Δήμος Πωγωνίου

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Συνεδριάσεις

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί   την Κυριακή   27η Μαίου  2012,      και ώρα  11.00.

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo KAΛΠΑΚΙ  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου [Παιδικός Σταθμός].

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Κατανομή ΣΑΤΑ από τα υπόλοιπα.
 2. Αναπλήρωση χρηματοδότησης μελετών από ΣΑΤΑ.
 3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικ. ετ. 2012.
 4. Πρόσληψη εργατών με 5 ημερομίσθια το μήνα.
 5. Διάθεση θέσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος πρακτικής άσκησης των μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας, για το σχολικό έτος 2012-2013.
 6. Έγκριση ενοικίασης αγρών στην Τ.Κ. Χρυσόδουλης και την Τ.Κ. Άνω Ραβενίων.
 7. Καθορισμός έκτασης ως Δημοτικής του Βιολογικού καθαρισμού στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.
 8. Έγκριση εκδήλωσης: «Ιατροί – ανοιχτή αγκαλιά»
 9. Επί αιτήσεων δημοτών.
 10. Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση Πνευματικού Κέντρου Μαζαρακίου.»
 11. Έγκριση μελέτης του έργου: «Εργασίες συντήρησης Κεν. Πλατείας Τ.Κ. Παρακαλάμου».
 12. Έγκριση μελέτης του έργου: «Αντικ/ση στέγης Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Άνω Παρακαλάμου».
 13. Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντ/ση αποκ/ση οδοστρώματος – τοίχοι αντισ/ξης στην Τ.Κ. Λάβδανης.
 14. Έγκριση 3ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Βελτίωση – ασφαλ/ση δρόμου από Δελβινάκι έως διασταύρωση Πωγωνιανής στη θέση «Σάδια».
 15. Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Αποχ/ση ομβρίων υδάτων και αντικ/ση υδρομάστευσης οικισμού Ψηλοκάστρου Κοιν. Λάβδανης.»
 16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναπλάσεις Κοινοχ/των χώρων Τ.Κ. Κερασόβου»
 17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Τ.Δ. Μαυροπούλου»
 18. Τροποποίηση άδειας εκμ/σης λατομείου μαρμάρων στην Τ.Κ. Λάβδανης.
 19. Παραχώρηση υλοτομημένων πεύκων από την Τ.Κ. Καταρράκτη στον Αδέσμευτο Δασικό Συνεταιρισμό Σκαμνελίου.
 20. Λύση σύμβασης κεραίας WIND, θέση πάνω Ρονίτσα – Κακαβιά.
 21. Υποβολή φακέλου στο πρόγραμμα άθλησης για όλους.
 22. Έγκριση απολογισμών οικ. ετ. 2011 Α/θμιας & β/θμιας σχολικής επιτροπής Δήμου Πωγωνίου.
 23. Περί υποθέσεως με Βασίλειο Κούγκουλη στην Τ.Κ. Αρετής.
Κατηγορία Προσκλήσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΣΤΙΣ 10-5-2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 9232/4-5-12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1o Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών ,καθορισμός των όρων του ανοικτού διαγωνισμού για την «προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Πωγωνίου & ψήφιση δαπάνης.
2ο Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπράτησης  για «Συντήρηση αντλιοστασίων Δήμου Πωγωνίου».
3ο Σχετικά με την υπ. αρ. 8904/26-4-12 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πωγωνίου για ανάκληση του διαγωνισμού κατασκευής έργου «Συντήρηση αποκατάσταση οδοστρώματος – τοίχοι αντιστήριξης Δ.Ε. Λάβδανης» και δημοπράτησή του εκ νέου.
4o Ανάθεση & ψήφιση εκτέλεσης  μικρών  έργων  Δήμου Πωγωνίου.
5o Ψήφιση  πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2012 .
6ο Καθορισμός  όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης δημοτικών βοσκών Δήμου Πωγωνίου.
7ο Ορισμός πληρεξούσιων  δικηγόρων  για εκπροσώπηση του Δήμου Πωγωνίου.
 
Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  30-4-2012

[ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 8/30-4-2012] ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Τροποποίηση της 62/2011 Απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Πωγωνίου, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 993/Β΄/ 26-5- 2011 περί Συγχώνευσης Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Πωγωνίου και Σύστασης Κοινωφελούς Επιχείρησης  με την πρόσθεση σκοπού της. AΠΟΦΑΣΗ  107
 2. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης [ΤΟΠΣΑ]. ΑΠΟΦΑΣΗ  108
 3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικ. ετ. 2012. ΑΠΟΦΑΣΗ  109
 4. Ρύθμιση τρόπου χρήσης και διάθεσης Δημοτικών βοσκοτόπων. ΑΠΟΦΑΣΗ  110
 5. Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. ΑΠΟΦΑΣΗ  111
 6. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων ετ. 2011, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΑΠΟΦΑΣΗ 112
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δρόμου προς Λ. & Ζ. Παππά  στο Τ.Κ. Ζαβρόχου. ΑΠΟΦΑΣΗ  113
 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου:«Μεταφορά νερού από Κάτω πηγάδια έως Σάδια Τ.Κ. Δελβινακίου» ΑΠΟΦΑΣΗ  114
 9. Γνωμοδότηση σχετικά με φάκελο Περιβαλλοντικής έκθεσης του υφιστάμενου σταθμού τηλεφωνίας της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.» στην Τ.Κ. Μαυριοπούλου». ΑΠΟΦΑΣΗ  115
 10. Συγκρότηση ομάδας υπαλλήλων για την ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης & διαχείρισης ακίνητης περιουσίας του Δήμου. ΑΠΟΦΑΣΗ  116
 11. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Αποχετευτικού θέση Μπόλου». ΑΠΟΦΑΣΗ  117
 12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 3 κλειδιών Τ.Δ. Ιερομνήμης». ΑΠΟΦΑΣΗ  118
 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επέκταση – Έκσυγχρονισμός Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κουκλιών». ΑΠΟΦΑΣΗ  119
 14. Έγκριση  Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Καλντεριμιών Μερόπης». AΠΟΦΑΣΗ  120
 15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συνέχιση Καλντεριμιών προς τον ξενώνα Σχίζα στην Τ.Κ. Ωραιοκάστρου». ΑΠΟΦΑΣΗ 121
 16. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου έμπροσθεν παλαιού Δημαρχείου στην Τ.Κ.
  Κεφαλοβρύσου». ΑΠΟΦΑΣΗ 122
 17. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Προστασίας Δημοτικής περιουσίας της Δ.Ε. της Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου, με θέμα: «Καταπάτηση Κοινοτικής έκτασης από τον Αχιλλέα Σιδέρη». ΑΠΟΦΑΣΗ  123
 18. Έγκριση 2ου Ανακεφ. πίνακα εργασιών [μειωτικός] του έργου: «Διαμ/ση χώρων παιδικών χαρών Δήμου Άνω Πωγωνίου» AΠΟΦΑΣΗ  124
 19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οδοποϊα Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου». ΑΠΟΦΑΣΗ  125
 20. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις Κοινόχρηστων χώρων Δ.Δ. Κάτω Ραβενίων». ΑΠΟΦΑΣΗ  126
 21. Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας υποβολής της μελέτης: «Αποκ/ση Οδοστρώματος οδών πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες.» ΑΠΟΦΑΣΗ  127
 22. Έγκριση τοπογραφικής μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση οδοστρώματος Οδών πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες.» ΑΠΟΦΑΣΗ  128
 23. Έγκριση Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Πλακοστρώσεις Κοινοτικών χώρων Τ.Κ. Παρακαλάμου». ΑΠΟΦΑΣΗ  129
 24. Καθορισμός κατάλληλων χώρων για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων.   ΑΝΑΒΟΛΗ
 25. Έγκριση σύμβαση εισπράξεων ταχυπληρωμής μεταξύ ΕΛΤΑ και Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  130
 26. Επί αιτήσεως Νικολάου Βιρβίλη – Δημοπράτηση Δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Σιταριάς. ΑΠΟΦΑΣΗ  131
 27. Επί αιτήσεως Τζαβέλλα Γεώργιο – Διαγραφή τέλους ύδρευσης. ΑΠΟΦΑΣΗ  132

ΕΚΤΑΚΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση επιχορήγησης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου – υπογραφή σύμβασης Δήμου και Επιχείρησης – Ορισμός Επιτροπής καλής εκτέλεσης. ΑΠΟΦΑΣΗ  133
 2. Έγκριση χορήγησης επιδόματος σε υπαλλήλους του Δήμου, εκ των εσόδων από  παράβολα αλλοδαπών. ΑΠΟΦΑΣΗ  134
 3. Ορισμός Επιτροπής παρακολούθησης για την προγραμματική σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων & εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου  Δ.Ε. Άνω Καλαμά. ΑΠΟΦΑΣΗ  135
 4. Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Κεν. Πλατείας Δ.Δ. Δολιανών. ΑΠΟΦΑΣΗ  136
 5. Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Κεν. Πλατείας Δ.Δ. Δολιανών. ΑΠΟΦΑΣΗ  137
 6. Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Παρακαλαμιωτών «Το Σώσινο». AΠΟΦΑΣΗ  138
 7. Παραχώρηση χρήσης του νερόμυλου Ωραιοκάστρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ωραιοκάστρου. ΑΠΟΦΑΣΗ  139
 8. Αποδοχή παραχώρησης κτιρίων μαθητικών εστιών Πωγωνιανής και Δολιανών και ορισμός επιτροπών. ΑΠΟΦΑΣΗ  140
 9. Αποδοχή έγκρισης ολοκληρωμένων σχεδίων για την Αγροτική Αναγέννηση – Ορισμός μελών κοινής Επιτροπής παρακολούθησης, για την προγραμματική  Σύμβαση του έργου: «Ανάδειξη Παραδοσιακής μορφής αγοράς  Τ.Δ.  Παρακαλάμου – Α΄φάση από οικία Γκόνη έως ποταμό Λιμπούσδα.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  141
 10. Έγκριση εκδήλωσης την 9-5-2012 στην  Δ.Ε. Δελβινακίου – Χάνι Δελβινακι – Έγκριση δαπάνης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  142
 11. Έγκριση δημοπράτησης Δημοτικού καταστήματος Τ.Δ. Αρετής. ΑΠΟΦΑΣΗ  143 
 12. Επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Κακολάκκου.ΑΠΟΦΑΣΗ  144
 13. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου.ΑΠΟΦΑΣΗ  145
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων
Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012 11:39

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 30/4/2012

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί   την  Παρασκευή  30η Απριλίου  2012,    και ώρα 19.30.

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo KAΛΠΑΚΙ  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου [Παιδικός Σταθμός].

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Τροποποίηση Φ.Ε.Κ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.

 2. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης [ΤΟΠΣΧΑ].

 3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικ. ετ. 2012.

 4. Ρύθμιση τρόπου χρήσης και διάθεσης Δημοτικών βοσκοτόπων.

 5. Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ.

 6. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων ετ. 2011, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δρόμου προς Λ. & Ζ. Παππά  στο Τ.Κ. Ζαβρόχου.

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Μεταφορά νερού από Κάτω πηγάδια έως Σάδια Τ.Κ. Δελβινακίου»

 1. Γνωμοδότηση σχετικά με φάκελο Περιβαλλοντικής έκθεσης του υφιστάμενου σταθμού τηλεφωνίας της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.» στην Τ.Κ. Μαυριοπούλου».

 1. Συγκρότηση ομάδας υπαλλήλων για την ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης & διαχείρισης ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

 1. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Αποχετευτικού θέση Μπόλου».

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 3 κλειδιών Τ.Δ. Ιερομνήμης».

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επέκταση – Έκσυγχρονισμός Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κουκλιών».

 1. Έγκριση  Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Καλντεριμιών Μερόπης».

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συνέχιση Καλντεριμιών προς τον ξενώνα Σχίζα στην Τ.Κ. Ωραιοκάστρου».

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου έμπροσθεν παλαιού Δημαρχείου στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου».

 1. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Προστασίας Δημοτικής περιουσίας της Δ.Ε. της Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου, με θέμα: «Καταπάτηση Κοινοτικής έκτασης από τον Αχιλλέα Σιδέρη».

 1. Έγκριση 2ου Ανακεφ. πίνακα εργασιών [μειωτικός] του έργου: «Διαμ/ση χώρων παιδικών χαρών Δήμου Άνω Πωγωνίου»

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οδοποϊα Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου».

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις Κοινόχρηστων χώρων Δ.Δ. Κάτω Ραβενίων».

 1. Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας υποβολής της μελέτης: «Αποκ/ση Οδοστρώματος οδών πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες.»

 1. Έγκριση τοπογραφικής μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση οδοστρώματος Οδών πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες.»

 1. Έγκριση Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Πλακοστρώσεις Κοινοτικών χώρων Τ.Κ. Παρακαλάμου».

 2. Καθορισμός κατάλληλων χώρων για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων.

 

 1. Έγκριση σύμβαση εισπράξεων ταχυπληρωμής μεταξύ ΕΛΤΑ και Δήμου Πωγωνίου

 2. Επί αιτήσεων δημοτών.

  Κατηγορία Προσκλήσεις
  Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012 07:00

  Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 20/4/2012

  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί    την  Παρασκευή  20η Απριλίου  2012,      και ώρα 19.30.

  Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo KAΛΠΑΚΙ  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου [Παιδικός Σταθμός].

   

  ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Συζήτηση και λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της λαθρομετανάστευσης στο Δήμο Πωγωνίου.

  Σημ: Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα για το λόγο ότι πρέπει να παρθεί απόφαση

  για  το θέμα αυτό άμεσα,  γιατί έχουν παρατηρηθεί τελευταία πολλά φαινόμενα εγκληματικότητας στην περιοχή του Δήμου Πωγωνίου.

   Κατηγορία Προσκλήσεις

   ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

   ΣΤΙΣ 10-4-2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

   ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8124/4-4-12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

   Α/Α ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
   1o Ψήφιση  πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2012 .
   2o Περί συγκρότηση επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών εκπόνησης διαχειριστικών μελετών.
   3o Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπρασίας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης για τη συντήρηση των δικτύων» του Δήμου Πωγωνίου .
   4ο Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπρασίας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση δικτύων – ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» του Δήμου Πωγωνίου.
   5ο Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπρασίας ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Πωγωνίου».

   Κατηγορία Προσκλήσεις

   ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ  3-4-12

    

   Θέμα 1ο : Περί προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ- ΨΗΣΤΑΡΙΑ» της κ. Νικολέττας Χαρισιάδου  στην Τ.Κ. Δολιανών.»

   Κατηγορία Προσκλήσεις

   ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  29-3-2012

   [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6/29-3-2012] ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

   ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   1. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. ετ. 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Νεολαίας & Άθλησης Δήμου Πωγωνίου. ΑΠΟΦΑΣΗ : 71

   1. Κατανομή επιχ/σης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  72

   2. Επί αιτήσεως WIND HELLAS, για μείωση μισθώματος. ΑΠΟΦΑΣΗ 7 3

   3. Ορισμός επιτροπής Μητρώου Αρρένων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  74

   4. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικ. ετ. 2012.  ΑΠΟΦΑΣΗ  75

   5. Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  76

   6. Επιστροφή ποσού Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. για Π.Ι. Βήσσανης. ΑΠΟΦΑΣΗ  77

   7. Επί αιτήσεως Αφροδίτης Σιώρη για χορήγηση άδειας καπνού στην Τ.Κ. Δελβινακίου.   ΑΠΟΦΑΣΗ 78

   1. Επί αιτήσεως ιατρού Σιδερά Χαντάντ.    ΑΠΟΦΑΣΗ 79

   2. Απόδοση δικαστικής δαπάνης σε πρώην ειδικό συνεργάτη του Δήμου – αναμόρφωση προϋπολογισμού ετ. 2012.   ΑΠΟΦΑΣΗ  80

   1. Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας υποβολής μελέτης: «Αποκατάσταση οδοστρώματος οδών πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες.  ΑΝΑΒΟΛΗ

   1. Έγκριση τοπογραφικής μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση οδοστρώματος οδών πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες.  ΑΝΑΒΟΛΗ

   1. Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Κεφαλοβρύσου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  81

   1. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας διεκπεραίωσης μελέτης: «Αντικατάσταση του εξωτ. & εσωτ. Δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Βασιλικού».  ΑΠΟΦΑΣΗ  82

   1. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα εργασιών της μελέτης: «Ανάπλαση χώρου Ι.Ν. Εισόδια της Θεοτόκου – παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Ρουψιάς. ΑΠΟΦΑΣΗ  83

   1. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα εργασιών της μελέτης: «Ανακαίνιση παλαιού Δημοτικού Σχολείου – Διαμόρφωση  αύλειου χώρου Τ.Κ. Κάτω Μερόπης. ΑΠΟΦΑΣΗ  84

   1. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα εργασιών της μελέτης: «Επισκευή – ανάπλαση παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κακολάκκου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  85

   18.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης Τ.Δ. Χαραυγής & κατασκευή νέων δεξαμενών ύδρευσης στα Τ.Δ. Χαραυγής – Μαυρόπουλου – Χρυσόδουλης – Ορεινού – Δελβινακίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  86

   1. Επί αιτήσεων Κοσμά Θάλειας – Ε.Δ.Ε. , για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης [4] έργων [άνευ μελέτης] στην Τ.Κ. Λάβδανης. ΑΠΟΦΑΣΗ  87

   1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Πλακοστρώσεις Κοιν/των  χώρων Τ.Κ. Παρακαλάμου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  88

   1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη & κατασκευή δρόμου προς Λεωνίδα και Ζήση Παππά» στο Τ.Κ. Ζαβρόχου. ΑΝΑΒΟΛΗ

   1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου σε τμήματα του οικισμού Δελβινακίου». ΑΠΟΦΑΣΗ  89

   1. Ορισμός μελών σε κοινές Επιτροπές παρακολούθησης [ΚΕΠ] προγραμματικών συμβάσεων μελετών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  90

   1. Έγκριση εξόδων φιλοξενίας εισηγητών διημερίδας «Αγροτική παραγωγή» ΑΠΟΦΑΣΗ.  91

   1. Αποσύνδεση ιδιωτικών δικτύων λυμάτων με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου, έλεγχος αποσυνδέσεων. ΑΠΟΦΑΣΗ  92

   1. Αποδοχή δωρεάς 2 οχημάτων από την Ηπειρωτική Βιομηχανία εμφιαλώσεων «ΒΙΚΟΣ Α.Ε.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  93

   1. Παραχώρηση Μαθητικών Εστιών Δολιανών & Πωγωνιανής στο Δήμο Πωγωνίου. ΑΠΟΦΑΣΗ  94

   1. Έγκριση κατάθεσης αδειοδότησης φακέλου για υπαγωγή στο «Ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων, μέχρι 10KW» σε στέγες Δημοτικών κτιρίων. ΑΠΟΦΑΣΗ  95

   1. Έγκριση αποτελέσματος απογραφής έναρξης και ισολογισμού του Δήμου. ΑΝΑΒΟΛΗ

   ΕΚΤΑΚΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ

   1. Αδελφοποίηση Τ.Κ. Δελβινακίου, με το Δήμο Σφακίων Κρήτης. ΑΠΟΦΑΣΗ  96

   2. Απευθείας ανάθεση κοπής βελανιδιών στους  «3 Αηγιάννιδες» Τ.Κ. Βήσσανης. ΑΠΟΦΑΣΗ  97

   3. Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση ακινήτου, στη ΔΕΗ [Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Άνω Ραβενίων]  ΑΠΟΦΑΣΗ  98

   4. Έγκριση  Αποζημίωσης Προέδρου και μελών Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  99

   5. Έγκριση δημοπράτησης ξενώνα Τ.Κ. Ιερομνήμης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  100

   6. Έγκριση φακέλου περιβαλλοντικής έκθεσης προς εξαίρεση από την κατεδάφιση κτηνοτροφικής μονάδας Μακρή Περικλή Τ.Κ. Ορεινού- Ξηρόβαλτου. ΑΠΟΦΑΣΗ  101

   7. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Κόνιτσας, για το έργο: «Ανάδειξη παραδοσιακής μορφής αγοράς Παρακαλάμου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  102

   8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων και αντικ/ση υδρομάστευσης στον οικισμό Ψηλοκάστρου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  103

   9. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδα. ΑΠΟΦΑΣΗ  104

   10. Έγκριση ψηφίσματος  Διαμαρτυρίας για τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας ΑΠΟΦΑΣΗ  105

    

    

    

    

    

    

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
   ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ
   Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων
   Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 06:10

   Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 19/3/2012

   ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

   ΣΤΙΣ 19-3-12 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 5905/14-3-12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Α/Α    ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
   1o Καθορισμός όρων νέας  δημοπράτησης  «αποκομιδής απορριμμάτων Δήμου Πωγωνίου για 2012».
   2o Σχετικά με την αρ. 5907/12 γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού υπηρεσίας «Συντήρηση αντλιοστασίων Δήμου» που αφορούν ενστάσεις .
   3o Έγκριση πρακτικών  άγονης δημοπρασίας & επαν/κης  δημοτικού ξενώνα Καστάνιανης.
   4ο Ανάθεση & ψήφιση εκτέλεσης  μικρών  έργων  Δήμου Πωγωνίου
   5ο Έγκριση απολογισμού 2011 και ψήφιση προϋπολογισμού 2012 κληροδοτήματος Αγίου Κοσμά.
   6ο Ορισμός δικηγόρου για υποθέσεις κληροδοτήματος Αγίου Κοσμά.
   7o Ψήφιση  πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2012 .
   Κατηγορία Προσκλήσεις

   ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ  19-3-12

    

   Θέμα 1ο :. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2011 της επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πωγωνίου.

   Θέμα 2ο :. Περί προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος «Καφέ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» του κ. Σκούπρα Σωκράτη  στην Τ.Κ. Αγίου Κοσμά.»

   Θέμα 3ο : Περί προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-  ΨΗΣΤΑΡΙΑ» της Κ. Γκέγκα Ελένης  στην Τ.Κ. Δολιανών.»

   Κατηγορία Προσκλήσεις
   Βρίσκεστε εδώ: Home Αρχική Σελίδα Συνεδριάσεις