Δήμος Πωγωνίου

Διακυρήξεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»Ο Δήμαρχος Πωγωνίου διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης…
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑ Π Ο Φ Α Σ ΗΟ Δήμαρχος Πωγωνίου Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07…
Διακύρηξη για την δημοπρασία του έργου Eκθετήριο Εργαστήρι Ψηφιδωτών Γ και Ν Κολέφα Η δημοπρασία θα διενεργηθεί 18 / 03 / 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία του…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Πωγωνίου διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ» (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών) για τις ανάγκες…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Πωγωνίου διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ» πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών) για τις ανάγκες…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Πωγωνίου διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ» (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών) για τις ανάγκες του…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Πωγωνίου διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ» (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών) για τις ανάγκες του…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Πωγωνίου διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ» (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών) για τις ανάγκες του…
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΠΑΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 44004, ΚΑΛΠΑΚΙΥΠΟΨΗ: κ. Στάμου Χρήστου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2653 3 60128 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ (FAX): 2653 3 601252. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ…
Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Διακυρήξεις