Δήμος Πωγωνίου

Διακυρήξεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου «Ανακατασκευή στεγών Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου Τ.Κ. Δελβινακίου, Δήμου Πωγωνίου -Φιλόδημος ΙΙ» Ο Δήμος Πωγωνίου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 και…
ΘΕΜΑ : Έγκριση του υπ΄αρ. 5/28-9-2018 πρακτικού του Τ.Σ. Βήσσανης σχετικά με την επιλογή της δικαιούχου για τη χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για προικοδότηση άπορης κόρης έτους 2017 από το Κληροδότημα…
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτουπου περιγράφεται βάση των όρων: Περιγραφή ακινήτου: Το εν λόγω ισόγειο δημοτικό κατάστημα βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ.…
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο : Προμήθεια…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τηλ:2653360100 Φαξ: 2653360103 Καλπάκι 26-11-2018 Αρ.Πρωτ.: 8429/26-11-2018 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (άρθρο 117 του Ν.4412/2016) Ο…
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτωβάση των όρων: Περιγραφή ακινήτου: Τμήμα του υπ. αρ. 120 χερσολίβαδου της διανομής του αγροκτήματος…
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ δημοπρασία πλειοδοτική φανερή και προφορική για τη διάθεση δασικών προϊόντων, της συστάδας 1β του δημοτικού δάσους Αργυροχωρίου Δήμου Πωγωνίου. Λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο.
Εκτίθονται σε φανερές προφορικές πλειοδοτικές δημοπρασίες, το αποκλειστικό δικαίωμα απόληψης δασικών προϊόντων των συστάδων: α 7α δημοτικού δάσους Βασιλικού και β 7β δημοτικού δάσους Βασιλικού με τον ξυλώδη όγκο που…
Ο Δήμος Πωγωνίου Ιωαννίνων, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία Κοινωνικού Συσσιτίου – Παντοπωλείου & προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Πωγωνίου»με…
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία :ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προϋπολογισμού : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ…
Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Διακυρήξεις