Δήμος Πωγωνίου

Μήνυμα
  • Failed loading XML...
Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση των δεδομένων ροής
Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015 05:23

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. 20/10/2015

`Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την  Τρίτη  20  Οκτωβρίου  2015   και ώρα  18.00.   Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στο  ΚΑΛΠΑΚΙ  -  ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. [ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ]
 
ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Δήμου Πωγωνίου έτους 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΑΤΣΙΑΣ

Κατηγορία Προσκλήσεις
Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2015 05:19

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. 3/08/2015

`Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί 
τη  Δευτέρα  3η  Αυγούστου  2015   και ώρα  20.00.   Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στο  ΚΑΛΠΑΚΙ  -  ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. [ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ]
 

ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.    Έγκριση δημοπράτησης [4] Δημοτικών ακινήτων.
2.    Έγκριση απόφασης 27/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου «4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2015».
3.    Διάθεση θέσεων μαθητείας στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος πρακτικής άσκησης των επαγγελματικών σχολών [ΕΠΑ.Σ] Μαθητείας, για τη σχολική περίοδο 2015-2016.
4.    Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την  Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.
5.    Αίτημα προς Περιφέρεια Ηπείρου για διάθεση υπαλλήλου ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού.
6.    Τροποποίηση ομάδας έργου «Craftin».
7.    Έκπτωση υποκατάστατου αναδόχου έργου: «Αποκατάσταση Πλατείας Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Δ.Ε. Λάβδανης».
8.    Έλεγχος ορίων οικισμών για κατάρτιση δασικών χαρτών.
9.    Έγκριση Διαχειριστικής Μελέτης Δημοτικού Δάσους Βήσσανης.
10.    Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας έγκρισης της μελέτης: «Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη συντήρησης – επισκευής του παλιού πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αγίου Κοσμά».
11.    Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση τμήματος της κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου».
12.    Έγκριση μελέτης τοπογραφικής με τίτλο: «Ανάπλαση – Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλπακίου».
13.    Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλπακίου, για τη δημιουργία Κοινόχρηστων χώρων.
14.    Έγκριση προμηθειών.
15.    Προέγκριση άδειας λειτουργίας καταστήματος Τζέρμπου Αριστέας Τ.Κ. Άνω Ραβενίων.
16.    Επί αιτημάτων ΤΟΕΒ του Δήμου, για την έγκριση άδειας υλοτόμησης εντός αποστραγγιστικών τάφρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΑΤΣΙΑΣ

Κατηγορία Προσκλήσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  9-3-2016 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  3/9-3-2016]
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1.    Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ  39.
2.    Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ. Ορισμένου χρόνου, για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. [Επανάληψη απόφασης].  ΑΠΟΦΑΣΗ  40.
3.    Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου, έτους 2016. [Επανάληψη απόφασης.]  ΑΠΟΦΑΣΗ  41.
4.    Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.ΑΠΟΦΑΣΗ 42
5.    Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ .  ΑΠΟΦΑΣΗ  43.
6Α.     Aποδοχή επιχορήγησης ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000014)» για το υποέργο: «Aποκατάσταση οδών Δήμου Πωγωνίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  44.
6Β.     Aποδοχή επιχορήγησης ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000011)» για το υποέργο: «Aποκατάσταση οδών Τ.Κ. Μερόπης, Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη – εντός οικισμού».  ΑΠΟΦΑΣΗ  45.
6Γ.     Aποδοχή επιχορήγησης ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2010ΕΠ03000014)» για το υποέργο: «Διαμόρφωση χώρου πρόσβασης στη γέφυρα του ποταμού Λιμπούσδα».  ΑΠΟΦΑΣΗ  46.  
6Δ.     Aποδοχή επιχορήγησης ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2010ΕΠ03000014)» για το υποέργο: «Aποκατάσταση περιοχής στη θέση «Συρτό» της Τ.Κ. Παλαιοπύργου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  47. 
6Ε.     Aποδοχή επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΣΑΕ 055) για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες / κατανομή / αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση Τεχν.Προγράμματος Έργων 2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ  48.
7.    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας. ΑΠΟΦΑΣΗ  49. 
8.    Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2016 και  Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  50.
9.    Έγκριση χρηματοδότησης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου, για το έτος 2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ  51.
10.    Επί αιτήσεως δημοτών για έγκριση υδροδότησης κτημάτων τους, εκτός οικισμού, από το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης. ΑΠΟΦΑΣΗ  52.
11.    Επί αιτήσεως ΔΩΔΩΝΗΣ Α.Ε. για τη διαγραφή προσαυξήσεων τελών ύδρευσης. ΑΠΟΦΑΣΗ  53. 
12.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Τ.Κ. Δολιανών.»  ΑΝΑΒΟΛΗ
13.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Βρεφονηπιακού Σταθμού Τ.Κ. Καλπακίου.» ΑΠΟΦΑΣΗ  54.
14.    Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου:  «Διαμόρφωση αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου Τ.Κ. Καλπακίου.»ΑΠΟΦΑΣΗ  55
15.    Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εκθετήριο – Εργαστήρι Ψηφιδωτών Γ. & Ν. Κολέφα.  ΑΠΟΦΑΣΗ  56.
16.    Συγκρότηση Επιτροπής Μητρώου Αρρένων. ΑΠΟΦΑΣΗ  57.
17Α.     Επί αιτήσεως  «Συλλόγου Νέων Βήσσανης»   ΑΠΟΦΑΣΗ  58.  
17Β.     Επί αιτήσεως  Συσσιτίου Απόρων Βήσσανης  «Κωστή Κόντη».  ΑΠΟΦΑΣΗ  59.
18.    Αντικατάσταση μέλους Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πωγωνίου. ΑΠΟΦΑΣΗ  60.
19.    Έκδοση ψηφίσματος για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας.  ΑΠΟΦΑΣΗ  61.
20.    Εκδήλωση ενδιαφέροντος της Κινέζικης πόλης  Dandong της Β.Α. Κίνας, για υλοποίηση πράξεων αδελφοποίησης με Ελληνικούς Δήμους.  ΜΑΤΑΙΩΣΗ
21.    Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 ΤΟΕΒ  Άνω Καλαμά.  ΑΠΟΦΑΣΗ  62.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.    Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στο Δήμο Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  63.
2.    Περί καταπάτησης – κατάληψης δημοτικής έκτασης από τον κ. Χρήστο Σιδέρη στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  64.
3.    Παραχώρηση χρήσης του κτιρίου πολλαπλών χρήσεων και λυόμενου οικίσκου στον οικισμό Κάτω Λάδανης της Τ.Κ. Λάβδανης και αλλαγή χρήσης. ΑΠΟΦΑΣΗ  65.
4.    Προτάσεις για λήψη μέτρων για τον έλεγχο του υπερπληθυσμού του αγριόχοιρου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  66. 
5.      Διαγραφή παραβάσεων Κ.Ο.Κ.  και επαναβεβαίωση  τους.  ΑΠΟΦΑΣΗ  67.                                                      

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  9-2-2016 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  2/9-2-2016]
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1.    Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ  18.
2.    Κατανομή επιχορήγησης από ΥΠ.ΕΣ. για λειτουργικές δαπάνες Σχολικών Επιτροπών και ψήφιση πίστωσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  19.
3.    Αποδοχή επιχορήγησης από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού ΚΗΦΗ  &  ΚΕΔΗΦ.  ΑΠΟΦΑΣΗ  20.
4.    Έγκριση χρηματοδότησης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  21.
5.    Έγκριση σύνταξης έκθεσης Δ΄ τριμήνου 2015 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  22.
6.    Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες.  ΑΠΟΦΑΣΗ  23.
7.    Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ. ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα ετ. 2016 Δήμου Πωγωνίου. ΑΠΟΦΑΣΗ  24.
8.    Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου, ετ. 2016 Δήμου. ΑΠΟΦΑΣΗ  25.
9.    Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών – ψήφιση πίστωσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  26.
10.    Έγκριση δημοπράτησης δημοτικών αγρών στις Τ.Κ. Δολιανών και Κουκλιών. ΑΠΟΦΑΣΗ  27. 
11.    Έγκριση λύσης σύμβασης Δημοτικού οικήματος στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου. ΑΠΟΦΑΣΗ  28.
12.    Έγκριση στατικής μελέτης Δημοτικού Αναψυκτηρίου Τ.Κ. Ρεπετίστας. ΑΝΑΒΟΛΗ
13.    Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση βρύσης στην είσοδο οικισμού Τ.Κ. Παλαιοπύργου». ΑΠΟΦΑΣΗ  29.
14.    Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  30.
15.    Ορισμός Επιτροπής για το πρόγραμμα «ΕΝΔΕΙΑ 2016».  ΑΠΟΦΑΣΗ  31.
16.    Ορισμός Επιτροπής καταγραφής οφειλετών του Δήμου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  32.
17.    Έγκριση αιτήματος επέκτασης οικισμού Καλπακίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  33.
18.    Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών έτους 2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ  34.
19.    Κατανομή υπολοίπου ΣΑΤΑ έτους 2015.   ΑΠΟΦΑΣΗ  35.
20.    Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή του ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, για τη μεταφορά σπουδαστών στο Ανοιχτό  Πανεπιστήμιο Δελβινακίου [Απόφαση Δ.Σ. 12/2015 – Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το ΚΤΕΛ Ιωαννίνων].  ΑΠΟΦΑΣΗ  36.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.    Σύναψη διαβαθμικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για θέματα που αφορούν Ηλεκτρολόγο – Μηχανολόγο μηχανικό.  ΑΠΟΦΑΣΗ  37. 
2.    Έγκριση επόμενης συνεδρίασης Δ.Σ. εκτός έδρας.  ΑΠΟΦΑΣΗ  38.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  26-1-2016 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1/26-1-2016]
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ       
1.    Έκδοση ψηφίσματος Δ.Σ. για την μεταφορά του Υποθηκοφυλακείου Δελβινακίου.   ΑΠΟΦΑΣΗ  1. 
2.    Ορισμός Επιτροπής για τον έλεγχο της χρήσης και διάθεσης των δημοτικών βοσκοτόπων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  2.                                                                  
3.    Συστάσεις στον κτηνοτρόφο Μεντή Χρήστο, για παράνομη βόσκηση των ζώων του στην Τ.Κ. Κτισμάτων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  3.
4.    Σύσταση Επιτροπής για την παρακολούθηση του έργου: «Αποχετευτικό Παρακαλάμου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  4.
5.    Έκδοση ψηφίσματος Δ.Σ. συμπαράστασης στις διεκδικήσεις των Αγροτών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  5.   

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1.    Εισήγηση για μεταβολές Σχολικών  Μονάδων Σχολικού έτους 2016-2017. ΑΠΟΦΑΣΗ  6.
2.    Έγκριση ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2015.  ΑΠΟΦΑΣΗ  7.
3.    Έγκριση σύνταξης έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2015, για την εκτέλεση προϋπ/μου. ΑΠΟΦΑΣΗ  8.
4.    Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  9.
5.    Αναοριοθέτηση Αρχαιολογικού χώρου Λιθίνου.  ΔΕΝ ΠΑΡΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ.
6.    Έγκριση σύνδεσης παροχής ύδρευσης, εκτός οικισμού στην Τ.Κ. Νεγράδων. ΑΠΟΦΑΣΗ  10.
7.    Έγκριση λύσης σύμβασης ξενώνα Ρουψιάς.  ΑΠΟΦΑΣΗ  11.
8.    Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, για τη μεταφορά σπουδαστών στο Ανοιχτό  Πανεπιστήμιο Δελβινακίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  12.
9.    Ορισμός μέλους της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών, παροχής υπηρεσιών και μεταφορών [άρθρο 67 Π.Δ. 28/80].  ΑΠΟΦΑΣΗ  13. 
10.    Ορισμός Επιτροπής παραλαβής υλικών προμηθειών [άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ]. ΑΠΟΦΑΣΗ  14. 
11.    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών καυσίμων  και λιπαντικών, για κίνηση μεταφορικών μέσων και καυσίμων για θέρμανση.  ΑΠΟΦΑΣΗ  15.
12Α. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2015 Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  16.
12Β. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2015 Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  17. 
13.  Επί αιτήσεων δημοτών.  ΑΝΑΒΟΛΗ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  14-12-2015 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 15/14-12-2015]

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

1.    Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου: «Ανάδειξη παραδοσιακής μορφής αγοράς Παρακαλάμου – Α΄ φάση.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  284.
2.    Κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2015.  ΑΠΟΦΑΣΗ  285.
3.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού έτους 2015.  ΑΠΟΦΑΣΗ  286.
4.    Κατανομή επιχ/σης από ΥΠ.ΕΣ. για σχολικές επιτροπές.  ΑΠΟΦΑΣΗ  287.
5.    Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Ανασ. Καστάνη
Τ.Κ. Παρακαλάμου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  288.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  14-12-2015 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 15/14-12-2015]
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ


1.     Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου: «Ανάδειξη παραδοσιακής μορφής αγοράς Παρακαλάμου – Α΄ φάση.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  284.
2.    Κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2015.  ΑΠΟΦΑΣΗ  285.
3.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού έτους 2015.  ΑΠΟΦΑΣΗ  286.
4.    Κατανομή επιχ/σης από ΥΠ.ΕΣ. για σχολικές επιτροπές.  ΑΠΟΦΑΣΗ  287.
5.    Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Ανασ. Καστάνη
Τ.Κ. Παρακαλάμου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  288.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  23-11-2015 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 14/23-11-2015]
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ
1.    Αναδιάρθρωση αστυνομικών υπηρεσιών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  283

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  20-11-2015 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 13/20-11-2015]

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ
1.    Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Εκθετήριο – Εργαστήρι ψηφιδωτών Γ & Ν Κολέφα.  ΑΠΟΦΑΣΗ  279.
2.    Έγκριση Μηχανολογικής – Ηλεκτρολογικής – Ηλεκτρονικής  μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση – Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλπακίου». ΑΠΟΦΑΣΗ  280.
3.    Έγκριση  επόμενης  συνεδρίαση Δ.Σ.  εκτός έδρας.  ΑΠΟΦΑΣΗ  281.
4.    Ορισμός αρμόδιου οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας παιδότοπων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  282.
5.    Ένταξη μελέτης στο πρόγραμμα Τεχνική Βοήθεια Δήμου Πωγωνίου – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.  ΑΠΟΦΑΣΗ  283.
                                                                   
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
                                                                     
ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  16-11-2015 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 12/16-11-2015]

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ
1.    Επιβολή τελών ύδρευσης έτους 2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ  247
2.    Επιβολή τελών Φωτισμού & καθαριότητας έτους 2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ  248
3.    Επιβολή τελών χρήσεως Δημοτικών εκτάσεων  & κοινόχρηστων χώρων έτους 2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ  249
4.    Επιβολή τελών εμπορίας πόσιμου ύδατος έτους 2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ  250.
5.    Επιβολή ΤΑΠ έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ 251
6.    Επιβολή ετήσιου δικαιώματος βοσκής έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ  252.
7.    Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Πωγωνίου έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ  253.
8.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου έτους 2015. ΑΠΟΦΑΣΗ  254.
9.    Aποδοχή επιχορήγησης ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003  «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000011)» για  το υποέργο: «Aποκατάσταση οδού Κτισμάτων».   ΑΠΟΦΑΣΗ  255.
10.     Aποδοχή επιχορήγησης ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού  οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000011)» για το υποέργο: «Aποκατάσταση οδού πρόσβασης προς Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Κάτω Μερόπης».  ΑΠΟΦΑΣΗ  256.
11.     Aποδοχή επιχορήγησης ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Aντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2010ΕΠ03000014)» για το υποέργο: «Ενίσχυση ύδρευσης Δ.Ε. Κεφαλοβρύσου (προμήθεια υλικών)»  ΑΠΟΦΑΣΗ  257.
12.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου έτους 2015. ΑΠΟΦΑΣΗ  258.
13.    Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης. ΑΠΟΦΑΣΗ  259.
14.    Αντικατάσταση μέλους Δ.Ε. Κληροδοτήματος Χ. Λώλη.  ΑΠΟΦΑΣΗ  260.
15.    Διαγραφή προσαυξήσεων μισθώματος Δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Βασιλικού. ΑΠΟΦΑΣΗ  261.
16.    Διαγραφή προστίμου για παράνομη βόσκηση που είχε υποβληθεί στο Μεντή Δήμο, από τον πρώην Δήμο Άνω Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  262.
17.    Επί αιτήσεων καταναλωτών ύδρευσης για τη μείωση ή διαγραφή τελών ύδρευσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  263.
18.    Επί αιτήσεως Πανηπειρωτικού Συλλόγου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  264.
19.    Διάθεση περισσεύματος καυσοξύλων στην Τ.Κ. Βασιλικού. ΑΠΟΦΑΣΗ  265.
20.    Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης. ΑΠΟΦΑΣΗ  266.
21.    Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης. ΑΠΟΦΑΣΗ  267.
22.     Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου  «Παροχή Υπηρεσιών  για την Υλοποίηση Δράσεων ΤΠΕ στο Πλαίσιο  του Υποέργου του δήμου Πωγωνίου για την Πράξη “POLYPHONIC  SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA”», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης  και έγκριση σχεδίου τροποποίησης  της Σύμβασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  268.
23.    Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  269.
24.Έγκριση παράτασης προμήθειας και εκτέλεσης πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια ακουστικού – ηχητικού εξοπλισμού για την υλοποίηση του υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της πράξης: “POLYPHONIC  SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA”  ΑΠΟΦΑΣΗ  270.
25.    Έγκριση παράτασης και τροποποίησης αρχικής προσφοράς για το έργο: «Κέντρο προώθησης του πολυφωνικού τραγουδιού».  ΑΠΟΦΑΣΗ 271.

26.    Διαγραφή προσαυξήσεων των οφειλών ύδρευσης του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Δελβινακίου [Καστάνιανη].  ΑΠΟΦΑΣΗ  272.
27.    Έγκριση ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση – Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλπακίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  273.
28.    Έγκριση Μηχανολογικής – Ηλεκτρολογικής – Ηλεκτρονικής  μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση – Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλπακίου». ΑΝΑΒΟΛΗ.
29.    Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών, εκτός έδρας. ΑΠΟΦΑΣΗ  274.
30.    Έγκριση απόφασης Δ.Σ. 17/2015 Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου «Έγκριση για την έκθεση και κατάρτιση απολογισμού έτους 2014». ΑΠΟΦΑΣΗ  275.
31.    Ορισμός Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών για τη μίσθωση ακινήτων. ΑΠΟΦΑΣΗ  276.
                
ΕΚΤΑΚΤΑ

1.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης, μετά από διαπραγμάτευση της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού πεζοπορίας και πλοήγησης του διασυνοριακού κέντρου πληροφόρησης Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της πράξης με διακριτικό τίτλο «LAROUTE».  ΑΠΟΦΑΣΗ  277.
2.    Γνωμοδότηση για την τροποποίηση της μελέτης του έργου:  «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ Τ.Δ.    ΚΟΥΚΛΙΩΝ – ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ – ΡΙΑΧΟΒΟΥ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ – ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ», το οποίο εκτελεί η Περιφέρεια Ηπείρου. ΑΠΟΦΑΣΗ  278.

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων
Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Δελτία Τύπου - Δραστηριότητες Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Δημοτικό Συμβούλιο