Δήμος Πωγωνίου

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Πρόσκληση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
         
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ______


ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.   3864                                            ΚΑΛΠΑΚΙ   14 – 5 - 2015

                            ΠΡΟΣ:  …………………………………………..


                                                               …………………………………………..

  
  `Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010

για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε

στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί 

την  Τετάρτη  20 Μαίου 2015   και ώρα  19.30.

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στο  ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ  και στην αίθουσα

συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου της Δ.Ε.  ΑΝΩ  ΠΩΓΩΝΙΟΥ.   


 
Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η:                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
-------------------------------
1. Δήμαρχο Δήμου Πωγωνίου.
2. Πρόεδροι Συμβουλίων
    Τοπικών Κοιν/των.
3. Εκπρόσωποι Τοπικών                                       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΑΤΣΙΑΣ
    Κοινοτήτων.
4. Πρακτικογράφο Δ.Σ.
    Σωτήριο Μπράχο.                                

Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75 παρ.6  του  Ν. 3852 / 2010 για έκτακτη* σύγκληση της  Οικονομικής Επιτροπής   σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί  την  30η Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη  & ώρα 09.00 π. μ.  στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ με μοναδικό θέμα συζήτησης :

Καθορισμός όρων διενέργειας ανοιχτής δημοπρασίας για το έργο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων αγροκτημάτων Καλπακίου» και ψήφιση δαπάνης του.

*Σύμφωνα με το από 27-4-15 έγγραφο Της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α. – Μονάδα Β3 προεγκρίθηκε η δημοπράτηση του εν λόγω έργου (ΑΔΑ: ΒΜ77465ΦΘΗ-ΙΥΤ) και πρέπει η δημοσίευση διακήρυξης να γίνει εντός 15 ημερών διαφορετικά απαιτείται νέα προέγκριση δημοπράτησης).

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣΚατηγορία Προσκλήσεις
Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015 10:30

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 29/4/2015

`Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την  Τετάρτη   29  Απριλίου  2015,      και ώρα  19.00.

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στον  ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟ  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου της Δ.Ε.  ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ.

                                  ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 

1.    Έκδοση ψηφίσματος για την Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου της  Κυβέρνησης, για τα αποθεματικά των Ο.Τ.Α.
2.    Επανάληψη απόφασης «Έγκριση και τρόπος διενέργειας προμήθειας τροφίμων.
3.    Αναμορφώσεις προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.
4.    Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολ. 2015, για την υλοποίηση του προγράμματος «POLYPHONIC SONG»
5.    Κατανομή ΣΑΤΑ.
6.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού ετ. 2015  του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.
7.    Κατανομή πίστωσης από επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
8.    Έγκριση εξόδων κίνησης  αιρετών.
9.    Συμπλήρωση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πωγωνίου και Μ.Κ.Ο. «Η Κιβωτός του Κόσμου».
10.    Έγκριση σύμβασης για την ανάπτυξη & προβολή του Τουριστικού Προϊόντος Π.Ε. Ιωαννίνων.
11.    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Κόνιτσας για τη συμμετοχή υπαλλήλου – μηχανικού σε Επιτροπή Παραλαβής έργου.
12.    Ανάθεση – Δημοπρασία Δημοτικών Δασών.
13.    Συγκρότηση Επιτροπής Μητρώου Αρρένων.
14.    Προέγκριση άδειας λειτουργίας καταστήματος.
15.    Έγκριση παράτασης συμφωνητικού μίσθωσης χώρου της VICTOS NETWORKS Α.Ε.  [Τηλεπικοινωνίες].  
16.    Λύση σύμβασης εκμίσθωσης ακινήτων στην Τ.Κ. Πωγωνιανής.
17.    Επί αιτήσεως Ντάκουλα Δημ. Τ.Κ. Καλπακίου, για τη μείωση τελών ύδρευσης.
18.    Έγκριση δημοπράτησης Δημοτικών αγρών στην Τ.Κ. Μαζαρακίου.
19.    Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης, λόγω θανάτου.
20.    Επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Γεροπλατάνου.
21.    Έγκριση τροποποίησης προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας.
22.    Έγκριση Διοικητικών  αποβολών  στην Τ.Κ. Ριαχόβου & στην Τ.Κ. Δολιανών.
23.    Επί αιτήσεως Σπανού Στέργιου.
24.    Έγκριση επέκτασης Φ.Ο.Π. Τ.Κ. Βροντισμένης & Τ.Κ. Βασιλικού.
25.    Σύσταση Επιτροπών παραλαβής έργων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΑΤΣΙΑΣ
  

Κατηγορία Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
         Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση της  Οικονομικής Επιτροπής, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί  την  14η  Απριλίου 2015, ημέρα  Τρίτη & ώρα 12.00   το μεσημέρι  στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΙΣ  14-04-2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2813 /09-04-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α/Α
ΘΕΜΑΤΩΝ    ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1    Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος  Καφέ – Ψησταριά – Ξενώνα στην Τ.Κ. Δελβινακίου.
2    Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την υπ. αρ. 1790/9-3-15 αίτηση του κ. Βάκκα Ηλία για αναστολή της αυτοδίκαιης αργίας του.
3    Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την υπ. αρ. 119/15 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων του αιτούντος Δημητρίου Παππά κατά του Δήμου Πωγωνίου ως καθολικού διαδόχου του καταργηθέντος Συνδέσμου με την επωνυμία «Υδρευτικός Σύνδεσμος Πηγών Μερόπης».
4    Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την υπ. αρ. 120/15 διαταγής  πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων του αιτούντος Ελευθερίου Τσακανίκα κατά του Δήμου Πωγωνίου ως καθολικού διαδόχου του καταργηθέντος Συνδέσμου με την επωνυμία «Υδρευτικός Σύνδεσμος Πηγών Μερόπης».
5    Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 Δήμου Πωγωνίου.

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ

Κατηγορία Προσκλήσεις

    Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75 παρ.6  του  Ν. 3852 / 2010 για έκτακτη* σύγκληση της  Οικονομικής Επιτροπής   σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί  την  08η Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη  & ώρα 12.00 το μεσημέρι στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ με θέματα:

1    Έγκριση πρακτικών άγονου πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υγρών Καυσίμων και λιπαντικών Δ.Ε. Άνω Καλαμά» και επανάληψη διαγωνισμού.»
2    Έγκριση πρακτικών άγονου πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υγρών Καυσίμων και λιπαντικών Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου» και επανάληψη διαγωνισμού.»
3    Έγκριση πρακτικών άγονου πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υγρών Καυσίμων και λιπαντικών Δ.Ε.  Δελβινακίου» και επανάληψη διαγωνισμού.»
4    Έγκριση πρακτικών άγονου πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υγρών Καυσίμων και λιπαντικών Δ.Ε. Καλπακίου» και επανάληψη διαγωνισμού.»
5    Έγκριση πρακτικών άγονου πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υγρών Καυσίμων και λιπαντικών Δ.Ε. Πωγωνιανής» και επανάληψη διαγωνισμού.»

*Λόγω  επείγουσας ανάγκης προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης κ.λ.π.

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ

Κατηγορία Προσκλήσεις

Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την  Δευτέρα   23  Μαρτίου 2015,      και ώρα  18.30.

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo  ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου της Δ.Ε.  ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ.

                                         ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ. ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα ετ. 2015 Δήμου Πωγωνίου.
2.    Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου, ετ. 2015 Δήμου Πωγωνίου.
3.    Έγκριση απόφασης 3/2015 Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου, «Περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ. ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο προγραμμάτων ετ. 2015».
4.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού ετ. 2015.
5.    Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών.
6.    Έγκριση και τρόπος διενέργειας προμήθειας τροφίμων.
7.    Έγκριση και τρόπος διενέργειας προμήθειας καυσίμων &  ελαιολιπαντικών.
8.    Έγκριση και τρόπος διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού.
9.    Έγκριση και τρόπος διενέργειας προμήθειας υλικών φαρμακείου.
10.    Έγκριση απόφασης Δ.Σ. 2/2015 του ΝΠΔΔ του Δήμου «Περί εγκρίσεως απολογισμού ετ. 2013.
11.    Ανακλήσεις – Προεγκρίσεις αδειών καταστημάτων.
12.    Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.
13.    Έγκριση συνεδρίασης Δ.Σ. στην έδρα της Δ.Ε. Άνω Καλαμά, λόγω εργασιών στην αίθουσα του Δ.Σ. στην έδρα του Δήμου Δ.Ε. Καλπακίου.
14.    Επί αιτήσεως Ζηκόπουλου Σταύρου για την έγκριση παράτασης μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου [Παλαιά Σφαγεία] στην Τ.Κ. Μαζαρακίου [12ετία].
15.    Επί αιτήσεως Παπαδοπούλου Πανωραίας για την παραίτηση από τη μίσθωση Δημοτικού καταστήματος [Καφενείο – Ξενώνας] Τ.Κ. Δελβινακίου – Διαγραφή βεβαιωμένου μισθώματος – Έγκριση δημοπράτησης καταστ/τος.
16.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου [Φαρμακείο] Τ.Κ. Δελβινακίου.
17.    Επί αιτήσεως Σπυρίδωνα Χάσκου.
18.    Γνωμοδότηση σχετικά με τη δυνατότητα συμβιβαστικής επίλυσης αστικής διαφοράς σε ότι αφορά την αγωγή με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 20/20-5-2009, ενώπιον Ειρηνοδικείου Πωγωνίου.
19.    Συζήτηση για τη διάθεση Πάγιας Προκαταβολής.
20.    Επί αιτήσεως Τζιούμα Ιωάννη, για μείωση τελών ύδρευσης.
21.    Κατεδάφιση αυθαίρετης περίφραξης φερόμενου ιδιοκτήτη Χρ. Σιδέρη στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.
22.    Έγκριση Διαχειριστικής Μελέτης Δημοτικού Δάσους Βασιλικού Δήμου Πωγωνίου, για τη διαχειριστική περίοδο 2015-2024.
23.    Έγκριση Διαχειριστικής Μελέτης Δημοτικού Δάσους Δολού Δήμου Πωγωνίου, για τη διαχειριστική περίοδο 2015-2024.
24.    Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας υποβολής της μελέτης:  «Κατασκευή  αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Ρεπετίστας».
25.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις Κοινόχρηστων χώρων – δρόμων Τ.Κ. Ιερομνήμης».
26.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποχετευτικό Δίκτυο ομβρίων υδάτων στην Τ.Κ. Κρυονερίου».
27.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση στέγης Δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Ρουψιάς». 
28.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Δελβινακίου». 
29.    Επί εγγράφου Σχολής Φυσικής Αγωγής Πανεπ/μίου Αθηνών σχετικά με  άσκηση επιτόπιας Λαογρ/κής – Ανθρωπ/κής έρευνας – πρόταση συνεργασίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΑΤΣΙΑΣ

Κατηγορία Προσκλήσεις

Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση της  Οικονομικής Επιτροπής, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί  την  16η Μαρτίου 2015, ημέρα   Δευτέρα & ώρα 12.00   το μεσημέρι  στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 16-03-2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1920 /12-03-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Α/Α
ΘΕΜΑΤΩΝ    ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1    Έγκριση ή μη του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους  2015 του  κληροδοτήματος «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΙΛΑΡΙΔΗ »Τ.Κ.   Βήσσανης .
2    Έγκριση ή μη του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2015 του  κληροδοτήματος «ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ» Τ.Κ.  Βήσσανης.
3    Σχετικά με έγκριση ή μη πρακτικών 1ου ,2ου και γνωμοδότησης διαγωνισμού του έργου «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία και την καινοτομική επιχειρηματικότητα.»
4    Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 Δήμου Πωγωνίου.
5    Ψήφιση  πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2015 στις υπηρεσίες του Δήμου Πωγωνίου.
6    Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την υπ. αρ. 525/22-01-2015 αίτηση της κ.  Ευαγγελίας Μάϊπα προς τον Δήμο Πωγωνίου  που αφορά  διορισμό της στον νυν Δήμο Πωγωνίου και πρώην Δήμο Δελβινακίου.
7    Ανάθεση & ψήφιση εκτέλεσης  μικρών  έργων  Δήμου Πωγωνίου.
8    Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Κτισμάτων.
9    Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Άνω Ραβενίων.
10    Καθορισμός όρων  δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Γεροπλατάνου.


Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ

Κατηγορία Προσκλήσεις
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015 10:23

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 24/2/2015

  `Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την  Τρίτη  24  Φεβρουαρίου 2015,      και ώρα  18.00.
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo  KAΛΠΑΚΙ  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου  [Κεντρικό Δημαρχείο].
 
 
ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πωγωνίου στην Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους άπορους [ ΤΕΒΑ/FEAD].
2.    Έγκριση Επιχορηγήσεων Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου.
3.    Κατανομή ΣΑΤΑ.
4.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού έτους 2015 Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου.
5.    Διαγραφή οφειλής από μίσθωμα Δημοτικού Κατασ/τος Τ.Κ. Γεροπλατάνου.
6.    Επί αιτήσεως Φωτίου Βικτωρίας, για την έγκριση παράτασης μίσθωσης Δημοτικού Κατασ/τος στην Τ.Κ. Ιερομνήμης.
7.    Έγκριση επιστροφής τέλους Ε.Ε.Τ.Α. στους ενοικιαστές Δημοτικών Ακινήτων Δήμου Πωγωνίου.
8.    Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την  Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου  Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.
9.     Προέγκριση αδειών καταστημάτων.
10.    Έγκριση της μελέτης  Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.  Δ.Ε. Καλπακίου, Δήμου Πωγωνίου.
11.    Έγκριση  1ου Συγκρ. Πίνακα  της μελέτης  Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.  Δ.Ε. Καλπακίου,  Δήμου Πωγωνίου.
12.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου.
13.    Επί αιτήσεως Φούκη Ντανιέλας, για την έγκριση παροχής ύδρευσης εκτός οικισμού,  θέση  «Αγιούς» Τ.Κ. Κάτω Ραβενίων.
14.    Απόδοση στο Δήμο από την Κτηματική Υπηρεσία ακινήτου στην Τ.Κ. Κτισμάτων.
15.    Έγκριση Δημοπράτησης εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Κτισμάτων.
16.    Έγκριση οικονομικών απολογισμών έτους 2014  Σχολικών Επιτροπών  Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης.
17.    Έγκριση συνεδριάσεων Δ.Σ. στην έδρα των Δ.Ε. Δελβινακίου – Άνω Πωγωνίου – Άνω Καλαμά, λόγω εργασιών στην αίθουσα του Δ.Σ. στην έδρα του Δήμου Δ.Ε. Καλπακίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΑΤΣΙΑΣ

Κατηγορία Προσκλήσεις
Τρίτη, 03 Φεβρουαρίου 2015 11:12

Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 4/2/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
         Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση της  Οικονομικής Επιτροπής, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί  την  4η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα   Τετάρτη & ώρα 10.00 π.μ.  στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 04-02-2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 741 /30-01-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α/Α
ΘΕΜΑΤΩΝ    ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1    Ψήφιση  διάθεσης αναγκαίων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2015 του Δήμου Πωγωνίου.
2    Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες   στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2015 και αφορούν  οφειλές παρελθόντων ετών.                                
3    Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες   στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2015 και αφορούν  συνεχιζόμενα:έργα, εργασίες, προμήθειες και παροχή υπηρεσιών και μεταφορών.                               
4    Επικύρωση  πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εργασιών, παροχής υπηρεσιών και μεταφορών (άρθρο 67 Π.Δ.28/80) για το έτος 2015.
5    Επικύρωση  πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων για το έτος 2015.
6    Επικύρωση  πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών & αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2015.
7    Επικύρωση  πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης ακινήτων για το έτος 2015.

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ


Κατηγορία Προσκλήσεις
Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015 11:07

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 30/1/2015

Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την  Παρασκευή  30η    Ιανουαρίου 2015, και ώρα  17.30.
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo  KAΛΠΑΚΙ  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου  [Κεντρικό Δημαρχείο].


ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.    Ορισμός μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών και μεταφορών [αρθρ. 67 Π.Δ. 28/80].
2.    Ορισμός Επιτροπής υλικών προμηθειών [αρθρ. 28 ΕΚΠΟΤΑ].
3.    Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και καυσίμων για θέρμανση.
4.    Επιχορήγηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου.
5.    Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου.
6.    Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας [Ο.Ε.Υ.] Δήμου Πωγωνίου.
7.    Μεταβολές Σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016.
8.    Αναμορφώσεις προϋπολογισμού ετ. 2015.
9.    Ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2014.
10.    Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών του Δήμου έτους 2015.
11.    Κατανομή επιχ/σης από ΥΠ.ΕΣ. Σχολικών Επιτροπών, για λειτουργικές ανάγκες.
12.    Έγκριση σύνταξης έκθεσης Δ΄ τριμήνου 2014, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
13.    Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.
14.    Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, για το έτος 2015.
15.    Έγκριση 8ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Λάβδανης.
16.    Έγκριση Διαχειριστικής Μελέτης Δημοτικού Δάσους Μαυρονόρους.
17.    Ορισμός υπόλογου Διαχειριστή πιστώσεων έργων που υλοποιούνται μέσω Τραπέζης της Ελλάδος από Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων και λοιπά Ευρωπαϊκά Προγράμματα του Δήμου Πωγωνίου.
18.    Αλλαγή φορέα υλοποίησης του έργου: Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου, για τις Τ.Κ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη, Δελβινακίου» [Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολ. 2015]
19.    Σύναψη σύμβασης με το ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, για τη μεταφορά σπουδαστών στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
20.    Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Κάμπο Τ.Κ. Ορεινού – Ξηρόβαλτου και Δημοτικών κτιρίων – Παλαιά Σφαγεία στην Τ.Κ. Πωγωνιανής, στη Μ.Κ.Ο.  «Η Κιβωτός του Κόσμου».
21.    Ξύλευση κατοίκων των Τ.Κ. Νεγράδων – Δελβινακίου – Δολιανών – Μαυροβουνίου για το έτος 2015.
22.    Αποδοχή ένταξης της πράξης Βελτίωση Αγροτικών δρόμων – αγροκτημάτων Δ.Ε. Καλπακίου -  Υπογραφή συμφώνου ένταξης.
23.    Επί αιτήσεων Τσίκου Θωμά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΑΤΣΙΑΣ
  

Κατηγορία Προσκλήσεις