Δήμος Πωγωνίου

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

1. Ορισμός μελών Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ 216.
2. Ορισμός μελών Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦ. 217.
3. Ορισμός μελών Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  218.
4. Ορισμός μελών Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  219.
5. Ορισμός Εκπροσώπων στο Δ.Σ. του αναγκαστικού συνδέσμου Διαχ/σης Στερεών αποβλήτων 1ης Δ.Ε. Π.Η. [Νομός Ιωαννίνων].  ΑΠΟΦΑΣΗ  220.
6. Ορισμός μέλους στην 3μελή Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές Λαϊκών Αγορών.  ΑΠΟΦΑΣΗ 221.
7. Εξουσιοδότηση υπογραφής συμβολαίων για τη μεταβίβαση οικοπέδων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  222.
8. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2013 Κοινωφελούς Επιχ/σης Δήμου. ΑΠΟΦΑΣΗ  223.
9α. Διοργάνωση εκδηλώσεων Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940 – Καλπάκια 2014 – έγκριση δαπανών – ψήφιση πιστώσεων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  224.
9β.  Έγκριση υπογραφής σύμβασης για την αποδοχή χορηγίας για τις εκδηλώσεις Καλπάκια 2014.  ΑΠΟΦΑΣΗ  225.
10. Έγκριση Αναμορφώσεων προϋπολογισμού Δήμου έτους 2014.  ΑΠΟΦΑΣΗ  226.
11. Έγκριση αναμορφώσεων  προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου [Αποφ. Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. 27/2014].  ΑΠΟΦΑΣΗ  227.
12. Έγκριση προμηθειών Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  228.
13. Καθορισμός χώρων ξύλευσης για ατομικές ανάγκες των κατοίκων Τ.Κ. Δελβινακίου – Νεγράδων – Δολιανών – Μαυροβουνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  229.
14. Έγκριση παράτασης συμφωνητικού μίσθωσης χώρου της VICTOS NETWORKS Α.Ε.  [Τηλεπικοινωνίες].  ΑΝΑΒΟΛΗ.
15. Προέγκριση άδειας καταστήματος.  ΑΠΟΦΑΣΗ  230.
16. Έγκριση δωρεάν τουριστικής εφαρμογής Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  231.
17. Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  232.
18. Επί αιτήσεως  Συλλόγου Αρετιωτών Ηπείρου για παραχώρηση χρήσης γραφείου στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Τ.Κ. Αρετής.  ΑΠΟΦΑΣΗ  233.
19. Επί αιτήσεων καταναλωτών ύδρευσης για μείωση ή διαγραφή τελών ύδρευσης.
ΑΝΑΒΟΛΗ.
20. Επί αιτήσεως Μπέκου – Τσιάβου Πανδώρας, για παράταση προθεσμίας παράτασης διάθεσης οικοπέδου, για την κατασκευή οικίας, στην Τ.Κ. Κτισμάτων.ΑΠΟΦΑΣΗ  234.
21. Επί αιτήσεως Σκιαδά Χρήστου για τη διαγραφή οφειλής για την υλοτομία δάσους Δ.Δ. Ρουψιάς του πρώην Δήμου Άνω Πωγωνίου.  ΑΝΑΒΟΛΗ.
22. Επί αιτήσεως Σπανού Στέργιου για τη διαγραφή μέρους της οφειλής για την υλοτομία δάσους Δ.Δ. Σιταριάς του πρώην Δήμου Άνω Καλαμά. ΑΝΑΒΟΛΗ.
23. Επί αιτήσεως ΤΟΕΒ Άνω Καλαμά, για την έγκριση κοπής αυτοφυών δένδρων. ΑΠΟΦΑΣΗ  235.
24. Αποδοχή μελέτης για την ανέγερση Δημοτικού κτιρίου ως Αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Ρεπετίστας.  ΑΠΟΦΑΣΗ  236.
25. Κατεδάφιση αυθαίρετης περίφραξης φερόμενου ιδιοκτήτη Χρήστου Σιδέρη στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.  ΑΝΑΒΟΛΗ.
26. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση Κοινοτικών δρόμων Τ.Κ. Λάβδανης»  ΑΠΟΦΑΣΗ  237.
27. Έγκριση 5ης παράτσης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Τ.Κ. Νεγράδων»  ΑΠΟΦΑΣΗ  238.
28. Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ζαγορίου, για την υποστήριξη τεχνικών υπηρεσιών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  239.
29. Έγκριση υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 – Μέτρο 321 – Αγροτική Οδοποιία – Επικαιροποίηση μελέτης. ΑΠΟΦΑΣΗ  240.
30. Οριστική παραλαβή της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων [Μ.Π.Ε.]
και της απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων [Α.Ε.Π.Ο] για την αδειοδότηση  των υφιστάμενων υδρομαστεύσεων και υδρογεωτρήσεων υδρευτικής χρήσης του Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  241.
31. Επί αιτήσεως Ηλία Κούρου για αναλογική μείωση μισθώματος εκτροφείου θηραμάτων Δελβινακίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  242. 

ΕΚΤΑΚΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ 

1. Ορισμός Οργανωτικής Επιτροπής Ανοιχτού Πανεπιστημίου Δελβινακίου. ΑΠΟΦΑΣΗ  243. 
2. Έγκριση 3ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Τ.Κ. Νεγράδων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  244. 
3. Ορισμός εκπροσώπου στους ελέγχους που διενεργούνται από το κλιμάκιο ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος.  ΑΠΟΦΑΣΗ  245.
4. Επί αιτήσεως Δήμου Νικόλαου για νέα παροχή ύδρευσης εκτός οικισμού, στην Τ.Κ. Πωγωνιανής.  ΑΠΟΦΑΣΗ  246. 
5. Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση Επιτροπής του Ν. 2734/99 «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  247. 
6. Επιχορήγηση Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  248.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
                                                  
ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 08:29

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. (21/10/2014)

  `Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί  την  Τρίτη  21η   Οκτωβρίου  2014   και ώρα  18.00.
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo  KAΛΠΑΚΙ  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου  [Κεντρικό Δημαρχείο].
 
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Ορισμός μελών Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου.
2. Ορισμός μελών Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου.
3. Ορισμός μελών Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.
4. Ορισμός μελών Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης.
5. Ορισμός Εκπροσώπων στο Δ.Σ. του αναγκαστικού συνδέσμου Διαχ/σης Στερεών αποβλήτων 1ης Δ.Ε. Π.Η. [Νομός Ιωαννίνων].
6. Ορισμός μέλους στην 3μελή Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές Λαϊκών Αγορών.
7. Εξουσιοδότηση υπογραφής συμβολαίων για τη μεταβίβαση οικοπέδων.
8. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2014 Κοινωφελούς Επιχ/σης Δήμου.
9. Διοργάνωση εκδηλώσεων Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940 – Καλπάκια 2014 – έγκριση δαπανών – ψήφιση πιστώσεων.
10. Έγκριση Αναμορφώσεων προϋπολογισμού Δήμου έτους 2014.
11. Έγκριση αναμορφώσεων  προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου [Αποφ. Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. 27/2014]
12. Έγκριση προμηθειών Δήμου Πωγωνίου.
13. Καθορισμός χώρων ξύλευσης για ατομικές ανάγκες των κατοίκων Τ.Κ. Δελβινακίου & Νεγράδων.
14. Έγκριση παράτασης συμφωνητικού μίσθωσης χώρου της VICTOS NETWORKS Α.Ε.  [Τηλεπικοινωνίες].
15. Προέγκριση άδειας καταστήματος.
16. Έγκριση δωρεάν τουριστικής εφαρμογής Δήμου Πωγωνίου.
17. Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
18. Επί αιτήσεως  Συλλόγου Αρετιωτών Ηπείρου για παραχώρηση χρήσης γραφείου στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Τ.Κ. Αρετής.
19. Επί αιτήσεων καταναλωτών ύδρευσης για μείωση ή διαγραφή τελών ύδρευσης.
20. Επί αιτήσεως Μπέκου – Τσιάβου Πανδώρας, για παράταση προθεσμίας παράτασης διάθεσης οικοπέδου, για την κατασκευή οικίας, στην Τ.Κ. Κτισμάτων.
21. Επί αιτήσεως Σκιαδά Χρήστου για τη διαγραφή οφειλής για την υλοτομία δάσους Δ.Δ. Ρουψιάς του πρώην Δήμου Άνω Πωγωνίου.
22. Επί αιτήσεως Σπανού Στέργιου για τη διαγραφή μέρους της οφειλής για την υλοτομία δάσους Δ.Δ. Σιταριάς του πρώην Δήμου Άνω Καλαμά.
23. Επί αιτήσεως ΤΟΕΒ Άνω Καλαμά, για την έγκριση κοπής αυτοφυών δένδρων.
24. Αποδοχή μελέτης για την ανέγερση Δημοτικού κτιρίου ως Αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Ρεπετίστας.
25. Κατεδάφιση αυθαίρετης περίφραξης φερόμενου ιδιοκτήτη Χρήστου Σιδέρη στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.
26. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση Κοινοτικών δρόμων Τ.Κ. Λάβδανης»
27. Έγκριση 5ης παράτσης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Τ.Κ. Νεγράδων»
28. Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ζαγορίου, για την υποστήριξη τεχνικών υπηρεσιών. 
29. Έγκριση υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 – Μέτρο 321 – Αγροτική Οδοποιία – Επικαιροποίηση μελέτης.
30. Οριστική παραλαβή της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων [Μ.Π.Ε.] και της απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων [Α.Ε.Π.Ο] για την αδειοδότηση  των υφιστάμενων υδρομαστεύσεων και υδρογεωτρήσεων υδρευτικής χρήσης του Δήμου Πωγωνίου.
31.   Επί  αιτήσεως Ηλία Κούρου για αναλογική μείωση μισθώματος εκτροφείου θηραμάτων Δελβινακίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΣΙΑΣ
                        

Κατηγορία Προσκλήσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   19-9-2014  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  11/19-9-2014] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

1.    Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Δημοτικής Περιουσίας.  ΑΠΟΦΑΣΗ 181.
2.    Συγκρότηση Επιτροπής Φορολογικών διαφορών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  182.
3.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου, ως μέλους Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής εργασιών, Παροχής Υπηρεσιών & Μεταφορών [αρθρ. 67 Π.Δ. 28/80] ΑΠΟΦΑΣΗ  183.
4.    Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής έργων [προϋπολ. έως 5.869,41 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.]  ΑΠΟΦΑΣΗ  184.
5.    Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών και ψήφιση πίστωσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  185.
6.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού οικ. ετ. 2014.  ΑΠΟΦΑΣΗ  186.
7.    Κατανομή ΣΑΤΑ ετ. 2014.  ΑΠΟΦΑΣΗ  187.
8.    Έγκριση παράτασης μισθώσεων Δημοτικών καταστημάτων [για 4 έτη, πέραν της 12ετίας].  ΑΠΟΦΑΣΗ  188.
9.    Παραχώρηση για χρήση στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κουκλιών του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κουκλιών, για τη δημιουργία βιβλιοθήκης. ΑΠΟΦΑΣΗ  189.
10.    Διαγραφή οφειλής από δικαίωμα αμμοληψίας στην πρώην Κοιν/τα Μαυροπούλου. ΑΠΟΦΑΣΗ  190.
11.    Διαγραφή οφειλής από δικαίωμα αμμοχάλικου στον πρώην Δήμο Δελβινακίου. ΑΠΟΦΑΣΗ  191.
12.    Διαγραφή οφειλής από κατάπτωση Ποινικής Ρήτρας στον μισθωτή  Δημοτικού Δάσους πρώην Δήμου Άνω Καλαμά.  ΑΠΟΦΑΣΗ  192.
13.    Διαγραφή και μείωση οφειλών από τέλη ύδρευσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  193.
14.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση στέγης του κτιρίου του Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. Δελβινακίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  194.
15.    Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης του έργου:  «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Μαυροβουνίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  195.
16.    Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση Πλατείας Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Δ.Ε. Λάβδανης Δήμου Πωγωνίου». ΑΠΟΦΑΣΗ 196.
17.    Έγκριση πρωτικόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Κοινοτικών κτιρίων Τ.Κ. Κάτω Ραβενίων».  ΑΠΟΦΑΣΗ  197.
18.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Κτισμάτων».  ΑΠΟΦΑΣΗ  198.
19.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  199.
20.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο Τ.Δ. Μαυροπούλου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  200.
21.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων βρεφονηπιακού σταθμού Καλπακίου». ΑΠΟΦ. 201.
22.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή συντήρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ. Παρακαλάμου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  202.
23.    Έγκριση του 2ου Α.Π. και του 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου: «Αποπεράτωση Πλατείας Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  203.
24.    Έγκριση του 1ου Α.Π. του έργου: «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Μαυροβουνίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  204.
25.    Έγκριση του 1ου Α.Π. του έργου: «Αντικατάσταση στέγης του κτιρίου του Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. Δελβινακίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  205.
26.    Ορισμός εκπροσώπων σε Διοικητικά Συμβούλια Συμπράξεων και ως υπεύθυνους σε Ευρωπαϊκά, Αναπτυξιακά, Διακρατικά προγράμματα που υλοποιούνται. ΑΠΟΦΑΣΗ  206.
27.     Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην 6η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας – Κεντρικής Μακεδονίας, στην Κατερίνη από 26/9/2014 έως 01/10/2014, στα πλαίσια του έργου: «BrandiNode”.  ΑΠΟΦΑΣΗ  207.
28.    Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού ετ. 2013 Κοινωφελούς Επιχ/σης του Δήμου Πωγωνίου [Αποφ. Δ.Σ. Κοινωφελούς 16/2014].   ΑNABOΛΗ
29.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας τροφίμων του Δήμου Πωγωνίου & του Ν.Π.Δ.Δ. [Σε ορισμένες κατηγορίες, λόγω μη υποβολής προσφορών στο μειοδοτικό διαγωνισμό].  ΑΠΟΦΑΣΗ  208.
30.    Έγκριση απασχόλησης στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, ατόμων με σχέση εργασίας Ι.Δ., για υλοποίηση Ευρωπαϊκού προγράμματος: «Εναρμόνιση  οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής».  ΑΠΟΦΑΣΗ  209.

      ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
 1.    Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το ΙΓΜΕ, για την εκπόνηση έκθεσης υδρογεωλογικής αναγνώρισης για τον οικισμό Κάτω Λάβδανης. ΑΠΟΦΑΣΗ  210.
2.    Έγκριση εκτέλεσης αναγκαίων προμηθειών για το τρέχον έτος.  ΑΠΟΦ.  211.
3.    Έγκριση εξόδων διοργάνωσης εκδηλώσεων Παύλου Μελά στην Τ.Κ. Παρακαλάμου – ψήφιση πίστωσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  212.
4.    Καθορισμός ανωτάτου ορίου κλήσεων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  213.
5.    Ξύλευση κατοίκων Τ.Κ. Βασιλικού, για ατομικές τους ανάγκες. ΑΠΟΦΑΣΗ 214.
                                                 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
                                                  
ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014 04:39

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 19/09/2014

`Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την  Παρασκευή   19η   Σεπτεμβρίου  2014   και ώρα  18.00.
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo  KAΛΠΑΚΙ  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου  [Κεντρικό Δημαρχείο].

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΣΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1.    Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Δημοτικής Περιουσίας.
2.    Συγκρότηση Επιτροπής Φορολογικών διαφορών.
3.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου, ως μέλους Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής εργασιών, Παροχής Υπηρεσιών & Μεταφορών [αρθρ. 67 Π.Δ. 28/80]
4.    Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής έργων [προϋπολ. έως 5.869,41 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.]
5.    Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.
6.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού οικ. ετ. 2014.
7.    Κατανομή ΣΑΤΑ ετ. 2014.
8.    Έγκριση παράτασης μισθώσεων Δημοτικών καταστημάτων [για 4 έτη, πέραν της 12ετίας].
9.    Παραχώρηση για χρήση στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κουκλιών του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κουκλιών, για τη δημιουργία βιβλιοθήκης.
10.    Διαγραφή οφειλής από δικαίωμα αμμοληψίας στην πρώην Κοιν/τα Μαυροπούλου.
11.    Διαγραφή οφειλής από δικαίωμα αμμοχάλικου στον πρώην Δήμο Δελβινακίου.
12.    Διαγραφή οφειλής από κατάπτωση Ποινικής Ρήτρας στον μισθωτή  Δημοτικού Δάσους πρώην Δήμου Άνω Καλαμά.
13.    Διαγραφή και μείωση οφειλών από τέλη ύδρευσης.
14.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση στέγης του κτιρίου του Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. Δελβινακίου».
15.    Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης του έργου:  «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Μαυροβουνίου».
16.    Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση Πλατείας Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Δ.Ε. Λάβδανης Δήμου Πωγωνίου».
17.    Έγκριση πρωτικόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Κοινοτικών κτιρίων Τ.Κ. Κάτω Ραβενίων».
18.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Κτισμάτων».
19.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου».
20.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο Τ.Δ. Μαυροπούλου».
21.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων βρεφονηπιακού σταθμού Καλπακίου».
22.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή συντήρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ. Παρακαλάμου».
23.    Έγκριση του 2ου Α.Π. και του 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου: «Αποπεράτωση Πλατείας Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου».
24.    Έγκριση του 1ου Α.Π. του έργου: «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Μαυροβουνίου».
25.    Έγκριση του 1ου Α.Π. του έργου: «Αντικατάσταση στέγης του κτιρίου του Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. Δελβινακίου».
26.    Ορισμός εκπροσώπων σε Διοικητικά Συμβούλια Συμπράξεων και ως υπεύθυνους σε Ευρωπαϊκά, Αναπτυξιακά, Διακρατικά προγράμματα που υλοποιούνται.
27.     Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην 6η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας – Κεντρικής Μακεδονίας, στην Κατερίνη από 26/9/2014 έως 01/10/2014, στα πλαίσια του έργου: «BrandiNode”.
28.    Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού ετ. 2013 Κοινωφελούς Επιχ/σης του Δήμου Πωγωνίου [Αποφ. Δ.Σ. Κοινωφελούς 16/2014].
29.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας τροφίμων του Δήμου Πωγωνίου & του Ν.Π.Δ.Δ. [Σε ορισμένες κατηγορίες, λόγω μη υποβολής προσφορών στο μειοδοτικό διαγωνισμό].
30.    Έγκριση απασχόλησης στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, ατόμων με σχέση εργασίας Ι.Δ., για υλοποίηση Ευρωπαϊκού προγράμματος: «Εναρμόνιση  οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής».

Κατηγορία Προσκλήσεις
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014 06:34

Το Δημοτικό Συμβούλιο (2014-2019)

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πωγωνίου που εξελέχθησαν για να αντιπροσωπεύσουν τους δημότες Πωγωνίου για την περίοδο 2014-2019 είναι οι εξής:

Α) Δ.Ε. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ        ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1.    Σιούτης Μιχαήλ        6988009778
2.    Κάκος Ευθύμιος        6972025612
3.    Λίτσας Ιωάννης        6948709328
4.    Μποντίνης Γρηγόρης    6932628399

Β) Δ.Ε. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ        ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1.    Βίλλης Αριστοτέλης    6976154224
2.    Γαλίτσης Νικόλαος    6945044452
3.    Μάτσιας Βασίλειος    6973034685
4.    Τόπουλος Βασίλειος    6944785160
5.    Τσώνης Γεώργιος    6979920852
Γ) Δ.Ε. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ        ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1.    Γκόγκος Χρήστος     6936771962
2.    Γιούνης Αναστάσιος    6934137819
3.    Φωτίου Αθανάσιος    6944997412
4.    Ντότης Δημήτριος    6947803246
5.    Γιαννάκος Κωνσταντίνος        6974045719
6.    Καραγιάννης Παναγιώτης    6941674131

Δ) Δ.Ε. ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ        ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1.    Γκέγκας Κων/νος     6975507009
2.    Πότσης Νικόλαος    6942860206
3.   ............      ............
4.    Τσέπας Γεώργιος       6976001851

Ε) Δ.Ε. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ        ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1.    Κουκουλάρης Στυλιανός    6945701108

ΣΤ) Δ.Ε. ΛΑΒΔΑΝΗΣ
Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ        ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1.    Κούρος Παύλος        6955645369

Κατηγορία Μέλη Δ.Σ. 2014 - 2019

Τα αποτελέσματα της εκλογής του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πωγωνίου, για το πρώτο μισό της Δημοτικής περιόδου, [από 1-9-2014 έως 28-2-2017],  συνολικά ως εξής:

1.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ     :      ΜΑΤΣΙΑΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
2.ΑΝΤΙΠΡ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ :      ΝΤΟΝΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ
3.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ :      ΣΙΟΥΤΗΣ   ΜΙΧΑΗΛ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   7-9-2014  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  10/7-9-2014] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

1.    Εκλογή  Προεδρείου  Δημοτικού  Συμβουλίου.    ΑΠΟΦΑΣΗ 178
2.    Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής.    ΑΠΟΦΑΣΗ  179
3.    Εκλογή  εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Ηπείρου ΑΠΟΦΑΣΗ  180.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων
Πέμπτη, 04 Σεπτεμβρίου 2014 05:10

Εκλεγέντες Δημοτικοί Σύμβουλοι (2014-2019)

1. Γκόγκος Χρήστος του Νικολάου
2. Γιούνης Αναστάσιος του Αθανασίου
3. Φωτίου Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
4. Γκέγκας Κωνσταντίνος του Βασιλείου
5. Πότσης Νικόλαος του Αλεξάνδρου
6. Βίλλης Αριστοτέλης του Ευστρατίου
7. Γαλίτσης Νικόλαος του Χριστοφόρου
8. Μάτσιας Βασίλειος του Σπυρίδωνος
9. Σιούτης Μιχαήλ του Ιωάννη
10. Κάκος Ευθύμιος του Παύλου
11. Λίτσας Ιωάννης του Κωνσταντίνου
12. Κούρος Παύλος του Λεωνίδα
13. Κουκουλάρης Στυλιανός του Χαραλάμπου
14. Ντότης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
15. Γιαννάκος Κωνσταντίνος του Βασιλείου
16. Τσέπας Ιωάννης
17. Τσέπας Γεώργιος
18. Τόπουλος Βασίλειος του Αχιλλέα
19. Τσώνης Γεώργιος

20. Μποτίνης Γρηγόρης
21. Καραγιάννης Παναγιώτης του Τρύφωνα

 

Κατηγορία Μέλη Δ.Σ. 2014 - 2019
Πέμπτη, 04 Σεπτεμβρίου 2014 04:34

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 07/09/2014

`Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις των άρθρων  64 & 74  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον πλειοψηφών σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού [ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ],   σας προσκαλούμε  να προσέλθετε  στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί   την  Κυριακή   7  Σεπτεμβρίου  2014,      και ώρα  11.00.
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo  KAΛΠΑΚΙ  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου [Κεντρικό Δημαρχείο].

                      
  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Εκλογή  Προεδρείου  Δημοτικού  Συμβουλίου.
2.    Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής.
3.    Εκλογή  εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Ηπείρου


Ο  ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
                                                   
 ΓΚΕΓΚΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κατηγορία Προσκλήσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   4-8-2014  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  9/4-8-2014]
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

1. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.   ΑΠΟΦΑΣΗ  143
2. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών  για την Υλοποίηση Δράσεων ΤΠΕ στο Πλαίσιο του Υποέργου του δήμου Πωγωνίου για την Πράξη “POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA”», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.   ΑΠΟΦΑΣΗ  144
3. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την  Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης. ΑΠΟΦΑΣΗ  145
4. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου  Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”»,  επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  146  
5. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"», επικαιροποίηση του χρονοδιαγ ράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  147  
6. Ορισμός εκπροσώπων σε ομάδες διαχείρισης και εποπτείας δικτύου στα πλαίσια της δημιουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων.  ΑΠΟΦ. 148
7. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014.  ΑΠΟΦΑΣΗ  149
8. Διαγραφή  ποσού  που βεβαιώθηκε από την Ταμειακή Υπηρεσία,  από κλήση τροχαίας,  λόγω λάθους.  ΑΠΟΦΑΣΗ  150  
9. Έγκριση  απόφασης Δ.Σ.  19/2014 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου  Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Ετ. 2014  Ν.Π.Δ.Δ.  ΑΠΟΦΑΣΗ 151
10.Έγκριση  απόφασης Δ.Σ.  18/2014 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου  Περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας των παιδικών σταθμών του Δήμου Πωγωνίου για το σχολ. Έτος 2014-15.  ΑΠΟΦΑΣΗ  152
11.Σύσταση Επιτροπής για τη χορήγηση Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου της ΔΕΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ  153  
12.Έγκριση και τρόπος διενέργειας προμήθειας τροφίμων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  154
13.Έγκριση λύσης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου – έγκριση νέας δημοπράτησης. ΑΠΟΦΑΣΗ  155
14.Κατανομή επιχ/σης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  156
15.Σύσταση επιτροπής παραλαβής έργων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  157  
16.Επί αιτήσεων δημοτών.  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: 158-159-160-161-162.
17.Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Δελβινακίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  163
18.Έγκριση  1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου:  «Συντήρηση στέγης Δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Ρουψιάς».  ΑΠΟΦΑΣΗ  164  
19.Έγκριση  2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου:  «Ανάπλαση βρύσης στην είσοδο οικισμού της Τ.Κ. Παλαιοπύργου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  165  
20.Έγκριση  2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου:  «Αξιοποίηση περιοχής νερόμυλου Ιερομνήμης Δ.Ε. Άνω Καλαμά».  ΑΠΟΦΑΣΗ 166
21.Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Δελβινακίου»  ΑΠΟΦΑΣΗ  167
22.Έγκριση  4ης παράτασης περαίωσης του έργου:  «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Τ.Κ. Νεγράδων»  ΑΠΟΦΑΣΗ  168  
23.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Σιταριάς»  ΑΠΟΦΑΣΗ  169  
24.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη – Διαμόρφωση κοινοτικών χώρων – δρόμων Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου»  ΑΠΟΦΑΣΗ  170
25.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου:  «Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Κεφαλοβρύσου»  ΑΠΟΦΑΣΗ  171  
26.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου:  «Ολοκλήρωση κατασκευής γηπέδου 5Χ5 και γηπέδου τέννις»  ΑΠΟΦΑΣΗ  172  
27.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Δ. Δημόκορης»  ΑΠΟΦΑΣΗ  173
28.Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης και ορισμός υπευθύνου, με την Περιφέρεια Ηπείρου για το έργο: «Προμήθεια σωλήνων στην Τ.Κ. Ωραιοκάστρου».ΑΠΟΦΑΣΗ  174.
29.Τελική έγκριση χορήγησης άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Κίτσου Μιράντα.  ΑΠΟΦΑΣΗ  175.

ΕΚΤΑΚΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ.  

1.Παραμονή και στέγαση  των υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ  στο Δήμο Πωγωνίου.ΑΠΟΦΑΣΗ  176.
2.Εφαρμογή Διαχειριστικής Μελέτης Κοινοτικού Δάσους Τ.Κ. Βήσσανης, για τη ξύλευση των κατοίκων για ατομικές τους ανάγκες.  ΑΠΟΦΑΣΗ  177.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων
Βρίσκεστε εδώ: Home Αρχική Σελίδα Δημοτικό Συμβούλιο