Δήμος Πωγωνίου

Μήνυμα
  • Failed loading XML...
Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση των δεδομένων ροής

To Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πωγωνίου στη συνεδρίασή του στις 27 Μαρτίου 2013  [Απόφαση Δ.Σ. 64/2013],  συζήτησε αναλυτικά και διεξοδικά για το παρόν και το μέλλον της Μεταλλουργικής Βιομηχανίας Ηπείρου, στο Κεφαλόβρυσο Πωγωνίου,  ιδιαίτερα μετά από την ενημέρωση από πλευράς εργαζομένων, ότι σχεδιάζεται η πώληση της Βιομηχανίας σε ιδιώτες. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και ενημέρωσαν το σώμα ο Γεν. Διευθυντής της Εταιρείας και εκπρόσωπος των εργαζομένων.
Μετά από διεξοδική συζήτηση και τις τοποθετήσεις όλων των παρατάξεων, το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε να εκδώσει το εξής ψήφισμα:
Δυστυχώς για άλλη μια φορά βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να συζητάμε όχι για τη διατήρηση και την ανάπτυξη των επενδύσεων και των υπηρεσιών στην περιοχή μας, αλλά να αγωνιζόμαστε για τη διατήρησή τους.
Αυτή η μόνιμη δυστυχώς πολιτική της αφαίμαξης και της ερήμωσης της ακριτικής περιοχής φαίνεται ότι δεν είναι τυχαία ούτε αποσπασματική. Είναι συνειδητή επιλογή της Κυβέρνησης, Έτσι μετά το κλείσιμο των υπηρεσιών έρχεται η σειρά της Μεταλλουργικής, της μοναδικής παραγωγικής μονάδας στην ακριτική περιοχή Πωγωνίου.
Για μας η Μεταλλουργική είναι επιχείρηση στρατηγικής σημασίας και η συνειδητή απαξίωσή της με πώληση στους ιδιώτες και το οριστικό κλείσιμό της, οδηγεί όχι μόνο στην ερήμωση της περιοχής αλλά και στην απώλεια Εθνικής Ανεξαρτησίας και Κυριαρχίας και την εξάρτηση της χώρας μας από ξένα κέντρα.
Είναι επιχείρηση με σημαντικές προοπτικές και δυνατότητες για στοχευμένες επενδύσεις για νέες παραγωγικές δυνατότητες προς την ανάπτυξη και όχι την συρρίκνωσή της. Είναι επίσης τεράστιας σημασίας οι θέσεις εργασίας, που όχι μόνο πρέπει να διατηρηθούν, αλλά μπορούν και να αυξηθούν με σημαντικά κέρδη για το Ελληνικό Δημόσιο. Είναι απορίας άξιο για μας γιατί μια επιχείρηση κερδοφόρα πρέπει να πωληθεί.  Για του κυβερνώντες φαίνεται ότι δεν είναι, αφού αυτή είναι η γενικότερη πολιτική που εφαρμόζουν.  Να πουληθούν όλα στο ντόπιο και ξένο κεφάλαιο, αδιαφορώντας για τους πολίτες και τους εργαζομένους, στην ακριτική περιοχή μας.
Είμαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση και το ξεπούλημα της Μεταλλουργικής.  Συντασσόμαστε με τους αγώνες των εργαζομένων και καλούμε όλους τους υπεύθυνους να αναλογιστούν τις ευθύνες τους.
Καλούμε όλους τους φορείς να λάβουν σαφή θέση.
Καλούμε το Ελληνικό Κοινοβούλιο να ματαιώσει οποιαδήποτε απόφαση ιδιωτικοποίησης και κλεισίματος της σημαντικής αυτής επιχείρησης.
Το ψήφισμα αυτό να αποσταλεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, σε όλα τα κόμματα και τους φορείς της Ηπείρου.  


Καλπάκι  27  Μαρτίου  2013
Για το Δ.Σ.
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   27-3-2013  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  7/27-3-2013] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

1.    Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος για τη λειτουργία της Μεταλλουργικής Βιομηχανίας Ηπείρου στο Κεφαλόβρυσο.  ΑΠΟΦΑΣΗ  64
2.    Λήψη απόφασης για τον τρόπο λειτουργίας των Σφαγείων Παρακαλάμου & Κεφαλοβρύσου από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  65
3α.  Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2013, Δήμου Πωγωνίου, για το έτος 2013.  ΑΠΟΦΑΣΗ  66
3β.   Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου, για το έτος 2013  ΑΠΟΦΑΣΗ  67
3γ.   Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το έτος 2013.  ΑΠΟΦΑΣΗ  68
4.     Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ.  ΑΠΟΦΑΣΗ  69
5.     Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας. ΑΠΟΦΑΣΗ  70
6.     Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες.  ΑΠΟΦΑΣΗ  71
7.     Έγκριση απολογισμών παλαιών Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας εκπαίδευσης για το έτος 2011 [από 1-1-2011 έως 31-8-2011]  ΑΝΑΒΟΛΗ
8.     Έγκριση δημοπράτησης υδρόμυλου Ρογκοζίου Τ.Κ. Μαυροπούλου. ΑΠΟΦΑΣΗ 72
9.     Έγκριση καταβολής παραβόλου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  73
10.   Τρόπος χρήσης και διάθεσης Δημοτικών βοσκοτόπων ΕΤ. 2013. ΑΠΟΦΑΣΗ 74
11.    Ρύθμιση χρήσης βοσκοτόπων στην Τ.Κ. Ορεινού – Ξηρόβαλτου. ΑΠΟΦΑΣΗ 75
12.    Επιβολή προστίμου για παράνομη βόσκηση στην Τ.Κ. Γεροπλατάνου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  76
13.    Συζήτηση για τα παραχωρηθέντα οικόπεδα στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.  ΑΝΑΒΟΛΗ
14.    Περί επιστροφής Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε στους ενοικιαστές δημοτικών ακινήτων του Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  77
15.    Έγκριση απολογισμών παιδικών σταθμών Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου ετ. 2010. ΑΠΟΦΑΣΗ  78
16.    Κατανομή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σχολικών επιτροπών.ΑΠΟΦΑΣΗ  79
17.    Διακοπή μίσθωσης Δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μαυροβουνίου. ΑΠΟΦΑΣΗ  80
18.    Επί αιτήσεως Αλεξίου Ευαγγ. Τ.Κ. Νεγράδων, για υδροδότηση κτηνοτροφικής του μονάδας.  ΑΠΟΦΑΣΗ  81
19.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Κεφαλοβρύσου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  82
20.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμ/ση του δρόμου προσπέλασης στο νέο αντλιοστάσιο Βήσσανης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  83
21.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  του έργου: «Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών»  ΑΠΟΦΑΣΗ  84
22.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης: «Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π  Δήμου Καλπακίου».ΑΠΟΦΑΣΗ  85
23.    Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για τη λειτουργία καντίνας.  ΑΠΟΦΑΣΗ  86

ΕΚΤΑΚΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ

1.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού οικ. ετ. 2013.  ΑΠΟΦΑΣΗ  87
2.    Έγκριση της μελέτης του έργου: «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Μαθητικής Εστίας Πωγωνιανής».  ΑΠΟΦΑΣΗ  88
3.    Έγκριση ηλεκτροδότησης Δημοτικού Καταστήματος Χρυσόρραχης.   ΑΠΟΦΑΣΗ 89
4.    Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Πωγωνιανής.  ΑΠΟΦΑΣΗ  90

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων
Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013 11:02

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 27/3/2013

Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την  Τετάρτη    27α   Μαρτίου  2013   και ώρα  19.00. Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo  Καλπακι  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου [Παιδικός Σταθμός].

ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Συζήτηση για τη λειτουργία της Μεταλλουργικής Βιομηχανίας Ηπείρου στο Κεφαλόβρυσο.
2.    Λήψη απόφασης για τον τρόπο λειτουργίας των Σφαγείων Παρακαλάμου & Κεφαλοβρύσου από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου.
3.    Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Δήμου Πωγωνίου, για το έτος 2013.
4.    Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ.
5.    Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.
6.    Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες.
7.    Έγκριση απολογισμών παλαιών Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας εκπαίδευσης για το έτος 2011 [από 1-1-2011 έως 31-8-2011]
8.    Έγκριση δημοπράτησης υδρόμυλου Ρογκοζίου Τ.Κ. Μαυροπούλου.
9.    Έγκριση καταβολής παραβόλου.
10.    Τρόπος χρήσης και διάθεσης Δημοτικών βοσκοτόπων.
11.    Ρύθμιση χρήσης βοσκοτόπων στην Τ.Κ. Ορεινού – Ξηρόβαλτου.
12.    Επιβολή προστίμου για παράνομη βόσκηση στην Τ.Κ. Γεροπλατάνου. 
13.    Συζήτηση για τα παραχωρηθέντα οικόπεδα στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.
14.    Περί επιστροφής Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε στους ενοικιαστές δημοτικών ακινήτων του Δήμου Πωγωνίου.
15.    Έγκριση απολογισμών παιδικών σταθμών Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου ετ. 2010.
16.    Κατανομή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σχολικών επιτροπών.
17.    Διακοπή μίσθωσης Δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μαυροβουνίου.
18.    Επί αιτήσεως Αλεξίου Ευαγγ. Τ.Κ. Νεγράδων, για υδροδότηση κτηνοτροφικής του μονάδας.
19.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Κεφαλοβρύσου».
20.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμ/ση του δρόμου προσπέλασης στο νέο αντλιοστάσιο Βήσσανης.
21.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών»
22.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης: «Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π  Δήμου Καλπακίου».
23.    Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για τη λειτουργία καντίνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ

Κατηγορία Προσκλήσεις

«ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΚΑΒΙΑ»
Απόσπασμα απο το πρακτικό
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. και προτού συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ζητά από το Δ.Σ. να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση, πριν από τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, και για το ανωτέρω θέμα, ως κατεπείγον, εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 του Δ.Κ.Κ και του άρθρου 7 του Ν. 3852/2010.
Το Δ.Σ. μετά και τη συναίνεση του Δημάρχου, ομόφωνα αποφασίζει να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση και για το ανωτέρω θέμα, ως κατεπείγον, προ ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο θέμα, δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής: « Πρόσφατα ακούσαμε τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Δένδια, για την πρόθεση του Υπουργείου, να δημιουργήσει κέντρο κράτησης μεταναστών στην Κακαβιά.
Στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Πωγωνίου στις 6-2-2013, εμείς σα Δήμος, δείξαμε την καλή μας πρόθεση για συζήτηση – ενημέρωση για το θέμα της δημιουργίας κέντρου κράτησης μεταναστών στην περιοχή της Κακαβιάς, χωρίς να πάρουμε καμία απόφαση πριν ενημερωθούμε σωστά, θέτοντας παράλληλα κάποια ερώτημα που θα μας βοηθούσαν να πάρουμε την πιο σωστή απόφαση για την περιοχή μας.
Δυστυχώς όμως ούτε αυτό ελήφθη υπόψη από την πολιτική ηγεσία και για μια ακόμη φορά μας αγνόησαν παντελώς, μένοντας έτσι αναπάντητα και τα εύλογα ερωτήματα που είχαμε θέσει όπως:
1. Τι σκέφτονται ευρύτερα για την περιοχή της Κακαβιάς – Τελωνείο.
2. Τι υποδομές θα γίνουν και ποιες οι συνθήκες κράτησης.
3. Πως θα αντιμετωπιστεί η Υγειονομική κάλυψη των κρατουμένων.
4. Πως θα αντιμετωπιστούν τα λύματα που δημιουργούνται.
5. Πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα της ύδρευσης.
6. Πως θα αντιμετωπιστεί το θέμα της καθαριότητας – αποκομιδής των σκουπιδιών.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω αλλά και το ότι τέτοια κέντρα κράτησης πρέπει να γίνονται στις εισόδους και εξόδους της χώρας προς τις Ευρωπαϊκές χώρες, όπου στην περιοχή μας είσοδος και έξοδος δεν είναι η Κακαβιά αλλά το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και θα πρέπει να γίνει κοντά σ’ αυτό. Επίσης ο Δήμος Πωγωνίου στο Επιχειρησιακό του σχέδιο για την συγκεκριμένη περιοχή προβλέπει άλλου είδους δραστηριότητες που δεν ταιριάζουν με την συγκεκριμένη που προτείνεται, όπως εμπορικό – διακομιστικό κέντρο, αποθηκευτικοί χώροι κ.λ.π.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά και άλλους πολλούς πιστεύω ότι η περιοχή της Κακαβιάς δεν μπορεί να ανταποκριθεί για την συγκεκριμένη δράση, εισηγούμαι στο Δ.Σ. να αποφασίσει αρνητικά για τη Δημιουργία Κέντρου κράτησης μεταναστών στην Κακαβιά, να μην γίνει λοιπόν τέτοιο κέντρο κράτησης στην Κακαβιά και να καυτηριαστεί ταυτόχρονα η στάση και το θράσος της πολιτικής ηγεσίας ν΄ αποφασίσει αυθαίρετα για την περιοχή μας και να μην ενημερώσει τους καθ’ ύλη αρμόδιους, εξάγοντας μάλιστα και συμπεράσματα που δεν ανήκουν στην πραγματικότητα, όπως δηλαδή ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αντιδράσεις για το θέμα αυτό.»
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους: Ο επικεφαλής της Αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Ντόντης Ιωάννης, αναφέρει, μεταξύ
άλλων και τα εξής: «Τα δημοσιεύματα φέρουν τον υπουργό κ. Δένδια, αποφασισμένο να λειτουργήσει Κέντρο Μεταναστών ή κράτησης στην Κακαβιά, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε επίσημες δηλώσεις του πρόσφατα από την Ηγουμενίτσα. Μία τέτοια εξέλιξη δηλ. όταν οι «άρχοντες» μας καλούν να συζητήσουμε ειλημμένες αποφάσεις, αφενός μεν, υποβαθμίζουν το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Οργάνων της, αφετέρου δε, απαξιώνουν το διάλογο και το σημαντικό ρόλο των τοπικών κοινωνιών.
Σήμερα που τα σημεία εισόδου παράνομων μεταναστών είναι η Θράκη και τα νησιά, κάποια πεφωτισμένα μυαλά φτιάχνουν και βαφτίζουν προαναχωρησιακά κέντρα, στην άλλη άκρη της χώρας, στην παραμεθόριο του Πωγωνίου. Προαναχωρησιακά θα μπορούσαν να θεωρηθούν μόνο εκείνα τα κέντρα που βρίσκονται, είτε στα σημεία εισόδου, είτε στα σημεία συσσώρευσης μεταναστών και πάντως κοντά στα σημεία έναρξης του ταξιδιού της επιστροφής των μεταναστών στις χώρες τους. Από πού θα στέλνουν πίσω τους Ασιάτες ή τους Αφρικανούς μετανάστες, μήπως από το Δυρράχιο ή από τα Τίρανα;
Εξ’ αρχής ειπώθηκε ότι το Κέντρο στην Κακαβιά θα λειτουργήσει με κοντέϊνερ. Παραδέχθηκαν προκαταβολικά οι αρμόδιοι δηλαδή ότι δεν ενδείκνυται η υπάρχουσα κτιριακή υποδομή. Όμως επιμένουν και μάλιστα δηλώνουν ότι το Κέντρο θα λειτουργήσει στο τέλος του καλοκαιριού.
Μας λένε ότι θα εργαστούν κάτοικοι της περιοχής, τους πληροφορούμε ότι σύμφωνα με το Νόμο, η προέλευση του προσωπικού που θα στελεχώσει τις υπηρεσίες αυτές θα είναι από Δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι μετατάσσονται ή αποσπώνται από υπηρεσίες του Δημοσίου.
Επίσης θεωρούμε αυτονόητο ότι οι προμήθειες του Κέντρου θα κανονίζονται κεντρικά και δεν θα έχουν όφελος οι τοπικοί καταστηματάρχες. Τέλος δηλώνουμε ότι δεν συνηγορούμε να γίνει Κέντρο υποδοχής μεταναστών στο Πωγώνι.
Θεωρούμε ότι η Δημοτική Αρχή δεν πρέπει να συνεργαστεί με την Αθηνοκεντρική Διοίκηση και επιβάλλεται να καταστεί ο κεντρικός πυλώνας αντίστασης ενάντια στην εγκατάσταση ενός τέτοιου Κέντρου. Ζητάμε από τη Δ.Α. την άμεση ενεργοποίηση της διαδικασίας διενέργειας Τοπικού Δημοψηφίσματος, για το θέμα αυτό [άρθ. 216 Δ.Κ.Κ] και τη διασφάλιση της Περιφέρειας ότι θα σεβαστεί το αποτέλεσμα. Εμείς δηλώνουμε ότι θα ψηφίσουμε ΟΧΙ. Ακόμα προτείνουμε να παραιτηθεί όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς δε, θέτουμε τις παραιτήσεις μας στη διάθεση του Προέδρου του Δ.Σ.Ο εκπρόσωπος της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Φωτίου Αθανάσιος, αναφέρει τα εξής: «Εμείς εξ’ αρχής είμαστε κατά της δημιουργίας Κέντρου κράτησης μεταναστών στην Κακαβιά.
Είμαστε υπέρ της πρότασης του Δημάρχου.ΟΧΙ κέντρο κράτησης μεταναστών στην Κακαβια.»
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της αντιπολίτευσης Μεντής Χρ. δηλώνει μεταξύ άλλων τα εξής:«Πρέπει να δούμε πρώτα την αιτία αύξησης των λαθρομεταναστών - όπως λέγονται - μήπως είναι οι επιθέσεις και οι βομβαρδισμοί που δέχονται οι χώρες τους από τα λεγόμενα πολιτισμένα κράτη. Η Ελλάδα έχει υπογράψει σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση να τους κρατάει εδώ. Πρέπει να πούμε το ΟΧΙ, όχι μόνο για την Κακαβιά αλλά για παντού. Είμαστε ενάντια σ’ αυτά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το Δ.Σ. θα πρέπει να βγάλει και κάποια ανακοίνωση – καταγγελία, για την ειλημμένη αυτή απόφαση της Κυβέρνησης»
Τέλος ο Δήμαρχος αναφέρει τα εξής: «Η παραίτηση του Δ.Σ. και το Δημοψήφισμα, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το λογικό, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο, που περιλαμβάνει όλους τους εκπροσώπους των Δημοτών του Πωγωνίου, είναι ομόφωνα αντίθετο με τη δημιουργία του κέντρου αυτού. Θα πρέπει να βγει μία ανακοίνωση ή ένα ψήφισμα για το θέμα αυτό και το Δ.Σ.
θα πρέπει να συστήσει μία διαπαραταξιακή Επιτροπή αγώνα για την μη δημιουργία του κέντρου αυτού, η οποία θα πλαισιωθεί και από όλους τους φορείς του Πωγωνίου.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου, τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. και σκέφτηκε νόμιμα,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
1. Ο Δήμος Πωγωνίου είναι ΚΑΤΑ της δημιουργίας Κέντρου Κράτησης Μεταναστών στην Κακαβιά, για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Δημάρχου, αλλά και των άλλων Δημοτικών Συμβούλων που πήραν το λόγο, ως ανωτέρω.
2. Καταγγέλει τη στάση και το θράσος της πολιτικής ηγεσίας ν΄ αποφασίσει αυθαίρετα για την περιοχή μας και να μην ενημερώσει τους καθ’ ύλη αρμόδιους, εξάγοντας μάλιστα και συμπεράσματα που δεν ανήκουν στην πραγματικότητα, όπως δηλαδή ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αντιδράσεις για το θέμα αυτό.
3. Να συνταχθεί ψήφισμα κατά της Δημιουργίας Κέντρου κράτησης μεταναστών, το οποίο να κοινοποιηθεί αρμοδίως και να δημοσιευτεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
4. Συστήνει διαπαραταξιακή Επιτροπή αγώνα, για τη μη δημιουργία του κέντρου αυτού στην Κακαβιά, αποτελούμενη από τους:
α. Κωνσταντίνο Καψάλη, Δήμαρχο Πωγωνίου.
β. Βασίλειο Τόπουλο, Δημοτ. Σύμβουλο, εκπρόσωπο της μείζονος Αντιπολίτευσης.
γ. Νικόλαο Γαλίτση, Δημοτ. Σύμβουλο, από τη συμπολίτευση.
δ. Ηλία Πορίκη, Δημοτ. Σύμβουλο, εκπρόσωπο της ελάσσονος Αντιπολίτευσης.
ε. Χρήστο Μεντή, Δημοτ. Σύμβουλο, από την αντιπολίτευση.
Η Επιτροπή αυτή θα πλαισιωθεί από εκπροσώπους φορέων του Δήμου Πωγωνίου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   8-3-2013  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  6/8-3-2013]  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

1.    Αποδοχή της έγκρισης δημοπράτησης [4795/28-2-2013 – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων]  του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 Δελβινακίου» - Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης.  AΠΟΦΑΣΗ  41
2.    Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για το έργο: «Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Άνω Καλαμά – Τ.Δ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη – Υποβολή του έργου στο ΕΣΠΑ.  ΑΠΟΦΑΣΗ  42
3.    Έναρξη διαδικασιών μετεγγραφής – νομιμοποίησης κτιρίου στην Πωγωνιανή [Κτίσης προ του 1900] ιδιοκτησίας Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  43
4.    Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  44
5.    Ανάθεση προμηθειών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  45
6.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού οικ. ετ. 2013.  ΑΠΟΦΑΣΗ  46
7.    Ψήφιση πιστώσεων για Πολιτιστικές εκδηλώσεις έτους 2013.  ΑΠΟΦΑΣΗ  47
8.    Έγκριση εκδηλώσεων  Αποκρεών  έτους 2013.  ΑΠΟΦΑΣΗ  48
9.    Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  49
10.    Έγκριση απολογισμών οικ. ετ. 2012 Α/θμιας & Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:  50 & 51
11.    Έγκριση λύσης σύμβασης ενοικίασης καταστήματος στην Τ.Κ. Βασιλικού.
12.    Έγκριση ξύλευσης για ατομικές ανάγκες των κατοίκων στις Τ.Κ. Άνω Ραβενίων  & Γεροπλατάνου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  52
13.    Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Δολού» ΑΠΟΦΑΣΗ  53
14.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποχετευτικό ομβρίων  Τ.Δ. Δήμου Άνω Καλαμά.  ΑΠΟΦΑΣΗ  54
15.    Διάλυση σύμβασης σύνταξης μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση οδοστρωσίας οδών πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες»  ΑΠΟΦΑΣΗ  55
16.    Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για τη λειτουργία καντινών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  56 
17.    Eπι αιτήσεων δημοτών.  ΑΝΑΒΟΛΗ
18.    Έγκριση ανατροπών ανάληψης υποχρεώσεων ετ. 2012.  ΑΠΟΦΑΣΗ  57
19.    Αίτημα Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου, για την παραχώρηση Επιτροπών. ΑΠΟΦΑΣΗ  58


ΕΚΤΑΚΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ
1.    Κέντρο κράτησης μεταναστών στην Κακαβιά [Προ ημερήσιας διάταξης] ΑΠΟΦΑΣΗ  59
2.    Έγκριση έναρξης διαδικασιών για την ενοικίαση των σφαγείων της Κοινωφελούς  Επιχ/σης του Δήμου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  60
3.    Έγκριση  αγοράς  οικοπέδου στην Τ.Κ. Ριαχόβου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  61
4.    Ορισμός του Ταμία του Δήμου ως υπεύθυνου διαχειριστή παρακολούθησης των λογαριασμών του Δήμου στην ΑΤΕ.  ΑΠΟΦΑΣΗ  62
5.    Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος έργων και προϋπολογισμού ετ. 2013, για την ένταξη του έργου: «Ενεργειακή επιθεώρηση – επεμβάσεις εξοικονόμησης  ενέργειας σχολικού κτιρίου Δολιανών Πωγωνίου. ΑΠΟΦΑΣΗ  63Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων

`Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την  Παρασκευή    8η   Μαρτίου  2013   και ώρα  18.00.
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo  ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου  της  Δ.Ε.  Άνω Πωγωνίου.


ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Αποδοχή της έγκρισης δημοπράτησης [4795/28-2-2013 – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων]  του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 Δελβινακίου» - Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης.
2.Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για το έργο: «Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Άνω Καλαμά – Τ.Δ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη – Υποβολή του έργου στο ΕΣΠΑ.
3.Έναρξη διαδικασιών μετεγγραφής – νομιμοποίησης κτιρίου στην Πωγωνιανή [Κτίσης προ του 1900] ιδιοκτησίας Δήμου Πωγωνίου.
4.Eγκριση εκτέλεσης προμηθειών.
5.Ανάθεση προμηθειών.
6.Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού οικ. ετ. 2013.
7.Ψήφιση πιστώσεων για Πολιτιστικές εκδηλώσεις έτους 2013.
8.Έγκριση εκδηλώσεων  Αποκρεών  έτους 2013.
9.Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.
10.Έγκριση απολογισμών οικ. ετ. 2012 Α/θμιας & Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πωγωνίου.
11.Έγκριση λύσης σύμβασης ενοικίασης καταστήματος στην Τ.Κ. Βασιλικού.
12.Έγκριση ξύλευσης για ατομικές ανάγκες των κατοίκων στις Τ.Κ. Άνω Ραβενίων  & Γεροπλατάνου.
13.Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Δολού»
14.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποχετευτικό ομβρίων  Τ.Δ. Δήμου Άνω Καλαμά.
15.Διάλυση σύμβασης σύνταξης μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση οδοστρωσίας οδών πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες»
16.Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για τη λειτουργία καντινών.
17.Eπι αιτήσεων δημοτών.

18.Έγκριση ανατροπών ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2012.
19.Αίτημα Κοινωφελούς Επιχ/σης του Δήμου Πωγωνίου, για την παραχώρηση Επιτροπών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ

Κατηγορία Προσκλήσεις
Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013 10:11

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 22/2/2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 18.00 στο Δελβινάκι, λόγω εκτάκτου απουσίας του Δημάρχου, θα διεξαχθεί την Παρασκευή  22 Φεβρουαρίου  2013  και ώρα 18.00, στο Δελβινάκι [Αίθουσα συνεδριάσεων Δημαρχείου Δ.Ε. Δελβινακίου]

ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Έγκριση ανάθεσης προμηθειών.
2.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού οικ. ετ. 2013.
3.    Έγκριση εγγραφής στον προϋπολογισμό ετ. 2013 του προγράμματος: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης ειδικών κοινωνικών ομάδων στην Πίνδο» από το δικαιούχο / Α.Σ.  «Ορεινή συμπολιτεία Πίνδου»
4.    Έγκριση εγγραφής στον προϋπολογισμό ετ. 2013 του προγράμματος  «BRANDINODE» που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία 2007 – 2013»
5.    Έγκριση επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας – αλληλεγγύης – 
Μέριμνας & Παιδείας Δήμου Πωγωνίου.
6.    Έγκριση προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου.
7.    Έγκριση  επιχορήγησης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου.
8.    Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων ετ. 2012 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
9.    Έγκριση λύσης σύμβασης ενοικίασης ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου στα Ιωάννινα.
10.    Έγκριση έκδοσης αδειών άσκησης υπαίθριου – στάσιμου εμπορίου για τη λειτουργία καντινών.
11.    Έγκριση παραχώρησης της χρήσης Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Δελβινακίου, για την μετεγκατάσταση του καταστήματος των ΕΛΤΑ.
12.    Έγκριση παραχώρησης χρήσης Δημοτικού κτιρίου [πρώην οικοκυρική σχολή] στην Τ.Κ. Βασιλικού, στο Σύλλογο Γυναικών Βασιλικού.
13.    Έγκριση μεταφοράς εξοπλισμού του «Κέντρου Περιβάλλοντος Καταρράκτη» από την Τ.Κ. Καταρράκτη στην Τ.Κ. Παρακαλάμου, σε αίθουσα του Δημαρχείου της Δ.Ε. Άνω Καλαμά»
14.    Υπογραφή συμφώνου των Δημάρχων για την υλοποίηση του έργου: ΣΕΑΠ – ΠΛΑΣ.
15.    Επί αιτήσεων δημοτών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βιρβίλης Σταύρος

Κατηγορία Προσκλήσεις

[Απόσπασμα απο την υπ. αριθμ. 30/2013 απόφαση Δημάρχου]

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τους παρακάτω εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους (αμισθί) της πλειοψηφούσας παράταξης εκχωρώντας τους την εκτέλεση αρμοδιοτήτων, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ως ακολούθως:

1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ντότη Ευάγγελο υπεύθυνο με αρμοδιότητες για οικονομικά - έσοδα του Δήμου και έλεγχο προϋπολογισμού.

2. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μάγκο Μιχάλη υπεύθυνο με αρμοδιότητες για θέματα εύρυθμης λειτουργίας για το Τ.Κ. Δελβινακίου και Δημ. Υπηρεσίες.

3. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μάστορα Μιλτιάδη υπεύθυνο με αρμοδιότητες τα θέματα Αθλητισμού - Νεολαίας.

4. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Υφαντή Αριστοτέλη υπεύθυνο με αρμοδιότητες Περιβάλλοντος – Πολεοδομίας – Κτηματογράφησης.

5. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παπαβασιλείου Δημήτριο υπεύθυνο με αρμοδιότητες για θέματα Διαχείρισης Δασών.

6. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γκόγκα Σταύρο υπεύθυνο με αρμοδιότητες Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

7. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γαλίτση Νικόλαο υπεύθυνο με αρμοδιότητες Κοινωνικής Πρόνοιας.

Κατηγορία Μέλη Δ.Σ. 2014 - 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. και προτού συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ζητά από το Δ.Σ. να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση, πριν από τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, και για το ανωτέρω θέμα, το οποίο πρότεινε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Ντόντης Ιωάννης, ως κατεπείγον, εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 του Δ.Κ.Κ και του άρθρου 7 του Ν. 3852/2010.

Το Δ.Σ. μετά και τη συναίνεση του Δημάρχου, ομόφωνα αποφασίζει να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση και για το ανωτέρω θέμα, ως κατεπείγον.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Ντόντη Ιωάννη, για την εισήγηση του θέματος αυτού.

Ο κ. Ντόντης Ιωάννης αναφέρει τα εξής:

«Ο τόπος μας, ο οποίος βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της Χώρας και συνορεύει με την Αλβανία, χρήζει καλύτερης και σοβαρότερης αντιμετώπισης από την Πολιτεία και τους Κρατικούς φορείς. Ένας τόπος γεμάτος ομορφιές, με απίστευτη αυθεντικότητα σε κάθε βήμα και χώρο, με ιδιαίτερο φυσικό πλούτο. Μια περιοχή, φημισμένη άλλοτε για την ευημερούσα κτηνοτροφία και γεωργία της. Μια περιοχή με ιδιαιτερότητες, με ξεχωριστή αυτονομία και ποιότητα των τόπων, που θα μπορούσε να αποτελέσει οικονομικό διασυνοριακό κέντρο με ποικίλες επενδυτικές δραστηριότητες στο πρόσφορο έδαφός της.

Για τον τόπο μας, το Πωγώνι μας, η Παράταξή μας επιδιώκει να διασφαλίσει ένα σταθερό μέλλον μέσα από την δημιουργία μίας ουσιαστικής και δυναμικής ανάπτυξης στην περιοχή. Στεκόμαστε αποφασιστικά θετικοί στην στήριξη κάθε υγιούς και ξεκάθαρης πρωτοβουλίας, κάθε πολιτικής που θα μας καταστήσει ανταγωνιστικούς και θα δώσει θέσεις εργασίας στους συμπολίτες μας.

Συγκεκριμένα, το Πωγώνι μας έχει ανάγκη από αναπτυξιακές δομές και επενδυτικές δραστηριότητες που θα το αναβαθμίσουν οικονομικά και κοινωνικά και θα επιφέρουν οφέλη στο Κράτος. Υπάρχει ανάγκη κυρίως από υπαρκτές λύσεις που θα δώσουν μία άλλη προοπτική και θα ικανοποιούν τις τοπικές ανάγκες.

Συνεπώς, η δημιουργία των ΕΟΖ ως ένα μέτρο άμεσης δράσης για την προσέλκυση ελληνικών και ξένων επενδύσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την τοπική ανάπτυξη είναι ένα μέτρο που πιθανότατα θα συμβάλλει στην διέξοδο από αυτή την ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική συγκυρία που έχει περιέλθει η κοινωνία μας.

Για μας η υπεράσπιση του εθνικού και τοπικού συμφέροντος, η επιλογή του αποτελεσματικού και του ωφέλιμου για την κοινωνία μας, πρέπει να αποτελεί γνώμονα των αποφάσεών μας. Πιστεύουμε ότι ως κοινωνία δεν πρέπει να αδιαφορήσουμε και να δειλιάσουμε μπροστά στις προκλήσεις της εποχής μας για λόγους σκοπιμοτήτων και μικροεπιδιώξεων.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι, είτε συνηγορούσε η Ε.Ε. είτε όχι στην δημιουργία ΕΟΖ εντός των χωρών της Ένωσης και ειδικότερα στην Ελλάδα, η πραγματικότητα είναι ότι βλέπουμε και αισθανόμαστε την επίδρασή τους, καθώς σαν τέτοιες λειτουργούν ολόκληρες χώρες γειτονικές (Σκόπια, Αλβανία, Βουλγαρία).

Δεν είναι λίγες οι εταιρείες που ήδη έχουν φύγει από την Ελλάδα και έχουν μετεγκατασταθεί εκεί.

Δεν είναι λίγοι οι συνδημότες μας που πάνε για τα ψώνια τους στο Αργυρόκαστρο, οι Φλωρινιώτες στα Μπίτολα, σχολεία της Μακεδονίας που κάνουν ημερήσιες εκδρομές σε χιονοδρομικά κέντρα της Βουλγαρίας ή της Σερβίας και πάει λέγοντας.

Ακόμη είναι γνωστό ότι ολόκληρες χώρες όπως και η δική μας λειτουργούν ως ΕΟΖ για τους πλουσιότερους εταίρους μας στην Ε.Ε. Αυτή η θεώρηση εξηγεί το ενδιαφέρον πολλών επιχειρήσεων της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης που θέλουν να κάνουν έδρα τμημάτων στην Ελλάδα και μέσω διαδικτύου να δραστηριοποιούνται παγκόσμια.

Γνωρίζουμε ότι στον ιδιωτικό τομέα από πολλά έτη πριν π.χ. το service των εταιρικών λογισμικών μπορεί ας πούμε να γίνεται on line από το Πακιστάν. Αυτό θα ενταθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον, ακόμη και εντός χωρών της Ε.Ε., καθώς Νομισματική Ένωση δεν σημαίνει και εξίσωση στις εργασιακές σχέσεις και μεροκάματα. Απόδειξη είναι τα Μνημόνια που υπογράφονται και καταργούν ή καταπατούν εργασιακά δικαιώματα.

Γνωρίζουμε επίσης ότι και χωρίς ΕΟΖ, πολλές εταιρείες μέσω Νόμιμης δημιουργίας offshore δεν φορολογούνται στην Ελλάδα αν και εδώ δραστηριοποιούνται.

Ας μην κλείνουμε λοιπόν τα μάτια μας, το πρόβλημα είναι παγκόσμιο, η κρίση είναι συστημική. Το σύστημα πρέπει να αλλάξει!

Και μέχρι αυτό το σύστημα να αλλάξει και πιστεύουμε ότι οφείλουμε να συνεισφέρουμε σε αυτή την αλλαγή, δικαιούμαστε εμείς να δαιμονοποιούμε καταστάσεις και να απέχουμε από την πραγματικότητα?

Εμείς συμφωνούμε ότι είναι απαραίτητο να μπούμε στην Διαβούλευση για τις ΕΟΖ, έχοντας πάντα υπόψη ξεκάθαρες συλλογικές θέσεις, θέσεις που θα διασφαλίζουν το κοινό καλό όλων, θα διασφαλίζουν το συμφέρον του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, το που και με ποιο τρόπο πρέπει να συστήσουμε κάποιες ΕΟΖ πρέπει εμείς να το αποφασίσουμε και όχι άλλοι.

Πρέπει να διαλέξουμε τις ενέργειες και τις προτάσεις που συμφέρουν τον τόπο μας και αποδεικνύονται αποτελεσματικές στην εφαρμογή τους.

Άρα, κυρίαρχη προτεραιότητα για όλους μας είναι να δούμε ποια είναι τα μειονεκτήματα και ποια τα πλεονεκτήματα της περιοχής μας. Πρέπει δηλ. να δούμε, να σχεδιάσουμε και να αποφασίσουμε το μοντέλο τοπικής ανάπτυξης που εμείς θέλουμε για την περιοχή μας αξιοποιώντας στο έπακρο τον τεράστιο φυσικό πλούτο, τα εδάφη και τα πλεονεκτήματα της περιοχής μας, με μία ολοκληρωμένη στρατηγική πρόταση ανάπτυξης σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος.

Διότι, πιστεύουμε βαθιά μέσα μας ότι η πολιτική πρέπει να σχεδιάζεται και να προλαμβάνει. Τότε μόνο η επιτυχία είναι σίγουρη και ανταποκρίνεται στις ανάγκες του τόπου και των πολιτών.

Εμείς πιστεύουμε πως οι Ειδικές Οικονομικές Ζώνες αποτελούν ευκαιρία για την περιοχή λειτουργίας τους και την εθνική οικονομία γενικότερα με την προϋπόθεση ότι:

θα διασφαλιστεί ο σωστός σχεδιασμός τους, η καλή οργάνωση του τρόπου λειτουργίας τους και μία αποτελεσματική διοίκηση.

Πρέπει δηλαδή να συμφωνήσουμε πως:

Α. Η θεσμοθέτηση του πλαισίου λειτουργίας των ΕΟΖ να γίνει μετά από εκτενή διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικοοικονομικούς και πολιτικούς φορείς. Η διαδικασία να είναι απόλυτα διαφανής. Καμία απόφαση δεν μπορεί να είναι ειλημμένη και ερήμην των τοπικών κοινωνιών.

Β. Η χωρική έκταση των ΕΟΖ να αποτελεί ένα ενιαίο και δυναμικό σύνολο. Σε ότι μας αφορά η Περιφέρεια Ηπείρου, θεωρούμε ότι θα πρέπει, να αναγνωριστεί ως ενιαίος αναπτυξιακός χώρος, καθώς όλες οι παραμεθόριες περιοχές της Ηπείρου προσφέρονται για ΕΟΖ.

Γ. Η παροχή κινήτρων για επενδύσεις, το καθεστώς των εργασιακών σχέσεων και η προστασία της περιβαλλοντικής αειφορίας στις ΕΟΖ, να ανταποκρίνονται και να είναι σύμφωνες με τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ειδικότερες θέσεις μας είναι οι εξής:

1. Το Κράτος στα πλαίσια των στρατηγικών περιφερειακών του πολιτικών θα πρέπει να είναι ο άμεσος χρηματοδότης με εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, με τη συνεχή έγκριση της Ε.Ε., με σκοπό να στηρίξει πραγματικά και ουσιαστικά την περιοχή μας, προσελκύοντας επενδύσεις εξαγωγικού προσανατολισμού και υψηλής τεχνολογίας και κατά δεύτερον, δημιουργώντας νέες και εξειδικευμένες θέσεις εργασίας που θα δώσουν οικονομική ανάσα στους άνεργους συμπολίτες μας.

2. Στην σύνθεση της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ να προβλέπεται η συμμετοχή με 51% των Κρατικών φορέων με την απαραίτητη συμμετοχή του Δήμου. Μία τέτοια σύνθεση διασφαλίζει την εφαρμογή της ισχύουσας Νομοθεσίας, για τους εργαζόμενους, το περιβάλλον, τα αδικήματα.

Εδώ θα πρέπει κανείς να επισημάνει ότι, η διάρκεια της ΕΟΖ έχει ημερομηνία λήξης. Εμείς θα πρέπει να ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ως απαράβατο όρο ότι η συνέχιση της λειτουργίας της μετά από την συγκεκριμένη ημερομηνία θα πρέπει να γίνει με τους ίδιους όρους ως προς την σύνθεση της Διοίκησης.

Δεν πρέπει να δεχτούμε προτάσεις που οδηγούν την ΕΟΖ στο χρηματιστήριο, και μελλοντικά ίσως ως χώρο εκτός Εθνικής Κυριαρχίας.

3. Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ζωνών (που σε καμία περίπτωση βέβαια δεν πρέπει να συζητάμε για Ελεύθερες Οικονομικές Ζώνες), πρέπει να περιλαμβάνει καθαρές στοχεύσεις και σκοπούς που να εξυπηρετεί ένα αναπτυξιακό σχέδιο:

Να αποκλείσουμε επενδύσεις με περιβαλλοντικές επιπτώσεις και με επιπτώσεις στην αλλοίωση της ταυτότητας της περιοχής μας. Άρα, να υπάρξει δυνατότητα:

Α. να προσδιορίζεται το είδος των επενδύσεων που θέλουμε να φέρουμε για να εξυπηρετήσουμε το στόχο της ανάκαμψης ή της αύξησης της απασχόλησης και των εξαγωγών,

Β. να περιγράφονται κριτήρια επιλεξιμότητας των επενδύσεων,

Γ. να περιγράφονται απαγορεύσεις για επικίνδυνες δραστηριότητες,

Δ. να προσδιορίζονται ρήτρες ανάκλησης αδειών επιχειρήσεων.

4. Αυτονόητος είναι ο σεβασμός της περιβαλλοντικής αειφορίας. Το περιβάλλον της περιοχής μας, είναι πλούτος αμύθητος και ως τέτοιος πρέπει να αξιοποιηθεί και να περιφρουρηθεί από τυχόν λανθασμένες αποφάσεις.

5. Απορρίπτουμε εφαρμογές ειδικών εργασιακών σχέσεων που θα ανατρέπουν εργασιακά κεκτημένα ως κίνητρα επενδύσεων. Να ισχύσει το εργασιακό καθεστώς αυτό που προβλέπουν οι ισχύοντες νόμοι για όλη την ελληνική επικράτεια.

Η Περιφέρειά μας δεν πρέπει να γίνει ο παράδεισος της μαύρης ή υποαμοιβόμενης εργασίας.

6. Να στηριχθούν πολιτικές ενθάρρυνσης επενδύσεων με κατεύθυνση την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και του φυσικού πλούτου (βάσει όσων προέβλεπε ο προηγούμενος Αναπτυξιακός Νόμος για την Δ Ζώνη).

7. Να μην στηρίξουμε τις Θεματικές ΕΟΖ σε διάφορες περιοχές της χώρας, οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν. Μπορούν όμως προιόντα του πρωτογενούς τομέα να μεταφερθούν σε παραμεθόριες και επιμεθόριες ΕΟΖ και να τυποποιηθούν εκεί προς εξαγωγή.

8. Συμφωνούμε για κίνητρα φορολογικής ελάφρυνσης, για διευκόλυνση και απλοποίηση διαδικασιών, και για κρατική επιχορήγηση αρκεί τα χαρακτηριστικά να είναι ενιαία για ολόκληρη την ΕΟΖ.

9. Να αντιμετωπίζονται ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού και άνισης μεταχείρισης ομοειδών επιχειρήσεων εντός και εκτός ΕΟΖ αλλά και ο κίνδυνος αποκλεισμού ανάπτυξης της ελληνικής εκτός ΕΟΖ επιχειρηματικότητας σε τομείς οι οποίοι «φιλοξενούνται» στην ΕΟΖ».

10. Να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση ώστε από το ποσοστό των κερδών, μέρος τους να αποδίδεται στον Δήμο και στην Περιφέρεια που βρίσκεται η ΕΟΖ για την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών.

11. Να υπάρχει κατηγορηματική δέσμευση πρόσληψης προσωπικού από την τοπική κοινωνία. Το εργατικό δυναμικό στην πλειοψηφία του θα πρέπει να απαρτίζεται από το τοπικό πληθυσμό και κατά πολύ λιγότερο από πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι απαραιτήτως θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα Νομιμότητας παραμονής στην χώρα. πρώτιστη ανάγκη είναι η απασχόληση των ανέργων πολιτών του τόπου μας. »

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο για να αναπτύξει τις θέσεις του πάνω στο θέμα αυτό.

 

Ο Δήμαρχος αναφέρει τα εξής:

«Είναι πράγματι μία ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις, κάτω και μέσα από τις οποίες θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε θετικά τη δημιουργία ειδικών οικονομικών ζωνών και ειδικότερα στην περιοχή μας.

Αυτή η συζήτηση μπήκε στο τραπέζι, λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανάγκης για ανάπτυξη, μέσω προσελκύσεως επενδύσεων.

Το Πωγώνι, μία περιοχή παραμεθόρια με μεγάλο δείκτη ανεργίας, με συρρίκνωση του πληθυσμού και μετανάστευση, ακριβώς λόγω της αδυναμίας για απασχόληση, με προβλήματα βασικών υποδομών, έχει ανάγκη για διερεύνηση όλων των δυνατοτήτων για ανάπτυξη, για μείωση της ανεργίας και κυρίως για το ζωντάνεμα της περιοχής και επιστροφής των νέων στην περιοχή μας. Σ’ αυτή τη βάση είμαστε υποχρεωμένοι να εξετάζουμε όλα τα οικονομικά, φορολογικά και χρηματοδοτικά εργαλεία της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εδώ θα ήθελα να πω ότι θα μπορούσε να γίνεται συζήτηση, όχι με τον όρο ΕΟΖ, αλλά ως ειδικά κίνητρα παραμεθόριας περιοχής, ως αναπτυξιακός νόμος με ειδικούς όρους για την περιοχή ή όπως αλλιώς θα ονομάζονταν, ώστε να μην προκαλεί τόσες συζητήσεις ή αντιδράσεις, με όσα λέγονται ή ακούγονται μέχρι σήμερα.

Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν ότι είμαστε υποχρεωμένοι να συζητάμε για την ανάπτυξη της περιοχής μας και αυτό είναι το μοναδικό κίνητρο.

Βέβαια ακόμα δεν γνωρίζουμε εάν θα γίνει πρόταση από την Ελληνική Κυβέρνηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για καθορισμό ΕΟΖ στην Ελλάδα, εάν στην πρόταση αυτή θα περιλαμβάνεται η Ήπειρος και εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εγκρίνει τελικά ΕΟΖ στην Ελλάδα. Εμείς θέλουμε να είμαστε έτοιμοι, ώστε εάν από την τεχνική έκθεση που αναθέσαμε, φαίνεται ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις, τότε θα κάνουμε την πρόταση.

Στην εταιρεία που θα κάνει την τεχνική έκθεση – προμελέτη αυτή, θα δοθούν από εμάς οι κατευθύνσεις, για το τι θέλουμε και οι όροι και οι προϋποθέσεις όπως συζητούνται απόψε θα αποτελούν για μας τις «κόκκινες γραμμές» για την υποβολή ή όχι πρότασης για ΕΟΖ.

Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν να κάνουν με πολλά θέματα, αλλά κυρίως με τα εξής:

Α. Προστασία του περιβάλλοντος.

Πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένο ότι δεν μπορούν να γίνουν δεκτές επιχειρήσεις ρυπογόνες και επιβαρυντικές για το περιβάλλον. Αυτό το θέμα το βάζουμε πρώτο, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι η περιοχή μας βασίζεται για την ανάπτυξή της στο περιβάλλον, στο ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, στην προστασία των ποταμών και του υδάτινου υπέργειου και υπόγειου ορίζοντα και την προστασία γενικώς της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής μας.

Β. Θα ισχύσουν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και ισχύουν σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

Αυτό θα πρέπει να καθορίζεται όχι με βάση τις διαβεβαιώσεις των υπουργών ή των υπεύθυνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να προβλέπονται στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία ΕΟΖ στην Ελλάδα και να καλύπτονται επακριβώς και χωρίς εξαιρέσεις και «παραθυράκια» από την Ελληνική Νομοθεσία.

Γ. Οι εργαζόμενοι θα είναι Έλληνες υπήκοοι της ευρύτερης περιοχής.

Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν γίνεται σε καμία περίπτωση δεκτό αυτό που συζητιέται με πρόσληψη ξένων εργαζομένων ή περισσότερο των λαθρομεταναστών, όπως κάποιοι ισχυρίζονται.

Δ. Να υπάρχει συμμετοχή του Δήμου στο Εταιρικό σχήμα διοίκησης της ΕΟΖ, όπως προβλέπεται μαζί με την περιφέρεια και σε ποσοστό 51% .

Αυτό θα διασφαλίζει τους όρους ένταξη και λειτουργίας των επιχειρήσεων εντός ΕΟΖ και την αυστηρή τήρηση των προϋποθέσεων για κάθε θέμα. Το δικαίωμα συμμετοχής του Δήμου στο εταιρικό σχήμα διοίκησης ενισχύεται από το γεγονός ότι ο Δήμος Πωγωνίου θα παραχωρήσει τη συγκεκριμένη έκταση.

Οι παραπάνω βασικές αρχές είναι όροι απαράβατοι και αποτελούν ένα βασικό πλαίσιο συζήτησης και κατεύθυνσης για το ποια ΕΟΖ θέλουμε και εάν τελικά το βασικό κίνητρό μας και η βασική επιδίωξή μας για μείωση της ανεργίας για δυνατότητα να επανέλθουν νέοι και να εγκατασταθούν ξανά στα χωριά μας, εξυπηρετείται από την συγκεκριμένη πρόταση. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν συζητάμε για ΕΟΖ που έχουν σχέση με τις υπάρχουσες και δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες, όπως Κίνα, Κορέα κ.τ.λ.

Μιλάμε για ΕΟΖ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος ότι πρόκειται να αποφασίσουμε θα γίνει από όλους τους Πωγωνησίους με τη συμμετοχή όλων των φορέων και των πολιτών στη δημόσια διαβούλευση που σύντομα θα ξεκινήσει μετά από τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης – πρότασης για την ΕΟΖ που αποφασίσαμε να συντάξει ο Δήμος Πωγωνίου μαζί με την ΠΕΔ Ηπείρου και την Περιφέρεια Ηπείρου.

 

Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Ο Μεντής Χρήστος, αναφέρει τα εξής:

«Κύριοι συνάδελφοι, έχουμε τοποθετηθεί αρκετές φορές και εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με τη δημιουργία ΕΟΖ. Η δημιουργία ΕΟΖ στην περιοχή μας, όχι μόνο δεν θα φέρει ανάπτυξη στην περιοχή μας, ανάπτυξη για το καλό των εργαζομένων, για το καλό του λαού μας, αλλά αντίθετα, θα επιδεινώσουν την κατάσταση. Οι μισθοί των εργαζομένων δεν θα φτάνουν ούτε τα διακόσια (200) ευρώ, δεν θα εφαρμόζεται καμία εργατική νομοθεσία, δεν θα υπάρχει κανένας έλεγχος στο χώρο ( εργασιακά, περιβάλλοντος, αποθήκευσης). Τα προϊόντα που θα παράγονται θα έχουν φορολογική ασυδοσία, αφού θα φορολογούνται μέχρι 10%, όπως δείχνει και η διεθνής εμπειρία, στις πάνω από 3.000 τέτοιες ζώνες που υπάρχουν ανά τον κόσμο, π.χ. Πολωνία, Σκόπια κ.λ.π. Θα είναι «κράτος εν κράτει» των επιχειρηματιών.

Όπως είπαν και οι ιθύνοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - που μας «αγαπάν πολύ», «τους πονάει η καρδιά τους για μας» - η Ελλάδα για να αναπτυχτεί, χρειάζεται ειδικές οικονομικές ζώνες (ΕΟΖ), που όμως αυτές θα διέπονται από ειδικό καθεστώς, σύμφωνα με το διεθνές περιβάλλον της χώρας, δηλαδή, διαλέξτε κύριοι, μισθούς Αλβανίας, Σκοπίων, Βουλγαρίας, Τουρκίας…..

Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην δημιουργία ΕΟΖ.

Σε αυτή την περίοδο κρίσης και εξαθλίωσης που βιώνουν οι εργαζόμενοι, που βιώνει κάθε λαϊκή οικογένεια από τις πολιτικές των μέχρι τώρα κυβερνήσεων και οι οποίες έχουν ονοματεπώνυμο, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και τώρα μαζί και η ΔΗΜ. ΑΡ., από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δ.Ν.Τ., καλούμε τους κατοίκους της περιοχής να μην ξεγελαστούν από τα δήθεν «δώρα» που θα φέρουν. Τους καλούμε να αντιδράσουν, να ξεσηκωθούν. Οι ΕΟΖ γίνονται για την κερδοφορία του κεφαλαίου! Θέλουν οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες της Ευρώπης να επαναφέρουν τις επιχειρήσεις τους κοντά στα κέντρα τους, από την Ινδία, Κίνα κ.λ.π., με τους εκεί εργασιακούς όρους (οδηγία Μπορχενστάιν).

Ακούμε τόσο από τη Δημοτική Αρχή, όσο και από την αντιπολίτευση, να γίνει η ΕΟΖ και ότι ο Δήμος Πωγωνίου θα βάλει όρους στη λειτουργία. Αν είναι δυνατόν!!!!!!!!!!!!! , τη στιγμή που όλοι ξέρουν ότι έχουμε εργαζόμενους στην περιοχή μας, καταστρατηγούνται εργατικά δικαιώματα και ο Δήμος δεν παρεμβαίνει, γιατί δεν μπορεί, όπως λένε, και θα βάλει όρους στην ΕΟΖ!!!

Όμως, δεν μας εκπλήσσει η τοποθέτησή τους αυτή, αφού διέπονται από την ίδια πολιτική αντίληψη και πρακτική, που έχουν τα κόμματα εξουσίας που τους στηρίζουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πωγωνίου θα φέρει σοβαρές πολιτικές ευθύνες. Το καλούμε να αναθεωρήσει τη στάση του και να αγωνιστεί μαζί με το λαό ενάντια στη δημιουργία ΕΟΖ, ενάντια σ΄ αυτή την πολιτική της πείνας και της εξαθλίωσης.

Καλούμε τους εργαζόμενους, καλούμε τους κατοίκους της περιοχής, να πούνε «όχι» στην ΕΟΖ και μαζί με τους άλλους εργαζόμενους της χώρας, να παλέψουν για την ανατροπή αυτής της πολιτικής και των εκφραστών της, που δεν έχει μέλλον γι αυτούς και τα παιδιά τους.»

 

Ο Φωτίου Αθανάσιος, αναφέρει ότι ο ίδιος ατομικά, είναι κατά της Ε.Ο.Ζ. στο Δήμο Πωγωνίου.

Ο Ντάλλας Ιωάννης, αναφέρει ότι έχει ένσταση με το θέμα της φοροδιαφυγής με την ΕΟΖ και ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί καλύτερα.

Ο Πορίκης Ηλίας, αναφέρει ότι τον κάλυψε ο κ. Φωτίου και ότι το θέμα αυτό πρέπει να διερευνηθεί.

Στη συνέχεια το λόγο πήραν ο εκπρόσωπος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας κ. Λαμπρίδης και ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Πωγωνησίων και της Ένωσης Βασιλικιωτών κ. Χρήστου, οι οποίοι παρίσταντο στη συνεδρίαση και δήλωσαν ότι είναι αντίθετοι με τη δημιουργία ΕΟΖ στο Δήμο Πωγωνίου και ανέπτυξαν τις θέσεις τους.

Τέλος το λόγο πήραν και ορισμένοι από τους παριστάμενους δημότες οι οποίοι ανάπτυξαν τις θέσεις τους πάνω σ’ αυτό το θέμα.

 

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. και σκέφτηκε νόμιμα, κατά πλειοψηφία, με ψήφους [20] υπέρ και [4] κατά [Ντάλλας Ιωάννης, Φωτίου Αθανάσιος, Πορίκης Ηλίας και Μεντής Χρήστος]

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει τις προτάσεις όπως διατυπώθηκαν ανωτέρω, από τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Ντότη Ιωάννη και όπως συμπληρώθηκαν από το κ. Δήμαρχο Κων/νο Καψάλη, όσο αναφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία Ε.Ο.Ζ. [Ειδικής Οικονομικής ζώνης] στο Δήμο Πωγωνίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα επανέλθει πάνω στο θέμα αυτό, σε ειδική συνεδρίασή του, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, μετά τη σύνταξη της τεχνικής έκθεσης – προμελέτης για τη διερεύνηση δυνατοτήτων δημιουργίας ΕΟΖ, όπου θα συζητηθεί αναλυτικά το θέμα αυτό και θα αναπτύξουν τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους, ο Δήμαρχος, όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, καθώς και οι φορείς και Δημότες του Δήμου, που το επιθυμούν.

Κατηγορία Συνεδριάσεις
Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2013 08:28

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 6/2/2013

Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 6η Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 19.00.

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί στo KAΛΠΑΚΙ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου [Παιδικός Σταθμός].

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Κέντρο υποδοχής λαθρομεταναστών στην Κακαβιά.

 

[ΣΗΜ. Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα για το λόγο ότι η δημιουργία κέντρου υποδοχής λαθρομεταναστών στην Κακαβιά, τέθηκε πρόσφατα από το

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, αφορά το Δήμο Πωγωνίου και θα πρέπει το Δ.Σ. να διατυπώσει άμεσα τις θέσεις του και να πάρει σχετική απόφαση για

το θέμα αυτό.]

 

Κατηγορία Προσκλήσεις
Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Δελτία Τύπου - Δραστηριότητες Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Δημοτικό Συμβούλιο