Δήμος Πωγωνίου

Μήνυμα
  • Failed loading XML...
Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση των δεδομένων ροής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΠΩΓΩΝΙΟΥ                                                          Καλπάκι,     22    Οκτωβρίου 2015
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                 Αρ. πρωτ. οικ.:  9365
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
        Ο Δήμαρχος Πωγωνίου διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ.Απόφ.11389/93), του Π.Δ.60/2007
και του Ν.4281/2014, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης)
στο σύνολο των ειδών και εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών του άρ. 5
της διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ – ΟΠΙΤΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ “LAROUTE”»
αξίας 18.500,00  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%).
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Δευτέρα,  09-11-2015 και από ώρα 09:00π.μ. (έναρξη υποβολής
προσφορών) μέχρι ώρα 10:00π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο κεντρικό Δημαρχιακό Κατάστημα
του Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ),
ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την 16 / 11 /2015
και από ώρα 09:00π.μ. (έναρξη υποβολής προσφορών) μέχρι ώρα 10:00π.μ. (λήξη υποβολής
προσφορών)  στον ίδιο χώρο.
Η  εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό  είναι το 2% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνη χωρίς το Φ.Π.Α. και  ποσού 300,81 €.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για παραλαβή των τευχών δημοπράτησης οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα
γραφεία του Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι, υπεύθυνη Ευμορφία Σίδερη και στο
τηλέφωνο 2653360120, Γραφείο Προμηθειών, Υλικού Εξοπλισμού και Υπηρεσιών, καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου www.pogoni.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Επισυνάπτονται : αναλυτική διακήρυξη και  μελέτη

Κατηγορία Uncategorized

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΠΩΓΩΝΙΟΥ                                                          Καλπάκι,       22  Οκτωβρίου 2015
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        Αρ. πρωτ. οικ.: 9364
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
        Ο Δήμαρχος Πωγωνίου διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ.Απόφ.11389/93), του Π.Δ.60/2007
και του Ν.4281/2014, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) στο σύνολο των ειδών και εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών του άρ. 5 της διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ “LAROUTE”» αξίας 20.000,00  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%).
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Δευτέρα,  09-11-2015 και από ώρα 10:00π.μ. (έναρξη υποβολής προσφορών) μέχρι ώρα 11:00π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο κεντρικό Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), οδιαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την 16 / 11 /2015 και από ώρα 10:00π.μ. (έναρξη υποβολής προσφορών) μέχρι ώρα 11:00π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών)  στον ίδιο χώρο.
Η  εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό  είναι το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνη χωρίς το Φ.Π.Α. και  ποσού 325,20 €.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για παραλαβή των τευχών δημοπράτησηςοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφείατου Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι, υπεύθυνη Ευμορφία Σίδερη και στο τηλέφωνο 2653360120,
Γραφείο Προμηθειών, Υλικού Εξοπλισμού και Υπηρεσιών, καθώς και στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.pogoni.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Επισυνάπτονται η αναλυτική Διακήρυξη για την προμήθεια και η μελέτη.

Κατηγορία Uncategorized

Οι δημοπρασίες θα διεξαχθούν την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015, στο Δημαρχείο Πωγωνίου (Καλπάκι) τις κάτωθι ώρες:

  1. Στις 9 π.μ. για το ακίνητο Τ.Κ. Βήσσανης
  2. Στις 9:30 π.μ. για το ακίνητο Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας
  3. Στις 10 π.μ. για το ακίνητο Τ.Κ. Χαραυγής
  4. Στις 10:30 π.μ. για το ακίνητο Τ.Κ. Κερασόβου
Κατηγορία Διακυρήξεις

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015, στις 11:30 π.μ. στο Δημαρχείο Πωγωνίου (Καλπάκι).

Κατηγορία Διακυρήξεις

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015, στις 10 π.μ. στο Δημαρχείο Πωγωνίου (Καλπάκι).

Κατηγορία Διακυρήξεις

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015, στις 9 π.μ. στο Δημαρχείο Πωγωνίου (Καλπάκι).

Κατηγορία Διακυρήξεις

 Χορήγηση υποτροφίας από το Κληροδότημα ‘’ΔΩΡΕΑ ΜΑΡΙΑΣ  ΔΑΛΛΑ’’ σε υποψηφίους πτυχιούχους νομικών ή πολιτικών επιστημών πανεπιστημίου εσωτερικού ή εξωτερικού και σε περίπτωση δε μη υπάρξεως αυτών των ειδικοτήτων πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων ή επιστημών.
 Η  υποτροφία θα αφορά  το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και οι  υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία μέχρι τριάντα (30) ετών συμπληρωμένων.
 Η υποβολή των δικαιοληγητικών θα πρέπει να γίνει εντός δύο (2) μηνών.

Κατηγορία Διακυρήξεις

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας ¨ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ"  διάρκειας ενός (1) έτους.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 163.716,81€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/08/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Κατηγορία Διακυρήξεις

Διακήρυξη Δημάρχου για τη δημοπρασία δασικών προϊόντων των συστάδων 1ε Βασιλικού,6α Βασιλικού και 2δ Χαραυγής, στις 22/7/2015.

Κατηγορία Διακυρήξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΠΟΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΠΙΛΕΣ & ΜΟΛΟΧΕΣ Δ.Ε. ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ.Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 05 Ιουνίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00π.μ., στο Δημαρχείο Πωγωνίου με έδρα το Καλπάκι.

Κατηγορία Διακυρήξεις
Βρίσκεστε εδώ: Home Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Διακυρήξεις