Δήμος Πωγωνίου

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  15 – 6 - 2016 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  6/15-6-2016]   ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

 ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού έτους 2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ  130.
2.    4η Κατανομή  ΣΑΤΑ  έτους 2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ  131.
3.    Αποδοχή επιχορήγησης ΣΑΕΠ  530 Ηπείρου, για την εκτέλεση έργου: «Αποκατάσταση οδού προς εξωκλήσι Αγίων Αναργύρων Κουκλιών». ΑΠΟΦΑΣΗ  132.
4.    Αποδοχή –κατανομή επιχ/σης από το ΥΠ.ΕΣ. για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες [ΣΑΕ 55]. ΑΠΟΦΑΣΗ  133. 
5.    Αποδοχή – κατανομή επιχ/σης από το ΥΠ.ΕΣ. για έργα πυροπροστασίας. ΑΠΟΦΑΣΗ  134.
6.    Έγκριση απόφασης Δ.Σ. 12/2016 Ν.Π.Δ.Δ. «Περί καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο & Αντιπρ/δρο Ν.Π.Δ.Δ. ετ. 2016.  ΑΝΑΒΟΛΗ.
7.    Έγκριση απόφασης Δ.Σ. 13/2016  Ν.Π.Δ.Δ.  «Περί έγκρισης απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. οικ. ετ. 2015.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  135. 
8.    Έγκριση απόφασης Δ.Σ. 14/2016  Ν.Π.Δ.Δ.  «Περί έγκρισης επιστροφής αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων ετών που αφορούν το «Βοήθεια στο σπίτι» στον πρώην Δήμο Άνω Καλαμά – 1η αναμόρ/ση προϋπολ. 2016»  ΑΠΟΦΑΣΗ 136.
9.    Έγκριση απόφασης Δ.Σ. 15/2016  Ν.Π.Δ.Δ.  «Περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ετ. 2016.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  137.
10.    Έγκριση και τρόπος διενέργειας προμήθειας τροφίμων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  138.
11.    Επί αιτήσεων καταναλωτών για μείωση τελών ύδρευσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  139.
12.    Εξέταση αιτήματος χαρακτηρισμού της Τ.Κ. Περιστερίου, ως μαρτυρικού χωριού.  ΑΠΟΦΑΣΗ  140.
13.    Επί αιτημάτων Α.Δ.Σ. , για παράταση υλοτομιών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  141.
14.    Ορισμός εκπροσώπου για την Διοικητική παραλαβή  του έργου: «Ανάδειξη  παραδοσιακής μορφής αγοράς Παρακαλάμου [1η φάση].  ΑΠΟΦΑΣΗ  142.
15.    Έγκριση μελέτης κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας  Τ.Κ. Καταρράκτη – Σιταριάς.  ΑΠΟΦΑΣΗ  143.
16.    Έγκριση μελέτης κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Δ.Ε.  Λάβδανης, λόγω θεομηνιών – ΣΑΕ 055.  ΑΠΟΦΑΣΗ  144. 
17.    Επί αιτήσεως Γλυκερίας Μακρή, περί τροποποιήσεως εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλπακίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  145. 
18.    Έγκριση Πολιτιστικών εκδηλώσεων – ψήφιση πιστώσεων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  146. 
19.    Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων – ψήφιση πίστωσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  147.
20.    Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  148.
21.    Έγκριση λύσης συμβάσεων κεραιών και έγκριση δημοπρατήσεων.   ΑΠΟΦΑΣΗ  149. 
22.    Έγκριση άδειας εγκατάστασης τριών Ανεμομετρητών στον «Κασιδιάρη». ΑΠΟΦΑΣΗ  150. 
23.    Επί αιτήσεως Ένωσης Κερασοβιτών, για παραχώρηση χρήσης πρώην Δημοτικού Σχολείου Κερασόβου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  151. 
24.    Διάθεση κινητής περιουσίας Ταπητουργικής Σχολής Δελβινακίου.ΑΠΟΦΑΣΗ 152

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

1.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου:«Ασφαλτοστρώσεις Κοινοτικών δρόμων Δήμου.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  153. 
2.    Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για το έργο:«Ολοκλήρωση του έργου: «Ανάδειξη Αγοράς Παρακαλάμου.»  ΑΠΟΦΑΣΗ 154.
3.    Έγκριση δημοπράτησης Δημοτικού Καταστήματος Μαυροβουνίου.ΑΠΟΦΑΣΗ  155. 
4.    Επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Βήσσανης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  156.
5.    Έγκριση δημοπράτησης Δημοτικού Ξενώνα & Δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Καστάνιανης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  157.  
6.    Επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Κάτω Ραβενίων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  158. 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
                                                                     
 ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων
Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016 10:01

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάζει την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο Πωγωνίου με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 7:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημαρχείου Δελβινακίου.

Η ημερήσια διάταξη επισυνάπτεται.

Κατηγορία Προσκλήσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  9 - 5- 2016 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  5/9-5-2016] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1.     Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ  102
2.     4η  κατανομή  ΣΑΤΑ 2016.  ΑΝΑΒΟΛΗ
3.    Κατανομή Επιχορήγησης από ΥΠ.ΕΣ.  για λειτουργικές δαπάνες σχολικών επιτροπών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  103 
4.    Αποδοχή  Επιχορήγησης από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του ΚΗΦΗ.  ΑΠΟΦΑΣΗ  104
5.    Έγκριση αποτελεσμάτων επιδόματος  ΕΝΔΙΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ  105 
6.    Επί αιτήσεων δημοτών για έγκριση υδροδότησης αγρών τους, εκτός οικισμού.ΑΝΑΒΟΛΗ
7.    Επί αιτήσεως καταναλωτή, για μείωση τελών ύδρευσης, λόγω αφανούς διαρροής. ΑΠΟΦΑΣΗ  106.
8.    Επί αιτήσεως Γκιούζη Γεώργιου, για λύση συμβάσεων μισθωμάτων στην Τ.Κ. Καστάνιανης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  107.
9.    Μεταφορά αριθμού αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το Δήμο Πωγωνίου έτους 2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ  108.
10.    Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 ΤΟΕΒ  Βασιλικού – Γεροπλατάνου – Αγίου Μηνά.  ΑΠΟΦΑΣΗ  109 
11.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Τ.Κ. Δολιανων.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  110
12.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Κεν. Πλατείας Δ.Δ. Δολιανών.» ΑΠΟΦΑΣΗ  111
13.    Έγκριση μελέτης για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση περιοχής στη θέση ΣΥΡΤΟ της Τ.Κ. Παλαιοπύργου.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  112
14.    Έγκριση μελέτης για την κατασκευή του έργου: «»Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης περιοχής ανέγερσης αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Ρεπετίστας.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  113
15.    Έγκριση μελέτης για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση οδών Δήμου Πωγωνίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  114
16.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας έγκρισης της μελέτης τοπογραφίας με τίτλο: «Σύνταξη τοπογραφικών αποτυπώσεων εκτάσεων στις Τ.Κ. Παρακαλάμου, Κρυονερίου & Μαυροπούλου.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  115
17.    Έγκριση μελέτης τοπογραφίας με τίτλο: «Σύνταξη τοπογραφικών αποτυπώσεων εκτάσεων στις Τ.Κ. Παρακαλάμου, Κρυονερίου & Μαυροπούλου.» ΑΠΟΦ. 116
18.    Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Προστασίας Δημοτικής Περιουσίας, σχετικά με καταγγελία των Κων. & Θεοδ. Νίτα, περί καταπάτησης δημοτικής έκτασης από τον Βασίλειο Κούρο, στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  117
19.    Έγκριση μελέτης για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση οδών Τ.Κ. Μερόπης»  ΑΠΟΦΑΣΗ  118
20.    Ακαταλληλότητα παιδικών χαρών.  ΜΟΝΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
21.    Έγκριση και τρόπος διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού. ΑΠΟΦΑΣΗ  119
22.    Παραχώρηση χρήσης Πνευματικού Κέντρου Κεφαλοβρύσου. ΑΠΟΦΑΣΗ 120
23.    Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου, για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Αγίας Μαρίνας δήμου Πωγωνίου ( Προμήθεια σωλήνων – πλαστικής δεξαμενής 5 μ3)»  ΑΠΟΦΑΣΗ  121
24.    «Εκμίσθωση λημμάτων υλοτομιών των συστάδων: 1)  4γ Δημοτικού δάσους   Μαυρονόρους      2)  3β Δημοτικού δάσους Δολού  και  3)  1α Δημοτικού δάσους   Ρουψιάς -  Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των υλοτομιών - Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης υλοτομίας  σε Δασικούς Συνεταιρισμούς ή εκμίσθωση  υλοτομίας  με Δημοπρασία – Καθορισμός μισθωμάτων και όρων της εκμίσθωσης».  ΑΠΟΦΑΣΗ  122
25.     Απόψεις Δ.Σ. σχετικά με την απαγόρευση βοσκής στις προς υλοτομίες συστάδες δημοσίων δασών των Τ.Κ. Παλαιοπύργου – Μερόπης και Τεριαχίου Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  123

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1.    Δημοτικό κατάστημα [Καφενείο] Λάβδανης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  124
2.    Έγκριση  ΣΧΟΟΑΠ  Δ.Δ. πρώην Δήμου Καλπακίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  125
3.    Παραχώρηση Δημοτικών κτιρίων στην Τ.Κ. Πωγωνιανής. ΑΠΟΦΑΣΗ  126
4.    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας – Ανάκληση Απόφασης Δ.Σ. 49/2016  ΑΠΟΦΑΣΗ  127
5.    Έγκριση μελέτης κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση οδών Τ.Κ. Κάτω Μερόπης, Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη – εντός οικισμού.  ΑΠΟΦΑΣΗ  128
6.    Έγκριση επόμενης συνεδρίασης Δ.Σ. εκτός έδρας.  ΑΠΟΦΑΣΗ  129.

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων
Παρασκευή, 06 Μαϊος 2016 07:34

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει τη Δευτέρα 9 Μαϊου 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο Πωγωνίου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 7 μ.μ. στην νέα αίθουσα Δ.Σ. στο Καλπάκι (Παιδικός Σταθμός).

Η ημερήσια διάταξη εχει ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού 2016.
2.    4η  κατανομή  ΣΑΤΑ 2016.
3.    Κατανομή Επιχορήγησης από ΥΠ.ΕΣ.  για λειτουργικές δαπάνες σχολικών επιτροπών.
4.    Αποδοχή  Επιχορήγησης από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του ΚΗΦΗ.
5.    Χορήγηση επιδόματος  ΕΝΔΙΑΣ.
6.    Επί αιτήσεων δημοτών για έγκριση υδροδότησης αγρών τους, εκτός οικισμού.
7.    Επί αιτήσεων δημοτών για διαγραφή ή μείωση τελών ύδρευσης.
8.    Επί αιτήσεως Γκιούζη Γεώργιου, για λύση συμβάσεων μισθωμάτων στην Τ.Κ. Καστάνιανης.
9.    Μεταφορά αριθμού αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το Δήμο Πωγωνίου έτους 2016.
10.    Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 ΤΟΕΒ  Βασιλικού – Γεροπλατάνου – Αγίου Μηνά.
11.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Τ.Κ. Δολιανων.»
12.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Κεν. Πλατείας Δ.Δ. Δολιανών.»
13.    Έγκριση μελέτης για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση περιοχής στη θέση ΣΥΡΤΟ της Τ.Κ. Παλαιοπύργου.»
14.    Έγκριση μελέτης για την κατασκευή ου έργου: «»Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης περιοχής ανέγερσης αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Ρεπετίστας.»
15.    Έγκριση μελέτης για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση οδών Δήμου Πωγωνίου».
16.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας έγκρισης της μελέτης τοπογραφίας με τίτλο: «Σύνταξη τοπογραφικών αποτυπώσεων εκτάσεων στις Τ.Κ. Παρακαλάμου, Κρυονερίου & Μαυροπούλου.»
17.    Έγκριση μελέτης τοπογραφίας με τίτλο: «Σύνταξη τοπογραφικών αποτυπώσεων εκτάσεων στις Τ.Κ. Παρακαλάμου, Κρυονερίου & Μαυροπούλου.»
18.    Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Προστασίας Δημοτικής Περιουσίας, σχετικά με καταγγελία των Κων. & Θεοδ. Νίτα, περί καταπάτησης δημοτικής έκτασης από τον Βασίλειο Κούρο, στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.
19.    Έγκριση μελέτης για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση οδών Τ.Κ. Μερόπης»
20.    Ακαταλληλότητα παιδικών χαρών.
21.    Έγκριση και τρόπος διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.
22.    Παραχώρηση χρήσης Πνευματικού Κέντρου Κεφαλοβρύσου.
23.    Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου, για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Αγίας Μαρίνας δήμου Πωγωνίου ( Προμήθεια σωλήνων – πλαστικής δεξαμενής 5 μ3)»
24.     «Εκμίσθωση λημμάτων υλοτομιών των συστάδων: 1)  4γ Δημοτικού δάσους    Μαυρονόρους      2)  3β Δημοτικού δάσους Δολού  και  3)  1α Δημοτικού δάσους  Ρουψιάς -  Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των υλοτομιών - Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης υλοτομίας  σε Δασικούς Συνεταιρισμούς ή εκμίσθωση  υλοτομίας  με Δημοπρασία – Καθορισμός μισθωμάτων και όρων της εκμίσθωσης».
25.    Απόψεις Δ.Σ. σχετικά με την απαγόρευση βοσκής στις προς υλοτομίες  συστάδες δημοσίων δασών των Τ.Κ. Παλαιοπύργου – Μερόπης και Τεριαχίου  Δήμου Πωγωνίου.


 

Κατηγορία Συνεδριάσεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΤΥΡΙΑΣ

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Πωγωνίου εκφράζει ομόφωνα την έντονη δυσαρέσκειά του για τον αποκλεισμό του από τις πρώτες φάσεις εφαρμογής του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.

Για μία ακόμη φορά ο ακριτικός Δήμος Πωγωνίου αντιμετωπίζεται αρνητικά και άδικα από την πολιτεία με μία διαδικασία επιλογής που γεννά εύλογα ερωτήματα, καθώς αφήνει εκτός περιοχές που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την ανεργία και αντιμετωπίζουν σειρά προβλημάτων ως απόρροια της κρατικής αδιαφορίας.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι απαράδεκτη για τον παραμεθόριο Δήμο Πωγωνίου και προσβάλει τους δημότες του που επιμένουν και αγωνίζονται να παραμείνουν στα χωριά τους αντιμετωπίζοντας με αξιοπρέπεια την ανεργία και την οικονομική κρίση. Αυτοί οι άνθρωποι οφείλουν αν αντιμετωπίζονται από την πολιτεία με σεβασμό και να τους δίνεται κάθε ευκαιρία για εργασία, έστω και προσωρινή.

Ο αποκλεισμός ωστόσο έχει και άλλες αρνητικές συνέπειες που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου, συνέπειες που έχουν αντίκτυπο τους δημότες καθώς το προσωπικό είναι ελλιπές και δεν επαρκεί να καλύψει σημαντικά κενά. Το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τους Δήμους δίνοντάς τους την δυνατότητα να καλύψουν ορισμένες από τις πολλές ανάγκες στις λειτουργικές τους δομές.

Απαιτούμε την αποκατάσταση της αδικίας και την επανεξέταση της διαδικασίας επιλογής εφαρμογής του προγράμματος, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα του ακριτικού Δήμου Πωγωνίου.

ΨΗΦΙΣΜΑ  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Διαμαρτυρόμαστε έντονα και καταγγέλλουμε με ιδιαίτερη έμφαση το γεγονός ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνης δεν προσκάλεσε, ως όφειλε, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στον Εθνικό Διάλογο για το κυνήγι
Θεωρούμε απαράδεκτη και περιφρονητική για τους θεσμούς που εκπροσωπούνται την ενέργεια αυτή, όταν στον Διάλογο κλήθηκε πλήθος οργανώσεων με μηδενική ή ελάχιστη εκπροσώπηση της κοινωνίας και δεν προσκλήθηκε η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι φορείς της οποίας εκπροσωπούν ολόκληρη την κοινωνία μας!
Ο κ. Τσιρώνης οφείλει να γνωρίζει ότι στις δράσεις και δραστηριότητες που εμπίπτουν στην ευθύνη των φορέων της Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνονται η προστασία του περιβάλλοντος, η τοπική οικονομία και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην ελληνική περιφέρεια.
Ενημερώνουμε και διευκρινίζουμε ότι οι τομείς και οι δραστηριότητες αυτές συνδέονται άμεσα με την οργανωμένη κυνηγητική δραστηριότητα, όπως αυτή ασκείται σήμερα κάτω από το υφιστάμενο νομικό και διοικητικό καθεστώς που τη διέπει.
Τονίζουμε με έμφαση, ότι κάθε σκέψη και πρόθεση για αλλαγή αυτού ισχύοντος καθεστώτος, οφείλει απαραίτητα να λαβαίνει υπόψη της τις θέσεις των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Δηλώνουμε, με τον πλέον σαφή τρόπο, και καθιστούμε υπεύθυνο τον Υπουργό Αναπληρωτή κ. Τσιρώνη, ότι στον κοινό στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να επιδιώκονται, κατά τρόπο συντεταγμένο και καλά οργανωμένο, συμμαχίες και κοινωνικές συναινέσεις.
Οι ατελέσφοροι αποκλεισμοί, με βάση ιδεοληψίες και με άγνοια ή περιφρόνηση της πραγματικότητας, οδηγούν σε ανώφελους διχασμούς και συγκρούσεις, που σήμερα είναι καταστροφικοί.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  6-4-2016 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  4/6-4-2016] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
1.    Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ  68.
2.    Aποδοχή επιχορήγησης ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και Λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000011)» για το υποέργο: «Αποκατάσταση οδών Τ.Κ.Μερόπης Δήμου Πωγωνίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  69.
3.    Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  70.
4.    Έγκριση και τρόπος διενέργειας προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.  ΑΠΟΦΑΣΗ  71.
5.    Έγκριση και τρόπος διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.  ΑΠΟΦΑΣΗ  72.
6.    Έγκριση διενέργειας προμηθειών Ν.Π.Δ.Δ.  ΑΠΟΦΑΣΗ  73.
7.    Έγκριση και τρόπος διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών. ΑΠΟΦΑΣΗ  74.
8.    Έγκριση επιστροφής τέλους Ε.Ε.Τ.Α. σε ενοικιαστή Δημοτικού Ακινήτου. ΑΠΟΦΑΣΗ  75.
9.    Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Τ.Κ. Καταρράκτη.  ΑΠΟΦΑΣΗ  76.
10.    Έγκριση λύσης συμβάσεων μισθωμάτων [Κεραίες] και έγκριση δημοπράτησης. ΑΠΟΦΑΣΗ  77.
11.    Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης αγρού Τ.Κ. Δολιανών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  78.
12.    Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  79.
13.    Έγκριση εξουσιοδότησης για την διαδικασία παραχώρησης οικοπέδων στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  80.  
14.    Έγκριση μελέτης για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Ρεπετίστας».  ΑΠΟΦΑΣΗ  81.  
15.    Έγκριση μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου πρόσβασης στη γέφυρα του ποταμού Λιμπούσδα».  ΑΠΟΦΑΣΗ  82.  
16.    Έγκριση μελέτης για την κατασκευή του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων Δημοτικού Καταστήματος Παρακαλάμου – Αποκατάσταση ασφάλτου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  83.
17.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Τ.Κ. Δολιανών»  ΑΝΑΒΟΛΗ.
18.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Τ.Κ.Νεγράδων».  ΑΠΟΦΑΣΗ  84.  
19.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση στέγης του κτιρίου του Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. Δελβινακίου». ΑΠΟΦΑΣΗ  85.  
20.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. Παρακαλάμου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  86.  
21.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μαυροβουνίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  87.
22.    Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση αγροτικών δρόμων – Αγροκτημάτων Δ.Ε. Καλπακίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  88.
23.    Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  89.  
24.    Έγκριση απολογισμού έτους 2015 ΤΟΕΒ  Άνω Καλαμά.  ΑΠΟΦΑΣΗ  90.
25Α.    Έγκριση απολογισμού έτους 2015 ΤΟΕΒ Κουκλιών – Μαζαρακίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  91.  
25Β.    Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016  ΤΟΕΒ Κουκλιών – Μαζαρακίου.      ΑΠΟΦΑΣΗ  92.  
      
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.    3η Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ κατά το έτος 2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ  93.
2.    Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για το έργο: «Αποχετευτικό Παρακαλάμου» για την καταβολή ιδίας συμμετοχής του Δήμου προς την Περιφέρεια Ηπείρου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  94.
3.    Τροποποίηση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και του Δήμου Πωγωνίου, για το έργο: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Τ.Κ. Παρακαλάμου». ΑΠΟΦΑΣΗ  95.
4.    Έγκριση εκπόνησης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης αποβλήτων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  96.
5.    Έγκριση και τρόπος διενέργειας προμήθειας υλικών ύδρευσης για τη συντήρηση δικτύων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  97.
6.    Τροποποίηση απόφασης Δ.Σ.  30/2016 περί Επιχορήγησης αθλητικών συλλόγων Δήμου Πωγωνίου – ψήφιση πιστώσεων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  98.
7.    Επί αιτήσεων δημοτών για έγκριση υδροδότησης κτημάτων τους εκτός οικισμού.ΑΠΟΦΑΣΗ  99.
8.    Έγκριση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για τη μη πρόσκληση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Εθνικό διάλογο για το κυνήγι.  ΑΠΟΦΑΣΗ  100.  
9.    Έγκριση ψηφίσματος διαμαρτυρίας  για τη μη συμμετοχή του Δήμου Πωγωνίου Στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας.  ΑΠΟΦΑΣΗ  101. 

Κατηγορία Πίνακες Θεμάτων
Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015 05:41

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. 28/12/2015 (Β)

`Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την  Δευτέρα  28-12-2015   και ώρα  18.30   
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στο  ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ  -  Δημαρχείο της  Δ.Ε.  ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
 
ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.    Εκλογή νέου Αντιπροέδρου Δ.Σ.
2.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου έτους 2015.
3.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολ/μου  Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου ετ. 2015.
4.    Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου έτους 2014.
5.    Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου έτους 2016.
6.    Ορισμός υπευθύνου για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας [ΤΕΒΑ].
7.    Έγκριση έκθεσης Τ.Σ.  Τ.Κ. Παρακαλάμου, για χαρακτηρισμό τμήματος δρόμου, ως Δημοτικός.
8.    Τροποποίηση απόφασης Δ.Σ. 125/2015 «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ  ΓΙΑ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ [DIGEA]»
9.    Επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου «Η ΚάτωΜερόπη», για την παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Κάτω Μερόπης.
10.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση στέγης Δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Ρουψιάς»
11.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ύδρευση –  Προστασία υδατοδεξαμενής Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου»
12.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη – Διαμόρφωση κοινοτικών χώρων – δρόμων Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου»
13.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ. Παρακαλάμου»
14.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αξιοποίηση περιοχής νερόμυλου Ιερομνήμης Δ.Ε. Άνω Καλαμά»
15.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Δελβινακίου»
16.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση αγροτικών δρόμων – αγροκτημάτων Δ.Ε. Καλπακίου»
17.  Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εκθετήριο – Εργαστήρι ψηφιδωτών Γ. & Ν. Κολέφα.»
18.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση – Αξιοποίηση πηγής νερόμυλου Ιερομνήμης.»
19.  Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.
                                         
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΑΤΣΙΑΣ

Κατηγορία Προσκλήσεις
Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015 05:39

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. 28/12/2015

`Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την  Δευτέρα  28-12-2015   και ώρα  17.30  
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στο  ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ  -  Δημαρχείο της  Δ.Ε.  ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
 
ΜΟΝΟ  ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού ετ. 2016  Δήμου Πωγωνίου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΑΤΣΙΑΣ

Κατηγορία Προσκλήσεις
Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015 05:36

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. 14/12/2015

`Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί τη  Δευτέρα  14  Δεκεμβρίου  2015   και ώρα  18.00.   Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στο  ΚΑΛΠΑΚΙ  -  ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. [ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ]
 
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.    Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου: «Ανάδειξη παραδοσιακής μορφής αγοράς Παρακαλάμου – Α΄ φάση.»
2.    Κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2015.
3.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού έτους 2015.
4.    Κατανομή επιχ/σης από ΥΠ.ΕΣ. για σχολικές επιτροπές.
5.    Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Ανασ. Καστάνη Τ.Κ. Παρακαλάμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΑΤΣΙΑΣ

Κατηγορία Προσκλήσεις
Βρίσκεστε εδώ: Home Αρχική Σελίδα Δημοτικό Συμβούλιο