημερήσια Εφημερίδα (σε δύο έντυπα, ένα για τον καθένα, με αναγραφή του τόπου κατοικίας της αλλοδαπής) και, εφόσον γίνεται γάμος με αλλοδαπό, τα στοιχεία των μελλονύμφων με ελληνικούς χαρακτήρες.
 • Παράβολο 15 € από Δημόσιο Ταμείο (π.χ. Δ.Ο.Υ. Δελβινακίου)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986  με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου, όπου θα βεβαιώνεται ότι:
    1. Ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα γάμου από τα αναφερόμενα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 και 1360 του Α.Κ.
    2. Αν τελεί σε πρώτο ή δεύτερο γάμο κλπ.
    3. Τα στοιχεία του μέλλοντος/μελλούσης συζύγου με ελληνικούς χαρακτήρες.
 • Εφόσον πρόκειται για ανήλικο κάτω των 18 ετών, δικαστική απόφαση

 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ (Ν.1250/82)


Δικαίωμα για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου έχουν οι αλλοδαποί που βρίσκονται στο Ελληνικό έδαφος (και την προκειμένη περίπτωση στη Κοινότητα Πωγωνιανής) και παραμένουν στην Ελλάδα νόμιμα, δηλ. έχουν άδεια παραμονής ή τουριστική βίζα (Ν. 1975/91, αρ. 31 παρ. 2).


Δικαιολογητικά:
 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Βεβαίωση του προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου (επίσημα θεωρημένης και μεταφρασμένης) ή πιστοποιητικό Ελευθερίας, για τους Κυπρίους.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με την μετάφρασή της.
 • Αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμός Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε., μισθωτήριο οικίας κλπ.)
 • Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε ημερήσια Εφημερίδα (σε δύο έντυπα, ένα για τον καθένα με τόπο κατοικίας Κοινότητα Πωγωνιανής) και με τα στοιχεία των μελλονύμφων στα Ελληνικά.
 • Παράβολο 15€ από Δημόσιο Ταμείο (π.χ. Δ.Ο.Υ. Δελβινακίου)
 • Εφόσον πρόκειται για ανήλικο κάτω των 18 ετών, δικαστική απόφαση
 • Εφόσον πρόκειται για διαζευγμένο, λύση γάμου από το ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί ο γάμος ή ληξιαρχική πράξη θανάτου του πρώην συζύγου, εάν πρόκειται για χηρεία, επίσημα θεωρημένης και μεταφρασμένης.
 • Φωτοτυπία Διαβατηρίου - ΄Αδειας Παραμονής - Πράσινης Κάρτας


Διευκρινιστικά στοιχεία:

 • Για τους Σύριους, εκτός από τα παραπάνω, χρειάζεται και ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών και την εδώ πρεσβεία της Συρίας.
 • Τα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί από αλλοδαπή δημόσια αρχή, θα πρέπει να προσκομίζονται και στην αρχική τους έκδοση (ξενόγλωσση).
 • Για όσα κράτη έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης (1961), τα δημόσια έγγραφά τους πρέπει να φέρουν την ειδική επικύρωση της Χάγης.
 • Για όσα κράτη δεν έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης (1961), τα δημόσια έγγραφά τους πρέπει να φέρουν επικύρωση από την Ελληνική Πρεσβεία της χώρας τους. Εάν δεν υπάρχει η παραπάνω επικύρωση, θα σφραγίζονται από την πρεσβεία τους στην Ελλάδα και θα επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10-Ψυρρή).

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

 

 • Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά από παρέλευση οκτώ (8) ημερών από την υποβολή της αίτησης (συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας κατάθεσης των δικαιολογητικών).
 • Οι μελλόνυμφοι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν το Δημαρχείο τέλεσης του γάμου. Για το σκοπό αυτό υποβάλλουν από κοινού αίτηση, συνοδευόμενη από τις άδειες γάμου, στο Δημαρχείο της εκλογής τους.
 • Για τον προσδιορισμό της τέλεσης του γάμου (ημέρα και ώρα) είναι απαραίτητη η από κοινού αίτηση, υπογεγραμμένη από τους δύο ενδιαφερομένους, ενώπιον της υπηρεσίας μας.
 • Κατά την τέλεση του γάμου είναι απαραίτητη η παρουσία δύο (2) μαρτύρων, με τις ταυτότητές τους.
 • Σύμφωνα με το Νόμο "Περί ισότητας των δύο φύλων", οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο (όχι όμως πάνω από δύο).

 


Διαβάστηκε 6688 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 01 Μαρτίου 2011 09:07
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Ληξιαρχική πράξη γάμου »

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.