Δήμος Πωγωνίου

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Συνεδριάσεις

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την  Τετάρτη   1η Αυγούστου   2012,      και ώρα  20.00.  Η συνεδρίαση, θα διεξαχθεί  στo KAΛΠΑΚΙ  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου [Παιδικός Σταθμός]

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. ΘΕΜΑ: Έγκριση της εκτέλεσης της εργασίας «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο ΄΄LA ROUTE΄΄ και των προμηθειών «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Καθοδήγησης», «Προμήθεια Τεχνολογικού Εξοπλισμού (ΤΠΕ) για τη Λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης», «Προμήθεια Εξοπλισμού Επίπλου για τη Λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης» και καθορισμός των τρόπων εκτέλεσης.
 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση της εκτέλεσης της εργασίας «Παροχή υποστηρικτικώνΥπηρεσιών για την υλοποίηση του υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης ΄΄POLYPHONIC SONG: Α GANNELL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE ARES OF POGONI AND GRECIA SALENTINA΄΄» και των προμηθειών «Προμήθεια Τεχνολογικού Εξοπλισμού (ΤΠΕ) για τη Λειτουργία του Κέντρου Μουσικής», «Προμήθεια Εξοπλισμού Επίπλου για τη Λειτουργία του Κέντρου Μουσικής» και καθορισμός των τρόπων εκτέλεσης.
 3. ΘΕΜΑ: Έγκριση της εκτέλεσης της εργασίας «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο ΄΄PILTOUR΄΄ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
 4. «Αναμόρφωση και εγγραφή στον Προϋπολογισμό έτους 2012, του προϋπολογισμού των ενταγμένων Έργων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλαδα- Ιταλία 2007-2013 του Δήμου Πωγωνίου».
 5.  Έγκριση σύνταξης έκθεσης Α΄ τριμήνου έτους 2012, για την εκτέλεσηπροϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου.
 6. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικ. ετ. 2012.
 7. Έγκριση δαπάνης στη ΔΕΗ για τη σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος επί στέγης κτιρίου της Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.
 8. Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Συντήρηση Κοινοτικών δρόμων Τ.Κ. Πωγωνιανής».
 9. Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου».
 10. Έγκριση τοπογραφικής μελέτης; «Μελέτη ανάδειξης διαδρομής Άφιος Κοσμάς – Γεφύρι Μαυρίκου –  Ρουψιά - Αγία Παρασκευή.
 11. Έγκριση μελέτης κατασκευής νέου Πολεμικού Μουσείου, Μνημείου Πεσόντων, Οστεοφυλακίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
 12. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτοσμός Κοινοτικών χώρων Τ.Κ. Ρουψιάς.
 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Μετατροπή  παλιού Ταμείου σε Λαογραφικό Μουσείο  Τ.Δ. Δελβινακίου»

Κατηγορία Προσκλήσεις

Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Ε.Π.Ζ., η οποία θα διεξαχθεί  την  23 -5-2012 ημέρα Τετάρτη & ώρα 15.30 μ.μ., στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ.

Ο  Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ  23-5-12


Θέμα 1ο :. Άδεια προέγκρισης λειτουργίας κατ/τος «Καφενείο» της  κ.Ταμπουράκη Αικατερίνης στην Τ.Κ.Καλπακίου.

Θέμα 2ο :. Άδεια προέγκρισης λειτουργίας κατ/τος «Καφενείο – Παντοπωλείο - Οβελιστήριο» της κ.Ταμπουράκη Οξάνα Μπούσια  στην Τ.Κ.  Βήσσανης.

Κατηγορία Προσκλήσεις

Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Ε.Π.Ζ., η οποία θα διεξαχθεί  την  15 -7-2012 ημέρα Κυριακή & ώρα 18.00 μ.μ., στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ.

Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ  15-7-12

Θέμα 1ο:.Άδεια προέγκρισης λειτουργίας κατ/τος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ -ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» του  κ.Τσίκα Πέτρου στην Τ.Κ. Παλαιοπύργου.

 

Κατηγορία Προσκλήσεις

`Έχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  217  του  Ν. 3463/2006 για σύγκληση  του Δημοτικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση και της  απόφασης  του Δ.Σ. 194/9-7-2012,  σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στην ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα:

«ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΡΧΗΣ  ΕΤΟΥΣ  2011» η οποία θα διεξαχθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ   5η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2012 και ώρα  11.00 π.μ.

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo KAΛΠΑΚΙ  και στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ.

[Στη συνεδρίαση καλούνται και όλοι οι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Πωγωνίου καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς [Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί κ.λ.π]

Κατηγορία Προσκλήσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  9-7-2012

[ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 11/9-7-2012] ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για την διεξαγωγή της ειδικής συνεδρίασης που αφορά τον απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2011. AΠΟΦΑΣΗ  194.
 2. Λήψη απόφασης για το καθεστώς λειτουργίας των ΤΑΞΙ του Δήμου Πωγωνίου. ΑΠΟΦΑΣΗ  195.
 3. Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  196.
 4. Επί αιτήσεων Δημοτών      4α.  Επί αιτήσεως Λώλη Τηλεμ. για διαγραφή τελών ύδρευσης. ΑΠΟΦΑΣΗ  197.      4β. Επί αιτήσεως Κατσούκη Θεοφ. για επιστροφή ποσού Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. για παλαιό Δημοτικό Σχολείο Τ.Κ. Πωγωνιανής.  ΑΠΟΦΑΣΗ  198.      4γ.  Επί αιτήσεως δημοτών για χορήγηση άδειας παροχής ύδατος, εκτός οικισμού. ΑΠΟΦΑΣΗ  199.
 5. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγρ. έργων ετ. 2012. ΑΠΟΦ.  200.
 6. Έγκριση μελετών:      Α. Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Σιταριάς.   ΑΠΟΦΑΣΗ 201.    Β. Διαμορφώσεις Κοιν/των χώρων – δρόμων Τ.Κ. Ιερομνήμης. ΑΠΟΦΑΣΗ 202.  Γ. Συμπληρωματικά έργα εξωτ. δικτύου ύδρευσης του [πρώην] Δήμου Άνω Καλαμά.  ΑΠΟΦΑΣΗ  203.  Δ. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Συμπληρωματικά έργα εξωτ.Δικτύου ύδρευσης του [πρωην] Δήμου Άνω Καλαμά».  ΑΠΟΦΑΣΗ  204.
 7. Έγκριση 2ου Ανακεφ. Πίνακα του έργου: «Κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο Τ.Δ. Μαυροπούλου»  ΑΠΟΦΑΣΗ  205.
 8. Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  206.
 9. Έγκριση μελέτης για τη μεταφορά των μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας εκπ/σης. ΑΠΟΦΑΣΗ  207.
 10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πωγωνίου & της Αποκ/νης Διοικ. Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, για την μελέτη και εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων στην περιπατητική διαδρομή: «Κατωγέφυρο-Μύλος Ωραιοκάστρου-Καταρράκτες-Δέση-Πηγές Γκλάβας» ΑΠΟΦΑΣΗ  208.
 11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πωγωνίου & του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & κλιματικής Αλλαγής, για την Μελέτη και εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων στην περιπατητική διαδρομή «Γεφύρι Μερόπης-Γεφύρι Παλαιοπύργου-Νερόμυλος Παλαιοπύργου». ΑΠΟΦΑΣΗ  209.
 12. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, οφειλετών του Δήμου. ΑΠΟΦΑΣΗ 210.
 13. Έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης που αφορά το ιδιωτικό έργο: «Κατασκευή Δρόμου προσπέλασης στην ιδιοκτησία Γεωργ. Πανταζή» Τ.Κ. Λάβδανης.» ΑΠΟΦΑΣΗ  211.
 14. Έγκριση δαπάνης στη ΔΕΗ για τη σύνδεση στο Δίκτυο Διανομής χαμηλής τάσης Φ.Ο.Π. Χάνι Δελβινάκι.  ΑΠΟΦΑΣΗ  212.
 15. Αποδοχή Επιχορηγήσεων 15α. Αποδοχή επιχ/σης από το Υπουργείο Eσωτερικών, για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας ετ. 2012.  ΑΠΟΦΑΣΗ  213. 15β. Κατανομή επιχ/σης από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας, έτους 2011.  ΑΠΟΦΑΣΗ  214.
 16. Σύσταση Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  215.
 17. Επί αιτήσεως θεραπείας Νικ. Λαδά [Εργολήπτη Δημοσίων Έργων]. ΑΠΟΦ. 216.
 18. Περί καθορισμού του δικαιώματος υδροληψίας πόσιμου ύδατος. ΑΠΟΦΑΣΗ  217.
 19. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα.  ΑΠΟΦΑΣΗ  218.
 20. Ιδιοκτησιακό καθεστώς βρεφονηπιακού σταθμού Καλπακίου.  ΜΑΤΑΙΩΣΗ.
 21. Έγκριση δημοπράτησης Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  219.
 22. Κατανομή επιχορήγησης σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου – ψήφιση πίστωσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  220.
 23. Προγραμματισμός Πολιτιστικών εκδηλώσεων Καλοκαιριού 2012 – ψήφιση πίστωσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  221.
 24. Λειτουργία Δημοτικού καταστήματος [Καφενείο] Τ.Κ. Λάβδανης.  ΑΝΑΒΟΛΗ
 25. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση – Περίφραξη παιδικής χαράς στον οικισμό Κάτω Λάβδανης Κοιν/τας Λάβδανης. ΑΠΟΦΑΣΗ  222.
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Xρυσόρραχης.» ΑΠΟΦΑΣΗ  223.
ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
 1. Έγκριση δημοπράτησης 2 Δημοτικών κατοικιών στην Τ.Κ. Πωγωνιανής. ΑΠΟΦΑΣΗ.  224.
 2. Έγκριση παραχώρησης χρήσης, Παλαιού Δημοτ. Σχολείου Τ.Κ. Κτισμάτων στην Αδελφότητα των εν’ Αθήναις Κτισματινών & Νεοχωριτών. ΑΠΟΦ. 225.
 3. Έγκριση δημοπράτησης, Παλαιού Δημοτ. Κατ/τος Τ.Κ. Χρυσόρραχης. ΑΠΟΦΑΣΗ  226.
 4. Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας Τμημάτων Τοπογραφίας & Συντήρησης έργων τέχνης Πανεπιστημίου Αθηνών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  227.
 5. Ιδιοκτησιακό καθεστώς βρύσης στην είσοδο της Τ.Κ. Παλαιοπύργου. ΑΠΟΦΑΣΗ  228.
 6. 6. Oικονομική ενίσχυση Νιαράκη Ιωάννη  ΑΠΟΦΑΣΗ  229.

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΣΤΙΣ 9-7-12 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 12610/9 -7-12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μοναδικό θέμα συζήτησης

 • Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών σχολείων Δήμου Πωγωνίου για το σχολ. έτος 2012 -2013,έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της εν λόγω μεταφοράς.

Κατηγορία Προσκλήσεις

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την 9η Ιουλίου  2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 μ.μ..

Η Συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί στο Καλπάκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Παιδικός Σταθμός).

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για την διεξαγωγή της ειδικής συνεδρίασης που αφορά τον απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2011.
 2. Λήψη απόφασης για το καθεστώς λειτουργίας των ΤΑΞΙ του Δήμου Πωγωνίου.
 3. Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.
 4. Επί αιτήσεων δημοτών.
 5. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγρ. έργων ετ. 2012.
 6. Έγκριση μελετών: Α. Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Σιταριάς, Β. Διαμορφώσεις Κοιν/των χώρων – δρόμων Τ.Κ. Ιερομνήμης., Γ. Συμπληρωματικά έργα εξωτ. δικτύου ύδρευσης του [πρώην] Δήμου Άνω Καλαμά., Δ. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Συμπληρωματικά έργα εξωτ. Δικτύου ύδρευσης του [πρωην] Δήμου Άνω Καλαμά».
 7. Έγκριση 2ου Ανακεφ. Πίνακα του έργου: «Κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο Τ.Δ. Μαυροπούλου»
 8. Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων.
 9. Έγκριση μελέτης για τη μεταφορά των μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας εκπ/σης.
 10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πωγωνίου & της Αποκ/νης Διοικ. Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, για την μελέτη και εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων στην περιπατητική διαδρομή: «Κατωγέφυρο-Μύλος Ωραιοκάστρου-Καταρράκτες-Δέση-Πηγές Γκλάβας»
 11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πωγωνίου & του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & κλιματικής Αλλαγής, για την Μελέτη και εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων στην περιπατητική διαδρομή «Γεφύρι Μερόπης-Γεφύρι Παλαιοπύργου-Νερόμυλος Παλαιοπύργου».
 12. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, οφειλετών του Δήμου.
 13. Έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης που αφορά το ιδιωτικό έργο: «Κατασκευή Δρόμου προσπέλασης στην ιδιοκτησία Γεωργ. Πανταζή» Τ.Κ. Λάβδανης.»
 14. Έγκριση δαπάνης στη ΔΕΗ για τη σύνδεση στο Δίκτυο Διανομής χαμηλής τάσης Φ.Ο.Π. Χάνι Δελβινάκι.
 15. Αποδοχή επιχ/σης από το Υπουργείο Eσωτερικών, για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας  – αναμόρφωση προϋπολ. και τεχνικού Προγρ/ατος έργων ετ. 2012  - κατανομή έργων επιχ/σης 2012 και επιχ/σης 2011.
 16. Σύσταση Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου.
 17. Επί αιτήσεως θεραπείας Νικ. Λαδά [Εργολήπτη Δημοσίων Έργων].
 18. Περί καθορισμού του δικαιώματος υδροληψίας πόσιμου ύδατος.
 19. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 20. Ιδιοκτησιακό καθεστώς βρεφονηπιακού σταθμού Καλπακίου.
 21. Έγκριση δημοπράτησης Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Κεδαλοβρύσου.
 22. Κατανομή επιχορήγησης σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου – ψήφιση πίστωσης.
 23. Προγραμματισμός Πολιτιστικών εκδηλώσεων Καλοκαιριού 2012 – ψήφιση πίστωσης.
 24. Λειτουργία Δημοτικού καταστήματος [Καφενείο] Τ.Κ. Λάβδανης.
 25. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση – Περίφραξη παιδικής χαράς στον οικισμό Κάτω Λάβδανης Κοιν/τας Λάβδανης.
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Xρυσόρραχης.»
  Κατηγορία Προσκλήσεις
  Τετάρτη, 04 Ιουλίου 2012 10:47

  Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 3/7/2012

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

  ΣΤΙΣ 3-7-12 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 12106/27-6-12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Α/Α ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
  1o Προέλεγχος τρίμηνης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού  εσόδων εξόδων 1ο τριμήνου 2012.
  2ο Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπράτησης  εκμίσθωσης δημοτικών ακίνητων και αγρού Δήμου Πωγωνίου.
  3o Ανάθεση & ψήφιση εκτέλεσης  μικρών  έργων  Δήμου Πωγωνίου.
  4o Σχετικά με γνωμοδοτήσεις επιτροπής διαγωνισμού επί των ενστάσεων Φ.Μπαλτογιάννη και Π.Τσιτούρα κατά του πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «Διαχειριστική μελέτη του δημοτικού δάσους ΤΚ Βασιλικού».
  5ο Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην ΤΚ Αγίας Μαρίνας.
  6ο Σχετικά με απόφαση δικαστηρίου για ακίνητο στην ΤΚ Κερασόβου.
  7ο Ανάθεση για σύνταξη μελέτης «Τοπογραφικές εργασίες – διαγράμματα ΤΚ Κουκλιών.»
  8ο Καθορισμός όρων δημοπράτησης έργου «Συντήρηση δημοτικού σχολείου ΤΚ Δολού.»
  9ο Καθορισμός όρων εκμίσθωσης αγρού στη θέση «Κρανιές» της ΤΚ Άνω Ραβενίων.
  10ο Σχετικά με έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και Λιπαντικών» για τις ανάγκες του Δήμου Πωγωνίου.
  11 ο Καθορισμός όρων δημοπράτησης για προμήθεια αυτοκινήτων μεταφοράς προσωπικού.
  12o Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση κληροδοτήματος Τ.Κ. Βασιλικού.

  Κατηγορία Προσκλήσεις
  Τετάρτη, 06 Ιουνίου 2012 04:50

  Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 5/6/2012

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 5-6-2012  

  Α/Α ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
  1o Προέλεγχος τρίμηνης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού  εσόδων εξόδων 1ο τριμήνου 2012.
  2ο Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπράτησης  εκμίσθωσης δημοτικών βοσκών Δήμου Πωγωνίου.
  3o Ανάθεση & ψήφιση εκτέλεσης  μικρών  έργων  Δήμου Πωγωνίου.
  4o Ψήφιση  πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2012 .
  5ο Ορισμός πληρεξούσιων  δικηγόρων  για εκπροσώπηση του Δήμου Πωγωνίου.
  6ο Καθορισμός όρων εκμίσθωσης ακινήτων Τ.Κ. Γεροπλατάνου και Τ.Κ. Αρετής.
  7ο Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Χρυσόδουλης.
  8ο Ανάθεση για σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων στις θέσεις «Μουτσάλες» και «Βουρλιάσος» της Τ.Κ. Καλπακίου.
  Κατηγορία Προσκλήσεις
  Παρασκευή, 01 Ιουνίου 2012 11:17

  Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 5/6/2012

  Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την 5η Ιουνίου  2012, Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ..

  Η Συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί στο Καλπάκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Παιδικός Σταθμός).

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΣ 

   

  1. Λήψη απόφασης για το καθεστώς λειτουργίας των ΤΑΞΙ Δήμου Πωγωνίου.
  2. Έγκριση για υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με τον  Δήμο Ζαγορίου για μελέτες και έργα που απαιτούν την ειδικότητα του Δασολόγου .
  3. Υποβολή πρότασης για ΤΟ.Π.Σ.Α
  4. Απόφαση  σχετικά με την  πλατεία ΤΚ Σιταριάς και του  αύλειου χώρου  Δημοτικού Σχολείου ΤΚ  Ιερομνήμης (Ανήκουν στο Δήμο και είναι κοινόχρηστοι  χώροι) .
  5. Βεβαιώσεις  Δ.Σ.  για τα έργα:   Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην ΤΚ Κτισμάτων και Κατασκευή γηπέδου 5Χ5  στην ΤΚ Δελβινακίου τα οποία υπόβαλλε ο Δήμος στον άξονα 3 ΠΑΑ 2007-2013 Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. (Δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις, ιδιοκτησία, μη παραγωγή εσόδων με την κατασκευή τους)
  6. Επί αιτήσεως  Σώτου Ιωάννη Δημοτικού Συμβουλίου για τους Αγροτικούς Ιατρούς
  7. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικών Συμβάσεων  (για την υπογραφή μελετών ειδικοτήτων που λείπουν από την Τεχνική Υπηρεσία )
  8. Μεταφορά προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου από το ΝΠΙΔ (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πωγωνίου) στο ΝΠΔΔ του Δήμου Πωγωνίου.
  Κατηγορία Προσκλήσεις
  Βρίσκεστε εδώ: Home Αρχική Σελίδα Συνεδριάσεις