Δήμος Πωγωνίου

Μήνυμα
 • Failed loading XML...
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015 10:55

Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2015

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

 
     

ΝΕΑ ΕΡΓΑ:

351.800,00 €

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ:

992.286,56 €

ΣΥΝΟΛΟ:

1.344.086,56 €

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 -ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

 

Α/Α

Τίτλος Έργου

Προϋπ/ σμός Έργου

1

Συντήρηση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Πωγωνιανής και ΔΕ Λάβδανης

7.200,00 €

2

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΠ

10.000,00 €

     
     
 

Γενικό Σύνολο

17.200,00 €

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 -ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ

Α/Α

Τίτλος Έργου

Προϋπολογισμός Έργου

1

Διαμόρφωση δημοτικών κτιρίων ΤΚ Ρεπετίστης

7.200,00 €

2

Ασφαλτόστρωση κοινοτικών δρόμων ΤΚ Παρακαλάμου

7.200,00 €

3

Διαμόρφωση - ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Παρακαλάμου

7.200,00 €

4

Τοιχειο αντιστήτιξης ΤΚ Ιερομνήμης

7.200,00 €

5

Ασφαλτοστρώσεις κοινοτικών δρόμων ΤΚ Σιταριας

7.200,00 €

6

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΣΙΤΑΡΙΑΣ

7.200,00 €

7

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ

7.200,00 €

8

Συντηρηση αγροτικών δρόμων ΔΕ Άνω Καλαμά

7.200,00 €

9

Συντηρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Άνω Καλαμά

7.200,00 €

10

Συντήρηση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Άνω Καλαμά

7.200,00 €

11

Συντήρηση δημοτικών κτιρίων ΔΕ Άνω Καλαμά

7.200,00 €

12

Διαμόρφωση συντήρηση κοινοτικών δρόμων ΔΕ Άνω Καλαμά

7.200,00 €

 

Σύνολο

86.400,00 €

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 -ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Α/Α

Τίτλος έργου

Προϋπολογισμός έργου

1

Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Κεφαλοβρύσου

7.200,00 €

2

Διαμορφώσεις τσιμεντοστρώσεις ΤΚ Βασιλικού

7.200,00 €

3

Συντήρηση Δημοτικού σχολείου οικισμού Πωγωνίσκου ΤΚ Βασιλικού

7.200,00 €

5

Συντήρηση αγροτίκων δρόμων ΔΕ Άνω Πωγωνίου

6.000,00 €

6

Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Άνω Πωγωνίου

6.000,00 €

7

Συντήρηση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Άνω Πωγωνίου

7.200,00 €

8

Διαμορφώσεις συντηρήσεις κοινοχρήστων δρόμων ΔΕ Άνω Πωγωνίου

7.200,00 €

9

Συντήρηση δημοτικών κτιρίων ΔΕ Άνω Πωγωνίου

7.200,00 €

 

Σύνολο

55.200,00 €

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

Α/Α

Τίτλος έργου

Προϋπολογισμός έργου

1

Συντήρηση αφοδευτηρίων ΤΚ Αγίας Μαρίνας

7.200,00 €

2

Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων - δρόμων ΤΚ Αργυροχωρίου

7.200,00 €

3

Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Βήσσανης

7.200,00 €

4

Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Δελβινακίου

7.200,00 €

5

Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Λίμνης

7.200,00 €

6

Υδρευση ΤΚ Χαραυγής

7.200,00 €

7

ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΚ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ (ΘΕΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΓΚΑΜΠΡΑΝΗ)

7.200,00 €

8

ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΚ ΟΡΕΙΝΟΥ - ΞΗΡΟΒΑΛΤΟΥ

7.200,00 €

9

Συντήρηση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Δελβινακίου

7.200,00 €

10

Συντήρηση δημοτικών κτιρίων ΔΕ Δελβινακίου

7.200,00 €

11

Διαμόρφωση συντήρηση κοινοτικών δρόμων ΔΕ Δελβινακίου

7.200,00 €

12

Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

7.200,00 €

13

Συντήρηση αγροτικών δρόμων ΔΕ Δελβινακίου

6.000,00 €

 

Σύνολο

92.400,00 €

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 -ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

Α/Α

Τίτλος Έργου

Προϋπολογισμός Έργου

1

Κατασκεύη φρεατίων (ΒΕΛΛΑ)

7.000,00 €

2

Αποχετευτικό Δίκτυο ΤΚ Καλπακίου (θέση Σπανού)

7.200,00 €

3

Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Άνω Ραβενιων

7.200,00 €

4

Αποπεράτωση Αίθουσας Δημοτικού συμβουλίου ΤΚ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

7.200,00 €

5

Συντήρηση αγροτικών δρόμων ΔΕ Καλπακίου

7.200,00 €

6

Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Καλπακίου

7.200,00 €

7

Διαμορφώσεις συντηρήσεις κοινοτικών δρόμων ΔΕ Καλπακίου

7.200,00 €

8

Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

7.200,00 €

9

Συντήρηση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Καλπακίου

7.200,00 €

 

Σύνολο

64.600,00 €

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 -ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ

Α/Α

Τίτλος Έργου

Προϋπολογισμός Έργου

1

Διαμορφώσεις κοινοτικών δρόμων ΤΚ Δρυμάδων

7.200,00 €

2

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ

7.200,00 €

3

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ

7.200,00 €

 

Σύνολο

21.600,00 €

     

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 -ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΒΔΑΝΗΣ

Α/Α

Τίτλος Έργου

Προϋπολογισμός Έργου

1

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΛΑΒΔΑΝΗΣ

7.200,00 €

2

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΛΑΒΔΑΝΗΣ

7.200,00 €

 

Σύνολο

14.400,00 €

Α/Α

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΟ 2015

ΠΟΣΟ

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΚ ΔΡΥΜΑΔΩΝ

7.200,00 €

10-7331.002

2

Κέντρο κοινωνικής μέριμνας Δ.Δ. Νεγράδων (Θησέας) (Σ)

23.910,93 €

15-7311.001

3

Κέντρο κοινωνικής μέριμνας Δ.Δ. Δολιανών (Θησέας) (Σ)

3.092,12 €

15-7311.002

4

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΤΚ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ (2013-Σ)

1.354,06 €

15-7326.001

5

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ(2013-Σ)

19.443,82 €

15-7326.002

6

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΤΚ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ (2013-Σ)

38.637,67 €

15-7326.003

7

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΔΟΛΟΥ(2013-Σ)

192,81 €

15-7331.002

8

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ(2013-Σ)

2.490,69 €

25-7312.002

9

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

5.872,00 €

25-7312.007

10

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΩ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

1.490,80 €

25-7312.012

11

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΨΗΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΒΔΑΝΗΣ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

3.838,30 €

25-7312.017

12

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

2.028,13 €

30-7311.001

13

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΤΔ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

485,02 €

30-7311.003

14

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

3.160,97 €

30-7311.004

15

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΗΣΣΑΝΗΣ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

915,07 €

30-7311.006

16

ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΟΥΚΛΙΩΝ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

1.014,84 €

30-7311.007

17

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΛΑΒΔΑΝΗΣ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

500,00 €

30-7312.001

18

Διαμόρφωση-ανάπλαση κεντρικής πλατείας Δ.Δ. Δολιανών (ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

1.565,29 €

30-7322.003

19

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΚΟΡΗΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

12.278,27 €

30-7322.006

20

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΛΑΒΔΑΝΗΣ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

41.178,00 €

30-7322.007

21

Οδοποϊία Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου (Β΄Φάση)(Θησέας) (ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

1.235,85 €

30-7323.001

22

Ασφαλτοστρώσεις κοινοτικών δρόμων Δ.Δ. Δολιανών (ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

300,07 €

30-7323.003

23

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

15.961,91 €

30-7323.008

24

ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ ΔΔ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

27.294,95 €

30-7323.010

25

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ ΔΔ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

5.324,57 €

30-7323.016

26

ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΚ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ(2013-Σ)

7.200,00 €

30-7323.039

27

ΕΠΙΧΩΣΗ ΠΑΡΟΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Ο. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ, ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΚ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ(2013-Σ)

7.200,00 €

30-7323.065

28

Ανάπλαση-Ανάδειξη ιστορικού μνημείου Μαχητή (ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

13.982,02 €

30-7326.001

29

Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ. Κάτω Ραβενίων (Θησέας) (ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

3.286,05 €

30-7326.003

30

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΧΑΝΙ ΣΙΤΑΡΙΑΣ (Β΄ ΦΑΣΗ)(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

5.953,45 €

30-7326.007

31

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΤΔ ΡΙΑΧΟΒΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

6.925,00 €

30-7326.009

32

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

1.000,82 €

30-7326.013

33

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΔ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

197,06 €

30-7331.005

34

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ Τ.Κ. ΔΡΥΜΑΔΩΝ(2013-Σ)

5.000,00 €

30-7331.009

35

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

44.328,25 €

30-7332.002

36

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΤΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ (ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ-ΡΕΠΕΤΙΣΤΗΣ-ΣΙΤΑΡΙΑΣ-ΚΟΥΚΛΙΩΝ)

6.925,00 €

30-7333.012

37

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΣΤΑΥΛΟ ΧΡ.ΤΣΙΤΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

6.925,00 €

30-7333.016

38

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ ΤΔ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

4.578,10 €

30-7333.018

39

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

2.030,86 €

30-7333.019

40

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΡΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ(2012-Σ)

7.984,00 €

30-7333.031

41

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

6.925,00 €

30-7336.001

42

Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων ΤΚ Παρακαλάμου

5.000,00 €

30-7331.025

43

Διαμόρφωση κοινοτικών κτιρίων ΤΚ Άνω Ραβενίων

7.200,00 €

30-7331.019

44

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ

7.200,00 €

30-7333.006

45

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΔ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ

273.505,37 €

25-7312.005

46

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΚ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

5.419,98 €

30-7311.014

47

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΛΑΒΔΑΝΗΣ

3.977,00 €

30-7333.007

48

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ Γ. & Ν. ΚΟΛΕΦΑ

312.800,00 €

15-7311.011

49

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΑΕΠ 30 ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ Κ.Α. 2013ΕΠΟ3000011: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ)

7.200,00 €

30-7333.002

50

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

12.600,00 €

15-7311.004

51

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΚ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ

1.777,46 €

30-7331.023

52

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΡΗΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ . ΛΑΒΔΑΝΗΣ

4.400,00 €

30-7323.023

       
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

992.286,56 €

 
       
Κατηγορία Εργα
Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου 2014 09:58

Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2014

Δείτε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου 2014 στο συννημένο αρχείο.

Αριθμός Απόφασης 227/2013 Δ.Σ.

 

Κατηγορία Εργα

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή του έργου: «Τοίχος αντιστήριξης 14η επαρχιακής οδού Τ.Κ. Αρετής» του Δήμου Πωγωνίου.
Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι εξής αναγκαίες εργασίες:
•    Εκσκαφές θεμελίων για την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης. Η εκσκαφή θα πρέπει να γίνει τμηματικά και σε τμήματα όχι μεγαλύτερα των 20μ
•    Κατασκευή οπλισμένου τοίχου μήκους 116.70μ και ύψους από 2,00 έως 4,00μ ως συνημμένα σχέδια..
•    Επανεπίχωση με υλικό Ε3,Ε4 (μεταβατικό επίχωμα)
•    Σημειώνετε ότι η εκσκαφή καθώς και η σκυροδέτηση θα πρέπει να γίνει τμηματικά και σε τμήματα όχι μεγαλύτερα των 20μ διότι το ύψος των εκσκαφών είναι αρκετά μεγάλο και δύσκολα τα πρανή των εκσκαφών θα διατηρηθούν σταθερά (υπάρχει κίνδυνος διέλευσης πεζών από πιθανή κατολίσθηση). Ακόμη οι χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να γίνουν με αίθριες καιρικές συνθήκες  και όχι αν δεν παρέλθουν αρκετές μέρες μετά από βροχοπτώσεις ώστε τα πρανή να προλάβουν να αποστραγγίσουν.

Η πίστωση είναι 121.000,00 Ευρώ και αφορά έργο που χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ, από τα οποία θα διατεθούν για εργασίες 98.373,98 Ευρώ και για Φ.Π.Α 22.626,02 Ευρώ.

Κατηγορία Εργα

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής εργασίες ανά Τοπική Κοινότητα:
Τ.Κ. Δελβινακίου
•    Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους περίπου 135μ και πλάτους 3,50μ στη θέση οικ. Μαρία Βίλλη έως κτηνιατρείο.
•    Ασφαλτόστρωση τμήματος δρόμου μήκους περίπου 15μ και πλάτους 4,00μ στη θέση οικ. Σωτηρίας Τώνη.

Τ.Κ. Παρακαλάμου
•    Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους περίπου 50μ και πλάτους 4,00μ στη θέση οικ. Ντότη.
•    Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους περίπου 120μ και πλάτους 4,00μ στη θέση οικ. Φιλιά.

Τ.Κ. Κουκλιών
•    Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους περίπου 110μ και πλάτους 4,50μ στη θέση οικ. Παναγιώτα Κατσούπα.
•    Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους περίπου 120μ και πλάτους 4,50μ στη θέση οικ. Ν. Χαρίση.
•    Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους περίπου 100μ και πλάτους 4,50μ στη θέση «Χαλίκια».
•    Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους περίπου 30μ και πλάτους 4,50μ στη θέση οικ. Ν. Ζυγούνη.

Τ.Κ. Σιταριάς
•    Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους περίπου 200μ και πλάτους 3,50μ στη θέση από καφενείο έως βρύση χωριού.

Τ.Κ. Αρετής
•    Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους περίπου 250μ και πλάτους 4,00μ στη θέση Γέφυρα Μαζαρακίου έως είσοδο χωριού.

Τ.Κ. Καλπακίου
•    Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους περίπου 200μ και μέσου πλάτους 5,00μ στη θέση από κεντρικό δημαρχείο έως παιδικό σταθμό.

Τ.Κ. Πωγωνιανής
•    Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους περίπου 150μ και πλάτους 4,00μ στο κέντρο του οικισμού.

Η πίστωση είναι 120.000,00 Ευρώ και αφορά έργο που χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ, από τα οποία θα διατεθούν για εργασίες 97.560,98 Ευρώ και για Φ.Π.Α 22.439,02 Ευρώ.

Κατηγορία Εργα

Διακύρηξη για την δημοπρασία του έργου Eκθετήριο Εργαστήρι Ψηφιδωτών Γ και Ν Κολέφα

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί 18 / 03 / 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία του κεντρικού Δημαρχείου του Δήμου Πωγωνίου

Εργασίες

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν αφορούν το ισόγειο, τον α’ και β’ όροφο του κτιρίου. Στον β’ όροφο του κτιρίου είχαν κατασκευαστεί μεταχρονολογημένα πρόχειρα χωρίσματα από σανίδια τα οποία θα καθαιρεθούν για να επανέλθει ο όροφος στην αρχική του μορφή. Θα πραγματοποιηθεί αποξήλωση των ξύλινων και σιδηρών θυρών και παραθύρων τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του κτιρίου, καθώς έχουν υποστεί σημαντικές φθορές από την υγρασία και το πέρασμα του χρόνου. Θα καθαιρεθούν όλες οι ξύλινες επιφάνειες όπως πατώματα, ταβάνια, καθώς και ο σκελετός τους, καθώς είναι κατεστραμμένα. Θα πραγματοποιηθεί επιπλέον αποξήλωση του φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου) γιατί έχουν στρεβλώσει και έχουν καταστραφεί. Επίσης θα γίνει καθαίρεση της επικάλυψης της στέγης από λαμαρίνα. Θα καθαιρεθούν τα επιχρίσματα και θα γίνει εφαρμογή υδραμμοβολής για καθαρισμό διαφόρων επιφανειών (τοιχοποιίες, σίδερα, πέτρες, μάρμαρα, γυαλί, μεταλλικές επιφάνειες) από ρύπους, κονιάματα, παλαιά χρώματα, σκουριά κ.λ.π. και ιδιαίτερη αποκάλυψη ρηγματώσεως, ενώσεων, κογχών σε δύσβατες περιοχές σε οποιοδήποτε ύψος με μηχάνημα βενζινοκίνητο ή ηλεκτροκίνητο υδροβολής ή υδραμμοβολής υπό πίεση μέχρι 150 ή 220 Atm μετά προσοχής, ώστε να μην προκληθεί βλάβη σε επιμέρους τμήματα τα οποία ενδεχομένως παρουσιάζουν μεγάλη φθορά μέχρι πλήρους καθαρισμού, κατά την υπόδειξη του επιβλέποντα. Για την υδραμμοβολή χρησιμοποιείται άμμος ποταμού καθαρή, η οποία κοσκινίζεται σε λεπτό κόσκινο.
Εν συνεχεία θα τοποθετηθούν σιδηρά και σωληνωτά ικριώματα συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σε όλες τις όψεις και σε όλο το ύψος του κτιρίου. Θα γίνουν αρμολόγημα των όψεων το υλικό τον οποίων θα είναι υδρασβεστος, λευκό τσιμέντο, άμμος και χώμα η σύνθεση των οποίων θα καθοριστεί από την ΣΤ Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων. Θα γίνουν επιχρίσματα εσωτερικά. Τα επιχρίσματα θα είναι τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις διαστρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή). Θα τοποθετηθούν μεσοπατώματα και πατώματα δρύινα σε σκελετό από καδρόνια, καθώς και όλα τα εξωτερικά κουφώματα θα τοποθετηθούν ξύλινα τρικολητά σύμφωνα και με τη γνώμη της ΣΤ Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων. Τα ταβάνια θα είναι παραδοσιακού τύπου, με φαρδιά σανίδα άνω των 18 εκατοστών πλάτους και πηχάκι. Στην περιμετρική τοιχοποιία του κτιρίου στον β΄ όροφο αλλά και στους εσωτερικούς τοίχους στον α’ όροφο θα κατασκευαστεί μη εμφανές σενάζ. Το σενάζ θα κατασκευαστεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό S500s (μέχρι4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10). Στο σενάζ του β’ ορόφου θα πακτωθούν ξύλινοι δοκοί όπου εκεί και θα στηριχθεί η νέα στέγη. Θα τοποθετηθεί κρηπίδα απλής ορθογωνικής όψεως από πλακοειδείς και ισόπαχους λίθους, πάχους 5-7 εκ διαστάσεων πλευράς 40 έως 70 εκ τουλάχιστον, τοποθετούμενη μετά τσιμεντοκονιάματος στη στέψη λιθοδομής κτιρίου, με κλίση προς τα έξω και προεξέχουσα αυτής. Για τη στέγη θα κατασκευαστούν ζευκτά ανά 0,80μ θα πραγματοποιηθεί σανίδωμα αυτής, τοποθέτηση ελαστομερής υδρατμοπερατής μεμβράνης και επικάλυψη από κόκκινο κεραμίδι. Για μήκος 5,25μ στην μπροστινή όψη του κτιρίου στον β’ όροφο η τοιχοποιία θα επιχρισθεί όπως ήταν στην αρχική της μορφή. Τα ξύλινα υπέρθυρα θα αντικατασταθούν από νέα ξύλινα υπέρθυρα από ξύλο καστανιάς και τα πέτρινα υπέρθυρα θα αντικατασταθούν από νέα πέτρινα από κοτρώνι της περιοχής όπως είναι τα υπάρχουσα. Θα κατασκευαστεί κεντρική θέρμανση, ενώ θα γίνουν οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες σύμφωνα με τις μελέτες, καθώς και οι απαραίτητες εργασίες για την πυρασφάλεια του κτιρίου. Η θέρμανση θα γίνει με σύστημα κεντρικής θέρμανσης και σύμφωνα με την μελέτη κεντρικής θέρμανσης. Τέλος θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες για τη σωστή χρήση του κτιρίου.
Στο ισόγειο θα κατασκευαστούν αποχωρητήρια. Συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν δύο αποχωρητήρια (ανδρών – γυναικών) καθώς και ένα αποχωρητήριο για ΑΜΕΑ. Για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στο ισόγειο και στον α’ όροφο του κτιρίου δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη κατασκευή καθώς η πρόσβαση τους είναι στην ίδια στάθμη με τον δρόμο, ενώ για την πρόσβαση στον β’ όροφο θα γίνεται με συστήματα ανύψωσης καθίσματος (ασανσέρ καθίσματος).

Κατηγορία Διακυρήξεις

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο προήλθε από  την ενοποίηση των μελετών : α. «Συμπληρωματικές έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Άνω Καλαμά για τα Τ.Δ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, και Καταρράκτη» με αριθμό μελέτης 321/2010 και
β. «Κατασκευή αντλιοστασίου στο Τ.Δ. Δελβινακίου» με αριθμό μελέτης 546/2009. Ο ενοποιημένος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 624.000,00 € (με ΦΠΑ 23%) και περιλαμβάνει κυρίως Υδραυλικές και Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.
Συγκεκριμένα οι εργασίες ανα υποέργο είναι οι εξής:

Υποέργο
Κατασκευή αντλιοστασίου στο Τ.Δ. Δελβινακίου

Η έκθεση αυτή αφορά τις Υδραυλικές και Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για την αξιοποίηση της γεώτρησης του Δήμου Δελβινακίου.

Θα γίνει προμήθεια εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος
Παροχής 15m3/h , Μανομετρικού Η=370 ΜΤΣ σε γεώτρηση 8"και σε βάθος 230- 240 μέτρα. ΗλεκτρικούΠίνακα-σωλήνωσης υδραυλικής, οικίσκου με τον απαραίτητο φωτισμό τις γειώσεις και την αντικεραυνική προστασία.
Η κατάθλιψη θα γίνεται στη ρυθμιστική δεξαμενή 40 m3 όγκου, κοντά στο γήπεδο μέσω αγωγού ΡΕ Φ90" μήκους περίπου 1000μέτρων ο οποίος θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς.
Η λειτουργία της γεώτρησης θα είναι αυτόματη ανάλογα με τις απαιτήσεις
άρδευσης του γηπέδου ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης απαιτείται.
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν φαίνονται στον συνημμένο προϋπολογισμό του έργου.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό 115.000,00 € (με ΦΠΑ 23%).

Υποέργο
Συμπληρωματικά Έργα Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τις Τ.Κ. Κουκλιών Μαζαρακίου Ριαχόβου, Καταρράκτη

Για την ορθή λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος των Τ.Δ. προτείνονται τα παρακάτω:.
Άνω Παρακάλαμος
Κατασκευή νέας υδρομάστευσης των πηγών (θέση Γκορτζιές).
Κατασκευή νέας δεξαμενής χωρητικότητας 60μ³ δίπλα από την υφιστάμενη (εντός οικισμού)
Παηδονιά
Κατασκευή νέας υδρομάστευσης  της πηγής (θέση Ιτιά)
Κατασκευή νέας δεξαμενής χωρητικότητας 60μ³ δίπλα από την υφιστάμενη (εντός οικισμού)
Κουκλιοί
Αντικατάσταση του αγωγού αμιάντου στο τμήμα από πηγές Βαενιτιου έως θέση Διαχωρισμού από νέο αγωγό ΡΕ Φ160 3ης γενιάς
Αντικατάσταση του  αγωγού PVC  στο τμήμα Διαχωρισμού-Δεξαμενής Κουκλιών από νέο αγωγό από νέο αγωγό ΡΕ Φ160 3ης γενιάς
Κατασκευή νέου αγωγού (ByPass) ΡΕ Φ90 στο τμήμα από Γεώτρηση Κουκλιών-Διαχωρισμού Βαενητίου με σκοπό την ενίσχυση του δικτύου.
Βελτίωση της υδρομάστευσης των πηγών  Βαενιτίου με κατασκευή επιπρόσθετης νέας υδρομάστευσης.
Ριαχοβο
Κατασκευή νέου αγωγού ΡΕ 3ης Φ125 και Φ90 γενιάς από το φρεάτιο διαχωρισμού προς τη δεξαμενή του Ριαχόβου για αντικατάσταση των παλαιών σωλήνων από PVC ίδιας διαμέτρου.
Μαζαράκι
Κατάργηση του υπάρχοντος αγωγού που συνδέει τις δεξαμενές Ριαχόβου και Μαζαρακίου και κατασκευή νέου ίδιας διαμέτρου κατά μήκους του αντίστοιχου επαρχιακού οδικού δικτύου
Καταρράκτης
Η κοινότητα θα υδροδοτηθεί από το Βαενήτη
Κατασκευή νέου τμήματος αγωγού ΡΕ Φ125 3ης γενιάς από τη διασταύρωση με Μαζαράκι  έως τη δεξαμενή και τον υδατόπυργο ίδιας διαμέτρου με το υπό σύνδεση δίκτυο.

Κατηγορία Εργα

Αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την συντήρηση της στέγης του και της τοιχοποιίας του προαύλιου χώρου.

Το κτίριο έχει κατασκευαστεί το έτος 1951 όπως φαίνεται και στην μαρμάρινη πλάκα δεξιά της κεντρικής εισόδου του κτιρίου. Πρόκειται για διώροφο κτίριο του οποίου ο φέρων οργανισμός είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα και η τοιχοποιία από λιθοδομή. Η στέγη του κτιρίου αποτελείται από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος με σενάζ οπλισμένου σκυροδέματος 35 εκατοστών (cm) περιμετρικά, και με επικάλυψη από σχιστόπλακες. Το κτίριο λειτούργησε ως Δημοτικό Σχολείο για τις ανάγκες της Τ.Κ. Δολού, σήμερα όμως είναι χωρίς χρήση.
Με τη μελέτη που εκπονείται προβλέπονται εργασίες επισκευής της στέγης του κτιρίου και μέρους του τοιχίου του προαύλιου χώρου.
Συγκεκριμένα, το κτίριο παρουσιάζει έντονα προβλήματα υγρασίας στην κεκλιμένη στέγη από οπλισμένο σκυρόδεμα, και κάποιες πρώτες μικρές ρωγμές που έχουν προκληθεί από το νερό που εισχωρεί από τις ραγισμένες σχιστόπλακες και την γενικότερη κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η στέγη.
Το κτίριο, δεν διαθέτει υδρορροές με αποτέλεσμα το νερό της βροχής να δημιουργεί αντίστοιχα προβλήματα υγρασίας στους τοίχους του κτιρίου και να διαβρώνει τα ξύλινα κουφώματα του ορόφου.
Επιπλέον σημαντικά προβλήματα παρουσιάζει ο τοίχος μήκους 14 μέτρων στο προαύλιο του σχολείου ο οποίος συνορεύει με τον κοινοτικό δρόμο που οδηγεί στην πλατεία πλησίον της εκκλησίας του χωριού. Ο τοίχος, οποίος είναι παλαιός και κατασκευασμένος από ξερολιθιά, λόγω της κυκλοφορίας οχημάτων (αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών) στο κοινοτικό δρόμο υφίσταται σημαντικές φορτίσεις και για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η καθαίρεσή του, και η ανακατασκευή του από αργολιθοδομή με άσβεστο-τσιμεντοκονίαμα.

Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν είναι οι ακόλουθες:
Καθαίρεση της επιστέγασης από τις υπάρχουσες σχιστόπλακες, και αφαίρεση μέσω αερισμού της υγρασίας της κεκλιμένης πλάκας σκυροδέματος.
Επάλειψη της κεκλιμένης πλάκας σκυροδέματος με ειδικό ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα για την αποφυγή της υγρασίας.
Τεγίδωση επί της κεκλιμένης πλάκας κάθετα στον κορφιά της στέγης με τεγίδες διαστάσεων 3,50 εκατοστών ύψους και 7,00 εκατοστών πλάτους ανά 50 εκατοστά.
Τοποθέτηση ελαστομερούς μεμβράνης βάρους 4,00 kgr ανά m2 τοποθετημένη σε όλη την έκταση της κεκλιμένης επιφάνειας και με επικάλυψη 30 εκατοστών
Σάνιδωμα επί των τεγίδων με τάβλες (πέταυρο) πάχους τουλάχιστον 2,50 εκατοστών.
Επιστέγαση με σχιστόπλακες ελάχιστου πάχους 2,00 εκατοστών προκειμένου να επανέλθει το κτίριο στην αρχική του μορφή.
Τοποθέτηση εξαερισμού  κεραμιδιού – χτενιών για γείσα κεραμοσκεπούς στέγης για τον εξαερισμό της στέγης και την αποφυγή δημιουργίας φωλιάς πουλιών στο κενό μεταξύ της κεκλιμένης πλάκας σκυροδέματος και των κεραμιδιών.
Τοποθέτηση οριζόντιων και κατακόρυφων υδρορροών για την σωστή απορροή των νερών της βροχής.
Καθαίρεση του τοίχου από ξερολιθιά μήκους 14 μέτρων στο προαύλιο του σχολείου
Κατασκευή τοίχου από αργολιθοδομή με άσβεστο-τσιμεντοκονίαμα των 400kg τσιμέντου.
Τοποθέτηση στηθαίων από χονδρόπλακες ελάχιστου πάχους 5 εκατοστών κατά μήκος του τοιχίου των 14ων μέτρων. 
   
Το έργο, έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2013. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των : 26.000,00 Ευρώ (για εργασίες : 21.138,21 Ευρώ και για ΦΠΑ : 4.861,79 Ευρώ) και θα καλυφθεί από τη Σ.Α.Τ.Α. του Δήμου Πωγωνίου.

Κατηγορία Εργα

Το κτίριο έχει κατασκευαστεί το έτος 1991 σύμφωνα με την υπ. αριθμ 286/1988 εκδοθείσα οικοδομική άδεια από το τμήμα πολεοδομίας και πολεοδομικών εφαρμογών της πρώην Νομαρχίας Ιωαννίνων με δαπάνες του ιδρύματος Βασιλείου Γ. Μελά. Πρόκειται για εν μέρει διώροφο κτίριο με υπόγειο του οποίου ο φέρων οργανισμός είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα και η στέγη του είναι κατασκευασμένη επί πλακός με κεραμίδια. Η στέγη του κτιρίου είναι τετράριχτη τόσο στο διώροφο τμήμα όσο και στο ισόγειο τμήμα του. Το κτίριο λειτουργεί ως σήμερα ως Νηπιαγωγείο Δελβινακίου εξυπηρετώντας τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής της Δ.Ε. Δελβινακίου.

Με τη μελέτη που εκπονείται προβλέπονται εργασίες επισκευής μόνο του ανατολικού ισόγειου τμήματος της στέγης του κτιρίου όπως φαίνεται και στο σχέδιο που επισυνάπτεται στην μελέτη. Συγκεκριμένα, το κτίριο παρουσιάζει έντονα προβλήματα υγρασίας στην πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα που βρίσκεται κάτω από το συγκεκριμένο τμήμα της στέγης, αποκόλληση του επιχρίσματος της οροφής και κάποιες πρώτες μικρές ρωγμές που έχουν προκληθεί από το νερό που εισχωρεί από τα καταστραμμένα κεραμίδια και την μη ύπαρξη υδατοστεγανής μεμβράνης. Όσον αφορά τον ξύλινο σκελετό της στέγης (ζευκτά) του συγκεκριμένου τμήματος, αυτός δεν έχει υποστεί φθορές και δεν χρήζει αντικατάστασης όπως επίσης και οι υδρορροές.
Αναλυτικά οι παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν είναι οι ακόλουθες:

 • Καθαίρεση της επιστέγασης μόνο του ανατολικού τμήματος της στέγης του κτιρίου, όπως φαίνεται και στο σχέδιο που επισυνάπτεται στην μελέτη, από τα κεραμίδια, και αφαίρεση μέσω αερισμού της υγρασίας της πλάκας σκυροδέματος.
 • Αφαίρεση των υδρορροών του εν λόγω τμήματος προσεκτικά προκειμένου να επανατοποθετηθούν.
 • Κατασκευή νέου σανιδώματος με τάβλες πάχους 2,5cm.
 • Τοποθέτηση ελαστομερούς ασφαλτικής μεμβράνης βάρους 0,5 kg/m2 υδρατμοπερατής, ειδικής για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου τοποθετημένη σε όλη την έκταση της κεκλιμένης επιφάνειας και με επικάλυψη των λωρίδων της στρώσης κατά 20 cm καθώς και προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με το υλικό.
 • Κατασκευή νέας τεγίδωσης επί του υφιστάμενου σκελετού με τεγίδες διαστάσεων 8,00 εκατοστών ύψους και 8,00 εκατοστών πλάτους ανά 50 εκατοστά .
 • Επιστέγαση με κεραμίδια κόκκινα εκ σκυροδέματος προκειμένου να επανέλθει το κτίριο στην αρχική του μορφή.
 • Επανατοποθέτηση των οριζόντιων και κατακόρυφων υδρορροών για την σωστή απορροή των νερών της βροχής.

Το έργο, έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2013. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 26.000,00 € (για εργασίες : 21.138,21 Ευρώ και για ΦΠΑ : 4.861,79 Ευρώ) και θα καλυφθεί ένα μέρος από επιχορήγηση από το ίδρυμα Βασιλείου Γ. Μελά (20.000,00€) και ένα μέρος από τη Σ.Α.Τ.Α. 2013( 6.000,00€) του Δήμου Πωγωνίου.

Κατηγορία Εργα
Τετάρτη, 02 Οκτωβρίου 2013 06:21

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΤΙΣΜΑΤΑ

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Κτίσματα» του Δήμου Πωγωνίου.

οι εργασίες ενδεικτικά είναι οι εξής:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ) ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

 • Υποδομή
 • Τεχνητός χλοοτάπητας
 • Πλήρωση πέλους με αδρανή
 • Γραμμογράφηση.

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ

 • Φωτοτεχνικά
 • Ιστοί και θεμελιώσεις
 • PILLAR ιστών
 • Προβολείς – Λαμπήρες

 

Κατηγορία Εργα

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Δελβινακίου» του Δήμου Πωγωνίου, το οποίο θα κατασκευαστεί εντός του αύλειου χώρου του Δημοτικού σχολείου του Δελβινακίου.

οι εργασίες ενδεικτικά είναι οι εξής:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ) ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

 • Υποδομή
 • Τεχνητός χλοοτάπητας
 • Πλήρωση πέλους με αδρανή
 • Γραμμογράφηση.

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ

 • Φωτοτεχνικά
 • Ιστοί και θεμελιώσεις
 • PILLAR ιστών
 • Προβολείς – Λαμπήρες

 

Κατηγορία Εργα
Βρίσκεστε εδώ: Home Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Εργα