Δήμος Πωγωνίου

Διακυρήξεις
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥΈχοντας υπόψη:α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)γ) το Ν. 3852/2010δ) την αριθ. 25/2015 Απόφαση του Δημοτικού…
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Εκποίησης εμπορευμάτων υποκειμένων σε δασμούς κ.λ.π. φόρους Η Δ/ντριατου Τελωνείου Κακαβιάς διακηρύσσει ότι:Σύμφωνα με τα άρθρα 43 έως 49 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν.2960/2001, ΦΕΚ 265/22.11.2001) εκτίθενται σε πλειοδοτική…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,…
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥΠροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου ΠΩΓΩΝΙΟΥ και του Ν.Π.Δ.Δ.», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 61.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥΠροκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (Φαρμακείο)στην Τ.Κ. Δελβινακίου.Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 01/07/2014, ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο του Δήμου Πωγωνίου…
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΟ Δήμαρχος του Δήμου ΠωγωνίουΔιακηρύσσει ότι:Την 25η Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30-11:00π.μ. θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι τακτική πλειοδοτική δημοπρασία, με φανερές προφορικές προσφορές…
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΟ Δήμαρχος του Δήμου ΠωγωνίουΔιακηρύσσει ότι:Την 25η Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 με 11:30π.μ. θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι τακτική πλειοδοτική δημοπρασία, με φανερές…
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος του Δήμου ΠωγωνίουΔιακηρύσσει ότι:Την 25η Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00-10:30π.μ. θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι , τακτική πλειοδοτική δημοπρασία, με φανερές…
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥΈχοντας υπόψη:α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)γ) την αριθ. 115/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση ακινήτου δ) την 121/2014 απόφαση της Οικονομικής…
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥΈχοντας υπόψη:α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)γ) την αριθ. 58/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση ακινήτου…
Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Διακυρήξεις