Δήμος Πωγωνίου

Μήνυμα
  • Failed loading XML...
Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση των δεδομένων ροής
Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020 06:04

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κ.Δ.ΑΠ

 

Στο πλαίσιο επαναλειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. και σύμφωνα με την Δ/11/οικ:20728/709 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από Δευτέρα 01/06/2020, το ΚΔΑΠ Δήμου Πωγωνίου λειτουργεί κανονικά πληρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των παιδιών.

 

Κατηγορία Πρωτοσέλιδο

Τη στήριξή του στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στα ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ-ΜΕΑ OTAδηλώνει ο Δήμος Πωγωνίου.

Σε επιστολή του προς τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων, ο Δήμαρχος Πωγωνίου κ. Κων/νος Καψάλης σημειώνει τα εξής:

«Αποτελεί αναμφίβολο γεγονός ο σπουδαίος ρόλος που διαδραματίζουν τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και ως Δήμος Πωγωνίου συνεχίζουμε να τασσόμαστε στο πλευρό των εργαζομένων στην κατεύθυνση προστασίας των δομών και των δικαιωμάτων τους.

Στηρίζουμε τα αιτήματά τους για:

·         Μόνιμες δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στους Δήμους

·         Σταθερή και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Κράτος για την πλήρη κάλυψη του λειτουργικού κόστους

·         Μόνιμες θέσεις εργασίας για το προσωπικό των δομών

 

                                       Ο Δήμαρχος Πωγωνίου

                                        Κωνσταντίνος Καψάλης»

Κατηγορία Πρωτοσέλιδο

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Άνω Καλαμά σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Παρακαλαμου την Παρασκευή 3 Απριλίου διοργανώνουν εκδήλωση κατασκευής λαμπάδας και πασχαλινών αυγών στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κ.Δ.Α.Π.
Στην εκδήλωση τα παιδιά του Δημοτικού μπορούν να δουν τις Πασχαλινές κατασκευές που δημιούργησαν τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Κ.Δ.Α.Π. και να δημιουργήσουν τις δικές τους με την βοήθεια του προσωπικού του Κ.Δ.Α.Π.
Μέσω τέτοιων κοινών δράσεων των δομών της τοπικής μας κοινωνίας προωθείται η συνεργασία και η αλληλεπίδραση των παιδιών όπως επίσης η επαφή και ο πειραματισμός με νέες τεχνικές και μέσα έκφρασης. Αυτός είναι και ο λόγος που τέτοιες ενέργειες είναι καλό να επαναλαμβάνονται, αν είναι δυνατόν, καθ' όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014 10:00

ΚΔΑΠ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2014-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς ενίσχυση της ευρύτερης περιοχής μας , της παιδείας , της ανάπτυξης και της καλύτερης ένταξης των παιδιών μας στο κοινωνικό περιβάλλον μέσω των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας καθώς και στην βοήθεια της εργαζόμενης και της άνεργης μητέρας  της περιοχής μας παρακαλούμε  όπως προσέλθετε στα γραφεία της Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α. του Δήμου Πωγωνίου(παλιό Δημαρχείο).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς που  κατοικούν στο Δήμο Πωγωνίου!

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Πωγωνίου  καλεί μητέρες (ή πατέρες που έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους) που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους τα δωρεάν προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δ. Πωγωνίου (Κ.Δ.Α.Π.) - Δομή Παρακαλάμου για την περίοδο 2014-2015, να υποβάλλουν αίτηση .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι κατοικούν στο Δήμο Πωγωνίου!

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Την αίτηση συμπληρώνει και υπογράφει η ενδιαφερόμενη μητέρα ή ο πατέρας που έχει νόμιμα την επιμέλεια του παιδιού. Κάθε μητέρα/πατέρας υποβάλει μόνο μία αίτηση άσχετα με τον αριθμό των τέκνων (2 τέκνα-1 μόνο αίτηση με δύο παραρτήματα). Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται μία φορά για κάθε φάκελο άσχετα με τον αριθμό των παιδιών. Στην ίδια αίτηση μπορεί ο/η ενδιαφερόμενος/-η να συμπεριλάβει και παιδικούς σταθμούς για τέκνα του/της σε προσχολική ηλικία(έως 4 επιλογές). Την ευθύνη για την αποστολή του φακέλου στην ΕΕΤΑΑ θα αναλάβει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση.

Παρακαλούνται οι μητέρες να υποβάλλουν στο ΚΔΑΠ ή στο γραφείο της Κοινωφελούς Επιχ/σης στο Καλπάκι ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ τα κάτωθι δικαιολογητικά  έως 1/8/2014 :

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ
2.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου (δηλαδή όχι νωρίτερα από την 1η Απριλίου 2014).
3.  Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το οικονομικό έτος 2014(δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2013 έως 31/12/2013).              

Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες, που έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω.  Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 €

Δικαιολογητικά απασχόλησης

ΙΚΑ
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:
1.  Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει, ΚΑΙ
2.   Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον πέντε (5) μηνών).

ΟΑΕΕ
 Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτούνται:
1.Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
2.Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη.
3.Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.
   Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.. I.K.E ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του.
2.Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ.
3.Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη.
4.Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.

ΟΓΑ
 Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
1. Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τελευταίο έτος.

Δικαιολογητικά Ανεργίας
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτούνται:
1. Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, και
2. Αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
3. Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ κατά τους τελευταίους 24 μήνες (δηλαδή από 3/7/2012 έως σήμερα) και παραμένει άνεργη, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ. και δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
Με τις δέουσες ευχαριστίες μου


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΟΜΗ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ
Πληροφορίες: Καθημερινά 09:00-13:00
Τηλ:   2653 3 60126
         2653 0 31332

Βρίσκεστε εδώ: Home Αρχικη Σελίδα Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: ΚΔΑΠ