Δήμος Πωγωνίου

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Οικονομική Επιτροπή

Τρίτη, 03 Φεβρουαρίου 2015 11:12

Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 4/2/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
         Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση της  Οικονομικής Επιτροπής, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί  την  4η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα   Τετάρτη & ώρα 10.00 π.μ.  στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 04-02-2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 741 /30-01-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α/Α
ΘΕΜΑΤΩΝ    ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1    Ψήφιση  διάθεσης αναγκαίων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2015 του Δήμου Πωγωνίου.
2    Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες   στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2015 και αφορούν  οφειλές παρελθόντων ετών.                                
3    Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες   στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2015 και αφορούν  συνεχιζόμενα:έργα, εργασίες, προμήθειες και παροχή υπηρεσιών και μεταφορών.                               
4    Επικύρωση  πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εργασιών, παροχής υπηρεσιών και μεταφορών (άρθρο 67 Π.Δ.28/80) για το έτος 2015.
5    Επικύρωση  πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων για το έτος 2015.
6    Επικύρωση  πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών & αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2015.
7    Επικύρωση  πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης ακινήτων για το έτος 2015.

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ


Κατηγορία Προσκλήσεις
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015 09:58

Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 26/1/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
         Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση της  Οικονομικής Επιτροπής, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί  την  26η Ιανουαρίου 2015, ημέρα   Δευτέρα & ώρα 12.30   το μεσημέρι  στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 26-01-2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 441/21-01-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α/Α
ΘΕΜΑΤΩΝ    ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1    Προέλεγχος τρίμηνης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού  εσόδων εξόδων 4ου τριμήνου 2014.
2    Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 Δήμου Πωγωνίου.
3    Ψήφιση  πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2015 στις υπηρεσίες του Δήμου Πωγωνίου.
4    Σχετικά με αίτημα για παράταση προθεσμίας υποβολής της μελέτης «Κατασκευή αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Ρεπετίστας» στο Δήμο Πωγωνίου από το Δωρητή κ. Αντώνιο Φούσα.
5    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατά τη δικάσιμο στις  08-06-2015 ενώπιον του  Ειρηνοδικείου  Ιωαννίνων που αφορά αγωγή του κ. Βακάλη Ιωάννη του Γρηγορίου κατά του Δήμου Πωγωνίου ως καθολικού διαδόχου Δήμου Άνω Καλαμά.
6    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση των α)πρώην Δημάρχου  Άνω Καλαμά κ. Στεργίου θεοφάνη και β) πρώην Αντιδημάρχου Άνω Καλαμά κ. Φωτίου Αθανασίου κατά τη δικάσιμο την 03-02-2015 ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Ιωαννίνων .

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ

Κατηγορία Προσκλήσεις
Δευτέρα, 05 Ιανουαρίου 2015 06:45

Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 29/12/2014

 Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση της  Οικονομικής Επιτροπής, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί  την  29η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα  Δευτέρα  & ώρα 12.00  το μεσημέρι  στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 29-12-2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 14779/24-12-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Α/Α
ΘΕΜΑΤΩΝ    ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1    Ψήφιση  πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2014 στις υπηρεσίες του Δήμου Πωγωνίου

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ

Κατηγορία Προσκλήσεις
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014 10:35

Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 22/12/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση της  Οικονομικής Επιτροπής, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί  την  22η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα  Δευτέρα  & ώρα 12.30  το μεσημέρι  στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 22-12-2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 14654/18-12-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Α/Α
ΘΕΜΑΤΩΝ    ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1    Ανάθεση σε λογιστή για τακτοποίηση φορολογικών εκκρεμοτήτων και σύνταξη φορολογικών δηλώσεων – ΦΑΠ του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Καρέτσου.
2    Περί ψήφιση πιστώσεων και ανάληψη χρημάτων για υποχρεώσεις του κληροδοτήματος Παναγιώτη Καρέτσου έτους 2014.
3    Σχετικά με γνωμοδότηση δικηγόρου για υπόθεση του μισθωτή κ. Τζίνη Κων/νου  διαμερίσματος κληροδοτήματος Παναγιώτη Καρέτσου.
4    Περί ψήφιση πιστώσεων και ανάληψη χρημάτων για υποχρεώσεις του κληροδοτήματος Αγίου Κοσμά έτους 2014.
5    Σχετικά με διανομή χρημάτων για το έτος 2014 σε άπορους Βησσανιώτες  από το Κληροδότημα Αναστασίου Ιλαρίδη.
6    Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Πωγωνίου και ΝΠΔΔ του,  έτους 2015.
7    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατά τη δικάσιμο στις  13-01-2015 ενώπιον του 2ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων που αφορά προσφυγή για αναγνώριση προϋπηρεσίας  των Φωτοπούλου Αγνής κ.λ.π.(συν.8) κατά του Δήμου Πωγωνίου.
8    Ψήφιση  πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2014 στις υπηρεσίες του Δήμου Πωγωνίου

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ

Κατηγορία Προσκλήσεις
Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 08:29

Ισολογισμός χρήσεως 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πωγωνίου για τον Ισολογισμό της χρήσεως 2012
1. ΓΕΝΙΚΑ
Το 2012 ήταν μία ακόμα σημαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονομικών του Δήμου Πωγωνίου.
Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν, η χρονιά που πέρασε ήταν η πρώτη χρήση κατά την οποία εγκαταστάθηκε και εφαρμόσθηκε το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα στον νέο Καλλικρατικό Δήμο, επιτρέποντας στο Δήμο, την σωστή παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών στοιχείων του.
Η εξέλιξη των εσόδων του Δήμου ήταν θετική ενώ οι λειτουργικές του δαπάνες συγκρατήθηκαν στους προκαθορισμένους στόχους που είχαν τεθεί.
2.    ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2012 ανήλθαν στο ποσό των 3.369.090,22 ευρώ, έναντι 4.687.860,44 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού 302.341,63 ευρώ, έναντι 243.325,57 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, τότε τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανέρχονται στο ποσό των 3.671.431,85 ευρώ έναντι 4.931.186,01 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
3.    ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2012 έχει ως εξής

K.A.    ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ        ΠΟΣΑ 2012    ΠΟΣΑ 2011
72    Έσοδα από φόρους--πρόστιμα-προσαυξήσεις    »    34.425,83    58.179,13
73    Έσοδα από τέλη και δικαιώματα    »    323.269,36    741.743,02
74    Έσοδα από επιχορηγήσεις    »    2.963.743,38    3.833.136,56
75    Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες    »    -916,70    9.344,20
76    Έσοδα κεφαλαίων    »    48.568,35    45.457,53
    Σύνολο Οργανικών εσόδων    »    3.369.090.22    4.687.860,44
81    Έκτακτα και ανόργανα έσοδα    »    43.066,00    13.757,01
82    Έκτακτα και ανόργανα έσοδα προηγουμένων    »    259.275,63    229.568,56
    Γενικό Σύνολο    ευρώ    3.671.431,85    4.931.186,01

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2012 έχει ως εξής:
Κ.Α.    ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ        ΠΟΣΑ 2012    ΠΟΣΑ 2011
60    Αμοιβές και έξοδα προσωπικού    ευρώ    1.330.208,77    1.650.240,66
61    Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων    »    366.617,82    453.611,92
62    Παροχές τρίτων    »    944.639,54    761.557,57
63    Φόροι-τέλη    »    8.413,69    7.837,70
64    Διάφορα έξοδα    »    471.156,22    288.965,54
65    Τόκοι και συναφή έξοδα    »    88.803,88    105.109,45
66    Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος    »    1.479.302,87    1.787.302,57
67    Παροχές- χορηγίες- Επιχορηγήσεις- Επιδοτήσεις-Δωρεές    »    399.633,54    578.440,34
    Σύνολο Οργανικών εξόδων    »    5.088.776,33    5.633.065,75
81    Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα    »    7.159,80    1.020,60
82    Έξοδα προηγουμ. Χρήσεων    »    7.775,51    18.932,06
    Σύνολο Εκτάκτων εξόδων    »    14.935,31    19.952,66
25    Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών    »    0,00    19.936,75
    Σύνολο αναλώσεων    »    0,00    19.936,75
    Γενικό Σύνολο    ευρώ    5.103.711.64    5.672.955,16

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 3.987.248,11 ευρώ, έναντι ποσού 4.269.133,84 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των 1.012.724,34 ευρώ έναντι ποσού 1.278.759,21 ευρώ την προηγούμενη χρήση και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 88.803,88 ευρώ έναντι ποσού 105.109,45 ευρώ την προηγούμενη χρήση.
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων χρηματοοικονομικών, εκτάκτων και ανόργανων εξόδων, ανήλθε στο ποσό των 5.103.711,64 ευρώ έναντι ποσού 5.672.955,16 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2012 ποσού 3.671.431,85 ευρώ έναντι ποσού 4.931.186,01 ευρώ της χρήσης 2011, μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2012 ποσού 5.103.711,64 ευρώ έναντι ποσού 5.672.955,16 ευρώ της χρήσης 2011, αποτελεί το Έλλειμμα της χρήσεως 2012 το οποίο ανέρχεται σε 1.432.279,79 ευρώ, έναντι επίσης Ελλείμματος ποσού 741.769,15 ευρώ της χρήσης 2011.

6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2012 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των 123.152.574,48 ευρώ, έναντι ποσού 122.693.396,11 ευρώ της προηγούμενης χρήσης και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού 6.178.300,73 ευρώ έναντι ποσού 4.716.318,84 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 116.974.273,75 ευρώ έναντι ποσού 117.977.077,27 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

7. ΔΑΝΕΙΑ
Τα δάνεια του Δήμου αφορούν έναν (1) λογαριασμό στο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και δύο (2) στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου και ανέρχονται στο ποσό των 1.278.971,48 ευρώ. Το εν λόγω ποσό αναλύεται σε βραχυπρόθεσμες δόσεις ποσού 106.468,84 ευρώ, οι οποίες είναι πληρωτέες εντός του έτους 201 3 και σε μακροπρόθεσμες δόσεις ποσού 1.172.502,64 ευρώ.

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων (πλην των δανείων) υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 990.212,58 ευρώ, έναντι ποσού 1.327.110,34 ευρώ της προηγούμενης χρήσης και οι αντίστοιχες απαιτήσεις στο ποσό των 872.993,06 ευρώ έναντι ποσού 831.371,23 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
H Οικονομική κατάσταση της χρήσεως 2012 και η αναμενόμενη ενίσχυση των "ιδίων εσόδων" κατά τα επόμενα έτη, πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν θετικά στην ομαλή πορεία των οικονομικών του Δήμου.

Καταρτίζει τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως 2012 όπως εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της επιτροπής για την προώθησή τους για την απαραίτητη έγκρισή από το Δημοτικό Συμβούλιο.Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  186/2014.

Τρίτη, 02 Δεκεμβρίου 2014 08:55

Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 05/12/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση της  Οικονομικής Επιτροπής, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί  την  5η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα  Παρασκευή  & ώρα 12.30  το μεσημέρι  στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 05-12-2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 14017/01-12-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α/Α
ΘΕΜΑΤΩΝ    ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1    Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Πωγωνίου για το οικον. έτος 2015.
2    Περί έγκρισης αιτημάτων  δημοτών – πολιτών για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους στον Δήμο Πωγωνίου   βάσει  του Ν.4257/2014.  
3    Ψήφιση  πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2014 στις υπηρεσίες του Δήμου Πωγωνίου.

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ


Κατηγορία Προσκλήσεις
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014 11:26

Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 28/11/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση της  Οικονομικής Επιτροπής, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί  την  28η Νοεμβρίου 2014, ημέρα  Παρασκευή  & ώρα 12.00  το μεσημέρι  στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 28-11-2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 13794/24-11-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α/Α
ΘΕΜΑΤΩΝ    ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1    Έγκριση ή μη του απολογισμού  οικονομικού έτους 2013 του  κληροδοτήματος «Εφοροεπιτροπεία Εθνικών  Κληροδοδτημάτων Κοινότητας Βασιλικού»
2    Περί ψήφισης πιστώσεων και ανάληψη χρημάτων για  υποχρεώσεις του Κληροδοτήματος «ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ »έτους  2014.
3    Περί ψήφισης πιστώσεων και ανάληψη χρημάτων για υποχρεώσεις του Κληροδοτήματος «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΙΛΑΡΙΔΗ » έτους  2014.
4    «Περί 1ης αναμόρφωσης  του προϋπολογισμού  του Κληροδοτήματος «Αγ. Κοσμά».
5    « Περί ανάθεσης  μελέτης του έργου  «Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη συντήρησης-επισκευής του Παλαιού πρώην  Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αγ. Κοσμά  Πωγωνίου»του Κληροδοτήματος Αγίου Κοσμά, βάσει του υπ΄αρ. πρωτ:12241/23-10-2014 εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
6    Ορισμός συμβολαιογράφου για αποδοχή κληρονομιάς από τον αποβιώσαντα Γκουγκάκη Ιωάννη του Χρήστου. 
7    Προέλεγχος τρίμηνης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού  εσόδων εξόδων 2ου και 3ου τριμήνου 2014.
8    Προέλεγχος ισολογισμού – απολογισμού οικονομικού έτους 2012 Δήμου Πωγωνίου.
9    Εισήγηση Ο.Ε. Δήμου Πωγωνίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών , δικαιωμάτων και εισφορών (άρθρο 72 παρ. 1Ζ Ν.3852/10) για το έτος 2015 .
10    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατά τη δικάσιμο στις  03-12-2014 ενώπιον του Εφετείου  Ιωαννίνων που αφορά έφεση που άσκησε ο Δήμος Πωγωνίου κατά της υπ. αρ. 123/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων .
11    Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την υπ. αρ. 9481/1-8-14 αίτηση του Στεργίου Σπανού προς τον Δήμο Πωγωνίου  για διαγραφή οφειλών του βεβαιωμένων από τον πρώην Δήμο Άνω Καλαμά.
12    Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την υπ. αρ. 10845/8-9-14 εξώδικη γνωστοποίηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΑ Α.Τ.Ε.Τ.Ε.» για διαγραφή οφειλών της από την πρώην Κοινότητα Μαυροπούλου.
13    Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την υπ. αρ.13276/11-11-2014 αίτηση του Κυργιόπουλου Βίκτωρα προς τον Δήμο Πωγωνίου  για διαγραφή επιβολής πρόστιμου αυθαίρετης χρήσης κοινοτικού χώρου στο Δ.Δ. Δολιανών.
14    Περί απευθείας ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή για επίδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής στην Τ.Κ. Καλπακίου.
15    Σχετικά με αίτημα δωρεάς μελέτης «Κατασκευή αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Ρεπετίστας» από τον κ. Αντώνη Φούσα.
16    Σχετικά με έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία και την καινοτομική επιχειρηματικότητα.»
17    Ανάθεση & ψήφιση εκτέλεσης  μικρών  έργων  Δήμου Πωγωνίου.
18    Ψήφιση  πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2014 στις υπηρεσίες του Δήμου Πωγωνίου.

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ


Κατηγορία Προσκλήσεις
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014 00:00

Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. (14/10/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
         Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση της  Οικονομικής Επιτροπής, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί  την  14η Οκτωβρίου 2014, ημέρα   Τρίτη & ώρα 12.30   το μεσημέρι  στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥΣΤΙΣ 14-10-2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 12167/09-10-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α/Α
ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1 Έγκριση ή μη του απολογισμού  οικονομικού έτους 2013 του  κληροδοτήματος «Εφοροεπιτροπεία Εθνικών κληροδοτημάτων Κοινότητας Βασιλικού.»
2 Περί ψήφισης πιστώσεων και ανάληψη χρημάτων για   υποχρεώσεις του Κληροδοτήματος «Εφοροεπιτροπεία Εθνικών κληροδοτημάτων Κοινότητας Βασιλικού»έτους  2014.
3 Συζήτηση της από 22-7-2014 επιστολής του κ. Τζίνη Κων/νου (μισθωτής του διαμερίσματος Α1 – Πειραιά) και ανάθεση σε δικηγόρο για την επίλυση του προβλήματος (κληροδότημα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ).
4 Μεταφορά λογαριασμού από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στην Εθνική Τράπεζα των κληροδοτημάτων ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ και ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ.
5 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατά τη δικάσιμο στις  03-11-2014 ενώπιον του Ειρηνοδικείου  Ιωαννίνων που αφορά αγωγή για την προστασία συμφερόντων του Δήμου Πωγωνίου  κατά των Αριστείδη Πανταζή, Γρηγορίου Πανταζή και Μιχαήλ Τασούλα.
6 Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2014 Δήμου Πωγωνίου.
7 Ψήφιση  πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2014 στις υπηρεσίες του Δήμου Πωγωνίου.
8 Εισήγηση Ο.Ε. Δήμου Πωγωνίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών , δικαιωμάτων και εισφορών (άρθρο 72 παρ. 1Ζ Ν.3852/10) για το έτος 2015 .


Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ


Κατηγορία Προσκλήσεις
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014 04:51

Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 19/9/2014

Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση της  Οικονομικής Επιτροπής, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί  την  19η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα   Παρασκευή & ώρα 17.00      μ.μ.  στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 19-09-2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 11176/15-09-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Α/Α
ΘΕΜΑΤΩΝ    ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1    Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο από 01-09-2014 έως 05-03-2017.
2    Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2014 Δήμου Πωγωνίου.
3    Ψήφιση  πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2014 στις υπηρεσίες του Δήμου Πωγωνίου.
4    Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπράτησης εκμίσθωσης ακινήτου 10 περίπου στρεμμάτων στη θέση Άγιος Γεώργιος – Τ.Κ. Δολιανών.
5    Έγκριση μελετών - καθορισμός όρων της διακήρυξης και διάθεση της πίστωσης για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία και την καινοτομική επιχειρηματικότητα» συνολικού προϋπολογισμού 26.000,00€

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ

Κατηγορία Προσκλήσεις
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014 05:11

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πωγωνίου

Τα αποτελέσματα της εκλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου, για το πρώτο μισό  της Δημοτικής περιόδου  [από 1-9-2014 έως 28-2-2017] , συνολικά και με τη σειρά εκλογής τους,  ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
1. ΓΚΟΓΚΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΦΩΤΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΠΟΤΣΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΛΙΤΣΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΝΤΟΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τακτικό μέλος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είναι ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ [ή ο οριζόμενος από αυτόν Αντιδήμαρχος].

ΑNAΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
1.  ΒΙΛΛΗΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
2.  ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
3.  ΓΑΛΙΤΣΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4.  ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
5.  ΝΤΡΙΚΟΣ  ΘΩΜΑΣ

Βρίσκεστε εδώ: Home Οικονομική Επιτροπή