Δήμος Πωγωνίου

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  11-11-2013  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  20/11-11-2013]

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ
1.    Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2013 – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2013.  ΑΠΟΦΑΣΗ 279
2.    Κατανομή ΣΑΤΑ  έτους 2013.  ΑΠΟΦΑΣΗ  280
3.    Έγκριση μεταφοράς ποσοστού 12% της ΣΑΤΑ έτους 2013, για την πληρωμή λειτουργικών αναγκών.  ΑΠΟΦΑΣΗ 281
4.    Έγκριση έκθεσης Β΄τριμήνου 2013 για την εκτέλεση προϋπολογισμού 2013 και υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού 2013, βάσει πορείας των εσόδων.ΑΠΟΦΑΣΗ 282
5.    Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.  ΑΠΟΦΑΣΗ 283
6.    Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π.  ΑΠΟΦΑΣΗ 284
7.    Έγκριση λύσης σύμβασης Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Χρυσόδουλης και διαγραφή βεβαιωμένου μισθώματος.  ΑΠΟΦΑΣΗ 285
8.    Έγκριση λύσης σύμβασης μισθώματος οικίας Τ.Κ. Πωγωνιανής.  ΑΠΟΦΑΣΗ 286
9.    Λειτουργία παραρτήματος Δημοτικού Σχολείου Δελβινακίου στην Τ.Κ. Πωγωνιανής.  ΑΠΟΦΑΣΗ 287
10.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Κοινοτικών δρόμων Τ.Κ. Πωγωνιανής.»  ΑΠΟΦΑΣΗ 288
11.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού θέση «Μπόλου»  ΑΠΟΦΑΣΗ 289
12.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση   Κοινοτικών κτιρίων Τ.Κ. Άνω Ραβενίων»  ΑΠΟΦΑΣΗ 290
13.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση θέση «Μεγκρίνη» Τ.Δ. Παρακαλάμου»  ΑΠΟΦΑΣΗ 291
14.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Δ. Δημόκορης»  ΑΠΟΦΑΣΗ 292
15.  Έγκριση Διαχειριστικής μελέτης Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Ρουψιάς» ΑΠΟΦΑΣΗ 293
16.  Έγκριση μελέτης του έργου: «Επισκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ. Παρακαλάμου»  ΑΠΟΦΑΣΗ 294
17.  Έγκριση μελέτης της προμήθειας μεταλλικών κατασκευών [κιγκλιδωμάτων – σχαρών]»  ΑΠΟΦΑΣΗ 295
18.  Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Αποπεράτωση Πλατείας Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ψυλοκάστρου»  ΑΝΑΒΟΛΗ
19.  Έγκριση αποδοχής της απόφασης ένταξης του έργου: «Εκθετήριο – Εργαστήρι ψηφιδωτών Γ & Ν Κολέφα»  ΑΠΟΦΑΣΗ 296
20.  Επικαιροποίηση Τεχνικού Δελτίου Πράξης – Τεχνική βοήθεια Δήμου Πωγωνίου – ένταξη μελετών.  ΑΠΟΦΑΣΗ 297
21.  Επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Υπηρεσίες τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης για την υλοποίηση του υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της πράξης «POLYPHONIC SONG» και παράταση της διάρκειας της σύμβασης του αναδόχου.  ΑΠΟΦΑΣΗ 298
22.  Επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο «PILTOUR” και παράταση της διάρκειας σύμβασης του αναδόχου.  ΑΠΟΦΑΣΗ 299
23.  Επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών  για την υλοποίηση του υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της πράξης με διακριτικό τίτλο «LA.ROUTE» και παράταση της διάρκειας της σύμβασης του αναδόχου.  ΑΠΟΦΑΣΗ 300
24.  Επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Υπηρεσίες τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης για την υλοποίηση του υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της πράξης «POLYPHONIC SONG» και παράταση της διάρκειας της σύμβασης του αναδόχου.  ΑΠΟΦΑΣΗ 301
25.  Επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων διάχυσης αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του υποέργου του Δήμου Πωγωνίου, για την πράξη «POLYPHONIC SONG» και παράταση της διάρκειας της σύμβασης του αναδόχου. ΑΠΟΦΑΣΗ 302
26.  Επί αιτήσεως Σπυρίδωνα Χάσκου, με θέμα: «Αντιμετώπιση προβλημάτων από την υδροληψία των πηγών στη θέση: «Κεφαλοκάναλο» Τ.Κ. Σιταριάς. ΑΠΟΦΑΣΗ 303

ΕΚΤΑΚΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ 
1.    Έγκριση και τρόπος διενέργειας προμήθειας φωτοβολταϊκών συστημάτων.ΑΠΟΦΑΣΗ  304
2.    Έγκριση μελέτης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ.       Μαυροβουνίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 305
3.    Παραχώρηση για χρήση βοηθητικού χώρου Κλειστού Γυμναστηρίου Τ.Κ.Καλπακίου στο Σύλλογο γονέων & κηδεμόνων Νηπιαγωγείου – Δημοτικού Σχολείου Καλπακίου,  για τη δημιουργία Εικαστικού Εργαστηρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 306. 
4.    Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για το έργο: «Ανάδειξη παραδοσιακής μορφής αγοράς Παρακαλάμου [1η φάση: από οικία Γκόνη έως ποταμό Λιμπούσδα]».  ΑΠΟΦΑΣΗ 307.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων
Παρασκευή, 08 Νοεμβρίου 2013 06:27

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 11/11/2013

Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί τη  Δευτέρα  11  Νοεμβρίου  2013   και ώρα  17.30.
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo  Καλπακι  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου  [ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ].

     
 ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2013 – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2013.
2.    Κατανομή ΣΑΤΑ  έτους 2013.
3.    Έγκριση μεταφοράς ποσοστού 12% της ΣΑΤΑ έτους 2013, για την πληρωμή λειτουργικών αναγκών.
4.    Έγκριση έκθεσης Β΄τριμήνου 2013 για την εκτέλεση προϋπολογισμού 2013 και υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού 2013, βάσει πορείας των εσόδων.
5.    Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.
6.    Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π.
7.    Έγκριση λύσης σύμβασης Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Χρυσόδουλης και διαγραφή βεβαιωμένου μισθώματος.
8.    Έγκριση λύσης σύμβασης μισθώματος οικίας Τ.Κ. Πωγωνιανής.
9.    Λειτουργία παραρτήματος Δημοτικού Σχολείου Δελβινακίου στην Τ.Κ. Πωγωνιανής.
10.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Κοινοτικών δρόμων Τ.Κ. Πωγωνιανής.»
11.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού θέση «Μπόλου»
12.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση   Κοινοτικών κτιρίων Τ.Κ. Άνω Ραβενίων»
13.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση θέση «Μεγκρίνη» Τ.Δ. Παρακαλάμου»
14.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Δ. Δημόκορης»
15.    Έγκριση Διαχειριστικής μελέτης Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Ρουψιάς»
16.    Έγκριση μελέτης του έργου: «Επισκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ. Παρακαλάμου»
17.    Έγκριση μελέτης της προμήθειας μεταλλικών κατασκευών [κιγκλιδωμάτων – σχαρών]»
18.    Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Αποπεράτωση Πλατείας Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ψυλοκάστρου»
19.    Έγκριση αποδοχής της απόφασης ένταξης του έργου: «Εκθετήριο – Εργαστήρι ψηφιδωτών Γ & Ν Κολέφα»
20.    Επικαιροποίηση Τεχνικού Δελτίου Πράξης – Τεχνική βοήθεια Δήμου Πωγωνίου – ένταξη μελέτων.
21.    Επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Υπηρεσίες τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης για την υλοποίηση του υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της πράξης «POLYPHONIC SONG» και παράταση της διάρκειας της σύμβασης του αναδόχου.
22.    Επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο «PILTOUR” και παράταση της διάρκειας σύμβασης του αναδόχου.
23.    Επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών  για την υλοποίηση του υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της πράξης με διακριτικό τίτλο «LA.ROUTE» και παράταση της διάρκειας της σύμβασης του αναδόχου.
24.    Επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Υπηρεσίες τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης για την υλοποίηση του υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της πράξης «POLYPHONIC SONG» και παράταση της διάρκειας της σύμβασης του αναδόχου.
25.    Επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων διάχυσης αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του υποέργου του Δήμου Πωγωνίου, για την πράξη «POLYPHONIC SONG» και παράταση της διάρκειας της σύμβασης του αναδόχου.
26.    Επί αιτήσεως Σπυρίδωνα Χάσκου, με θέμα: «Αντιμετώπιση προβλημάτων από την υδροληψία των πηγών στη θέση: «Κεφαλοκάναλο» Τ.Κ. Σιταριάς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ


Κατηγορία Προσκλήσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  14-10-2013  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  19/14-10-2013] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

1.    Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2013 – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2013.  AΠΟΦΑΣΗ 255
2.    Κατανομή ΣΑΤΑ ετών 2012 – 2013.  ΑΠΟΦΑΣΗ  256
3.    Έγκριση έκθεσης Β΄τριμήνου 2013 για την εκτέλεση προϋπολογισμού 2013. ΑΠΟΦΑΣΗ  257
4.    Απευθείας εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου [Κατάστημα – Φώτου Τζαβέλλα – Ιωάννινα]  ΑΠΟΦΑΣΗ  258
5.    Έγκριση λύσης σύμβασης Δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Κτισμάτων – έγκριση νέας δημοπράτησης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  259
6.    Έγκριση δημοπράτησης Δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Άνω Ραβενίων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  260
7.    Έγκριση δημοπράτησης δημοπράτησης Δημοτικής έκτασης στον κάμπο Τ.Κ. Ορεινού – Ξηρόβαλτου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  261
8.    Επί αιτήσεων  Ο.Τ.Ε  - VODAFONE -  COSMOTE, για μείωση μισθωμάτων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  262
9.    Χαρακτηρισμός ως Δημοτικής οδού της οδού Κουκλιοί – Παηδονία – Παρακάλαμος.  ΑΠΟΦΑΣΗ  263
10.  Συμπληρωματική απόφαση για την ξύλευση για ατομικές ανάγκες των κατοίκων στην Τ.Κ. Νεγράδων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  264
11.  Πρόταση για ορισμό νέου Δ.Σ. στο ΤΟΕΒ Βασιλικού.  ΑΠΟΦΑΣΗ  265
12.  Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  266
13.  Προγραμματισμός εκδηλώσεων Εθνικής Επετείου 28-10-1940 [Καλπάκια  2013] – έγκριση δαπανών – ψήφιση πίστωσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  267
14.  Αποδοχή προέγκρισης δανείου & όρων δανεισμού από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  268
15.  Έγκριση σχεδίου και υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πωγωνίου και Μ.Κ.Ο «Η Κιβωτός του Κόσμου»  ΑΠΟΦΑΣΗ  269  
16.  Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Πωγωνίου και Δήμου Ζαγορίου για τη διάθεση υπαλλήλων του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  270
17.  Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πωγωνίου και της Περιφέρειας Ηπείρου, για την διάθεση υπαλλήλου ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  271
18. Έγκριση μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Βρεφονηπιακού Σταθμού Καλπακίου.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  272
19.  Έγκριση μελέτης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μαυροβουνίου.»  ΑΝΑΒΟΛΗ
20.  Έγκριση μελέτης της προμήθειας κουφωμάτων για την Μαθητική Εστία Πωγωνιανής.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  273
21.  Έγκριση τροποποίησης του τίτλου της μελέτης του έργου: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Βασιλικού έως γεώτρηση στη θέση «Φτέρη.» ΑΠΟΦΑΣΗ  274
22.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση βρύσης στην είσοδο οικισμού της Τ.Κ. Παλαιοπύργου.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  275
23.  Επί αιτήσεων δημοτών,  για χορήγηση αδειών υδροδότησης αγρών , εκτός οικισμού.  ΑΠΟΦΑΣΗ  276.

ΕΚΤΑΚΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ  

1.    Παραχώρηση χώρου για κατασκευή οικογενειακού τάφου στην Τ.Κ. Κρυονερίου. ΑΠΟΦΑΣΗ  277
2.    Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Δολού»  ΑΠΟΦΑΣΗ  278.  

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  14-10-2013  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  18/14-10-2013] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση Ισολογισμού Δήμου Πωγωνίου έτους 2011.  ΑΠΟΦΑΣΗ  254


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.


ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων

O Πρόεδρος του Δ.Σ. ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος στο ΜΟΝΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Δ.Σ. το άρθρο 217 του Δ.Κ.Κ. [3463/2006], όπως ισχύει και στη συνέχεια αναφέρει: «Βάσει του περιεχομένου του παραπάνω άρθρου και σε εκτέλεση της 219/26-8-2013 απόφασης του Δ.Σ., για καθορισμό του τόπου και του χρόνου της συνεδρίασης, εκδόθηκε η 12256/13-9-2013 πρόσκλησή μας, που δημοσιεύθηκε αρμοδίως. Η συνεδρίαση του Δ.Σ. της 29-9-2013, δεν είχε τη νόμιμη απαρτία και εκδόθηκε η 13402/5-10-2013 πρόσκλησή μας, που δημοσιεύθηκε αρμοδίως, για σύγκληση του Δ.Σ. σε κατεπείγουσα συνεδρίαση για το παρόν θέμα. Kαλώ λοιπόν το σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 4 του Δ.Κ.Κ. ν’ αποφανθεί για το κατεπείγον της συνεδρίασης.
Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφαίνεται για το κατεπείγον της συνεδρίασης.
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, Κων/νο Καψάλη, ο οποίος εξέθεσε στο Συμβούλιο τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2012, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του τεχνικού προγράμματος έργων, μελετών και λοιπών δράσεων, που είχε ως εξής:
«Αγαπητοί Συμπολίτες,
Ο απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής ενώπιον των κατοίκων και φορέων του Πωγωνίου για το 2012 γίνεται σε μία συγκυρία εξαιρετικά αρνητική για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και για το μέλλον των αντιπροσωπευτικών θεσμών σε όλα τα επίπεδα.
Στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον για την χώρα μας κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα που ανέκυψαν στη λειτουργία του Δήμου, εξαιτίας των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων, χωρίς την διάθεση του ανάλογου προσωπικού και πόρων, με την ταυτόχρονη διαρκή μείωση των χρηματοδοτήσεων από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, που υπονόμευσε την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών προς τους δημότες.
 Η αφάνταστη γραφειοκρατία , οι αλληλοαναιρούμενες εγκύκλιοι και νομοθετήματα, η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων.(Περιφέρεια, Δήμος Ιωαννιτών ,αποκεντρωμένη περιφέρεια κλπ.) αλλά και η αδιαλαξία της κεντρικής εξουσίας που κρατά τα μάτια και τα αυτιά τους κλειστά δημιουργούν επιπρόσθετα προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία στους Δήμους και τη ζωή των δημοτών.
Σε αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προβλήματα προστέθηκε και η κακή οικονομική κατάσταση, που προέρχεται από τα ελλείμματα και τις υποχρεώσεις των προηγούμενων διοικήσεων του δήμου που πλησιάζουν 1200.000 Ε και Δάνεια ύψους 2.000.000 Ε περίπου.
Οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι κατάφεραν να συνεχίσουν να εξυπηρετούν αξιοπρεπώς τους πολίτες του Πωγωνίου, παρά τις δυσκολίες.
Ο Δήμος Πωγωνιου ήταν δυναμικά παρών στους αγώνες , απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας και γενικότερα η περιοχή , ο νομός μας .
Συνεχίζουμε να διεκδικούμε :
Κανένα κλείσιμο υποβάθμιση υπηρεσίας στα όρια του δήμου μας.
Την επαρκή αστυνόμευση της περιοχής
Την σταθερή αποπληρωμή των κτηνοτρόφων απο τη ΔΩΔΩΝΗ.
Την λειτουργία της Μεταλλουργικής Βιομηχανίας.
 
Η παράταξή μας «Ενωτική Πρωτοβουλία» συνέχισε να λειτουργεί και το 2012 με βάση τις αρχές που θέσαμε εξ αρχής:
Σωστή Οργάνωση και Νοικοκύρεμα του Δήμου σε κάθε λειτουργία του.
Σκληρή δουλειά.
Διάθεση προσφοράς με σεβασμό στον Δημότη.
Καθαρές θέσεις και καθαρές απόψεις
Αξιοκρατία, διαφάνεια, εντιμότητα και διάλογο
Σεβασμός στον άνθρωπο και στο περιβάλλον

Αγαπητοί συμπολίτες,
Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσουμε τα πεπραγμένα της δεύτερης χρονιάς της Διοίκησης μας, τις δραστηριότητες και τα έργα, όπως αυτά εξελίχθηκαν.
Η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πωγωνίου, για τον «Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2012», πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 217 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και την απόφαση αριθ. ...../2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Πωγωνίου
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πωγωνίου το 2012 πραγματοποίησε 1 ειδική συνεδρίαση (Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2011) και 19 τακτικές συνεδριάσεις και έλαβε 385 αποφάσεις.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πωγωνίου πραγματοποίησε 5 συνεδριάσεις και έλαβε 9 αποφάσεις.
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου πραγματοποίησε 17 συνεδριάσεις και έλαβε 179 αποφάσεις.
Λειτουργεί η επιτροπή Διαβούλευσης όπου όλοι οι φορείς της περιοχής έχουν την δυνατότητα να τοποθετηθούν τόσο για ζητήματα του αφορούν αποκλειστικά το Δήμο όπως είναι το πρόγραμμα έργων όσο και για γενικότερα , αλλά και μείζονα ζητήματα της περιοχής.
Κάνουμε πράξη τη διαφάνεια , όλες οι αποφάσεις μας αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια , εκεί μπορεί να έχει πρόσβαση ο κάθε πολίτης και να γνωρίζει τα πάντα για τις αποφάσεις του Δήμου και τη λειτουργία του.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Είναι αλήθεια ότι ο Καλλικράτης σχεδιάστηκε στα χαρτιά εμείς καλούμαστε να τον κάνουμε πράξη που είναι το πιο δύσκολο και επίπονο , οφείλουμε λοιπόν να αναζητήσουμε και να διαμορφώσουμε σε πράξη το δικό μας όραμα, να δώσουμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα και να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει ο Δήμος μας.
Από τις πρώτες μέρες που αναλάβαμε τη διοίκηση του δήμου εκφράσαμε την άποψη πως η αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων και η αξιοποίηση των μεγάλων πλεονεκτημάτων μπορεί να επιτευχθεί με ένα νέο Στρατηγικό Σχέδιο του δήμου.
Το καλοκαίρι του 2011 ξεκινήσαμε τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου μας για τα επόμενα χρόνια .
Πρόκειται για τον «οδικό χάρτη» , πάνω στον οποίο σχεδιάζουμε έργα και δράσεις, προετοιμάζοντας το Δήμο μας για την επόμενα χρόνια, ήδη έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση αυτού και βρίσκεται στην ολοκλήρωση του..
Τα πλεονεκτήματα που αναδεικνύονται μέσα από επιχειρησιακό σχέδιο και αποτελούν τους βασικούς στόχου της Δημοτικής Αρχής .
Α) Η γεωγραφική θέση του Δήμου και η Γειτνίαση μας με την Αλβανία (Οικονομική ζώνη , ΒΙΟΠΑ, τοπικά προϊόντα, πολιτισμός ,τουρισμός)
Β) Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
(Ανεμογεννήτριες , φωτοβολταικά , προγράμματα Ήλιος , εξοικονομώ υδροηλεκτρικά)
Γ) Γεωργική έκταση και υδάτινο δυναμικό.
(Αλλαγή τρόπου άρδευσης κοιλάδας Καλαμά, αξιοποίηση κάμπου Μαυρόπουλου, Κτίσματα, Ορεινού Ξηρόβαλτου κλπ )
Δ) Αξιοποίηση Δασικού πλούτου – Λατομεία
Ε) Ανάδειξη αξιοποίηση πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Φυσικού Περιβάλλοντος
(Μνημεία, μοναστήρια, φυσικές ομορφιές, μουσική παράδοση κλπ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Οι περικοπές στις χρηματοδοτήσεις το 2012 έφθασαν περίπου το 65% στους ΚΑΠ απο 280.000 Ε μηνιαίως που έπαιρναν οι πρώην Δήμοι σε 152.000 και η ΣΑΤΑ απο 1.300.000 Ε το 2010 που αντιστοιχεί αθροιστικά στους πρώην Δήμους σε 720.000 Ε το 2011 σε 530.000 Ε το 2012 , σε 530.000 Ε το 2013 και σε 250.000 προβλέπετε το 2014.
Επίσης γίνεται επιπλέον παρακράτηση απο τους μειωμένους ΚΑΠ για την ευπηρέτηση Δανείων των πρώην δήμων Άνω Πωγωνίου και Άνω Καλαμά στο ποσό 200.000 Ε
Μέσα σ΄ αυτή την δύσκολη οικονομική κατάσταση δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στον οικονομικό προγραμματισμό και διαχείριση των οικονομικών εκκρεμοτήτων, με σωστή διαχείριση και κατανομή καταφέραμε να πληρώσουμε μέρος παλαιών οφειλών αλλά και υποχρεώσεων που ανέκυψαν στην πορεία απο δικαστικές αποφάσεις κλπ.
Προχωρήσαμε στον εξορθολογισμό και μείωση των περιττών δαπανών χωρίς να στερούνται οι δημότες την παροχή βασικών υπηρεσιών του Δήμου.
Σε ότι αφορά τους οφειλέτες του Δήμου στάλθηκαν επιστολές προς όλους τους οφειλέτες με το ύψος των οφειλών τους και την ενημέρωσή τους για τις περαιτέρω ενέργειες του δήμου για την είσπραξή τους .
Έγινε εξόφληση μεγάλου μέρους ανεξόφλητων οφειλών και συνεχίζεται , απομένουν υποχρεώσεις των πρώην δήμων απο συμβάσεις έργων , μελετών, προμηθειών που δεν είχαν τιμολογηθεί και θα αποπληρωθούν απο τη σύναψη Δανείου που είναι σε εξέλιξη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Μέσα απο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου πραγματοποιήθηκαν μικρά νέα έργα και τα συνεχιζόμενα σε όλες τις τοπικές κοινότητες αλλά και με τα μηχανήματα του Δήμου έγιναν παρεμβάσεις - αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης , καθαρισμοί συντηρήσεις κοινοτικών -αγροτικών δρόμων κλπ.
Συνεχίστηκαν έργα που είχαν δημοπρατηθεί και είχαν σταματήσει λόγω μη χρηματοδότησής των (έγινε υποκατάσταση αναδόχου) όπως πνευματικό κέντρο Νεγράδων , Μαυρόπουλου, Δημόκορης κλπ.
 
Έργα που εγκρίθηκαν στο ΕΣΠΑ -Ο.Π.Α.Α.Χ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ -INTERREG ΕΣΠΑ.
Εγκρίθηκαν
Δίκτυο αποχέτευσης Ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου ύψους 5.590.000,00 Ε
Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ Παρακαλάμου ύψους 947.100,00 Ε
Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες αυτεπιστασία αρχαιολογίας ύψους 50.000,00 Ε
Ανάδειξη παραδοσιακής μορφής Αγοράς Τ.Δ. Παρακαλάμου ( Απο οικία γκόνη ως ποταμό Λιμπούσδα ) ύψους 1.200.000,00 Ε
Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τις Τ.Κ. Κουκλιών,Μαζαεακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη ,Δελβινακίου ύψους 624.000,00 Ε
Δημιουργία χώρου υπαίθριας αναψυχής στη θέση «Γοριτσάκι Τ.Κ. Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου ύψους 550.000,00 Ε
Υπο ένταξη
Πάρκο Ιστορίας στο Καλπάκι ( Πολεμικό Μουσείο) ύψους 1.600.000,00 Ε
Αντικατάσταση εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Βασιλικού ύψους 2.500.000,00 Ε

ΟΠΑΑΧ
Εγκρίθηκαν
Αξιοποίηση περιοχής νερόμυλου Ιερομνήμης ύψους 200.000,00 Ε
Κατασκευή γηπέδου 5χ5 Δελβινακίου ύψους 83.000,00 Ε
Κατασκευή γηπέδου 5χ5 Κτισμάτων ύψους. 90.000,00 Ε
Έκθετήριο-Εργαστήρι Ψηφιδωτών Γ&Ν Κολέφα Τ.Κ. Πωγωνιανής ύψους 340.000,00 Ε
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
Εγκρίθηκε
Ενεργειακή αποκατάσταση κτιρίου Δολιανών ύψους 200.000,00 Ε
ΙΝΤΕRREG ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ»
Εγκρίθηκαν
Πολυφωνικό τραγούδι- Δίαυλος δικτύωσης και πολιτισμικής ανάδειξης στις περιοχές του Πωγωνίου και GREGIA SALENTINA με συνολικό Προϋπολογισμό 1.154.000,00 Ε .Προυπολογισμός για το Δήμο Πωγωνίου ύψους 544.000,00 Ε.
Ο δρόμος των Λιμνών με συνολικό Προϋπολογισμό 1508.000,00 Ε
Προϋπολογισμός για το Δήμο Πωγωνίου ανέρχεται στο ύψος των 253.800,00 Ε
Διαδρομές προσκυνηματικού τουρισμού στα Ιωάννινα και τo LECCE συνολικού προϋπολογισμού 1.325.500,00 Ε.
Προϋπολογισμός για το Δήμο Πωγωνίου ανέρχεται στο ύψος των 149.700,00
ΙΝΤΕRREG ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ
Εγκρίθηκαν
Ανάπτυξη δικτύου Επιχειρηματικότητας συνολικού Πρου/σμού 363.000,00 Ε
Προϋπολογισμός για το Δήμο Πωγωνίου ανέρχεται στο ύψος των 102.250,00 Ε
Διατήρηση ανάπτυξη τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς συνολικού προ/σμού 477.150,00Ε
Προϋπολογισμός για το Δήμο Πωγωνίου ανέρχεται στο ύψος των 92.000,00 Ε

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Ύδρευση
Με σωστή οργάνωση τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού όσο και σε επίπεδο συντήρησης αλλά και υλοποίησης έργων δώσαμε λύσεις σε αρκετά προβλήματα ύδρευσης (Βασιλικό, Κεφαλόβρυσο, Ιερομνήμη, Μαζαράκι, Δελβινάκι κλπ) ενισχύοντας ταυτόχρονα τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες υδροδότησης των οικισμών.
Για την εξασφάλιση καλής ποιότητας νερού στους δημότες γίνονται τακτικές αναλύσεις απολύμανση του δικτύου και ετήσιος καθαρισμός των δεξαμενών .
Τέλος προωθούμε την οριστική επίλυση των προβλημάτων επάρκειας νερού σε οικισμούς που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. ( Μελέτες Βασιλικού ,Άνω Καλαμά, Δελβινακίου, Πηγές Βελλάς κλπ.)
Έγινε ορθολογισμός στα τέλη ύδρευσης απο την ανισότητα που υπήρχε στα διαφορετικά τιμολόγια που είχαν οι πρώην Δήμοι όπου στο γενικό σύνολο τα τέλη για το 2012 μειώθηκαν περίπου 10%
Έγιναν αντικαταστάσεις αντλιών και αποκατάσταση βλαβών σε αντλιοστάσια και δίκτυα ύδρευσης (Μαζαράκι, Κεφαλόβρυσο,Βασιλικό, Κουκλιοι , Δελβινάκι , ορεινό Ξηρόβαλτο, Αγία Μαρίνα , Λάβδανη, Στρατίνιστα, Σιταριά κλπ.
Ανατέθηκε μελέτη για αδειοδότηση και άδεια χρήσης νερού στο σύνολο των γεωτρήσεων και υδρομαστέυσεων του Δήμου.

Καθαριότητα
Η οικονομική κατάσταση της χώρας η έλλειψη προσωπικού, η έλλειψη μηχανολογικού εξοπλισμού (απορριμματοφόρα ,πλυντήριο κάδων) αλλά και το αυξημένο λειτουργικό κόστος να οργανώσουμε δημοτική υπηρεσία καθαριότητας προχωρήσαμε στην δημοπράτηση και ανάθεση των απορριμμάτων σε ιδιώτες πετυχαίνοντας το βασικό μας στόχο που είναι η προάσπιση της δημόσιας υγείας.
Καταργήσαμε τις χωματερές Κεφαλοβρύσου και Δελβινακίου μεταφέροντας τα απορρίμματα στο Χυτά Ελληνικού προβαίνοντας στη αποκαταστασή τους.
Πραγματοποιήθηκε προμήθεια και τοποθετήθηκαν νέοι κάδοι απορριμμάτων καθώς και αντικατάσταση και επισκευή παλαιών.
Δεν έγινε καμία αύξηση αύξηση στα τέλη καθαριότητας απεναντίας σε κάποιες πρώην Δημοτικές ενότητες μειώθηκαν.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δάση
Για την καλύτερη και ορθολογικότερη διαχείριση των δασών προχωρήσαμε στην καταγραφή των δημοτικών εκτάσεων, συγκεντρώσαμε τις διαχειριστικές μελέτες των πρώην δήμων και συντάξαμε (8) νέες διαχειριστικές μελέτες που θα αποφέρουν
α) έσοδα για το Δήμο
β) επάρκεια καυσόξυλων για ιδιωτικές ανάγκες δημοτών
γ) ανανέωση του δάσους
δ) την ελεγχόμενη υλοτόμηση του Δάσους

Λατομεία
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Δήμου μας από αδρανή υλικά για την εκτέλεση των έργων, τις ανάγκες των δημοτών αλλά και την εξασφάλιση πόρων για το Δήμο, ο Δήμος προχώρησε στις ενέργειες για την αδειοδότηση των δύο λατομείων στο Τ.Δ Δελβινακίου
Ήδη λήφθηκαν όλες οι σχετικές αδειοδοτήσεις - αποφάσεις αναμένεται η δημοπράτησή τους όπως προβλέπεται απο την κείμενη νομοθεσία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Χιονοπτώσεις
Από την πρώτη στιγμή με τις δικές μας δυνάμεις ,τη συνεργασία και την βοήθεια της περιφέρειας Ηπείρου καταφέραμε να έχουμε όλους του δρόμους ανοιχτούς καθ΄ όλη την περίοδο των χιονοπτώσεων.
Με τη ρίψη αλατιού αντιμετωπίσαμε τον παγετό και έτσι δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα.

Πυρασφάλεια
Ενεργοποιήθηκε το συντονιστικό όργανο με φορείς που προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.
Καθαρίστηκαν κοινόχρηστοι χώροι, κοινοτικοί – αγροτικοί - δασικοί δρόμοι σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία.
Διανοίχτηκαν νέοι δασικοί δρόμοι για άμεση προσπέλαση της πυροσβεστικής στη Χαραυγή, Καστάνιανη, Αγία Μαρίνα, Μαζαράκι, Βροντισμένη, Νεγράδες κλπ.
Αντικαταστάθηκαν-επισκευάστηκαν οι πυροσβεστικοί κρουνοί στο σύνολο του Δήμου.

Πλημμύρες
Προβήκαμε στο καθαρισμό φρεατίων , τμήμα του ποταμού Γορμού , καθαρισμούς τάφρων, ολοκληρώσαμε τα φράγματα στη Δ. Ε Λάβδανης.
Παροχή Υπηρεσιών
Σε συνεργασία με ειδικευμένους τεχνικούς προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε τηλεοπτικό σήμα σε κάθε γωνιά του Δήμου μας, προσπερνώντας τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη μορφολογία του εδάφους , τα έντονα καιρικά φαινόμενα και το πεπαλαιωμένο δίκτυο της περιοχής
 
Για τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιήσαμε σειρά επαφών για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της εγκατάστασης της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης , η οποία θα υλοποιηθεί άμεσα και αναμένεται να επιλύσει τα προβλήματα ποιότητας των τηλεοπτικών σημάτων .
Προχωρήσαμε στην προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ασύρματου σήματος internet το οποίο εξυπηρετεί ήδη το μεγαλύτερο κομμάτι των οικισμών του δήμου Πωγωνίου, προσφέροντας στους δημότες μας τη δυνατότητα αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων που παρέχει το διαδίκτυο.

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδική οικονομική Ζώνη ( Ε.Ο.Ζ )
Ένα απο τα βασικότερα προβλήματα που απασχολούν την τοπική μας κοινωνία είναι η φθίνουσα πορεία του πληθυσμού η οποία κατα κύριο λόγο οφείλεται στην Ανεργία η οποία ιδίως σήμερα με την μεγάλη οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας απειλεί να αφανίσει κυριολεκτικά και τους λίγους εναπομείναντες ενεργούς οικονομικά πολίτες .
Ο Δήμος Πωγωνίου διατεθειμένος να στηρίξει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχής μας πήρε σημαντικές πρωτοβουλίες .
Τέτοια είναι και η Μελέτη το αν μπορεί και με ποιές προυποθέσεις να δημιουργηθεί Ειδική οικονομική Ζώνη (Ε.Ο.Ζ ) στην περιοχή του Πωγωνίου
Διοργανώσαμε διημερίδα το Απρίλιο στον Παρακάλαμο στον τομέα της Γεωργία -Κτηνοτροφίας με θέμα «Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία» και «Σχέδια βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων»
Πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία σεμινάρια Αμπελουργίας και Μελλισσοκομίας
Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. ο Δήμος Πωγωνίου εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας» και απασχόλησε για πέντε μήνες 50 άτομα σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου .
Εγκρίθηκαν προτάσεις για τις τοπικές πρωτοβουλίες στα προγράμματα ΤΟΠ.Σ.Α και ΤΟΠΕΚΟ που στοχεύουν στη προώθηση της απασχόλησης σε βιώσιμες και ανταγωνιστικές δραστηριότητες της καταπολέμησης της ανεργίας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
Υλοποιεί πρόγραμματα απασχόλησης ανεργίας ηλικίας 55-64 ετών μέσω ΟΑΕΔ και ευπαθών ομάδων ΑΜΕΑ
 
Γεωργία -Κτηνοτροφία
Η γεωργία και η κτηνοτροφία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της τοπικής κοινωνίας και τα ζητήματα τους τα αντιμετωπίζουμε με ιδιαιτερότητα με γνώμονα να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής των παραγωγών.
Επισκευάστηκαν ομβροδεξαμενές όπου χρειάστηκε, τοποθετήσαμε ποτίστρες σε σημεία που υποδείχθηκαν απο τους κτηνοτρόφους και μεταφέραμε νερό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες .
Βελτιώσαμε και συντηρήσαμε αγροτικούς και δασικούς δρόμους
Λειτουργούμε γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης στον Παρακάλαμο στελεχωμένο με γεωπόνο και γραμματειακή υποστήριξη όπου ενημερώνει στους δημότες μας για τα τρέχοντα προγράμματα , για τις νέες μορφές καλλιεργειών, σχέδια βελτίωσης κλπ.
Είμαστε σε συνεχή συνεργασία με τα ΤΟΕΒ Παρακαλάμου-Καλπακίου –Κουκλιών και βοηθούμε στα προβλήματά τους με τα μηχανήματα του Δήμου . (Χαλικοστρώσεις ,καθαρισμός τάφρων-διώρυγες κλπ,)
Διοργανώσαμε ενημερωτικές ημερίδες για ενημέρωση των γεωργών-κτηνοτρόφων σε νέες μεθόδους και σε νέες μορφές καλλιεργειών αλλά και σεμινάρια αμπελουργίας και μελισσοκομίας δίνοντας την δυνατότητα σε δημότες μας που ήθελαν να αποκομίσουν πρόσθετες γνώσεις στο αντικείμενο που τους ενδιέφερε .
Τα τέλη δικαιώματος βοσκής παρέμειναν και για το 2012 στα κατώτερα επίπεδα που προβλέπει ο Νόμος.

Πρόνοια
Η παρουσία του Δήμου στο κοινωνικό τομέα ήταν ουσιαστική κυρίως στα άτομα της τρίτης ηλικίας που έχουν πραγματικά ανάγκη και αναπτύσσεται κυρίως από το Νομικό πρόσωπο του Δήμου.
Συνεχίζουμε τα προγράμματα βοήθεια στο σπίτι , τη δημοτική συγκοινωνία , πραγματοποιήσαμε τον Ιούλιο 10/ήμερες επισκέψεις στα Ιαματικά λουτρά , σιτίσαμε και σιτίζουμε καθημερινά πάνω απο 80 ανήμπορους συνδημότες μας .
Διοργανώσαμε εκδήλωση αφιέρωμα στην τρίτη ηλικία ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης για την προσφορά τους.

Υγεία
Προβήκαμε στη συντήρηση - ελαιοχρωματισμός σχεδόν όλων των περιφερειακών και αγροτικών Ιατρείων .
Προχωρήσαμε στην επέκταση του διαδικτύου αρχικά σε όλα τα περιφερειακά ιατρεία και συνεχίζουμε στα αγροτικά , εξοπλίζοντάς τα με υπολογιστές – εκτυπωτές απαραίτητα για την υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφιση .
Πραγματοποιήθηκαν σειρά ιατρικών εξετάσεων στις έδρες των πρώην δήμων από εξειδικευμένους γιατρούς
Δρομολογήσαμε δημοτική συγκοινωνία των Τοπικών Κοινοτήτων με το Κέντρο Υγείας Δελβινακίου .

Πολιτισμός
Διοργανώσαμε από κοινού με τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής εκδηλώσεις που έχουν καθιερωθεί ως θεσμοί.( Πολυφωνικά, γιορτή κτηνοτρόφου, γιορτή Δάσους, Καλπάκια, ολοκάυτωμα Κεφαλοβρύσου καρναβάλι κτλ).
Ενισχύσαμε οικονομικά πολιτιστικές δραστηριότητες φορέων.
Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση αδελφοποίησης Δήμου Πωγωνίου και Δήμου Σφακίων στην γενέτειρα του Χατζημιχαλη Νταλιάνη στο Δελβινάκι
 
Αθλητισμός
Στον τομέα του Αθλητισμού συνεργαστήκαμε με όλους τους αθλητικούς συλλόγους όπου για το 2012 επιχορηγήθηκαν με το ποσό των 16.000,00 ε ( 4.000 Ε η κάθε ομάδα)
Έγινε συντήρηση όλων των γηπέδων του Δήμου και πλέον είναι έτοιμο προς χρήση το γήπεδο ποδοσφαίρου με χόρτο της Τ.Κ Κεφαλοβρύσου .
Ο Δήμος υλοποίησε και το 2012 προγράμματα Άθλησης για όλους με τη λειτουργία οχτώ (8) τμημάτων (άθληση και παιδί, άθληση και γυναίκα κλπ.)
Δημοπρατήθηκαν και κατασκευάζονται τα δύο 5Χ5 στο Δελβινάκι και τα Κτίσματα.
 
Νεολαία
Μέσα απο το Πρόγραμμα ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ υλοποιήθηκαν δύο προγράμματα ανταλλαγής νέων στους Κουκλιούς .
Το πρώτο υλοποιήθηκε απο 31 Οκτωβρίου ως 6 Νοεμβρίου με τίτλο ¨Ας πετάξουμε τα σκουπίδια στη μεγαλύτερη χαράδρα του Κόσμου¨ συμετείχαν 30 νέοι απο Ελλάδα,Ουγκαρία,Ρουμανία,Λιθουανία,Λετονία και Ιταλία.
Το δεύτερο απο τις 16 ως 22 Νοεμβρίου με τίτλο ¨Αντιμετώπισε τους άλλους όπως θέλεις να σε αντιμετωπίζουν,συμετείχαν 29 νέοι απο Ελλάδα , Ρουμανία , Τουρκία Βουλγαρία Πολωνία και Ιταλία.
Συναντήθηκαν με νέους του Πωγωνίου να αντάλλάξαν απόψεις και να υλοποίησαν απο κοινού δράσεις εθελοντισμού .
Συντηρήσαμε τους παιδότοπους και τις παιδικές χαρές

Παιδεία
Έχοντας τη πεποίθηση ότι "Η Παιδεία είναι η καλύτερη επένδυση για το μέλλον" θέσαμε ως στόχο την αναβάθμιση της Παιδείας μέσα από τη στενή συνεργασία με γονείς και εκπαιδευτικούς.
Κατανεμήθηκαν με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο οι λειτουργικές δαπάνες σε κάθε σχολείο καθώς και οι πιστώσεις του Δήμου για επισκευή και συντήρηση των Σχολείων.
Έγιναν αποδεκτές και κατανεμήθηκαν οι έκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου για το πετρέλαιο και την ενίσχυση της δημιουργικότητας των μαθητών. Κανένα σχολείο δεν έμεινε χωρίς θέρμανση.
Παραχωρήθηκαν οι σχολικοί χώροι για πολλές δραστηριότητες εκπαιδευτικού και πολιτιστικού περιεχομένου.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αιολικά πάρκα
Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του έχει εγκρίνει δύο (2) περιβαλλοντικές μελέτες για αιολικά πάρκα στο όρος Κασιδιάρης.
¨Ενα απο αυτά βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Ζίτσας και Δήμου Πωγωνίου και το δεύτερο εξ΄ ολοκλήρου στο Δήμο Πωγωνίου,
΄Εχουν κατατεθεί αιτήσεις για αδειοδότηση στις υπηρεσίες της περιφέρειας ύστερα απο ανάλογες μετρήσεις για άλλα τρία (3) αιολικά πάρκα , ένα στο όρος Κουτσόκρανο της Δ.Ε Δελβινακίου και δύο στο όρος Νεμέρζικα της Δ.Ε Άνω Πωγωνίου.
 
Φωτοβολταικά
‘Εγινε αποτύπωση όλων των Δημοτικών κτιρίων (Δημοτικά σχολεία, κοινοτικά γραφεία ιατρεία, γυμναστήρια ,πνευματικά κέκτρα κλπ.) με στόχο την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταικών στις στέγες των κτιρίων για την κάλυψη ηλεκτρικής ενέργειας κοινόχρηστων χώρων, δημοτικού φωτισμού κλπ.
Ήδη εγκρίθηκαν τέσσερις (4) προτάσεις για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στον Παρακάλαμο , Δολιανά , Βασιλικό και Κεφαλόβρυσο .
Έγινε καταγραφή των δημοτικών εκτάσεων κυρίως εκτάσεις πάνω των 100 στρεμμάτων που θα ανταποκρίνονται για την ένταξή τους και την κατασκευή φωτοβολταικών μονάδων στο πρόγραμμα HLIOS .
Εντοπίστηκαν δύο περιοχές η μία στη θέση ΝΤΕΡΕΔΕΣ της Τ.Κ. Παρακαλάμου και στη θέση ΠΑΓΟΥΝΟΥ της Τ.Κ . Μαζαρακίου, και η περιοχή στον προφήτη Ηλία του ΤΔ Άνω Ραβενίων.
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
Εγκρίθηκε πρόταση στο πρόγραμμα ‘’εξοικονομώ’’ με τίτλο
Ενεργειακή επιθεώρηση – επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας για το Σχολικό κτίριο Δολιανών ύψους 200.000,00 Ε
Υποβλήθηκαν φάκελοι για τα Δημοτικά σχολεία Παρακαλάμου , Κεφαλοβρύσου και για το Παρθεναγωγείο Δελβινακίου.

Πετρέλαια
Παρακολουθούμε απο κοντά τις εξελίξεις και το έντονο ενδιαφέρον εταιρειών πετρελαίου για έρευνες στην περιοχή μας
Είναι σημαντικό για την περιοχή μας που εντάσσεται στον ενεργειακό χάρτη της χώρας μας και αποτελεί μια σπουδαία ελπίδα για την Εθνική μας οικονομία , για την τοπική μας ανάπτυξη.

Υποβάθμιση - κατάργηση υπηρεσιών
Το 2012 υπήρξε μια προσπάθεια της κεντρικής Διοίκησης να περιορίσει τις δαπάνες προχωρώντας στο κλείσιμο εκατοντάδων σ' όλη τη χώρα υπηρεσιών , με άμεσες επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή της Ελληνικής περιφέρειας.
 Από αυτή την «πολιτική» επλήγη και ο Δήμος μας.
Αντιδράσαμε με όλη τη δύναμη της φωνής μας ,ασκήσαμε πιέσεις και εξαντλήσαμε όλα τα επιχειρήματα προς τα κέντρα αποφάσεων, πήραμε αποφάσεις πραγματοποιήσαμε επαφές , παραδώσαμε υπομνήματα και επιστολές (Δωδώνη, τράπεζα, ΕΛΤΑ, Μεταλουργική αστυνόμευση περιοχή κλπ,) και προσπαθούμε ακόμη και σήμερα να ανατρέψουμε την κατάσταση.
Συνεργασίες.
Αναπτύξαμε συνεργασίες με φορείς και υπηρεσίες εκτός Δήμου , ιδιαίτερα με την Περιφέρεια Ηπείρου τους γειτονικούς Δήμους και υποβάλλαμε κοινές προτάσεις σε διαφορα προγράμματα INTERREG, ΤΟΠΣΑ ,ΤΟΠΕΚΟ κλπ.
Υπάρχει άριστη συνεργασία με τις αδελφότητες τις Ομοσπονδίες Πωγωνίου και Άνω Καλαμά (ημερίδες ,Θυάμια, συνέδρια κλπ) την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πωγωνίου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πωγωνίου περιλαμβάνει τα Σφαγεία (Παρακαλάμου- Κεφαλοβρύσου), τα λατομεία (Δελβινακίου) το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( Κ,Δ,Α,Π,) .
Τα Σφαγεία λειτούργησαν το 2012 σε συνεργασία με ιδιώτες λύνοντας χρόνια προβλήματα όπως της διαχείρισης των υποπροϊόντων , επισκευάστηκαν και λειτούργησαν στοιχειωδώς οι Βιολογικοί καθαρισμoί των υγρών λυμάτων και καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια και σε συνεργασία με την κτηνιατρική υπηρεσία να λυθούν τα όποια προβλήματα , διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων..
Η Λειτουργία τους απο την Κοινωφελή είναι αδύνατη λόγω αντικειμενικών δυσκολιών αλλά και του νομικού πλαισίου που διέπει τις δημοτικές επιχειρήσεις.
Μέχρι σήμερα έχουν βγεί και τα δύο Σφαγεία σε δημοπράτηση (δύο Φορές ) όπου απέβησαν άκαρπες και η Κοινωφελή προχώρησε σε απευθείας ανάθεση το σφαγείο του Παρακαλάμου και αναμένετε επενδυτής για το σφαγείο του Κεφαλοβρύσου. Τα έσοδα της Κοινωφελούς είναι απο επιχορηγήσεις του ΚΔΑΠ (μισθοδοσία λειτουργικά έξοδα δομής) και απο επιχορηγήσεις του Δήμου.
 
Οι πάγιες υποχρεώσεις απο δόσεις δανείων των πρώην Κοινωφελών Άνω Καλαμά και Άνω Πωγωνίου οι οφειλές σε εργαζόμενους , στο ΙΚΑ., στην εφορία, μη απόδοση ΦΠΑ,. μή υποβολή φορολογικών δηλώσεων δημιούργησαν και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της Κοινωφελούς επιχείρησης
Υλοποιοεί ειδικό τριετές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για άτομα άνεργα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) καθώ επίσης πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για απασχόληση ανέργων ηλικίας 54-64 ετών

Νομικό πρόσωπο Κ .Π .Α.Μ.Π.Δ.Π

Η νέο Νομικό πρόσωπο περιλαμβάνει τους παιδικούς σταθμούς (Καλπακίου Παρακαλάμου, Δελβινακίου, Κεφαλοβρύσου) τις 5 δομές στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι , ένα Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) στους Κουκλιούς
Παρόλα την μείωση του προσωπικού ( τρία άτομα) πετύχαμε την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών .
Παροχή κατ΄ οίκον υπηρεσιών σε άτομα της τρίτης ηλικίας μέσα απο τις δομές των προγραμμάτων βοήθεια στο σπίτι.
Κατάργηση τροφείων στους παιδικούς σταθμούς
Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε δημότες του Δήμου .
Παρέχουμε καθημερινή σίτιση σε πάνω απο 80 συνδημότες που έχουν την ανάγκη μας ( Η επιλογή γίνεται ύστερα απο εισήγηση των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου)
Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία διαχειριστήκαμε με ευαισθησία τις ομάδες ηλικιωμένων που δραστηριοποιούνται στο δήμο μας.
Σημαντικές παρεμβάσεις στις υποδομές των Παιδικών Σταθμών .

Κυρίες και κύριοι
Το 2012 ήταν μια χρόνια δύσκολη αλλά και χρήσιμη για όλους μας, αναμφισβήτητα η οικονομική κρίση που έχει χτυπήσει κάθε ελληνική οικογένεια και κυρίως η ανεργία είναι τα προβλήματα που κυριαρχούν και επισκιάζουν όλα τα αλλά.
Είναι όμως χρέος μας, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα μας και για την όποια δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα , να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα του δήμου μας και να δώσουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις.
Και προς αυτή την κατεύθυνση εργαστήκαμε ως σήμερα μέσα απο τη σωστή διαχείριση και νοικοκυριό προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε και το τελευταίο ευρώ, δεν αφήσαμε καμιά ευκαιρία που μας παρουσιάστηκε να πάει χαμένη αξιοποιώντας την για το καλό του τόπου μας
Με πίστη στο πρόγραμμα μας , γνώση των τοπικών υποθέσεων και τη στήριξη των δημοτών μας κινηθήκαμε με σεβασμό πάνω από όλα στις αυξημένες ανάγκες των συμπολιτών μας
Η καθημερινή δουλειά ήταν πολύωρη και σκληρή . Μπήκαν όμως στέρεες βάσεις για τη συνέχεια να δουλέψουμε για ένα Δήμο που ονειρευόμαστε ένα Δήμο ισχυρό που θα εξασφαλίσει ένα βιώσιμο και ανθρώπινο μέλλον για τους πολίτες του.
Όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε το Δήμο Πωγωνίου που θέλουμε.
Ξεπερνώντας τους τοπικισμούς και τις μικρότητες μπορούμε να πάμε μακριά.
Δήμος , φορείς και κοινωνία προχωρώντας ενωμένοι και αλληλέγγυοι θα τα καταφέρουμε.
Θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων, αλλά και όλους τους δημοτικούς συμβούλους για το πνεύμα συνεργασία τους σε πολλά θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και για το πραγματικό τους ενδιαφέρον στην επίλυση προβλημάτων του Δήμου μας .
Τέλος ευχαριστώ ιδιαίτερα τους υπαλλήλους του Δήμου και τους προέδρους και εκπροσώπους των κοινοτήτων του Δήμου μας για την ουσιαστική συμβολή τους στη λειτουργία του Δήμου το 2012.
Περιμένω μεγάλο ενδιαφέρον τις απόψεις σας και τις ερωτήσεις σας για κάθε σημείο των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2012.»
 
Μετά το Δήμαρχο το λόγο πήραν οι Αντιδήμαρχοι και ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. που αναφέρθηκαν πάνω σε θέματα των αρμοδιοτήτων τους σχετικά με τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής έτους 2012.

Μετά από αυτά πήραν το λόγο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ως εξής:

Ιωάννης Ντόντης [Επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης]:
 «Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ., κυρίες και κύριοι,
•    Ο Απολογισμός, είναι μία κορυφαία Συνεδρίαση του Δ.Σ. και πρέπει να έχει 2 στοιχεία:
α) την καταγραφή πεπραγμένων και εντυπώσεις πολιτών για αυτά.
β) την αιτιολογία για τα έργα για τα οποία υπήρχε προεκλογική δέσμευση και δεν έγιναν.
Επιβάλλεται λοιπόν, θεσμικά ακριβώς για να αποτελέσει εργαλείο για τους πολίτες, τους δημότες για να αξιολογήσουν την Δημοτική Αρχή.
•    Εμείς ως Παράταξη, στα Δ.Σ. είχαμε θέσει το θέμα της σύγκλησης Συνεδρίασης για τον Απολογισμό, αλλά δεν εισακουστήκαμε. Αναγκαστήκαμε να καταγγείλουμε την συμπεριφορά αυτή του Δημάρχου με επιστολή μας στα ΜΜΕ. Ο Δήμαρχος και η Παράταξή του έδειξαν για μία ακόμη φορά ότι δεν έχουν καμία διάθεση για Απολογισμό και Λογοδοσία προς τους δημότες και κανέναν ενδοιασμό να απαξιώνουν ακόμη και το Δημοτικό Συμβούλιο.
•    Ο Απολογισμός είναι μία έκθεση ιδεών κακογραμμένη, χωρίς καμία συνοχή. Δείχνει Προχειρότητα και Αδιαφορία, δείχνει Αλαζονεία και Σκοπιμότητα.
Πώς να εξηγήσει κανείς το γεγονός ότι στην έκθεση δεν παρουσιάζονται τα Οικονομικά Στοιχεία του Δήμου; Τα Έσοδα-Έξοδα, το συστατικό στοιχείο του Απολογισμού; Είναι ξεκάθαρο ότι η ανυπαρξία αριθμών είναι εσκεμμένη γιατί οι αριθμοί αποκαλύπτουν προθέσεις. Τις προθέσεις που θέλουν να κρύψουν, για να εξαπατήσουν τους πολίτες. Υπάρχουν δικαιολογίες;
Αυτές οι πολιτικές είναι όμως που ευθύνονται για το ότι οι πολίτες αρχίζουν να αδιαφορούν για τα "κοινά", αδιαφορούν να συμμετάσχουν στις υποθέσεις του Δήμου.
Ο Απολογισμός δεν παρουσιάζει, δεν αναδεικνύει ένα σχέδιο, τις προτεραιότητες της Δημ. Αρχής.
Κ. Δήμαρχε, δεν μπαίνετε στην ουσία. Και γι’ αυτό γιατί δεν
α) έχετε ένα πρόγραμμα για τολμηρές παρεμβάσεις και κρίσιμες αλλαγές με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, των υποδομών και των λειτουργιών του Δήμου προς όφελος των δημοτών μας, και κυρίως
β) Δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στα προβλήματα του τόπου.
Σήμερα η κοινωνία δείχνει απογοητευμένη και δυσαρεστημένη από την αθέτηση των υποσχέσεών σας. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη πλέον στην Δημοτική Αρχή.
Οι αντικειμενικές δυσκολίες στο έργο της Δ.Α. είναι πολλές.
Μπορεί να σταθεί όμως αυτό το άλλοθι;
Μπορεί να είναι λόγος αυτό για να αποποιείσθε έτσι των ευθυνών σας για τις πολιτικές που ασκείτε στον Δήμο; Εσείς δεν ψηφίσατε τον προϋπολογισμό του 2012 που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα; Χωρίς να λύνει τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες;
Εσείς δεν ψηφίσατε το Τεχνικό Πρόγραμμα με έργα τα οποία εγγράψατε για να δημιουργήσετε ψεύτικες ελπίδες σε αυτούς που σας πιστεύουν ακόμη; Όλοι γνωρίζουν ότι ούτε το 25% των έργων δεν υλοποιήθηκε.
Υποσχεθήκατε πολλά έργα. Μόνο ασήμαντα έργα κάνατε. Έργα αποσπασματικά, μεμονωμένα τα οποία δεν λύνουν τα προβλήματα και τις ανάγκες που υπάρχουν.
Κυρίες και κύριοι,
Ο Δήμαρχος με τον Απολογισμό προσπάθησε να ωραιοποιήσει μία εξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση.
Αλήθεια πιστεύετε ότι έχουμε φτάσει σε σωστή οργάνωση και νοικοκύρεμα του Δήμου;
Ότι οι πολίτες είναι ευχαριστημένοι κ. Δήμαρχε;
Πού είναι η αποκέντρωση των υπηρεσιών που υποσχεθήκατε;
Πού είναι η αναβάθμιση των εκδηλώσεων;
Πού είναι η βελτίωση τους ποιότητας ζωής των κατοίκων;
Πού είναι η συγκοινωνιακή σύνδεση των χωριών;
Που είναι η ανάδειξη και η Προβολή του Δήμου;
Πού είναι η διεκδίκηση των θεμάτων του Πωγωνίου;
Πού είναι το Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο;
Σε όλους τους τομείς το ίδιο ερώτημα!

Αγαπητοί Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι,
Ο κύριος Δήμαρχος έκρυψε πολλά. Αποσιώπησε ακόμη περισσότερα. Η θητεία της Δημοτικής Αρχής ήταν απογοητευτική! Μειώθηκαν οι προσδοκίες των πολιτών, υπήρξε αναποτελεσματικότητα και πολιτική ανικανότητα στην διαχείριση των δημοτικών υποθέσεων!
Ποιά ήταν τα χαρακτηριστικά της Δημοτικής Αρχής
1. Δεν οργάνωσε αποτελεσματικά τις λειτουργίες του Δήμου
•    Αγνοήθηκαν τα Τ.Σ., χωρίς αρμοδιότητες και την σύμφωνη γνώμη τους για τις παρεμβάσεις,
•    Τα μικρά χωριά εγκαταλείφθηκαν στην μοίρα τους,
•    Ζούμε την καταιγίδα της αδιαφάνειας σε όλους τους τομείς και στην λειτουργία του Δ.Σ.
•    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Δ.Σ. –Χωρίς εισηγήσεις και απεριόριστα έκτακτα θέματα για πολύ σοβαρά ζητήματα, χρησιμοποιώντας την τακτική του αιφνιδιασμού.
•    ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ- δεν ενδιαφέρθηκαν για την ρύθμιση διαφόρων δραστηριοτήτων π.χ. καντίνων…,
•    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 3 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΥΣ
•    Μη αποστολή οικονομικών στοιχείων στο Υπουργείο Εσωτερικών,
•    Έργα χωρίς Μελέτες
•    Πρωταγωνιστές των απευθείας αναθέσεων σε συγκεκριμένους εργολάβους, των κατατμήσεων των έργων, των παράνομων διακηρύξεων (π.χ. Παζάρι, Καθαριότητα, Πρόγραμμα ΙNTERREG, Πάρκο Φυσικής Ιστορίας στο Καλπάκι (ΘΗΣΕΑΣ)).

Ο Δήμαρχος το λέει αξιοκρατία, διαφάνεια και συνετή διαχείριση, Εμείς το λέμε Αδυναμία, Ανεπάρκεια, Αποτυχία.
2. Δεν προετοιμάστηκε για ουσιαστικά έργα, για την εκτέλεση έργων, υπηρεσιών και δράσεων που θα άλλαζαν τα επόμενα χρόνια την φυσιογνωμία του Δήμου μας, σε μία εποχή ραγδαίων εξελίξεων.
•    Αδυναμία κατανόησης των προκλήσεων της νέας εποχής
•    Προχειρότητα στην σύνταξη των ΤΕΧΝ.ΠΡΟΓΡ. και του ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.
•    Μικροέργα χωρίς αξία, πρόχειρα και χωρίς συνοχή αποσπασματικού χ-ρα, χωρίς προγραμματισμό.
•    Ούτε ένα έργο ουσίας στις έδρες των Δ.Ε. που θα συμβάλλουν στην αναζωογόνησή τους.
•    Οι υποδομές εγκαταλείπονται και καταστρέφονται.
•    Αδυναμία προώθησης προγραμματισμένων έργων και σχεδίων.

Εμείς το λέμε Ασυνέπεια.
3. Δεν διαχειρίστηκε με σοβαρότητα και υπεύθυνα τα καθημερινά προβλήματα. Ένας Δήμος πρέπει να είναι διοικητικός, αλλιώς δεν θα υπάρχει καμία υπηρεσία σε Δήμο τα επόμενα χρόνια.
•    ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -Χωρίς τεκμηρίωση για την λειτουργία της, δεν έφεραν ποτέ το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο,
Αποκομιδή των σκουπιδιών στο "όταν" και "εάν", χωρίς να απαιτούν τις δεσμεύσεις της Σύμβασης,
•    Δεν μπορούν να συντηρήσουν αγροτικούς δρόμους, δεν επιλύουν τα προβλήματα ηλεκτροφωτισμού.
•    Δεν υπάρχει συντονισμός των υπηρεσιών και ιεράρχηση των δράσεων της Διοίκησης,
•    Κανένας προγραμματισμός για τον καθαρισμό πλατειών, καθαρισμός αυλακιών.
•    ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ- Δεν στήριξε την διεκδίκηση που πρότεινε η Παράταξή μας, ώστε να έχουμε αγροτικούς γιατρούς 24 ώρες το 24ωρο στο Πωγώνι , όπως ο Νόμος ορίζει.

Εμείς το λέμε Αδιαφορία και οπισθοδρόμηση Δημάρχου!
4. Δεν στήριξε ένα σύγχρονο μοντέλο διοίκησης που να στηρίζεται σε Αρχές, Αξία και Διαφάνεια στην λειτουργία των θεσμικών Οργάνων. Γελοιοποιείται μέχρι και το Δ.Σ.
•    Έλλειψη Λογοδοσίας, ενημέρωσης και διαβούλευσης,
•    ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
•    Υπάρχουν ήδη 2 έγγραφα που η Περιφέρεια κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή για κακοδιοίκηση και εκκρεμούν και άλλες αποφάσεις προσφυγών.
•    ΑΚΥΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, για τα οποία δεν μας έχει ενημερώσει ως μέλη του Δ.Σ. ποτέ.
•    Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ,
•    Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ, ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ,
•    Απαξίωση των Υπηρεσιών, Απουσία Τεχνικής Υπηρεσίας χωρίς αιτιολόγηση από Διαγωνισμό Interreg. Διαβλητές διαδικασίες.
•    Μονομερείς αποφάσεις για θέματα του Δήμου και παραβατικές συμπεριφορές στις οποίες η Δ. Αρχή κλείνει τα μάτια.

Εμείς το λέμε Αλαζονεία, Αδιαφάνεια, Απαξίωση θεσμών και δημοτών.
5. Δεν νοικοκύρεψε τα οικονομικά του Δήμου, με εξορθολογισμό των Δαπανών, την αύξηση των εσόδων και την μείωση των δαπανών όπου αυτό είναι εφικτό στα πλαίσια της διοίκησης και της λειτουργίας του Δήμου.
•    μη βεβαίωσης και είσπραξης συγκεκριμένων εσόδων από τον Δήμο, αλλά επιπλέον και την μη είσπραξη βεβαιωθέντων εσόδων και οφειλών προς τον Δήμο ύψους εκατοντάδων χιλιάδων Ευρώ!
•    Χαριστικές εξυπηρετήσεις,
•    Θέλησε να καταδικάσει το σύνολο των επαγγελματιών ταξί για χάρη ενός,
•    ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ- Μετά από τις καταγγελίες μας, ο Δήμος εισπράττει περίπου 50.000 Ευρώ ανά έτος. Θα θυμάστε ότι προεκλογικά έταζε ο Δήμαρχος δουλειά στη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Ο Δήμαρχος το λέει αποτελεσματική διοίκηση. Εμείς το λέμε εξυπηρέτηση των ολίγων και το αποκαλούμε ψηφοθηρία.
6. Δεν διεκδίκησε πειστικά και ουσιαστικά τα θέματα του Δήμου.
•    Παθητική και υποτακτική στάση απέναντι σε αποφάσεις της Πολιτείας και των Φορέων της.
•    Κατάργηση Δημόσιων Υπηρεσιών,
•    ΕΟΖ,
•     Εγκληματικότητα και λαθρομετανάστευση,
•    Ασφάλεια των κατοίκων,
•    ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ,
•     σιωπή για τα μεγάλα προβλήματα που μαστίζουν την περιοχή,
•    Μ.Β.Η.

Ο Δήμαρχος το λέει καθαρές Θέσεις και δυναμικό παρών.
Εμείς το λέμε Άρνηση, πολιτικές του Παρασκηνίου και των Διαδρόμων!
7. Δεν έχει όραμα και Σχέδιο. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν υφίσταται ανάπτυξη χωρίς ουσιαστικές βάσεις και προϋποθέσεις
•    Αδιαφορία σύνταξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 2012-2014,
•    Αδιαφορία Προβολής, Διαφήμισης και ανάδειξης του Δήμου,
•    Αξιοποίηση δημοτικών υποδομών,
•    Απουσία νέων μελετών,
•    Απουσία αναπτυξιακών θέσεων και προτάσεων.

Εμείς το λέμε Αδιαφορία, Σκοπιμότητα, Στασιμότητα
Κύριε Δήμαρχε,
όλα αυτά δείχνουν ότι δεν έχετε έναν βηματισμό που θα μας οδηγήσει σε ήρεμα νερά.
Διαφωνούμε με αυτές τις πρακτικές και το έχουμε κάνει πράξη με την άσκηση της κριτικής μας και τις προτάσεις μας..
Το πρόβλημα είναι πως η Δ.Α. ΚΙΝΕΊΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΊΘΕΤΗ ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗ και φαίνεται να μην αναγνωρίζει τα πραγματικά προβλήματα του Δήμου.
Εμείς ως Αντιπολίτευση κάναμε γνωστές της θέσεις της Παράταξής μας για την λειτουργία του Δήμου, τις πρακτικές και τις αντιλήψεις της Δημοτικής Αρχής, τα προβλήματα που υπάρχουν και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.
Ο ρόλος της Αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα της Παράταξής μας, δεν είναι αυτός του χειροκροτητή του Δημάρχου και του σιωπηλού συνομιλητή είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε δημοσίως στην κοινωνία, όπως θα επιθυμούσαν μάλλον ορισμένοι.
Εμείς είμαστε η Αντιπολίτευση των πολιτικών θέσεων, των ουσιαστικών προτάσεων που να δίνουν λύσεις στις ανάγκες που υπάρχουν, του ελέγχου των πράξεων της Διοίκησης για την καλύτερη λειτουργία της και της τεκμηριωμένης κάθε φορά κριτικής προς όφελος των συμφερόντων του Δήμου και των κατοίκων του.
Κινούμαστε πάντα με συνέπεια και ευθύνη υπερασπιζόμενοι την διαφάνεια, την λογοδοσία των οργάνων, την ενημέρωση και την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο των θεμάτων που απασχολούν τους δημότες, την συνεργασία όλων και την αναβάθμιση του ρόλου των Τοπικών Συμβουλίων, καταθέτοντας συνεχώς εγγράφως τις απόψεις και τις προτάσεις μας για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της περιοχής μας.
Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. πολλά θέματα τα ψηφίσαμε στο Δ.Σ. ομόφωνα. Δείχνει ότι η Αντιπολίτευση στηρίζει την Διοίκηση στο έργο της όταν αυτό αποβλέπει στο καλό του Δήμου και των δημοτών μας.
Δεν κάνουμε στείρα αντιπολίτευση. Ούτε καταστροφική, ούτε επικοινωνιακή. Σε όλες τις Αποφάσεις που διαφωνήσαμε και συγκρουστήκαμε, ήταν όλες θέμα διαφορετικής φιλοσοφίας και αντίληψης, θέμα Αρχών, Διαφάνειας και Συνέπειας στις θέσεις μας.
Αν μάλιστα μελετούσατε τις Αποφάσεις όπου διαφωνούμε και εμβαθύνατε στις προτάσεις μας, ίσως να μην κάνατε πολλά από τα λάθη σας.
Όσον αφορά τα Νομικά Πρόσωπα τα στηρίζουμε και συνεχώς συμμετέχουμε για την καλύτερη λειτουργία τους. επιμένοντας κυρίως στην σωστή προετοιμασία των Δομών για αποτελεσματικότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την στήριξη του κοινωνικού τους ρόλου.
Για τα έργα που εντάξατε στο ΕΣΠΑ, στα ΟΠΑΑΧ και τα άλλα προγράμματα, φρόντισαν να σας προικίσουν οι πρώην δήμαρχοι με τις αντίστοιχες μελέτες για μεγάλα έργα ουσίας και όχι σκαλάκια, τοιχάκια και έργα βιτρίνας, αλλά δεν είχατε ούτε μια φορά την γενναιότητα ψυχής να το παραδεχτείτε.
Αυτές οι μελέτες που προνόησαν άλλοι πριν από σας εντάξατε. Αντίθετα με δική σας ευθύνη δεν έχουν προχωρήσει άλλα έργα που κινδυνεύουν να μην ολοκληρωθούν, επειδή εσείς θέλετε ταχυδακτυλουργικά να τα δώσετε σε εργολάβους της αρεσκείας σας.
Εμείς ως αντιπολίτευση όσα θεωρούμε παράνομα και καταχρηστικά τα καταγγέλλουμε για να ενημερωθούν οι δημότες μας ότι δεν μείναμε απαθείς με σταυρωμένα χέρια και ότι «όλοι δεν είμαστε ίδιοι».
Κύριε Δήμαρχε,
Την αδυναμία σας να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις των καιρών προσπαθείτε να την καλύψετε με ψέματα, υπερβολές, διαστρεβλώσεις και κατασυκοφάντηση των πρώην διοικήσεων των Δήμων.
Κρύβετε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Η πραγματικότητα είναι άλλη.
Ο Δήμος μας έχει τεράστιες δυνατότητες. Είναι ένας πανέμορφος Δήμος στο σύνολό του με πολλά προτερήματα.
Σημασία έχει να διαθέτεις πιστεύω, θέληση, όραμα, σχέδιο, πυγμή και ανταγωνιστικότητα, φαντασία, να θέλεις να μοιράζεσαι, να ακούς, να μαθαίνεις, να δημιουργείς, να συνεργάζεσαι. Άρα χρειάζεται αλλαγή φιλοσοφίας και αντίληψης.
Ο Δήμος μας είναι φυσικός πλούτος, ιστορία, πολιτισμός. O Δήμος μας είναι πέρασμα!
Ας είναι. Ας γίνει στάση. Στάση διαφορετικότητας για όσους το επιλέξουν να ζήσουν ή να το επισκεφτούν. Ας προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε λοιπόν τις προϋποθέσεις με ουσιαστικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες, με σωστό σχεδιασμό.
Η πορεία του Δήμου απαιτεί από κοινού προτάσεις. Προτάσεις που η δική μας Παράταξη ως Αντιπολίτευση έχει καταθέσει. Η ευθύνη λοιπόν σας ανήκει ολοκληρωτικά!
Εμείς προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε με όλες τις παρεμβάσεις μας. Δεν υπάρχει όμως διάθεση συνεννόησης και διαλόγου από την Δ. Α.
Ευχαριστώ πολύ.

Αθανάσιος Φωτίου [Εκπρόσωπος της ελάσσονος Αντιπολίτευσης]:
«Ο απολογισμός είναι για τους Δημότες. Μετά τη εφαρμογή του Καλλικράτη, πολλοί πίστευαν ότι θα αλλάξουν πολλά, δεν έγινε όμως τίποτα, παρά μόνο ερειπωμένα Δημαρχεία. Πολλές άλλες υπηρεσίες έκλεισαν [τράπεζες κ.λ.π]. Δεν τα μηδενίζουμε όλα για τη Δημοτική Αρχή αλλά νομίζουμε ότι πολλές φορές βάλατε τον πήχη ψιλά και περάσατε από κάτω. Για τα απορρίμματα και τα πολιτιστικά προσπαθήσατε και το είδαμε. Για το Γραφείο γεωργικής ανάπτυξης και για τους αναδασμούς δεν είδαμε τίποτε. Όσο αναφορά για τον πρώην Δήμο Άνω Καλαμά, στα έργα που εγκρίθηκαν από το ΕΣΠΑ , 4 μελέτες είχαν συνταχθεί από τον πρώην Δήμο Άνω Καλαμά. Η αλήθεια είναι ότι τις μελέτες αυτές τις προσπαθήσατε και τις αγκαλιάσατε, ώστε να καταστούν ώριμες. »

Χρήστος Μεντής [Δημ. συμβ. της Αντιπολίτευσης]:
«Ο απολογισμός φαίνεται ότι δεν έχει ούτε το ενδιαφέρον του κόσμου, ούτε και του Δ.Σ. Οι Δημοτικές Αρχές διαχειρίζονται τη μιζέρια. Θεσπίσατε τον Καλλικράτη και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Δεν άκουσα όμως ούτε μία αυτοκριτική από τη Δημοτική Αρχή. Δεν μιλήσατε ούτε για το κλείσιμο της Δωδώνης, ούτε για το κλείσιμο της Αγροτικής Τράπεζας, ούτε για θέματα υγείας, ούτε για άλλα καίρια θέματα. Από τη Δ.Α. δεν υπήρξε καμία κίνηση στήριξης όλων αυτών των θεμάτων. Υπήρξε και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα σχολεία και με τη μεταφορά των μαθητών. Δεν καταγγείλατε ποτέ την Κυβέρνηση και την Κυβερνητική πολιτική, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν είπατε την πραγματικότητα για την ΕΟΖ. Δεν υπήρξε ανάπτυξη της περιοχής, τα χωριά ερημώνουν και οι υπηρεσίες κλείνουν. Τα σφαγεία δεν λειτουργούν και το ένα θα γίνει ιδιωτικό.»

Ηλίας Πορίκης [Δημ. συμβ. της ελάσσονος αντιπολίτευσης] :
«Εκπλήσσομαι γιατί ο Απολογισμός έφθασε να γίνει Οκτώβριο. Για τις Σχολικές μονάδες, άκουσα ότι όλες λειτουργούν στην εντέλεια. Υπάρχει πρόβλημα με τον παιδικό Σταθμό Κεφαλοβρύσου και μιλάω για Κεφαλόβρυσο, γιατί έκλεισε το Γυμνάσιο και το Δημοτικό παραπαίει. Προβλήματα με τη Μεταλλουργική Κεφαλοβρύσου. Με το αποχετευτικό και τα σφαγεία Κεφαλοβρύσου, τι έγινε. Με τη μελέτη για την Κτηνοτροφία, δεν είδαμε τίποτε. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα με την ξύλευση των κατοίκων, για ατομικές τους ανάγκες. Εμείς σα παράταξη στηρίξαμε όλες τις μεγάλες επιλογές της Δ.Α. , αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν πιο αναπτυξιακές προτάσεις.

 Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Προέδρους και εκπροσώπους των Τ.Κ. και στους πολίτες:

Σκόρδος Γεώργιος [Πρόεδρος Τ.Σ. Τ.Κ. Δολιανών]:

«Υπάρχουν διαμαρτυρίες κατοίκων για τα σκουπίδια και για τις διακοπές του νερού τους καλοκαιρινούς μήνες. Το θέμα της παράνομης ξύλευσης είναι πολύ μεγάλο, γίνεται μεγάλη λεηλασία του δάσους και θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να αντιμετωπιστεί. Για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών, να γίνεται εκεί που είναι αναγκαίο, από το Δήμο.»

Γιαννάκος Κων/νος [Πρόεδρος Αδελφότητας Ιερομνήμης]:

 «Υπάρχει θέμα με τη λειτουργία του Δήμου, δεν δίνονται απαντήσεις σε έγγραφά μας. Σας έχουμε ζητήσει να κοινοποιούμε τις δειγματοληψίες του νερού στην εφημερίδα μας και δεν μας τις στέλνετε. Δεν γίνεται Αγροτική Ανάπτυξη, ο κάμπος της Ιερομνήμης έχει εγκαταλειφθεί, δεν έχει καθαριστεί ο αύλακας και δεν πάει νερό. Η Δ.Α. λειτούργησε απαξιωτικά για την Αδελφότητά μας. Σε Γενική Συνέλευση που έγινε στην Ιερομνήμη ο Αντιδήμαρχος δήλωσε ότι δεν θα απαντήσει σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

Σκαρώνης Μιλτιάδης [Πολίτης, από την Τ.Κ. Παρακαλάμου]:

 «Στην αρχή ένιωσα ότι βρίσκομαι σε λογοδοσία – σεμινάριο και ότι όλα πηγαίνουν περίφημα. Στη συνέχει οι επικεφαλείς της Αντιπολίτευσης, τα είπαν διαφορετικά. Το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης, δεν βλέπω ότι λειτουργεί. Τα χωριά γέμισαν χωματερές.

Σκόρδος Ευάγγελος [Πολίτης από την Τ.Κ. Παρακαλάμου]:

 «Έργα έγιναν στον Παρακάλαμο και στον κάμπο. Με το κτίριο της «Δωδώνης» υπάρχει πρόβλημα. Το κτίριο να πάει στην «Ήπειρος», αφού είναι του Δήμου, ώστε να εξυπηρετηθούν οι κτηνοτρόφοι. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την ξύλευση των κατοίκων, για τις ατομικές τους ανάγκες.»

Τέλος κλίνει ο Δήμαρχος, Κων/νος Καψάλης, αναφέροντας τα εξής:
 
«Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούσαν να ενημερωθούν από τις Υπηρεσίες. Είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ήπειρο που κάνουμε απολογισμό πεπραγμένων για το 2012.
Σήμερα κάνουμε απολογισμό πεπραγμένων και όχι έγκριση οικονομικού απολογισμού.
Για περισσότερη ανάλυση των οικονομικών μπορούσατε να πάτε στην Οικονομική Υπηρεσία, αλλά τρία χρόνια δεν σας είδαμε ποτέ. Η μείζονα αντιπολίτευση μηδένισε τα πάντα, χωρίς να κάνει ουσιαστικές προτάσεις. Τι άλλη αποκέντρωση Υπηρεσιών να κάνουμε; Μιλήσατε για υποβάθμιση Πολιτιστικών εκδηλώσεων, μιλήσατε για μελέτες για τη Δημοτική συγκοινωνία, για τα απορρίμματα κ.λ.π. , τι είδους μελέτες να κάνουμε; Οι πινακίδες για το Πωγώνι που λέτε, αυτές είναι οι πρώτες μας ανάγκες; Οι πινακίδες θα ενταχθούν στο INTEREK. Αυτό που κάνετε δεν είναι αντιπολίτευση, ψηφίζετε τις αποφάσεις την μία ημέρα και την άλλη προσφεύγετε. Δεν σας έχω δει ποτέ να φέρνετε προτάσεις στο Δήμο.
Η πλειονότητα των Προέδρων και των εκπροσώπων των Τ.Κ. έχει καλή συνεργασία με το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους.
Για τις κατατμήσεις των έργων και για τους δικούς μας εργολάβους που είπατε: Με τόση λίγη ΣΑΤΑ και 64 οικισμούς, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε; Όσο αναφορά για τους εργολάβους, συνεργαζόμαστε με τους καλύτερούς και οι περισσότεροι είναι αυτοί που βρήκαμε από τους πρώην Δήμους. Αν έχετε κάτι, να το καταγγείλετε και όχι να αναφέρεστε αόριστα.
Εκεί που βρήκαμε τελειωμένες μελέτες, τις προχωρήσαμε. Όσο είμαι Δήμαρχος δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από προγράμματα.
Για την ξύλευση, ο στόχος μας είναι η σύνταξη διαχειριστικών μελετών, η ανάθεση σε συνεταιρισμούς με την εξασφάλιση των κατοίκων από ξύλα για τις ατομικές τους ανάγκες.»

Μετά από αυτά ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006, την έκθεση πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής του έτους 2012, τις τοποθετήσεις των επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας του Δ.Σ. και των λοιπών Δημοτικών Συμβούλων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι


Βεβαιώνουμε ότι τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής του έτους 2012, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη Διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του Τεχνικού προγράμματος έργων, μελετών και λοιπών δράσεων , εξετέθησαν όπως ακριβώς εμφανίζονται στην εισήγηση του Δημάρχου.
Βεβαιώνουμε επίσης, ότι οι τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των υπολοίπων ομιλητών, εξετέθησαν σε περίληψη όπως ακριβώς εμφανίζονται στο εισαγωγικό μέρος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α. 253 / 2013.
Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

[Τ.Σ.] ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ Υπογραφές

Κατηγορία Συνεδριάσεις

`Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί τη  Δευτέρα  14 Οκτωβρίου  2013   και ώρα  19.00.
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo  Καλπακι  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου  [ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ].


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2013 – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2013.
2. Κατανομή ΣΑΤΑ ετών 2012 – 2013.
3. Έγκριση έκθεσης Β΄τριμήνου 2013 για την εκτέλεση προϋπολογισμού 2013.
4. Απευθείας εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου [Κατάστημα – Φώτου Τζαβέλλα – Ιωάννινα]
5. Έγκριση λύσης σύμβασης Δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Κτισμάτων – έγκριση νέας δημοπράτησης.
6. Έγκριση δημοπράτησης Δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Άνω Ραβενίων.
7. Έγκριση δημοπράτησης δημοπράτησης Δημοτικής έκτασης στον κάμπο Τ.Κ. Ορεινού – Ξηρόβαλτου.
8. Επί αιτήσεων  Ο.Τ.Ε  & VODAFONE, για μείωση μισθωμάτων.
9. Χαρακτηρισμός ως Δημοτικής οδού της οδού Κουκλιοί – Παηδονία – Παρακάλαμος.
10. Συμπληρωματική απόφαση για την ξύλευση για ατομικές ανάγκες των κατοίκων στην Τ.Κ. Νεγράδων.
11. Πρόταση για ορισμό νέου Δ.Σ. στο ΤΟΕΒ Βασιλικού.
12.  Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών. 
13. Προγραμματισμός εκδηλώσεων Εθνικής Επετείου 28-10-1940 [Καλπάκια  2013] – έγκριση δαπανών – ψήφιση πίστωσης.
14. Αποδοχή προέγκρισης δανείου & όρων δανεισμού από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών.
15. Έγκριση σχεδίου και υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πωγωνίου και Μ.Κ.Ο «Η Κιβωτός του Κόσμου»
16. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Πωγωνίου και Δήμου Ζαγορίου για τη διάθεση υπαλλήλων του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων.
17. Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πωγωνίου και της Περιφέρειας Ηπείρου, για την διάθεση υπαλλήλου ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου.
18. Έγκριση μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Βρεφονηπιακού Σταθμού Καλπακίου.»
19. Έγκριση μελέτης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μαυροβουνίου.»
20. Έγκριση μελέτης της προμήθειας κουφωμάτων για την Μαθητική Εστία Πωγωνιανής.»
21. Έγκριση τροποποίησης του τίτλου της μελέτης του έργου: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Βασιλικού έως γεώτρηση στη θέση «Φτέρη.»
22. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση βρύσης στην είσοδο οικισμού της Τ.Κ. Παλαιοπύργου.»
23. Επί αιτήσεων δημοτών.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ    
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ

Κατηγορία Συνεδριάσεις
Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013 09:12

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 14/10/2013

`Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί τη  Δευτέρα  14 Οκτωβρίου  2013   και ώρα  17.30.
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo  Καλπακι  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου  [ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ].

MONAΔΙΚΟ  ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Ισολογισμού Δήμου Πωγωνίου έτους 2011.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ
                          Κατηγορία Προσκλήσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Το  Σάββατο  5  Οκτωβρίου  2013  και ώρα 18.00 Θα διεξαχθεί  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  -  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  με θέμα:
«ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΡΧΗΣ  ΕΤΟΥΣ  2012»
Η συνεδρίαση  θα διεξαχθεί    στo  KAΛΠΑΚΙ  και στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ.

Στη συνεδρίαση καλούνται και όλοι οι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Πωγωνίου καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς [Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί κ.λ.π]


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ
    
 

Κατηγορία Προσκλήσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  18-9-2013  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  15/18-9-2013]

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ
1. Επιβολή τελών ύδρευσης έτους 2014.   AΠΟΦΑΣΗ  221
2. Επιβολή τελών Φωτισμού & καθαριότητας έτους 2014.   ΑΠΟΦΑΣΗ  222
3. Επιβολή τελών χρήσεως Δημοτικών εκτάσεων  & κοινόχρηστων χώρων έτους 2014.   ΑΠΟΦΑΣΗ  223
4. Επιβολή τελών εμπορίας πόσιμου ύδατος έτους 2014.   ΑΠΟΦΑΣΗ  224
5. Επιβολή ΤΑΠ έτους 2014.   ΑΠΟΦΑΣΗ  225
6. Επιβολή ετήσιου δικαιώματος βοσκής έτους 2014.  ΑΠΟΦΑΣΗ  226
7. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Πωγωνίου έτους 2014. ΑΠΟΦΑΣΗ  227
8. Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού  και τροποποίηση  τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2013.  ΑΠΟΦΑΣΗ  228
9. Κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2012.  ΑΠΟΦΑΣΗ  229
10. Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού  έτους 2103, Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου. ΑΠΟΦΑΣΗ  230
11. Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.  του Δήμου, έτους 2012.  ΑΠΟΦΑΣΗ  231
12. Αποδοχή έγκρισης του έργου: «Crafts In Action στο Interreg» - Ορισμός υπευθύνων.  ΑΠΟΦΑΣΗ 232
13. Έγκριση μελέτης του έργου: «Αντικατάσταση στέγης του κτιρίου του Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. Δελβινακίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  233
14. Έγκριση φακέλου Περιβαλλοντικής έκθεσης του έργου: «Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων [Σ.Μ.Α.] στη θέση «Παλιουριές» της Τ.Κ. Δολιανών».  ΑΠΟΦΑΣΗ  234
15. Έγκριση Δημοπράτησης ή μη του περισσεύματος θερινών βοσκών και για τις υπόλοιπες Τ.Κ. για τις οποίες διαπιστώθηκε περίσσευμα βοσκής και εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας.  ΑΠΟΦΑΣΗ  235
16. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου Φωτισμού Οδών Πλατειών [ΦΟΠ]. ΑΠΟΦΑΣΗ  236
17. Κατανομή επιχορήγησης ΥΠΕΣΔΔΑ στις  Σχολικές Επιτροπές, για λειτουργικές ανάγκες σχολείων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  237
18. Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων Δήμου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  238
19. Ανακήρυξη Τ.Κ. Κερασόβου, ως Μαρτυρικού χωριού.  ΑΠΟΦΑΣΗ  239
20α. Επί αιτήσεων καταναλωτών ύδρευσης, για μείωση ή διαγραφή τελών ύδρευσης.   ΑΠΟΦΑΣΗ  240
20β. Επί αιτήσεως Λώλη Σταματίας, για χορήγηση άδειας υδροδότησης, σε αγρό της,εκτός οικισμού στην, Τ.Κ. Δολιανών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  241
20γ. Επί αιτήσεως Μακρή Κωνσταντίνου, για απαλλαγή από τα Δημοτικά τέλη, από πτηνοτροφείο του αποβιώσα πατέρα του Λεωνίδα Μακρή.  ΑΠΟΦΑΣΗ 242

ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Έγκριση διάθεσης θέσεων στο πλαίσιο άσκησης των μαθητών των ΕΠΑ.Σ  μαθητείας για το Σχολ. Έτος 2013-14.  ΑΠΟΦΑΣΗ  243
2. Έγκριση της μελέτης: «Συντήρηση Κοινοτικών κτιρίων Τ.Κ. Κάτω Ραβενίων». ΑΠΟΦΑΣΗ  244
3. Έγκριση Αρχιτεκτονικής μελέτης: «Δημιουργία κόμβου τοπικών παραδοσιακών προϊόντων σε κτήριο στο «Χάνι Δέλβινάκι»  ΑΠΟΦΑΣΗ  245
4. Έγκριση υψομετρικής μελέτης στο Οικοδ. Τετρ. [Ο.Τ.] 80 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Δελβινακίου  ΑΠΟΦΑΣΗ  246
5. Υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ  2007 – 2013 για την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις κτιριακές υποδομές των πρώην σχολών Λάτση στην Τ.Κ. Πωγωνιανής.  ΑΠΟΦΑΣΗ  247
6. Σύναψη υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ζίτσας  για την διάθεση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού  για το έργο της αξιοποίησης ΑΠΕ στις κτιριακές υποδομές των πρώην σχολών Λάτση στην Τ.Κ. Πωγωνιανής.  ΑΠΟΦΑΣΗ  248
7. Σύναψη υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ζίτσας, για την υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013, για την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις κτιριακές υποδομές των πρώην σχολών Λάτση στην Τ.Κ. Πωγωνιανής, λόγω έλλειψης διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Πωγωνίου.          ΑΠΟΦΑΣΗ  249
8. Σύναψη υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ζίτσας, για τη διάθεση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, για το έργο της εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτήρια του Δήμου Πωγωνίου. ΑΠΟΦΑΣΗ  250
9. Επί αιτήσεως Μπούνταλη Σωκράτη για την αλλαγή του ονόματος των ιδιοκτητών σε κληρωθέντα οικόπεδα στην Τ.Κ.  Αγίας Μαρίνας. ΑΠΟΦΑΣΗ  251.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων

Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  217  του  Ν. 3463/2006 για σύγκληση  του Δημοτικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση και της απόφασης  του Δ.Σ. 219/26-8-2013,  σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στην ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα:

«ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΡΧΗΣ  ΕΤΟΥΣ  2012»
η οποία θα διεξαχθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ   29  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013  και ώρα  10.00 π.μ.. Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo  KAΛΠΑΚΙ  και στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ.

Στη συνεδρίαση καλούνται και όλοι οι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Πωγωνίου καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς [Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί κ.λ.π]

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ

Κατηγορία Προσκλήσεις
Βρίσκεστε εδώ: Home Αρχική Σελίδα Δημοτικό Συμβούλιο