Δήμος Πωγωνίου

Μήνυμα
  • Failed loading XML...
Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση των δεδομένων ροής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  20-10-2015 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 10/20-10-2015]

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

1.    Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Δήμου Πωγωνίου έτους 2013. ΑΠΟΦΑΣΗ  229

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  4-8-2015 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 8/4-8-2015]

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ
1.    Έγκριση δημοπράτησης [4] Δημοτικών ακινήτων.   ΑΠΟΦΑΣΗ  176.
2.    Έγκριση απόφασης 27/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου «4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2015».  ΑΠΟΦΑΣΗ  177.
3.    Διάθεση θέσεων μαθητείας στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος πρακτικής άσκησης των επαγγελματικών σχολών [ΕΠΑ.Σ] Μαθητείας, για τη σχολική περίοδο 2015-2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ 178.
4.    Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την  Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ 179.
5.    Αίτημα προς Περιφέρεια Ηπείρου για διάθεση υπαλλήλου ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού.  ΑΠΟΦΑΣΗ  180.
6.    Τροποποίηση ομάδας έργου «Craftin».  ΑΠΟΦΑΣΗ  181.
7.    Έκπτωση υποκατάστατου αναδόχου έργου: «Αποκατάσταση Πλατείας Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Δ.Ε. Λάβδανης».  ΑΠΟΦΑΣΗ  182.
8.    Έλεγχος ορίων οικισμών για κατάρτιση δασικών χαρτών.  ΑΠΟΦΑΣΗ 183.
9.    Έγκριση Διαχειριστικής Μελέτης Δημοτικού Δάσους Βήσσανης. ΑΠΟΦΑΣΗ 184.
10.    Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας έγκρισης της μελέτης: «Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη συντήρησης – επισκευής του παλιού πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αγίου Κοσμά».  ΑΠΟΦΑΣΗ  185.
11.    Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση τμήματος της κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου» και έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του ίδιου έργου.   ΑΠΟΦΑΣΗ  186.
12.    Έγκριση μελέτης τοπογραφικής με τίτλο: «Ανάπλαση – Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλπακίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  187.
13.    Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλπακίου, για τη δημιουργία Κοινόχρηστων χώρων. ΑΠΟΦΑΣΗ  188.
14.    Έγκριση προμηθειών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  189.
15.    Προέγκριση άδειας λειτουργίας καταστήματος Τζέρμπου Αριστέας Τ.Κ. Άνω Ραβενίων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  190.
16.    Επί αιτημάτων ΤΟΕΒ του Δήμου, για την έγκριση άδειας υλοτόμησης εντός αποστραγγιστικών τάφρων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  191.

EKTAKTA  ΘΕΜΑΤΑ
1.    Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Καλπακίου»  ΑΠΟΦΑΣΗ  192.
2.    Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Άνω Καλαμά»  ΑΠΟΦΑΣΗ  193.
3.    Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης υλοτομιών συστάδων Δημοτικών δασών Τ.Κ. Δολού & Ρουψιάς, σε Δασικούς Συνεταιρισμούς.  ΑΠΟΦΑΣΗ  194. 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  3-8-2015 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 7/3-8-2015]
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΑΦΝΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.   ΑΠΟΦΑΣΗ  175/2015.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων
Παρασκευή, 01 Απριλίου 2016 07:55

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6/4/2016

Συνεδριάζει την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016, το Δημοτικό Συμβούλιο Πωγωνίου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 7 μ.μ. στο Καλπάκι (νέα αίθουσα).

                                    ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2016.
2.    Aποδοχή επιχορήγησης ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και Λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000011)» για το υποέργο: «Αποκατάσταση οδών Τ.Κ. Μερόπης Δήμου Πωγωνίου».
3.    Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών.
4.    Έγκριση και τρόπος διενέργειας προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.
5.    Έγκριση και τρόπος διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
6.    Έγκριση διενέργειας προμηθειών Ν.Π.Δ.Δ.
7.    Έγκριση και τρόπος διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών.
8.    Έγκριση επιστροφής τέλους Ε.Ε.Τ.Α. σε ενοικιαστή Δημοτικού Ακινήτου.
9.    Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Τ.Κ. Καταρράκτη.
10.    Έγκριση λύσης συμβάσεων μισθωμάτων [Κεραίες] και έγκριση δημοπράτησης.
11.    Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης αγρού Τ.Κ. Δολιανών.
12.    Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.
13.    Εξουσιοδότηση υπογραφής Συμβολαίων για τη μεταβίβαση οικοπέδων.
14.    Έγκριση μελέτης για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Ρεπετίστας».
15.    Έγκριση μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου πρόσβασης στη γέφυρα του ποταμού Λιμπούσδα».
16.    Έγκριση μελέτης για την κατασκευή του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων Δημοτικού Καταστήματος Παρακαλάμου – Αποκατάσταση ασφάλτου».
17.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Τ.Κ. Δολιανών»
18.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Τ.Κ.Νεγράδων».
19.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση στέγης του κτιρίου του Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. Δελβινακίου».
20.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. Παρακαλάμου».
21.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μαυροβουνίου».
22.    Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση αγροτικών δρόμων – Αγροκτημάτων Δ.Ε. Καλπακίου».
23.    Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.
24.    Έγκριση απολογισμού έτους 2015 ΤΟΕΒ  Άνω Καλαμά.
25.    Έγκριση απολογισμού έτους 2015 και προϋπολογισμού έτους 2016 ΤΟΕΒ Κουκλιών – Μαζαρακίου.

Κατηγορία Προσκλήσεις
Παρασκευή, 04 Μαρτίου 2016 13:10

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 09-03-16

Συνεδριάζει, την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016, το Δημοτικό Συμβούλιο Πωγωνίου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 6 μ.μ. στο ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, στο Δημαρχείο της Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου.

Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής.


1.    Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2016.
2.    Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ. Ορισμένου χρόνου, για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. [Επανάληψη απόφασης].
3.    Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου, έτους 2016. [Επανάληψη απόφασης.]
4.    Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.
5.    Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ [υπόλοιπο έτους 2015].
6.    Αποδοχή επιχορηγήσεων από πιστώσεις: α. ΣΑΕΠ 530 & β. θεομηνίες Περιφέρειας Ηπείρου.
7.    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.
8.    Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2016 και  Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου.
9.    Έγκριση χρηματοδότησης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου, για το έτος 2016.
10.    Επί αιτήσεως δημοτών για έγκριση υδροδότησης κτημάτων τους, εκτός οικισμού, από το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης.
11.    Επί αιτήσεως ΔΩΔΩΝΗΣ Α.Ε. για τη διαγραφή προσαυξήσεων τελών ύδρευσης.
12.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Τ.Κ. Δολιανών.»
13.     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Βρεφονηπιακού Σταθμού Τ.Κ. Καλπακίυ.»
14.    Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου Τ.Κ. Καλπακίου.»
15.    Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εκθετήριο – Εργαστήρι Ψηφιδωτών Γ. & Ν. Κολέφα.
16.    Συγκρότηση Επιτροπής Μητρώου Αρρένων.
17.    Επί αιτήσεων  «Συλλόγου Νέων Βήσσανης»  και  Συσσιτίου Απόρων Βήσσανης  - «Κωστή Κόντη».
18.    Αντικατάσταση μέλους Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πωγωνίου.
19.    Έκδοση ψηφίσματος για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας.   
20.    Εκδήλωση ενδιαφέροντος της Κινέζικης πόλης  Dandong της Β.Α. Κίνας, για υλοποίηση πράξεων αδελφοποίησης με Ελληνικούς Δήμους.
21.    Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 ΤΟΕΒ  Άνω Καλαμά.

Κατηγορία Συνεδριάσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  9-2-2016 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  2/9-2-2016]  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1.    Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ  18.
2.    Κατανομή επιχορήγησης από ΥΠ.ΕΣ. για λειτουργικές δαπάνες Σχολικών Επιτροπών και ψήφιση πίστωσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  19.
3.    Αποδοχή επιχορήγησης από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού ΚΗΦΗ  &  ΚΕΔΗΦ.  ΑΠΟΦΑΣΗ  20.
4.    Έγκριση χρηματοδότησης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  21.
5.    Έγκριση σύνταξης έκθεσης Δ΄ τριμήνου 2015 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  22.
6.    Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες.  ΑΠΟΦΑΣΗ  23.
7.    Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ. ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα ετ. 2016 Δήμου Πωγωνίου. ΑΠΟΦΑΣΗ  24.
8.    Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου, ετ. 2016 Δήμου. ΑΠΟΦΑΣΗ  25.
9.    Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών – ψήφιση πίστωσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  26.
10.    Έγκριση δημοπράτησης δημοτικών αγρών στις Τ.Κ. Δολιανών και Κουκλιών. ΑΠΟΦΑΣΗ  27. 
11.    Έγκριση λύσης σύμβασης Δημοτικού οικήματος στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου. ΑΠΟΦΑΣΗ  28.
12.    Έγκριση στατικής μελέτης Δημοτικού Αναψυκτηρίου Τ.Κ. Ρεπετίστας. ΑΝΑΒΟΛΗ
13.    Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση βρύσης στην είσοδο οικισμού Τ.Κ. Παλαιοπύργου». ΑΠΟΦΑΣΗ  29.
14.    Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  30.
15.    Ορισμός Επιτροπής για το πρόγραμμα «ΕΝΔΕΙΑ 2016».  ΑΠΟΦΑΣΗ  31.
16.    Ορισμός Επιτροπής καταγραφής οφειλετών του Δήμου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  32.
17.    Έγκριση αιτήματος επέκτασης οικισμού Καλπακίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  33.
18.    Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών έτους 2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ  34.
19.    Κατανομή υπολοίπου ΣΑΤΑ έτους 2015.   ΑΠΟΦΑΣΗ  35.
20.    Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή του ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, για τη μεταφορά σπουδαστών στο Ανοιχτό  Πανεπιστήμιο Δελβινακίου [Απόφαση Δ.Σ. 12/2015 – Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το ΚΤΕΛ Ιωαννίνων].  ΑΠΟΦΑΣΗ  36.

  ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Σύναψη διαβαθμικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για θέματα που αφορούν Ηλεκτρολόγο – Μηχανολόγο μηχανικό.  ΑΠΟΦΑΣΗ  37. 
2.    Έγκριση επόμενης συνεδρίασης Δ.Σ. εκτός έδρας.  ΑΠΟΦΑΣΗ  38.


 

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων
Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2016 07:40

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9/2/2016

Με είκοσι (20) θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Πωγωνίου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 6 μ.μ. στη νέα αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. (Παιδικός Σταθμός Καλπακίου).

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2016.
2.    Κατανομή επιχορήγησης από ΥΠ.ΕΣ. για λειτουργικές δαπάνες Σχολικών Επιτροπών και ψήφιση πίστωσης.
3.    Αποδοχή επιχορήγησης από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού ΚΗΦΗ  &  ΚΕΔΗΦ.
4.    Έγκριση χρηματοδότησης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.
5.    Έγκριση σύνταξης έκθεσης Δ΄ τριμήνου 2015 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου.
6.    Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες.
7.    Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ. ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα ετ. 2016 Δήμου Πωγωνίου.
8.    Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου, ετ. 2016 Δήμου.
9.    Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών – ψήφιση πίστωσης.
10.    Έγκριση δημοπράτησης δημοτικών αγρών στις Τ.Κ. Δολιανών και Κουκλιών.
11.    Έγκριση λύσης σύμβασης Δημοτικού οικήματος στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.
12.    Έγκριση στατικής μελέτης Δημοτικού Αναψυκτηρίου Τ.Κ. Ρεπετίστας.
13.    Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση βρύσης στην είσοδο οικισμού Τ.Κ. Παλαιοπύργου».
14.    Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων.
15.    Ορισμός Επιτροπής για το πρόγραμμα «ΕΝΔΕΙΑ 2016».
16.    Ορισμός Επιτροπής καταγραφής οφειλετών του Δήμου.
17.    Έγκριση αιτήματος επέκτασης οικισμού Καλπακίου.
18.    Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών έτους 2016.
19.    Κατανομή υπολοίπου ΣΑΤΑ έτους 2015.  
20.    Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή του ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, για τη μεταφορά σπουδαστών στο Ανοιχτό  Πανεπιστήμιο Δελβινακίου [Απόφαση Δ.Σ. 12/2015 – Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το ΚΤΕΛ Ιωαννίνων].

Κατηγορία Συνεδριάσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  26-1-2016 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1/26-1-2016] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ
ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ        


1.    Έκδοση ψηφίσματος Δ.Σ. για την μεταφορά του Υποθηκοφυλακείου Δελβινακίου.   ΑΠΟΦΑΣΗ  1.  
2.    Ορισμός Επιτροπής για τον έλεγχο της χρήσης και διάθεσης των δημοτικών βοσκοτόπων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  2.                                                                   
3.    Συστάσεις στον κτηνοτρόφο Μεντή Χρήστο, για παράνομη βόσκηση των ζώων του στην Τ.Κ. Κτισμάτων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  3.
4.    Σύσταση Επιτροπής για την παρακολούθηση του έργου: «Αποχετευτικό Παρακαλάμου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  4.
5.    Έκδοση ψηφίσματος Δ.Σ. συμπαράστασης στις διεκδικήσεις των Αγροτών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  5.    

 ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
1.    Εισήγηση για μεταβολές Σχολικών  Μονάδων Σχολικού έτους 2016-2017. ΑΠΟΦΑΣΗ  6.
2.    Έγκριση ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2015.  ΑΠΟΦΑΣΗ  7.
3.    Έγκριση σύνταξης έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2015, για την εκτέλεση προϋπ/μου. ΑΠΟΦΑΣΗ  8.
4.    Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  9.
5.    Αναοριοθέτηση Αρχαιολογικού χώρου Λιθίνου.  ΔΕΝ ΠΑΡΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ.
6.    Έγκριση σύνδεσης παροχής ύδρευσης, εκτός οικισμού στην Τ.Κ. Νεγράδων. ΑΠΟΦΑΣΗ  10.
7.    Έγκριση λύσης σύμβασης ξενώνα Ρουψιάς.  ΑΠΟΦΑΣΗ  11.
8.    Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, για τη μεταφορά σπουδαστών στο Ανοιχτό  Πανεπιστήμιο Δελβινακίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  12.
9.    Ορισμός μέλους της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών, παροχής υπηρεσιών και μεταφορών [άρθρο 67 Π.Δ. 28/80].  ΑΠΟΦΑΣΗ  13.  
10.    Ορισμός Επιτροπής παραλαβής υλικών προμηθειών [άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ].ΑΠΟΦΑΣΗ  14.  
11.    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών καυσίμων  και λιπαντικών, για κίνηση μεταφορικών μέσων και καυσίμων για θέρμανση.  ΑΠΟΦΑΣΗ  15.
12Α.     Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2015 Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  16.
12Β.     Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2015 Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  17.  
13.      Επί αιτήσεων δημοτών.  ΑΝΑΒΟΛΗ.

                                                                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                                ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων

Το Δ.Σ. του Δήμου Πωγωνίου εκφράζει ομόφωνα την αντίθεσή του στην απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να μεταφέρει-συγχωνεύσει το  άμισθο Υποθηκοφυλακείο  Δελβινακίου στο Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Ιωαννίνων.

 Μία ενέργεια αδικαιολόγητη για όλους μας, που μας αιφνιδίασε καθώς η λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου εξυπηρετούσε αποτελεσματικά τους κατοίκους και πολίτες του Δήμου μας στις υποθέσεις τους και μάλιστα χωρίς κανένα οικονομικό κόστος για την Πολιτεία.

Ο Δήμος Πωγωνίου, για μια ακόμη φορά, γίνεται έρμαιο των πολιτικών συγκεντρωτισμού Υπηρεσιών στις πόλεις.  Σε περίοδο όπου οι υπηρεσίες προς τον πολίτη θα πρέπει να αποκεντρώνονται και να αναβαθμίζονται,  η  μεταφορά του Υποθηκοφυλακείου Δελβινακίου θα αποτελέσει ένα ακόμη «χτύπημα» για τον ακριτικό μας Δήμο, που τα τελευταία χρόνια δέχεται συνεχώς μία καταιγίδα  αποφάσεων συρρίκνωσης των Δημόσιων Υπηρεσιών, με ότι αυτό συνεπάγεται για την καθημερινότητα των δημοτών μας.  

Το Υποθηκοφυλακείο Δελβινακίου εξυπηρετεί συνολικά 51 από τα  χωριά του Δήμου Πωγωνίου και δεν επιβαρύνει με έξοδα λειτουργίας (μισθοί – ενοίκια κλπ) τον κρατικό προϋπολογισμό, μιας και ο συμβολαιογράφος είναι παράλληλα και υποθηκοφύλακας.

Σε περίπτωση μεταφοράς του, οι δημότες μας ως επί το πλείστον ηλικιωμένα άτομα, θα ταλαιπωρούνται, θα επιβαρύνονται οικονομικά, θα χάνουν χρόνο (η μέση χιλιομετρική απόσταση του Δήμου μας προς Ιωάννινα είναι 50 χιλιόμετρα), ενώ παράλληλα θα αυξάνεται η γραφειοκρατία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πωγωνίου  εκφράζοντας όλους τους κατοίκους και φορείς της περιοχής μας, ζητά  από την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τους  αρμόδιους  φορείς του να  μην προχωρήσει σ’ αυτή την άδικη πράξη κατάργησης του Υποθηκοφυλακείου Δελβινακίου και ευελπιστεί ότι θα ληφθούν υπόψη οι συγκεκριμένες συνθήκες και οι ιδιαιτερότητες του παραμεθόριου Δήμου μας.

    

 

ΤΟ Δ.Σ. του Δήμου Πωγωνίου

Κατηγορία Ενημέρωση
Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016 07:49

ΨΗΦΙΣΜΑ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Το Δ.Σ. του Δήμου Πωγωνίου εκπροσωπώντας μια κοινωνία κατ’ εξοχήν αγροτική, ομόφωνα εκφράζει την πλήρη στήριξη και συμπαράταξή του στα δίκαια και λογικά αιτήματα του αγροτικού κόσμου της χώρας μας.
Τα σκληρά μέτρα που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση (φορολόγηση-κατάργηση του αγροτικού τιμολογίου στο αγροτικό ρεύμα-αύξηση της προκαταβολής φόρου-υπερδιπλασιασμό των εισφορών στον ΟΓΑ), μαθηματικά οδηγούν στην κατάρρευση και εξαθλίωση των αγροτών αλλά και των ελεύθερων επαγγελματιών, γι’ αυτό το λόγο ζητούμε από την κυβέρνηση:

1. Να δώσει κίνητρα στους νέους αγρότες ώστε να μείνουν στη γη τους και στα χωριά τους.
2. Να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα και σε συνδυασμό με ένα σταθερό φορολογικό σύστημα να δημιουργήσει αναπτυξιακές προοπτικές.
3. Να πάρει πίσω όλα αυτά τα ισοπεδωτικά μέτρα και να στηρίξει τους αγρότες μας που αγωνίζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες για την επιβίωσή τους.
Τέλος καλούμε την κυβέρνηση να επωμιστεί το βάρος της πολιτικής ευθύνης και να φέρει το θέμα σε διαβούλευση για μια σοβαρή, βιώσιμη και αναλογιστική μελέτη-πρόταση.
ΤΟ Δ.Σ. του Δήμου Πωγωνίου

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Δελτία Τύπου - Δραστηριότητες Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Δημοτικό Συμβούλιο