Δήμος Πωγωνίου

Τρίτη, 14 Μαϊος 2013 04:50

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 10.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας. Η δράση διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους, με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής από 10 Μαΐου έως 27 Μαΐου 2013.

Η Δράση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher για:Θεωρητική Κατάρτιση 80 ώρες (οριζόντιες δεξιότητες και εξειδικευμένες τουριστικές ειδικότητες, σε συνδυασμό με υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης)

Απασχόληση / Εργασιακή Εμπειρία 5 μηνών
Ωφελούμενοι: Άνεργοι Πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως 29 ετών, Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών  Προϋπολογισμός Προγράμματος: 39.000.000,00 € Ωφελούμενοι: 10.000 Άνεργοι Νέοι έως 29 ετών.
ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στην Επιχείρηση: Πλήρη Απασχόληση καταρτισμένου προσωπικού επιλογής της επιχείρησης, για διάστημα 5 μηνών χωρίς κανένα κόστος. Αμοιβή και ασφάλιση προσωπικού από την δράση.Χωρίς κανένα περιορισμό η συμμετοχή επιχειρήσεων οι οποίες επιδοτούνται από άλλα προγράμματα.  Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις, που μετά την πάροδο των 5 μηνών, επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση εργασίας με ωφελούμενο από τη δράση. Συμμετοχή όλων των επιχειρήσεων που εξυπηρετούν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν (ΚΑΔ 49, 50, 51, 52, 55, 56, 62, 63, 73, 74, 77, 79, 81, 82, 90, 92, 93, 94)

Στον Άνεργο/η: Κατάρτιση 80 ωρών, σε σύγχρονες ειδικότητες του τουριστικού κλάδου Εκπαιδευτικό επίδομα 400,00 € για την κατάρτιση  Απασχόληση σε επιχειρήσεις, του τουριστικού τομέα, διάρκειας 5 μηνών Αμοιβή 2.300,00 € για το διάστημα απασχόλησης (για απόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ) Αμοιβή 2.000,00 € για το διάστημα απασχόλησης (για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)  Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος, κ.λπ., για όλη τη διάρκεια της κατάρτισης - απασχόλησης Δυνατότητα σύμβασης εργασίας μετά την περίοδο απασχόλησης

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στην δράση έχουν οι άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ Να έχουν γεννηθεί από 01.01.1983 μέχρι και 31.12.1995 Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ Να έχουν γεννηθεί από 01.01.1983 μέχρι και 31.12.1995 Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι Η επιλογή και η εγγραφή των υποψηφίων στο Μητρώο Ωφελουμένων, θα γίνει με μοριοδότηση και στις περιπτώσεις ισοβαθμιών, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.
www.voucherkek.gr Πανελλαδική ενημέρωση 801 11 25 800 (αστική χρέωση).

Διαβάστηκε 2404 φορές

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Προσλήψεις Προσωπικού ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 10.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ