Δήμος Πωγωνίου

Ο  Δήμαρχος  Πωγωνίου

 

Ορίζει υπεύθυνο για την παραλαβή και διανομή τροφίμων, από το πρόγραμμα της Δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης  της Ε.Ε. έτους 2012 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων , τον Αντιδήμαρχο κ. Γκόγκο Χρήστο    (Τηλ: 2653 360 211)

 

 

 


Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 09:08

Μάτσας Βασίλειος

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε στα Κτίσματα το 1948

 • Τελείωσε εξατάξιο Γυμνάσιο Πωγωνιανής - Πτυχιούχος Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας
 • Υπηρέτησε για 30 και πλέον έτη σε μονάδα Παιδικής Προστασίας του Υπουργείου Υείας και Πρόνοιας
 • Διετέλεσε παιδαγωγός και διευθυντής του κέντρου παιδικής μέριμνας Αρρένων Κόνιτσας
 • Για 25 έτη γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργαζομένων στα ΚΠΜ
 • Επικεφαλής αντιπολίτευσης στον Δήμο Δελβινακίου 2006-2010
 • Αντιδήμαρχος  (Καθαριότητας ,Ηλεκτροφωτισμού, Περιβάλλοντος, Λατομείων, Πολεοδομίας - χωροταξίας) Δήμου Πωγωνίου απο 1-1-2011 έως 31-8-2014

 

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 08:12

Γκέκας Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος

Γεννήθηκε στο Κεφαλόβρυσσο το 1948.

Εχει 19ετη εμπειρία στην τοπική αυτοδιοιίκηση (Αντιδήμαρχος Ανω Πωγωνίου 1999- 2000 και 2007 -2010)

Διετέλεσε Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κεφαλοβρύσου

 

Είναι υπεύθυνος αντιδήμαρχος για τα παρακάτω:

-Ύδρευσης (δικτύων, αντλιοστασίων, ποιότητας νερού, χλωριώσεων κ.λ.π.) – αποχέτευσης.

-Πολιτικής Προστασίας (επιβάλλει & συντονίζει τις υπηρεσίες για την επίβλεψη – ετοιμότητα ,αντιμετώπιση & αποκατάσταση τυχών καταστροφών από θεομηνίες στα όρια του Δήμου.

- Την τέλεση πολιτικών γάμων στην δημοτική ενότητα Άνω Πωγωνίου.

-Την εποπτεία της Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου σε συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

-Την υπογραφή εγγράφων, βεβαιώσεων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και τις πράξεις που σχετίζονται με τις ανατιθέμενες καθ’ ύλην αρμοδιότητες.

-Τη θεώρηση γνησίου υπογραφής, θεώρησης φωτοαντιγράφων, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας και πιστοποιητικών συντήρησης εργαζομένων στο εξωτερικό.

Κατηγορία Αντιδήμαρχοι
Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011 11:35

Κουκουλάρης Στέλιος

 

Αντιδήμαρχος

Γεννήθηκε το 1972 στην Πωγωνιανή όπου ζει και εργάζεται

Έγγαμος πατέρας δύο παιδιών

Σπούδασε Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και παρά τις αντιξοότητες συνέχισε να λειτουργεί την οικογενειακή επιχείρηση (παντοπωλείο) στην Πωγωνιανή

Εγκατέστησε μελισσοκομική μονάδα, φύτεψε αμπέλια, κτίζει οινοποιείο και παρακολουθεί σεμινάρια οινολογία και οινοποίησης

Από 26 χρονών υπηρετεί την τοπική αυτοδιοίκηση 3 φορές κοινοτικός σύμβουλος και από το 2008 πρόεδρος τις διευρυμένης κοινότητας Πωγωνιανής

Διετέλεσε Πρόεδρος στης Δ.Σ. του I Πωγωνιανής και γραμματέας του συλλόγου Πωγωνιαννής

 

Αρμοδιότητες

-Συντονισμού και επίβλεψης των εκτελούμενων  επενδύσεων, έργων, και προμηθειών (εκτός ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού).

-Των Καταστημάτων, των επιχειρήσεων του εμπορίου του ελέγχου υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου απαιτείται  και των αδειών άσκησης επαγγέλματος.

-Στάσιμου εμπορίου – περιπτέρων.

-Έλεγχο και εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών.

-Τελωνείων & θέματων διασυνοριακών σχέσεων.

-Της ενέργειας και των φυσικών  πόρων.

-Της διαφάνειας & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

-Πληροφοριακής διαφάνειας – Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

-Θεμάτων  πολεοδομίας – χωροταξίας, Τεχνικά έργα – Μελέτες

-Την υπογραφή εγγράφων, βεβαιώσεων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και τις πράξεις που σχετίζονται με τις ανατιθέμενες καθ’ ύλην αρμοδιότητες.

-Τη θεώρηση γνησίου υπογραφής, θεώρησης φωτοαντιγράφων, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας και πιστοποιητικών συντήρησης εργαζομένων στο εξωτερικό.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες των περιπτ. α΄ έως & στ΄ του άρθρου 59 του Ν.3852/10 στις Δημοτικές Ενότητες ΛΑΒΔΑΝΗΣ & ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ.

- την τέλεση πολιτικών γάμων στην δημοτική ενότητα Λάβδανης - Πωγωνιανής

- την Εποπτεία και έλεγχο για την διαφύλαξη των εντός των καταργημένων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων

Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των παραπάνω Δημοτικών Ενοτήτων και σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

-της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης , άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων

-της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων

-της εποπτείας του προσωπικού που θα ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

 

 

Κατηγορία Αντιδήμαρχοι
Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011 10:45

Ντάλλας Ιωάννης

 

Γεννήθηκε από γονείς αγρότες στη Χρυσόρραχη Ιωαννίνων και είναι πατέρας δυο παιδιών.

Απόφοιτος: Ιεροδιδαοκαλείου Βελλάς,  Πάντειου Πανεπιστημίου, Παιδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων 

Μετεκπαιδεύτηκε: · Μαράσλειο Διδασκαλείο (2έτη) · Ρ.Η LudwigsburgΓερμανίας (2έτη) 

Κατέχει τη Γερμανική Γλώσσα

Συμμετείχε σε πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα (Comenius, Arion) για ζητήματα παιδείας.

Δάσκαλος - προϊστάμενος του 3ου Γρ. Πρ. Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων

Διατέλεσε Μέλος Δ.Σ Δασκαλικών Συλλόγων, Μέλος Παμπειραϊκής Επιτροπής για ζητήματα ειρήνης και αφοπλισμού (ΕΕΔΥΕ)

Πρόεδρος Πολιτιστικών Συλλόγων Μέλος Δ.Σ Αδελφότητας Χρυσόρραχης

Μέλος Κ.Σ Ελληνικής Κοινότητας Wenauτης Γερμανίας

Αντιδήμαρχος (2006-2010) Δήμου Καλπακίου

Αντιδήμαρχος (2011-2014) Δήμου Πωγωνίου

 

Κατηγορία Συμβούλιο 2011-2014
Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011 10:35

Φωτίου Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος.

Γεννήθηκε στο Ριάχοβο και είναι πατέρας δύο παιδιών.

Είναι αγρότης και έχει διατελέσει:

-Κοινοτικός Σύμβουλος (1992-1996)

-Πρόεδρος Κοινότητας Ριαχόβου (1996-2000)

-Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου

-Δημοτικός Σύμβουλος  Δήμου Άνω Καλαμά (2006-2010)

-Αντιδήμαρχος Άνω Καλαμά (2008-2010)

-Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πωγωνίου (2010-2014)

-Μέλος Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πωγωνίου (2015-2014)

 

Αρμοδιότητες:

α. Καθ’ ύλην:

-Καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών, κοινόχρηστων κ.λ.π.)

-Ηλεκτροφωτισμού & θεμάτων  πρασίνου του Δήμου.

- Περιβάλλοντος

-Ίδρυσης - λειτουργίας λατομείων.

-Την υπογραφή εγγράφων, βεβαιώσεων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και τις πράξεις που σχετίζονται με τις ανατιθέμενες καθ’ ύλην αρμοδιότητες.

-Τη θεώρηση γνησίου υπογραφής, θεώρησης φωτοαντιγράφων, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας και πιστοποιητικών συντήρησης εργαζομένων στο εξωτερικό.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες των περιπτ. α΄ έως &  στ΄ του άρθρου 59 του Ν.3852/10 στη Δημοτική Ενότητα ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ.

-την τέλεση πολιτικών γάμων στην δημοτική ενότητα Άνω Καλαμά.,

-την Εποπτεία και έλεγχο για την διαφύλαξη της παραπάνω Δημοτικής Ενότητας υλικών και περιουσιακών στοιχείων

Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

-της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης , άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων

-της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων

-της εποπτείας του προσωπικού που θα ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

 

Κατηγορία Αντιδήμαρχοι
Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011 09:53

Βιρβίλης Σταύρος

 • Γεννήθηκε στο Μαυρονόρος το 1953, είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.
 • Απόφοιτος Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς και Ελληνικού Ωδειου. Μετεκπαιδεύτηκε οτο Μαράσλειο Διδασκαλείο (2 έτη).
 • Διετέλεσε πρόεδρος συλλόγου δασκάλων και νηπιαγωγών Αργυρούπολης Αλίμου και Ελληνικού.
 • Δημοτικός σύμβουλος Αργυρούπολης 1990 - 1998 (Πρόεδρος ΔΣ., Αντιδήμαρχος).
 • Δήμαρχος Άνω Καλαμά 1998 - 2006
 • Πρόεδρος Δ.Σ 2011-2014.
Κατηγορία Συμβούλιο 2011-2014
Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011 11:10

Ο Δήμαρχος

Δήμαρχος

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΨΑΛΗΣ, γεννήθηκε στο Καλ­πάκι το 1962. Φοίτησε στο Γυμνάσιο Δολιανών και στη συνέχεια στο Εκκλησιαστικό Λύ­κειο και την Παιδαγωγική Ακαδημία του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς. Διορίστηκε το 1987 και διαμένει μόνιμα στο Δ.Δ. Καλπακίου.

Είναι έγγαμος με την Πηνελόπη Παπανικολάου, νηπιαγωγό και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Γιώργο και την Χρύσα. Από τα νεανικά του χρόνια, συμμετείχε ε­νεργά στα κοινά της περιοχής. Το 1986 συμμετείχε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ από το 1991 έως 1994 διετέλεσε για πρώτη φορά κοινοτικός σύμβουλος στην κοινότητα Καλπακίου.

Από το 1993 έως 1998 διετέλεσε Αντιπρόε­δρος του Συμβουλίου Περιοχής της 4ης Ε­δαφικής Περιφέρειας. Το 1995 εκλέχτηκε Πρόεδρος της κοινότη­τας Καλπακίου ως το 1998.

Το 1998 εκλέχτηκε Δήμαρχος στο Δή­μο Καλπακίου που προήλθε από την συνένωση των κοινοτήτων Ά­νω Ραβενίων, Γεροπλατάνου, Δολιανών, Καλπακίου, Κάτω Ραβενίων, Μαυροβουνίου, Νεγράδων και Χρυσόρραχης οπου παρέμεινε συνέχεια εώς το 2010.

Διετέλεσε Δήμαρχος Δήμου Πωγωνίου που προήλθε απο την συνένωση των Καποδιστριακών Δήμων Ανω Πωγωνιου, Ανω Καλαμά, Δελβινακίου, Καλπακίου και των κοινοτήτων Λάβδανης και Πωγωνιαννής για το διάστημα 2011 - 2014.

Είναι εκλεγμένο μέ­λος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Ένωσης Δήμων & Κοι­νοτήτων Νομού Ιωαννίνων (ΤΕΔΚ), από το 1995 έως και σήμερα, όπου ασχολήθηκε σε βάθος με τα προβλήματα της Τοπικής Αυτο­διοίκησης και της λειτουργίας της.

Βρίσκεστε εδώ: Home Τα μέλη 2011-2014 Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Αιρετοί