Δήμος Πωγωνίου

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   30-1-2015  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  1/30-1-2015]

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ
1.    Ορισμός μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών και μεταφορών [αρθρ. 67 Π.Δ. 28/80].  ΑΠΟΦΑΣΗ  1.
2.    Ορισμός Επιτροπής υλικών προμηθειών [αρθρ. 28 ΕΚΠΟΤΑ].  ΑΠΟΦΑΣΗ  2.
3.    Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και καυσίμων για θέρμανση.  ΑΠΟΦΑΣΗ  3.
4.    Επιχορήγηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου.   ΑΠΟΦΑΣΗ  4.
5.    Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  5.
6.    Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας [Ο.Ε.Υ.] Δήμου Πωγωνίου. ΑΠΟΦΑΣΗ  6.
7.    Μεταβολές Σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ  7.
8.    Αναμορφώσεις προϋπολογισμού ετ. 2015.  ΑΠΟΦΑΣΗ  8.
9.    Ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2014.  ΑΠΟΦΑΣΗ  9.
10.    Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών του Δήμου έτους 2015.  ΑΠΟΦΑΣΗ  10.
11.    Κατανομή επιχ/σης από ΥΠ.ΕΣ. Σχολικών Επιτροπών, για λειτουργικές ανάγκες. ΑΠΟΦΑΣΗ  11.
12.    Έγκριση σύνταξης έκθεσης Δ΄ τριμήνου 2014, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.  ΑΠΟΦΑΣΗ  12.
13.    Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  13.
14.    Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, για το έτος 2015.  ΑΠΟΦ.  14.
15.    Έγκριση 8ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Λάβδανης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  15.
16.    Έγκριση Διαχειριστικής Μελέτης Δημοτικού Δάσους Μαυρονόρους.  ΑΠΟΦ.  16.
17.    Ορισμός υπόλογου Διαχειριστή πιστώσεων έργων που υλοποιούνται μέσω Τραπέζης της Ελλάδος από Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων και λοιπά Ευρωπαϊκά Προγράμματα του Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  17.
18.    Αλλαγή φορέα υλοποίησης του έργου: Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου, για τις Τ.Κ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη, Δελβινακίου» [Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολ. 2015].  ΑΠΟΦΑΣΗ  18.
19.    Σύναψη σύμβασης με το ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, για τη μεταφορά σπουδαστών στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Δελβινακίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  19.
20.    Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Κάμπο Τ.Κ. Ορεινού – Ξηρόβαλτου και Δημοτικών κτιρίων – Παλαιά Σφαγεία στην Τ.Κ. Πωγωνιανής, στη Μ.Κ.Ο.  «Η Κιβωτός του Κόσμου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  20.
21.    Ξύλευση κατοίκων των Τ.Κ. Νεγράδων – Δελβινακίου – Δολιανών – Μαυροβουνίου για το έτος 2015.  ΑΠΟΦΑΣΗ  21.
22.    Αποδοχή ένταξης της πράξης Βελτίωση Αγροτικών δρόμων – αγροκτημάτων Δ.Ε. Καλπακίου -  Υπογραφή συμφώνου ένταξης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  22.
23.    Επί αιτήσεων Τσίκου Θωμά.  ΑΠΟΦΑΣΗ  23.

ΕΚΤΑΚΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ                                        
1.    Επέκταση Φ.Ο.Π.  Τ.Κ. Βήσσανης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  24.
2.    Επί αιτήσεως Μπόλου Λιριάνας.  ΑΠΟΦΑΣΗ  25.
3.    Κήρυξη προμηθευτή Ηλία Κουρδόγλου, ως εκπτώτου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  26.

                                                 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.            
 ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων
Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015 11:07

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 30/1/2015

Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την  Παρασκευή  30η    Ιανουαρίου 2015, και ώρα  17.30.
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo  KAΛΠΑΚΙ  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου  [Κεντρικό Δημαρχείο].


ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.    Ορισμός μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών και μεταφορών [αρθρ. 67 Π.Δ. 28/80].
2.    Ορισμός Επιτροπής υλικών προμηθειών [αρθρ. 28 ΕΚΠΟΤΑ].
3.    Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και καυσίμων για θέρμανση.
4.    Επιχορήγηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου.
5.    Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου.
6.    Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας [Ο.Ε.Υ.] Δήμου Πωγωνίου.
7.    Μεταβολές Σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016.
8.    Αναμορφώσεις προϋπολογισμού ετ. 2015.
9.    Ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2014.
10.    Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών του Δήμου έτους 2015.
11.    Κατανομή επιχ/σης από ΥΠ.ΕΣ. Σχολικών Επιτροπών, για λειτουργικές ανάγκες.
12.    Έγκριση σύνταξης έκθεσης Δ΄ τριμήνου 2014, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
13.    Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.
14.    Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, για το έτος 2015.
15.    Έγκριση 8ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Λάβδανης.
16.    Έγκριση Διαχειριστικής Μελέτης Δημοτικού Δάσους Μαυρονόρους.
17.    Ορισμός υπόλογου Διαχειριστή πιστώσεων έργων που υλοποιούνται μέσω Τραπέζης της Ελλάδος από Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων και λοιπά Ευρωπαϊκά Προγράμματα του Δήμου Πωγωνίου.
18.    Αλλαγή φορέα υλοποίησης του έργου: Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου, για τις Τ.Κ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη, Δελβινακίου» [Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολ. 2015]
19.    Σύναψη σύμβασης με το ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, για τη μεταφορά σπουδαστών στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
20.    Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον Κάμπο Τ.Κ. Ορεινού – Ξηρόβαλτου και Δημοτικών κτιρίων – Παλαιά Σφαγεία στην Τ.Κ. Πωγωνιανής, στη Μ.Κ.Ο.  «Η Κιβωτός του Κόσμου».
21.    Ξύλευση κατοίκων των Τ.Κ. Νεγράδων – Δελβινακίου – Δολιανών – Μαυροβουνίου για το έτος 2015.
22.    Αποδοχή ένταξης της πράξης Βελτίωση Αγροτικών δρόμων – αγροκτημάτων Δ.Ε. Καλπακίου -  Υπογραφή συμφώνου ένταξης.
23.    Επί αιτήσεων Τσίκου Θωμά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΑΤΣΙΑΣ
  

Κατηγορία Προσκλήσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   23 – 12 - 2014  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  17/23-12-2014]
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ
1.    Έγκριση Ολοκληρωμένου πλαίσιο δράσης  [Ο.Π.Δ.]  Δήμου Πωγωνίου έτους 2015.  ΑΠΟΦΑΣΗ  303.
2.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου έτους 2014. ΑΠΟΦΑΣΗ  304
3.    Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.  Δήμου Πωγωνίου έτους 2015. ΑΠΟΦΑΣΗ  305
4.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου έτους 2014. ΑΠΟΦΑΣΗ  306
5.    Έγκριση προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου έτους 2015.  ΑΠΟΦΑΣΗ  307
6Α. Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση Κοιν/κών δρόμων Τ.Κ. Λάβδανης»  ΑΠΟΦΑΣΗ 308
6Β. Έγκριση  2ης παράτασης περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση Κοιν/κών δρόμων Τ.Κ. Λάβδανης»  ΑΠΟΦΑΣΗ  309
7.    Σύσταση συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  310
8.    Ορισμός αντιπροσώπου στο Σύνδεσμο Παρακαλάμιων Δήμων Προστασίας και Αξιοποίησης ποταμού Καλαμά.  ΑΠΟΦΑΣΗ  311
9.    Παραχώρηση χρήσης τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων του Δήμου στην Τ.Κ. Βασιλικού,  για δημιουργία κέντρου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής [DIGEA].  ΑΠΟΦΑΣΗ  312
10.    Συζήτηση για τα προβλήματα του Τομέα ΕΚΑΒ Δολιανών [Μετά από αίτημα του συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης].  ΑΠΟΦΑΣΗ  313
                                          
ΕΚΤΑΚΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ
1.  Έγκριση λειτουργίας κτηνοτροφικής μονάδας Μπάκου Πολυχρόνη Τ.Κ. Μαζαρακίου.   ΑΠΟΦΑΣΗ  314 
2.    Έγκριση δαπάνης για τη χορήγηση νέας παροχής με το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ για Δημοτικό ακίνητο στην Τ.Κ. Μαυροπούλου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  315
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
                                              
ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014 10:25

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 23/12/2014

`Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί τη  Τρίτη  23η  Δεκεμβρίου  2014   και ώρα  17.30.
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo  Καλπακι  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου  [ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ].

  
                           ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.    Έγκριση Ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης  [Ο.Π.Δ.]  Δήμου Πωγωνίου έτους 2015.
2.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου έτους 2014.
3.    Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.  Δήμου Πωγωνίου έτους 2015.
4.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου έτους 2014.
5.    Έγκριση προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου έτους 2015.
6.    Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση Κοιν/κών δρόμων Τ.Κ. Λάβδανης»
7.    Σύσταση συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πωγωνίου.
8.    Ορισμός αντιπροσώπου στο Σύνδεσμο Παρακαλάμιων Δήμων Προστασίας και Αξιοποίησης ποταμού Καλαμά. 
9.    Παραχώρηση χρήσης τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων του Δήμου στην Τ.Κ. Βασιλικού,  για δημιουργία κέντρου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής [DIGEA].
10.    Συζήτηση για τα προβλήματα του Τομέα ΕΚΑΒ Δολιανών [Μετά από αίτημα του συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης].

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΣΙΑΣΚατηγορία Προσκλήσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   8 – 12 - 2014  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  16/8-12-2014]
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ
 
1.    ΕΓΚΡΙΣΗ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2012.  ΑΠΟΦΑΣΗ  302.
                                                    

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   8 – 12 - 2014  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  15/8-12-2014]
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ
1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤ. 2015. ΑΠΟΦΑΣΗ 301.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   1 – 12 - 2014  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  14/1-12-2014]
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ
1.    Επιβολή τελών ύδρευσης έτους 2015.  AΠΟΦΑΣΗ  249
2.    Επιβολή τελών Φωτισμού & καθαριότητας έτους 2015.  ΑΠΟΦΑΣΗ  250
3.    Επιβολή τελών χρήσεως Δημοτικών εκτάσεων  & κοινόχρηστων χώρων έτους 2015.  ΑΠΟΦΑΣΗ  251
4.    Επιβολή τελών εμπορίας πόσιμου ύδατος έτους 2015.  ΑΠΟΦΑΣΗ  252
5.    Επιβολή ΤΑΠ έτους 2015.  ΑΠΟΦΑΣΗ  253
6.    Επιβολή ετήσιου δικαιώματος βοσκής έτους 2015.  ΑΠΟΦΑΣΗ  254
7.    Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Πωγωνίου έτους 2015. ΑΠΟΦΑΣΗ  255
8.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού έτους 2014.  ΑΠΟΦΑΣΗ  256
9α.  Κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2014.  ΑΠΟΦΑΣΗ  257
9β. Έγκριση χρησιμοποίησης ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της  ΣΑΤΑ, για κάλυψη  λειτουργικών δαπανών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  258
10.    Επανάληψη απόφασης 216/2014 «Ορισμός μελών Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  259
11.    Επανάληψη απόφασης 217/2014  «Ορισμός μελών Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  260
12.    Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο κληροδότημα Λώλη.  ΑΠΟΦΑΣΗ  261
13.    Ανάκληση αποφάσεως Δ.Σ. 191 / 2014.  «Διαγραφή οφειλής από δικαίωμα αμμοχάλικου στον πρώην Δήμο Δελβινακίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  262
14.    Έγκριση παράτασης συμφωνητικού μίσθωσης χώρου της VICTOS NETWORKS Α.Ε.  [Τηλεπικοινωνίες].  ΑΠΟΦΑΣΗ  263
15.    Έγκριση πληρωμής εργασίας: «Κοπή δένδρων», από επιχορήγηση  ΥΠ.ΕΣ. «Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας» - Απόφαση Δ.Σ. 183/2011.  ΑΠΟΦΑΣΗ 264
16.    Πρόταση για τον αριθμό αδειών άσκησης Υπαίθριου Εμπορίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  265
17.    Διαγραφή οφειλής τελών ύδρευσης Συνοριακού Σταθμού Κακαβιάς.  ΑΠΟΦ. 266
18.    Επί αιτήσεως Σκιαδά Χρήστου για τη διαγραφή οφειλής για την υλοτομία Δημοτικού δάσους Δ.Δ. Ρουψιάς του πρώην Δήμου Άνω Πωγωνίου.  ΑΠΟΦ.  267
19.    Επί αιτήσεων καταναλωτών για τη διαγραφή ή τη μείωση οφειλών από τέλη ύδρευσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  268
20.    Επί αιτήσεων κατοίκων της Τ.Κ. Καλπακίου, για τη συνέχιση παραχώρησης χρήσης νερού από την πηγή «Φαϊτά», για κάλυψη αγροτικών τους αναγκών.ΑΠΟΦΑΣΗ  269
21.    Οριστική ανάκληση άδειας πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου για κινητή καντίνα Νατσίκου Κων/νου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  270
22.    Προεγκρίσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων.  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  271 - 272
23.    Ορισμός Δημοτικών συμβούλων [μετά από κλήρωση], ως μέλη στις Επιτροπές Παραλαβής  [9]  Δημοτικών Έργων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  273
24.    Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου Τ.Κ. Καλπακίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  274
25.    Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση Δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. Παρακαλάμου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  275
26.    Έγκριση 2ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Κατασκευή Αγοράς – Εκθετηρίου Τοπικών Προϊόντων στο Δήμο Δελβινακίου [Β΄ Εργολαβία].  ΑΠΟΦΑΣΗ  276
27.    Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «Επίχωση παρόδιου τμήματος Ε.Ο. Πωγωνιανής, έμπροσθεν μαθητικής εστίας Τ.Κ. Πωγωνιανής.  ΑΠΟΦΑΣΗ  278
28.    Τροποποίηση ορίων οικισμού Τ.Κ. Πωγωνιανής.  ΑΠΟΦΑΣΗ  280
29.    Βεβαίωση περί μη απαίτησης απαλλοτριώσεων εκτάσεων αγροτικής οδοποιίας μετά την υποβολή χρηματοδότησης πράξεων  στο  ΜΕΤΡΟ 321 - του προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ της ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013. ΑΠΟΦ.277
30.    Επικαιροποίηση μελέτης «Ανάδειξη περιοχής «Ντοβρίτσι» στο Τ.Δ. Ριαχόβου Δ.Ε. Άνω Καλαμά».  ΑΠΟΦΑΣΗ  279
31.    Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου: «Συμπληρωματικά έργα εξωτ. δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη, Δελβινακίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  281
32.    Έγκριση της μελέτης: «Υδρογεωλογική μελέτη για αδειοδότηση υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων υδρευτικής χρήσης του Δήμου Πωγωνίου.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  282
33.    Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Δ.Ε. Λάβδανης».  ΑΠΟΦΑΣΗ  283
34.    Επί αιτήματος Κουρδόγλου Ηλία.  ΑΠΟΦΑΣΗ  284
35.    Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  285
36.    Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Πωγωνίου με την Περιφέρεια Ηπείρου για το έργο: «Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τις Τ.Κ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη και Δελβινακίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  286
37.    Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης Δήμου  Πωγωνίου με την Περιφέρεια Ηπείρου, για το έργο: Προστασία γέφυρας Αγίου Κοσμά – Κατασκευή Σαρζανετ».  ΑΠΟΦΑΣΗ  287
38.     Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έ γκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  288
39.    Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποί ησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  289
40.     Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών  για την Υλοποίηση Δράσεων ΤΠΕ στο Πλαίσιο του Υποέργου του δήμου Πωγωνίου για την Πράξη “POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA”», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  290
41.     Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης  και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  291
42.     Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την  Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.   ΑΠΟΦΑΣΗ  292

ΕΚΤΑΚΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ  
1.   Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  293 
2.   Παραχώρηση χρήσης τηλεπικ/κών εγκαταστάσεων για τη DIGEA.  ΑΠΟΦ. 294
3.   Νομιμοποίηση κτιρίου Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Τ.Κ. Δολιανών.ΑΠΟΦΑΣΗ  295 
4.   Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Αποπεράτωση Πλατείας Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Τ.Κ. Δημόκορης»  ΑΠΟΦΑΣΗ  296
5.   Έγκριση έκθεσης Β΄& Γ΄ τριμήνου προϋπολογισμού 2014.  ΑΠΟΦΑΣΗ  297
6.   Κατανομή επιχ/σης από ΥΠΕΣ για λειτουργικές δαπάνες Σχολικών Επιτροπών.ΑΠΟΦΑΣΗ  298
7.   Αίτημα για το  επίδομα Παραμεθορίου όλων των Δημοσίων υπαλλήλων στο Δήμο Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  299.
8.   Έγκριση υλοποίησης της υπηρεσίας ΤΟΠΣΑ.  ΑΠΟΦΑΣΗ  300.
                             

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων
Πέμπτη, 04 Δεκεμβρίου 2014 12:24

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 8/12/2014 (15)

`Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα  8η Δεκεμβρίου  2014   και ώρα  17.30.
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo  Καλπακι  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου  [ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ].

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού ετ. 2015 Δήμου Πωγωνίου.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΣΙΑΣ
   

Κατηγορία Προσκλήσεις
Πέμπτη, 04 Δεκεμβρίου 2014 12:21

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 8/12/2014 (16)

`Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί τη  Δευτέρα  8η  Δεκεμβρίου  2014   και ώρα  19.00.
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo  Καλπακι  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου  [ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ].

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Έγκριση  Aπολογισμού – Ισολογισμού  ετ. 2014 Δήμου Πωγωνίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΣΙΑΣ
  Κατηγορία Προσκλήσεις
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014 10:02

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 1/12/2014

Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί τη  Δευτέρα  1η   Δεκεμβρίου  2014   και ώρα  17.30.
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo  Καλπακι  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου  [ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ].

                           ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Επιβολή τελών ύδρευσης έτους 2015.
2.    Επιβολή τελών Φωτισμού & καθαριότητας έτους 2015.
3.    Επιβολή τελών χρήσεως Δημοτικών εκτάσεων  & κοινόχρηστων χώρων έτους 2015.
4.    Επιβολή τελών εμπορίας πόσιμου ύδατος έτους 2015.
5.    Επιβολή ΤΑΠ έτους 2015.
6.    Επιβολή ετήσιου δικαιώματος βοσκής έτους 2015.
7.    Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Πωγωνίου έτους 2015.
8.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού έτους 2014.
9.    Κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2014.
10.    Επανάληψη απόφασης 216/2014 «Ορισμός μελών Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου».
11.    Επανάληψη απόφασης 217/2014  «Ορισμός μελών Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου».
12.    Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο κληροδότημα Λώλη.
13.    Ανάκληση αποφάσεως Δ.Σ. 191 / 2014.  «Διαγραφή οφειλής από δικαίωμα αμμοχάλικου στον πρώην Δήμο Δελβινακίου».
14.    Έγκριση παράτασης συμφωνητικού μίσθωσης χώρου της VICTOS NETWORKS Α.Ε.  [Τηλεπικοινωνίες].
15.    Έγκριση πληρωμής εργασίας: «Κοπή δένδρων», από επιχορήγηση  ΥΠ.ΕΣ. «Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας» - Απόφαση Δ.Σ. 183/2011.
16.    Πρόταση για τον αριθμό αδειών άσκησης Υπαίθριου Εμπορίου.
17.    Διαγραφή οφειλής τελών ύδρευσης Συνοριακού Σταθμού Κακαβιάς.
18.    Επί αιτήσεως Σκιαδά Χρήστου για τη διαγραφή οφειλής για την υλοτομία Δημοτικού δάσους Δ.Δ. Ρουψιάς του πρώην Δήμου Άνω Πωγωνίου.
19.    Επί αιτήσεων καταναλωτών για τη διαγραφή ή τη μείωση οφειλών από τέλη ύδρευσης.
20.    Επί αιτήσεων κατοίκων της Τ.Κ. Καλπακίου, για τη συνέχιση παραχώρησης χρήσης νερού από την πηγή «Φαϊτά», για κάλυψη αγροτικών τους αναγκών.
21.    Οριστική ανάκληση άδειας πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου για κινητή καντίνα Νατσίκου Κων/νου.
22.    Προεγκρίσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων.
23.    Ορισμός Δημοτικών συμβούλων [μετά από κλήρωση], ως μέλη στις Επιτροπές Παραλαβής  [9]  Δημοτικών Έργων. 
24.    Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου Τ.Κ. Καλπακίου».
25.    Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση Δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. Παρακαλάμου».
26.    Έγκριση 2ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Κατασκευή Αγοράς – Εκθετηρίου Τοπικών Προϊόντων στο Δήμο Δελβινακίου [Β΄ Εργολαβία].
27.    Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «Επίχωση παρόδιου τμήματος Ε.Ο. Πωγωνιανής, έμπροσθεν μαθητικής εστίας Τ.Κ. Πωγωνιανής.
28.    Τροποποίηση ορίων οικισμού Τ.Κ. Πωγωνιανής.
29.    Έγκριση βεβαίωσης περί μη απαίτησης απολλοτριώσεως εκτάσεων μετά την υποβολή στο μέτρο 321- του προγρ/τος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007 – 2013.
30.    Επικαιροποίηση μελέτης «Ανάδειξη περιοχής «Ντοβρίτσι» στο Τ.Δ. Ριαχόβου Δ.Ε. Άνω Καλαμά».
31.    Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου: «Συμπληρωματικά έργα εξωτ. δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη, Δελβινακίου».
32.    Έγκριση της μελέτης: «Υδρογεωλογική μελέτη για αδειοδότηση υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων υδρευτικής χρήσης του Δήμου Πωγωνίου.»
33.    Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Δ.Ε. Λάβδανης».
34.    Επί αιτήματος Κουρδόγλου Ηλία.
35.    Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων.
36.    Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Πωγωνίου με την Περιφέρεια Ηπείρου για το έργο: «Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τις Τ.Κ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη και Δελβινακίου».
37.    Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πωγωνίου με την Περιφέρεια Ηπείρου, για το έργο: Προστασία γέφυρας Αγίου Κοσμά – Κατασκευή Σαρζανετ».
38.     Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.
39.    Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.
40.     Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών  για την Υλοποίηση Δράσεων ΤΠΕ στο Πλαίσιο του Υποέργου του δήμου Πωγωνίου για την Πράξη “POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA”», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης. 
41.     Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.
42.     Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την  Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΣΙΑΣ
 
Κατηγορία Προσκλήσεις
Βρίσκεστε εδώ: Home Αρχική Σελίδα Δημοτικό Συμβούλιο